KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14R6SX ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET JA TULOT
(euroa/toteutunut opiskelijatyövuosi)
  OMAEHTOINEN KOULUTUS HENKILÖSTÖKOULUTUS YHTEENSÄ
Porrastustekijä
opisk.-
työ-
vuodet

kust./
työvuosi

opisk.
maksut/
työvuosi

tulojen
osuus %
kustann.
opisk.-
työ-
vuodet
kust./
työvuosi
työn-
antaja-
maksut/
työvuosi
tulojen
osuus %
kustann.
toteut.
opisk.-
työ-
vuodet
kustan-
nukset/
työvuosi
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,7 8.743 410 5 0,0 . . . 19,7 8.743
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 76,0 8.809 884 10 0,0 . . . 76,0 8.809
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 95,7 8.796 786 9 0,0 . . . 95,7 8.796
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,6 5.724 279 5 0,0 . . . 28,6 5.724
2 Kulttuuriala 22,2 6.778 978 14 0,0 . . . 22,2 6.778
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 131,5 7.369 332 5 5,3 275 0 0 136,8 7.094
4 Luonnontieteiden ala 18,4 3.800 574 15 0,0 . . . 18,4 3.800
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 195,4 4.855 714 15 52,3 1.864 1.946 104 247,7 4.223
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 53,4 7.068 240 3 0,0 . . . 53,4 7.068
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,6 1.490 382 26 0,0 . . . 80,6 1.490
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 58,5 5.918 478 8 0,0 . . . 58,5 5.918
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6,1 72 254 353 0,0 . . . 6,1 72
9 Muu koulutus 37,2 3.875 974 25 0,0 . . . 37,2 3.875
017081 Ami-säätiö 631,9 5.207 527 10 57,6 1.717 1.767 103 689,5 4.915
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 58,8 11.507 1.815 16 1,5 11.649 23.020 198 60,3 11.510
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,2 11.496 563 5 6,4 11.521 6.285 55 17,6 11.505
4 Luonnontieteiden ala 3,0 11.652 0 0 0,0 . . . 3,0 11.652
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 92,2 11.059 1.431 13 71,0 11.526 14.396 125 163,2 11.262
9 Muu koulutus 17,2 11.475 509 4 103,3 11.511 186 2 120,5 11.505
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 182,4 11.279 1.391 12 182,2 11.518 6.126 53 364,6 11.399
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 6.992 110 6 0,0 . . . 24,5 6.992
2 Kulttuuriala 41,7 11.498 241 9 0,0 . . . 41,7 11.498
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 9.856 202 14 0,0 . . . 8,9 9.856
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 43.314 860 3 0,0 . . . 5,3 43.314
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,8 8.916 396 13 0,0 . . . 80,8 8.916
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 43,2 9.193 164 3 0,0 . . . 43,2 9.193
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,6 10.983 176 6 0,0 . . . 13,6 10.983
9 Muu koulutus 33,1 6.745 2.081 31 3,4 13.181 11.562 123 36,5 7.345
053041 Axxell Utbildning Ab 251,1 9.790 515 10 3,4 13.181 11.562 123 254,5 9.835
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 58,7 6.984 586 9 0,9 6.983 587 8 59,6 6.984
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 29,5 6.806 553 9 0,0 . . . 29,5 6.806
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 50,8 7.155 372 5 0,0 . . . 50,8 7.155
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13,2 7.325 372 5 0,0 . . . 13,2 7.325
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,9 7.233 570 10 0,0 . . . 41,9 7.233
9 Muu koulutus 23,7 6.722 2.519 38 18,7 6.722 2.519 38 42,4 6.722
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 217,8 7.040 726 11 19,6 6.734 2.431 36 237,4 7.015
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,2 8.761 353 4 0,0 . . . 10,2 8.761
2 Kulttuuriala 16,0 9.233 33 1 0,0 . . . 16,0 9.233
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25,9 8.200 134 2 0,0 . . . 25,9 8.200
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 21,9 11.804 10 0 0,6 28.637 22.595 79 22,5 12.252
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,5 20.376 131 1 0,0 . . . 24,5 20.376
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,4 12.441 693 6 0,0 . . . 6,4 12.441
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,0 16.633 133 1 0,0 . . . 1,0 16.633
9 Muu koulutus 12,7 11.214 533 5 11,9 21.852 17.031 78 24,6 16.360
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 118,6 12.191 188 2 12,5 22.177 17.298 78 131,1 13.143
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 5,6 6.663 210 3 0,0 . . . 5,6 6.663
2 Kulttuuriala 4,0 5.844 0 0 0,0 . . . 4,0 5.844
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 29,9 6.139 91 1 0,0 . . . 29,9 6.139
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 23,4 7.981 350 4 0,0 . . . 23,4 7.981
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 1,5 7.891 349 4 0,0 . . . 1,5 7.891
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,1 4.031 0 0 0,0 . . . 3,1 4.031
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 6.592 219 3 0,0 . . . 24,3 6.592
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,7 6.560 477 7 0,0 . . . 13,7 6.560
9 Muu koulutus 1,3 5.152 559 19 1,1 5.620 716 22 2,4 5.366
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 106,8 6.667 236 4 1,1 5.620 716 22 107,9 6.657
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 11,0 10.265 738 7 0,0 . . . 11,0 10.265
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 9,5 10.306 2.000 19 0,0 . . . 9,5 10.306
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 27,5 8.162 597 7 0,0 . . . 27,5 8.162
9 Muu koulutus 6,2 5.701 1.366 24 0,0 . . . 6,2 5.701
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 54,2 8.683 960 11 0,0 . . . 54,2 8.683
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,2 9.308 432 5 0,0 . . . 29,2 9.308
2 Kulttuuriala 17,6 10.787 354 3 0,0 . . . 17,6 10.787
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,9 11.986 421 4 0,0 . . . 38,9 11.986
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 13,9 9.131 156 2 0,0 . . . 13,9 9.131
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,3 14.749 999 7 3,3 19.215 3.510 18 29,6 15.247
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,0 13.167 150 1 0,0 . . . 2,0 13.167
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,2 11.705 395 4 0,0 . . . 11,2 11.705
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12,7 12.931 150 1 0,0 . . . 12,7 12.931
9 Muu koulutus 8,6 9.096 526 6 2,3 7.091 5.270 74 10,9 8.673
015901 Faktia Koulutus Oy 160,4 11.487 466 4 5,6 14.236 4.233 30 166,0 11.580
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . 0,0 . . . 0,0 .
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,7 12.866 507 12 0,0 . . . 28,7 12.866
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 12.866 507 12 0,0 . . . 28,7 12.866
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 65,7 6.676 1.030 15 0,0 . . . 65,7 6.676
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 65,7 6.676 1.030 15 0,0 . . . 65,7 6.676
024681 Haaga Instituutti-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,6 12.111 0 0 0,0 . . . 6,6 12.111
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,1 10.668 0 0 0,0 . . . 7,1 10.668
9 Muu koulutus 3,4 7.535 0 0 0,0 . . . 3,4 7.535
024681 Haaga Instituutti-säätiö 17,1 10.598 0 0 0,0 . . . 17,1 10.598
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,6 6.941 117 3 0,0 . . . 20,6 6.941
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 15.939 229 2 0,0 . . . 3,5 15.939
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24,1 8.248 133 3 0,0 . . . 24,1 8.248
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 4,9 10.372 620 6 0,0 . . . 4,9 10.372
9 Muu koulutus 6,0 11.024 3.102 30 0,0 . . . 6,0 11.024
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,9 10.731 1.986 19 0,0 . . . 10,9 10.731
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2,7 8.936 824 9 0,0 . . . 2,7 8.936
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,8 8.465 794 9 0,0 . . . 23,8 8.465
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 26,5 8.513 797 9 0,0 . . . 26,5 8.513
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 32,4 4.582 1.083 24 2,1 2.412 1.238 51 34,5 4.450
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 94,2 4.795 186 5 0,0 . . . 94,2 4.795
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 23,2 9.540 0 0 0,0 . . . 23,2 9.540
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 20,1 13.154 43 0 0,0 . . . 20,1 13.154
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35,4 3.699 1.085 43 0,0 . . . 35,4 3.699
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 66.175 645 1 0,0 . . . 0,4 66.175
9 Muu koulutus 16,1 2.609 1.929 88 0,0 . . . 16,1 2.609
000913 Helsingin kaupunki 221,8 5.795 556 12 2,1 2.412 1.238 51 223,9 5.763
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 32,5 4.382 642 15 0,0 . . . 32,5 4.382
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 4.382 642 15 0,0 . . . 32,5 4.382
016321 Hengitysliitto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,1 7.906 278 4 0,0 . . . 34,1 7.906
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,0 9.204 189 2 0,0 . . . 34,0 9.204
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,5 5.467 302 6 0,0 . . . 9,5 5.467
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10,2 10.043 797 8 0,0 . . . 10,2 10.043
9 Muu koulutus 40,2 9.003 473 5 0,0 . . . 40,2 9.003
016321 Hengitysliitto ry 128,0 8.585 359 4 0,0 . . . 128,0 8.585
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 27,3 11.282 1.142 10 1,5 9.974 0 0 28,9 11.213
9 Muu koulutus 24,9 11.220 4.508 40 0,0 . . . 24,9 11.220
023291 Hevosopisto Oy 52,2 11.252 2.745 24 1,5 9.974 0 0 53,7 11.216
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 36,5 6.893 11 0 0,0 . . . 36,5 6.893
9 Muu koulutus 5,2 6.693 3.163 58 22,3 7.803 2.345 30 27,5 7.593
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 41,7 6.868 404 7 22,3 7.803 2.345 30 64,0 7.194
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 7.852 715 9 0,0 . . . 24,5 7.852
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 7.671 687 9 0,0 . . . 19,7 7.671
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 44,2 7.771 703 9 0,0 . . . 44,2 7.771
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 7,1 8.252 0 0 0,0 . . . 7,1 8.252
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,1 6.499 529 8 1,1 6.305 5.773 96 35,2 6.493
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 34,7 6.708 822 12 12,3 6.700 331 6 47,0 6.706
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 52,5 11.379 503 4 0,7 10.740 1.929 22 53,2 11.371
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 9.737 3.988 41 0,0 . . . 4,2 9.737
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,9 8.584 538 7 0,0 . . . 7,9 8.584
9 Muu koulutus 44,1 6.672 821 12 17,7 6.665 7.749 116 61,8 6.670
053071 Hyria koulutus Oy 184,6 8.198 705 9 31,8 6.756 4.683 70 216,4 7.986
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 4.310 476 11 27,0 4.064 2.188 54 35,9 4.125
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 4,7 14.321 1.039 8 0,3 14.321 38.907 272 5,0 14.321
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 126,7 12.428 1.013 8 0,0 . . . 126,7 12.428
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 44,4 11.222 888 8 0,0 . . . 44,4 11.222
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,4 22.362 948 19 0,0 . . . 3,4 22.362
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 188,0 11.988 958 9 27,3 4.173 2.578 62 215,3 10.997
011691 Invalidisäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 4.938 94 2 0,0 . . . 5,3 4.938
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 7.423 63 1 0,0 . . . 17,6 7.423
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,0 7.812 50 1 0,0 . . . 24,0 7.812
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 9.076 55 1 0,0 . . . 18,1 9.076
011691 Invalidisäätiö 65,0 7.824 58 1 0,0 . . . 65,0 7.824
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,2 8.105 488 17 0,0 . . . 8,2 8.105
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10,0 8.546 530 18 0,0 . . . 10,0 8.546
9 Muu koulutus 0,3 8.813 11.133 126 0,0 . . . 0,3 8.813
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 18,5 8.355 683 19 0,0 . . . 18,5 8.355
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 6,0 8.249 67 1 0,0 . . . 6,0 8.249
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,0 8.363 509 9 0,0 . . . 15,0 8.363
4 Luonnontieteiden ala 2,1 9.151 667 7 0,0 . . . 2,1 9.151
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3,4 9.976 338 64 0,0 . . . 3,4 9.976
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,1 8.601 475 6 0,0 . . . 34,1 8.601
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 8.648 427 5 0,0 . . . 17,3 8.648
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,6 10.011 2.633 26 0,0 . . . 89,6 10.011
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 8.108 156 6 0,0 . . . 2,5 8.108
9 Muu koulutus 6,3 10.929 2.550 23 0,6 9.330 26.895 288 6,9 10.790
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 176,3 9.400 1.625 19 0,6 9.330 26.895 288 176,9 9.399
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41,9 9.949 1.311 13 0,0 . . . 41,9 9.949
9 Muu koulutus 31,6 9.853 1.418 15 0,0 . . . 31,6 9.853
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 73,5 9.908 1.357 14 0,0 . . . 73,5 9.908
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,2 6.151 144 2 0,0 . . . 16,2 6.151
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 89,3 5.033 645 13 1,5 9.469 5.460 58 90,8 5.107
4 Luonnontieteiden ala 4,6 5.149 1.125 22 0,0 . . . 4,6 5.149
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 74,1 7.606 723 10 12,6 7.028 3.741 53 86,7 7.522
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,1 15.108 3.121 21 0,0 . . . 11,1 15.108
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,6 7.835 0 3 0,0 . . . 43,6 7.835
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31,8 5.468 437 8 0,0 . . . 31,8 5.468
9 Muu koulutus 41,9 5.104 242 16 0,0 . . . 41,9 5.104
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 312,6 6.505 567 10 14,1 7.288 3.924 54 326,7 6.539
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,9 7.140 331 7 0,0 . . . 15,9 7.140
9 Muu koulutus 2,1 7.133 1.248 23 0,0 . . . 2,1 7.133
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18,0 7.139 438 9 0,0 . . . 18,0 7.139
001643 Jalasjärven kunta
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 40,7 18.039 1.084 6 0,0 . . . 40,7 18.039
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 70,4 17.129 385 2 0,0 . . . 70,4 17.129
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 4,3 22.796 27 0 0,0 . . . 4,3 22.796
9 Muu koulutus 0,0 . . . 0,2 14.480 0 0 0,2 14.480
001643 Jalasjärven kunta 115,4 17.661 618 3 0,2 14.480 0 0 115,6 17.655
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 45,8 6.360 293 6 0,0 . . . 45,8 6.360
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 6.360 293 6 0,0 . . . 3,0 6.360
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,8 6.360 293 6 0,0 . . . 11,8 6.360
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,6 6.360 293 6 0,0 . . . 60,6 6.360
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 13,2 7.584 1.162 16 2,0 600 0 0 15,2 6.665
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7,1 17.230 583 4 0,0 . . . 7,1 17.230
4 Luonnontieteiden ala 0,3 134.973 1.167 1 0,0 . . . 0,3 134.973
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,5 9.313 201 5 2,6 4.716 262 7 36,1 8.982
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 21,5 11.326 711 14 0,0 . . . 21,5 11.326
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 33,3 7.792 374 7 0,0 . . . 33,3 7.792
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 34.032 836 5 0,0 . . . 3,0 34.032
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7,6 7.123 253 6 0,0 . . . 7,6 7.123
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,3 13.370 721 6 0,0 . . . 18,3 13.370
9 Muu koulutus 41,0 14.898 1.773 15 11,4 10.149 9.721 105 52,4 13.865
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 178,8 11.687 809 10 16,0 8.073 6.969 95 194,8 11.390
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,6 7.081 517 8 0,0 . . . 34,6 7.081
2 Kulttuuriala 31,3 8.922 579 7 0,0 . . . 31,3 8.922
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,1 7.301 532 8 0,0 . . . 59,1 7.301
4 Luonnontieteiden ala 0,1 8.060 0 0 0,0 . . . 0,1 8.060
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 135,4 8.859 557 7 0,0 . . . 135,4 8.859
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 32,7 16.055 578 4 0,0 . . . 32,7 16.055
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 54,5 8.878 580 8 0,0 . . 0 54,5 8.947
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,4 9.622 283 3 0,0 . . . 34,4 9.622
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,1 11.460 185 2 0,0 . . . 8,1 11.460
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 49,3 7.566 454 7 0,0 . . . 49,3 7.566
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 72,3 7.736 567 8 0,0 . . . 72,3 7.736
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,5 8.052 580 8 0,0 . . . 14,5 8.052
9 Muu koulutus 11,5 7.095 575 9 11,5 3.833 2.708 71 23,0 5.464
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 537,8 8.775 526 7 11,5 4.156 2.708 65 549,3 8.679
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
9 Muu koulutus 12,1 11.604 1.605 15 2,6 11.455 10.118 90 14,7 11.578
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 12,1 11.604 1.605 15 2,6 11.455 10.118 90 14,7 11.578
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 21,1 6.739 939 14 0,0 . . . 21,1 6.739
2 Kulttuuriala 13,3 7.836 287 4 0,0 . . . 13,3 7.836
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,6 7.201 831 12 0,0 . . . 30,6 7.201
4 Luonnontieteiden ala 2,2 6.550 1.366 21 0,0 . . . 2,2 6.550
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 28,4 10.900 1.685 16 0,0 . . . 28,4 10.900
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 10.894 1.353 13 0,0 . . . 7,3 10.894
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,2 8.131 2.548 32 4,9 8.492 6.960 84 28,1 8.194
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,3 3.989 0 0 0,0 . . . 3,3 3.989
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 6.466 599 9 0,0 . . . 17,6 6.466
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23,3 7.040 784 11 0,0 . . . 23,3 7.040
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,0 . . . 0,3 2.963 2.333 79 0,3 2.963
9 Muu koulutus 17,8 8.939 5.681 64 3,5 16.194 10.848 68 21,3 10.131
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 188,1 8.022 1.589 20 8,7 11.400 8.365 75 196,8 8.172
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . 3 0,0 . . . 0,0 .
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0,0 . . 3 0,0 . . . 0,0 .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 127,7 7.420 225 3 0,0 . . . 127,7 7.420
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,9 17.184 216 1 0,0 . . . 9,9 17.184
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 61,3 8.672 346 4 0,0 . . . 61,3 8.672
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,2 9.574 348 4 0,0 . . . 15,2 9.574
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,5 14.611 516 5 0,0 . . . 34,5 14.611
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 47,2 5.457 201 4 0,0 . . . 47,2 5.457
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 17.348 197 1 0,0 . . . 11,3 17.348
9 Muu koulutus 0,0 . . . 7,9 18.077 252 2 7,9 18.077
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 307,1 8.962 283 4 7,9 18.077 252 2 315,0 9.191
002053 Kajaanin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 17,1 5.016 662 13 1,6 4.551 500 11 18,7 4.976
2 Kulttuuriala 9,8 7.736 497 6 0,0 . . . 9,8 7.736
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,3 10.333 482 5 1,1 2.232 0 0 9,4 9.385
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 32,9 24.518 142 1 86,1 2.242 598 27 119,0 8.401
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 45,6 8.770 512 6 8,1 1.971 281 14 53,7 7.745
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 7,4 6.863 622 9 1,9 1.482 0 0 9,3 5.764
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4,2 7.825 893 11 0,6 26.692 1.167 4 4,8 10.183
9 Muu koulutus 1,6 14.994 26.554 177 7,0 5.325 5.404 101 8,6 7.124
002053 Kajaanin kaupunki 126,9 12.307 780 6 106,4 2.583 875 34 233,3 7.872
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,5 9.924 1.198 12 0,0 . . . 22,5 9.924
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,8 9.772 1.198 12 0,0 . . . 17,8 9.772
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40,2 9.857 1.198 12 0,0 . . . 40,2 9.857
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,6 4.194 228 5 0,0 . . . 8,6 4.194
9 Muu koulutus 1,0 3.088 0 0 0,0 . . . 1,0 3.088
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 9,7 4.076 204 5 0,0 . . . 9,7 4.076
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk
2 Kulttuuriala 33,6 6.812 332 5 0,0 . . . 33,6 6.812
9 Muu koulutus 45,3 7.019 242 3 0,0 . . . 45,3 7.019
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 79,0 6.931 280 4 0,0 . . . 79,0 6.931
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 26,4 5.287 494 9 2,5 7.613 579 8 28,9 5.488
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 26,4 5.287 494 9 2,5 7.613 579 8 28,9 5.488
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,4 6.858 722 11 0,0 . . . 24,4 6.858
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,4 6.858 722 11 0,0 . . . 24,4 6.858
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
9 Muu koulutus 17,4 8.610 1.671 24 0,0 . . . 17,4 8.610
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,4 8.610 1.671 24 0,0 . . . 17,4 8.610
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 34,1 11.845 418 4 0,9 9.352 556 6 35,0 11.781
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,0 7.823 276 4 0,0 . . . 20,0 7.823
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,5 10.822 242 5 0,1 8.970 2.420 27 24,6 10.814
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,0 9.782 207 2 0,0 . . . 73,0 9.782
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,3 13.780 379 3 0,0 . . . 4,3 13.780
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22,8 12.475 177 1 0,0 . . . 22,8 12.475
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,8 11.533 19 5 0,0 . . . 7,8 11.533
9 Muu koulutus 3,9 9.401 4.074 45 6,0 19.304 13.921 72 9,9 15.403
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 190,4 10.556 328 4 7,0 17.877 12.038 67 197,4 10.816
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,2 10.697 1.950 18 0,0 . . . 30,2 10.697
9 Muu koulutus 341,9 11.056 5.864 53 10,9 14.201 1.935 14 352,8 11.153
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 372,1 11.027 5.546 50 10,9 14.201 1.935 14 383,0 11.117
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26,1 6.487 203 3 0,0 . . . 26,1 6.487
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,1 7.830 0 0 0,0 . . . 12,1 7.830
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 0,8 26.780 435 2 0,0 . . . 0,8 26.780
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 18,6 7.351 467 6 0,0 . . . 18,6 7.351
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,0 9.111 252 3 0,0 . . . 15,0 9.111
011701 Kiipulasäätiö 72,6 7.698 250 3 0,0 . . . 72,6 7.698
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 48,1 2.909 193 7 0,0 . . . 48,1 2.909
2 Kulttuuriala 10,1 8.540 961 11 0,0 . . . 10,1 8.540
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 68,2 7.603 324 4 0,0 . . . 68,2 7.603
9 Muu koulutus 8,2 6.451 2.640 41 0,0 . . . 8,2 6.451
053011 Kirkkopalvelut ry 134,6 5.926 466 8 0,0 . . . 134,6 5.926
017261 Kisakalliosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32,1 5.461 1.503 28 0,0 . . . 32,1 5.461
017261 Kisakalliosäätiö 32,1 5.461 1.503 28 0,0 . . . 32,1 5.461
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 4,3 7.862 407 5 0,0 . . . 4,3 7.862
4 Luonnontieteiden ala 10,1 7.652 1.291 17 0,0 . . . 10,1 7.652
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,3 7.525 606 8 0,0 . . . 11,3 7.525
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,6 7.864 426 5 0,0 . . . 1,6 7.864
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 27,3 7.645 817 11 0,0 . . . 27,3 7.645
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,3 8.219 516 6 0,0 . . . 30,3 8.219
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 2,2 9.185 583 6 0,0 . . . 2,2 9.185
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 14,4 8.353 349 4 0,0 . . . 14,4 8.353
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,8 14.464 81 1 0,0 . . . 3,8 14.464
9 Muu koulutus 1,4 16.844 10.146 63 0,0 . . . 1,4 16.844
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 52,1 8.984 700 8 0,0 . . . 52,1 8.984
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,7 5.194 256 5 0,0 . . . 29,7 5.194
2 Kulttuuriala 0,1 36.620 0 0 0,0 . . . 0,1 36.620
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,8 7.236 94 1 0,0 . . . 4,8 7.236
9 Muu koulutus 10,2 5.386 3.406 63 2,7 3.923 1.788 46 12,9 5.080
016231 Korpisaaren säätiö 44,8 5.527 955 17 2,7 3.923 1.788 46 47,5 5.436
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,7 8.766 538 6 0,0 . . . 15,7 8.766
2 Kulttuuriala 9,2 10.756 27 0 0,0 . . . 9,2 10.756
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 5,4 7.496 307 4 0,0 . . . 5,4 7.496
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 29,0 11.841 75 1 1,3 21.006 89.358 425 30,3 12.234
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,4 13.723 0 0 0,0 . . . 0,4 13.723
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,9 8.875 606 7 0,0 . . . 14,9 8.875
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 22,0 6.903 254 4 0,0 . . . 22,0 6.903
9 Muu koulutus 21,8 13.242 3.882 30 13,5 10.143 3.840 38 35,3 12.057
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 118,4 10.124 944 9 14,8 11.097 11.352 102 133,2 10.232
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 9,5 5.784 526 9 0,0 . . . 9,5 5.784
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31,3 7.606 558 7 0,0 . . . 31,3 7.606
4 Luonnontieteiden ala 1,0 8.397 784 9 0,0 . . . 1,0 8.397
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 48,1 10.096 945 9 7,3 6.313 1.220 19 55,4 9.597
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,6 16.462 621 4 0,0 . . . 24,6 16.462
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 41,8 13.882 1.694 12 0,0 . . . 41,8 13.882
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 8.374 905 11 0,0 . . . 24,3 8.374
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 21,1 7.661 250 3 0,0 . . . 21,1 7.661
9 Muu koulutus 65,9 8.922 580 6 14,1 4.174 869 21 80,0 8.085
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 267,6 10.185 823 8 21,4 4.903 989 20 289,0 9.793
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,7 10.530 29 0 0,0 . . . 15,7 10.530
2 Kulttuuriala 9,3 10.530 754 7 0,0 . . . 9,3 10.530
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4,5 10.530 535 5 0,0 . . . 4,5 10.530
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,3 10.530 436 4 0,0 . . . 24,3 10.530
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,6 10.530 0 0 0,0 . . . 0,6 10.530
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 15,6 10.530 225 2 0,0 . . . 15,6 10.530
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 53,5 10.530 211 2 0,0 . . . 53,5 10.530
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 123,4 10.530 286 3 0,0 . . . 123,4 10.530
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 11,3 14.996 303 2 0,0 . . . 11,3 14.996
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 28,6 16.722 227 1 0,0 . . . 28,6 16.722
4 Luonnontieteiden ala 2,5 44.237 185 0 0,0 . . . 2,5 44.237
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,3 14.900 1.311 9 0,0 . . . 16,3 14.900
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,3 24.998 99 0 0,0 . . . 15,3 24.998
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 16.394 311 2 0,0 . . . 19,7 16.394
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12,2 9.889 265 3 0,0 . . . 12,2 9.889
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,6 17.920 1.117 6 0,0 . . . 0,6 17.920
9 Muu koulutus 0,0 . . . 0,5 8.538 1.452 17 0,5 8.538
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 106,5 17.258 406 2 0,5 8.538 1.452 17 107,0 17.218
002863 Kouvolan kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,8 6.700 1.462 22 0,0 . . . 11,8 6.700
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 14,4 8.042 518 6 0,0 . . . 14,4 8.042
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 14,0 17.830 622 3 0,0 . . . 14,0 17.830
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 7,5 12.787 580 5 0,0 . . . 7,5 12.787
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8,0 6.042 447 7 0,0 . . . 8,0 6.042
9 Muu koulutus 3,0 6.424 5.393 84 3,1 6.424 6.912 108 6,1 6.424
002863 Kouvolan kaupunki 58,7 10.358 980 9 3,1 6.424 6.912 108 61,8 10.160
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 73,7 9.749 1.368 14 0,0 . . . 73,7 9.749
9 Muu koulutus 19,6 5.489 2.438 44 0,0 . . . 19,6 5.489
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 93,3 8.854 1.593 18 0,0 . . . 93,3 8.854
052156 Kvarnen samkommun
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 41,0 10.776 1.525 18 0,0 . . . 41,0 10.776
052156 Kvarnen samkommun 41,0 10.776 1.525 18 0,0 . . . 41,0 10.776
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd.
2 Kulttuuriala 7,2 8.443 524 10 0,0 . . . 7,2 8.443
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,2 8.443 524 10 0,0 . . . 7,2 8.443
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,4 7.007 558 8 0,0 . . . 8,4 7.007
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,6 7.009 552 8 0,0 . . . 9,6 7.009
9 Muu koulutus 4,9 5.238 0 0 0,0 . . . 4,9 5.238
013051 Lahden diakoniasäätiö 22,9 6.630 436 7 0,0 . . . 22,9 6.630
016561 Lahden kansanopiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,1 6.406 592 9 0,0 . . . 20,1 6.406
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,8 6.634 466 7 0,0 . . . 14,8 6.634
016561 Lahden kansanopiston säätiö 34,9 6.503 539 8 0,0 . . . 34,9 6.503
019611 Lahden Konservatorio Oy
9 Muu koulutus 3,9 8.561 385 4 1,8 1.744 0 0 5,7 6.408
019611 Lahden Konservatorio Oy 3,9 8.561 385 4 1,8 1.744 0 0 5,7 6.408
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,3 7.951 374 8 0,0 . . . 22,3 7.951
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,8 5.580 0 0 0,3 748 0 0 5,1 5.286
9 Muu koulutus 3,5 1.756 4.086 242 0,7 1.687 2.286 135 4,2 1.745
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 30,6 6.870 740 14 1,0 1.399 1.584 113 31,6 6.695
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,0 9.479 341 4 0,0 . . . 16,0 9.479
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 16,0 9.479 341 4 0,0 . . . 16,0 9.479
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,3 10.356 0 0 0,0 . . . 1,3 10.356
9 Muu koulutus 0,5 2.306 5.962 259 0,0 . . . 0,5 2.306
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1,8 8.120 1.656 20 0,0 . . . 1,8 8.120
031216 Lounais-Suomen koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 11,1 2.362 291 12 0,0 . . . 11,1 2.362
2 Kulttuuriala 6,1 5.314 269 5 0,0 . . . 6,1 5.314
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,1 2.195 1.008 46 0,0 . . . 8,1 2.195
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,8 1.535 201 13 0,0 . . . 0,8 1.535
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6,3 3.304 332 10 0,0 . . . 6,3 3.304
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,0 . . 0 0,0 . . . 0,0 .
9 Muu koulutus 24,2 10.304 2.277 22 8,6 2.305 1.300 56 32,8 8.207
031216 Lounais-Suomen koul.ky 56,6 6.421 1.244 19 8,6 2.305 1.300 56 65,2 5.878
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,3 9.480 343 4 0,0 . . . 15,3 9.480
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 74,4 6.268 539 9 0,0 . . . 74,4 6.268
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,1 5.224 106 2 0,0 . . . 9,1 5.224
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 29,8 18.422 2.252 14 0,0 . . . 29,8 18.422
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 5,1 5.448 709 15 0,0 . . . 5,1 5.448
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 25,2 11.245 467 4 0,0 . . . 25,2 11.245
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11,3 11.145 1.593 53 0,0 . . . 11,3 11.145
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,6 13.537 693 5 0,0 . . . 11,6 13.537
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 181,8 9.912 852 12 0,0 . . . 181,8 9.912
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,2 7.896 388 5 0,0 . . . 24,2 7.896
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 100,2 5.150 237 5 0,1 889.350 0 0 100,3 6.032
4 Luonnontieteiden ala 12,3 5.284 0 0 0,0 . . . 12,3 5.284
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 107,2 7.055 437 6 0,0 . . . 107,2 7.055
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,6 10.694 8 3 0,0 . . . 15,6 10.694
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 48,8 7.753 378 5 0,0 . . . 48,8 7.753
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 23,1 4.086 108 3 0,0 . . . 23,1 4.086
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 30,4 7.988 208 3 0,0 . . . 30,4 7.988
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,8 10.185 682 10 0,0 . . . 24,8 10.185
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20,7 7.701 123 2 0,0 . . . 20,7 7.701
9 Muu koulutus 90,7 7.632 3.402 45 5,4 5.620 9.682 173 96,1 7.519
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 498,0 7.058 874 13 5,5 21.688 9.506 44 503,5 7.218
023191 M.S.F-oppilaitos Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 52,6 7.375 2.860 39 0,0 . . . 52,6 7.375
9 Muu koulutus 3,6 2.808 2.417 86 0,0 . . . 3,6 2.808
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 56,2 7.083 2.831 40 0,0 . . . 56,2 7.083
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 39,5 3.833 13 0 0,0 . . . 39,5 3.833
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 39,5 3.833 13 0 0,0 . . . 39,5 3.833
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 331,1 8.202 1.112 14 30,7 4.931 533 11 361,8 7.924
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 0,2 11.200 0 0 0,0 . . . 0,2 11.200
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 331,3 8.203 1.111 14 30,7 4.931 533 11 362,0 7.926
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 42,1 6.255 211 3 0,0 . . . 42,1 6.255
013991 Marttayhdistysten liitto ry 42,1 6.255 211 3 0,0 . . . 42,1 6.255
053151 MIF Oy
9 Muu koulutus 11,6 9.984 3.591 36 11,9 10.129 4.408 44 23,5 10.057
053151 MIF Oy 11,6 9.984 3.591 36 11,9 10.129 4.408 44 23,5 10.057
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,9 9.511 435 5 0,0 . . . 19,9 9.511
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 9.511 435 5 0,0 . . . 19,9 9.511
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis
9 Muu koulutus 21,1 15.615 2.695 17 4,3 12.449 907 7 25,4 15.079
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 21,1 15.615 2.695 17 4,3 12.449 907 7 25,4 15.079
031486 Optima samkommun
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 14,4 7.831 1.370 17 0,0 . . . 14,4 7.831
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 8,7 13.677 3.842 28 7,9 13.791 6.532 47 16,6 13.731
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 22,2 12.607 1.410 11 0,0 . . . 22,2 12.607
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 12,3 5.837 512 9 1,3 5.757 1.192 21 13,6 5.829
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 40.977 0 0 0,0 . . . 0,3 40.977
9 Muu koulutus 6,2 16.344 7.258 44 0,0 . . . 6,2 16.344
031486 Optima samkommun 64,1 10.876 2.118 19 9,2 12.655 5.777 46 73,3 11.099
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,7 8.801 171 2 0,0 . . . 28,7 8.801
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,6 7.282 485 7 0,0 . . . 38,6 7.282
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 76,2 5.553 156 3 0,0 . . . 76,2 5.553
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 22,6 19.271 436 2 3,7 19.162 6.465 34 26,3 19.255
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 48.287 100 0 0,0 . . . 3,5 48.287
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,2 3.329 751 23 0,0 . . . 43,2 3.329
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,6 7.907 448 6 0,0 . . . 41,6 7.907
9 Muu koulutus 13,2 7.505 167 2 1,5 7.337 3.833 52 14,7 7.488
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 267,6 7.971 370 5 5,2 15.751 5.706 36 272,8 8.120
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 9,1 7.565 221 3 0,0 . . . 9,1 7.565
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,1 7.837 116 1 0,0 . . . 6,1 7.837
9 Muu koulutus 15,6 2.248 895 40 12,6 2.267 903 41 28,2 2.256
013101 Oulun diakonissal. säätiö 30,8 4.927 541 11 12,6 2.267 903 41 43,4 4.153
005643 Oulun kaupunki
9 Muu koulutus 11,7 5.162 0 0 2,0 262 0 0 13,7 4.447
005643 Oulun kaupunki 11,7 5.162 0 0 2,0 262 0 0 13,7 4.447
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 35,7 10.104 200 2 0,0 . . . 35,7 10.104
2 Kulttuuriala 10,7 10.840 484 4 0,0 . . . 10,7 10.840
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 49,1 7.190 789 11 0,0 . . . 49,1 7.190
4 Luonnontieteiden ala 5,7 10.600 1.472 14 0,0 . . . 5,7 10.600
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 130,4 8.214 140 2 7,7 4.745 8.948 189 138,1 8.020
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 34,3 15.759 149 1 0,0 . . . 34,3 15.759
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 16,8 13.783 81 1 0,0 . . . 16,8 13.783
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 7,7 9.142 156 2 0,0 . . . 7,7 9.142
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,5 18.267 1.776 17 0,0 . . . 4,5 18.267
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 36,9 9.788 304 4 0,0 . . . 36,9 9.788
9 Muu koulutus 14,1 9.343 549 6 1,1 5.418 8.907 164 15,2 9.059
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 345,9 9.768 325 4 8,8 4.829 8.943 185 354,7 9.646
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
2 Kulttuuriala 2,5 4.744 338 7 0,0 . . . 2,5 4.744
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0,3 4.373 0 0 0,0 . . . 0,3 4.373
4 Luonnontieteiden ala 1,8 7.906 0 0 0,0 . . . 1,8 7.906
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,3 8.589 826 21 0,0 . . . 15,3 8.589
9 Muu koulutus 8,7 12.210 1.185 10 6,3 12.346 3.822 31 15,0 12.267
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 28,6 9.267 832 14 6,3 12.346 3.822 31 34,9 9.823
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 39,9 8.228 1.229 15 0,0 . . . 39,9 8.228
2 Kulttuuriala 2,6 18.674 945 5 0,0 . . . 2,6 18.674
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,0 7.818 2.245 29 0,0 . . . 6,0 7.818
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 10,6 3.467 2.512 72 0,0 . . . 10,6 3.467
9 Muu koulutus 5,7 5.765 723 13 0,5 3.150 382 12 6,2 5.554
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 64,8 7.614 1.477 19 0,5 3.150 382 12 65,3 7.579
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 43,6 8.863 561 6 0,0 . . . 43,6 8.863
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 16,8 9.469 242 3 0,0 . . . 16,8 9.469
9 Muu koulutus 0,3 14.550 0 0 5,7 6.912 2.126 31 6,0 7.294
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 60,7 9.059 470 5 5,7 6.912 2.126 31 66,4 8.874
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 14,9 9.034 409 5 0,0 . . . 14,9 9.034
2 Kulttuuriala 8,3 11.036 235 2 0,0 . . . 8,3 11.036
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 57,4 7.006 272 4 0,0 . . . 57,4 7.006
4 Luonnontieteiden ala 14,3 16.728 355 19 0,0 . . . 14,3 16.728
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 72,0 12.207 192 2 0,0 . . . 72,0 12.207
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,2 18.242 63 0 0,0 . . . 24,2 18.242
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,3 12.214 1.226 10 0,0 . . . 28,3 12.214
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,1 7.665 0 0 0,0 . . . 3,1 7.665
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 71,2 8.299 390 8 2,2 7.311 4.768 65 73,4 8.269
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,2 7.789 383 5 0,0 . . . 28,2 7.789
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20,4 15.209 0 11 0,0 . . . 20,4 15.209
9 Muu koulutus 3,5 13.516 4.709 35 21,5 6.237 7.448 119 25,0 7.256
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 345,8 10.773 387 6 23,7 6.336 7.373 116 369,5 10.489
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
9 Muu koulutus 8,2 9.679 2.573 27 0,0 . . . 8,2 9.679
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 8,2 9.679 2.573 27 0,0 . . . 8,2 9.679
016211 Palkansaajien koul.säät. sr
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 28,3 12.414 957 12 7,0 1.886 3.416 234 35,3 10.326
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,5 18.642 1.726 12 0,0 . . . 0,5 18.642
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,3 10.351 958 12 0,0 . . . 23,3 10.351
9 Muu koulutus 3,7 11.955 961 11 0,8 3.088 3.441 173 4,5 10.378
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 55,8 11.578 964 12 7,8 2.009 3.419 224 63,6 10.404
017791 Palloilu Säätiö
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,1 15.692 1.629 10 0,0 . . . 23,1 15.692
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 54,2 8.270 2.834 34 0,0 . . . 54,2 8.270
9 Muu koulutus 0,4 6.705 0 0 0,0 . . . 0,4 6.705
017791 Palloilu Säätiö 77,7 10.469 2.461 24 0,0 . . . 77,7 10.469
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,6 6.367 663 11 0,0 . . . 16,6 6.367
2 Kulttuuriala 6,1 20.625 262 2 0,0 . . . 6,1 20.625
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,3 4.606 0 3 0,0 . . . 9,3 4.606
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 89,4 9.591 383 4 0,0 . . . 89,4 9.591
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,5 9.158 477 5 0,0 . . . 16,5 9.158
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4,7 9.690 0 0 0,0 . . . 4,7 9.690
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 7.469 420 6 0,0 . . . 2,5 7.469
9 Muu koulutus 0,3 8.823 1.067 12 0,0 . . . 0,3 8.823
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 145,4 9.283 386 4 0,0 . . . 145,4 9.283
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,8 9.159 400 4 0,0 . . . 1,8 9.159
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,8 10.881 304 3 0,0 . . . 11,8 10.881
9 Muu koulutus 12,6 4.417 1.259 29 0,0 . . . 12,6 4.417
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 26,2 7.654 770 10 0,0 . . . 26,2 7.654
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät.
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 20,6 6.076 950 16 0,0 . . . 20,6 6.076
9 Muu koulutus 5,3 9.945 6.106 61 0,0 . . . 5,3 9.945
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 25,9 6.867 2.005 29 0,0 . . . 25,9 6.867
012011 POHTO Oy
9 Muu koulutus 0,0 . . . 27,3 6.485 293 5 27,3 6.485
012011 POHTO Oy 0,0 . . . 27,3 6.485 293 5 27,3 6.485
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,5 10.945 585 5 0,0 . . . 10,5 10.945
9 Muu koulutus 2,9 9.886 645 7 0,0 . . . 2,9 9.886
016751 Portaanpää ry. 13,4 10.716 598 6 0,0 . . . 13,4 10.716
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,6 8.436 375 4 0,0 . . . 1,6 8.436
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,3 8.362 107 1 0,0 . . . 8,3 8.362
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 41,3 5.771 51 1 0,0 . . . 41,3 5.771
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 2,9 24.625 54 0 0,0 . . . 2,9 24.625
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,4 5.252 257 5 0,0 . . . 2,4 5.252
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 9.394 467 5 0,0 . . . 17,3 9.394
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 4.374 239 5 0,0 . . . 11,3 4.374
9 Muu koulutus 0,5 12.844 600 5 0,0 . . . 0,5 12.844
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 85,6 7.285 180 2 0,0 . . . 85,6 7.285
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
9 Muu koulutus 6,6 4.173 730 17 0,0 . . . 6,6 4.173
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 6,6 4.173 730 17 0,0 . . . 6,6 4.173
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,3 6.315 206 3 0,0 . . . 20,3 6.315
9 Muu koulutus 0,0 . . . 0,3 5.643 833 15 0,3 5.643
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 20,3 6.315 206 3 0,3 5.643 833 15 20,6 6.305
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
2 Kulttuuriala 15,2 19.129 837 5 0,0 . . . 15,2 19.129
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 99,7 8.662 375 5 0,0 . . . 99,7 8.662
4 Luonnontieteiden ala 3,0 8.457 317 10 0,0 . . . 3,0 8.457
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24,9 8.103 339 8 0,0 . . . 24,9 8.103
9 Muu koulutus 5,7 2.850 4.322 152 0,3 4.803 9.317 194 6,0 2.948
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 148,5 9.412 567 7 0,3 4.803 9.317 194 148,8 9.403
023301 Rastor Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 182,2 9.547 253 3 0,0 . . . 182,2 9.547
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 213,9 9.651 1.164 12 0,0 . . . 213,9 9.651
9 Muu koulutus 0,2 33.370 2.000 6 1,2 27.187 2.833 10 1,4 28.070
023301 Rastor Oy 396,3 9.615 745 8 1,2 27.187 2.833 10 397,5 9.668
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,8 7.562 501 7 0,0 . . . 16,8 7.562
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,9 6.409 562 10 0,0 . . . 5,9 6.409
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,5 9.771 496 6 0,0 . . . 16,5 9.771
9 Muu koulutus 0,3 1.710 1.000 58 0,6 21.987 12.275 56 0,9 15.228
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 39,5 8.268 512 7 0,6 21.987 12.275 56 40,1 8.474
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 8,0 26.310 401 2 0,0 . . . 8,0 26.310
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 8,0 26.310 401 2 0,0 . . . 8,0 26.310
016571 Rovalan Setlementti ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,5 8.481 537 7 0,0 . . . 19,5 8.481
016571 Rovalan Setlementti ry 19,5 8.481 537 7 0,0 . . . 19,5 8.481
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 14,8 5.296 20 0 0,0 . . . 14,8 5.296
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,1 5.738 56 11 0,0 . . . 16,1 5.738
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 39,5 9.896 89 1 0,0 . . . 39,5 9.896
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 17,8 12.597 110 1 0,0 . . . 17,8 12.597
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,7 15.369 0 0 0,0 . . . 8,7 15.369
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,6 8.669 221 3 0,0 . . . 16,6 8.669
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 63,5 10.693 2.221 21 0,0 . . . 63,5 10.693
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25,2 6.593 5 0 0,0 . . . 25,2 6.593
9 Muu koulutus 7,0 14.622 3.325 24 0,0 . . . 7,0 14.622
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 209,2 9.613 835 9 0,0 . . . 209,2 9.613
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 1.533 0 0 0,0 . . . 3,0 1.533
9 Muu koulutus 0,3 47.143 0 9 0,0 . . . 0,3 47.143
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 3,3 5.654 0 7 0,0 . . . 3,3 5.654
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 27,9 7.031 8 0 0,0 . . . 27,9 7.031
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 54,4 6.615 55 1 0,0 . . . 54,4 6.615
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 11,6 7.273 57 1 0,0 . . . 11,6 7.273
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 34,9 11.089 116 1 0,0 . . . 34,9 11.089
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,9 7.058 65 1 0,0 . . . 24,9 7.058
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,7 6.919 124 2 0,0 . . . 14,7 6.919
9 Muu koulutus 1,4 6.921 1.036 15 0,0 . . . 1,4 6.921
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 169,8 7.742 76 1 0,0 . . . 169,8 7.742
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 28,9 14.419 818 7 0,0 . . . 28,9 14.419
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 69,0 7.381 170 4 0,0 . . . 69,0 7.381
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,8 9.594 764 19 0,0 . . . 33,8 9.594
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 13,2 12.289 114 3 0,0 . . . 13,2 12.289
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 21.510 0 1 0,0 . . . 0,3 21.510
9 Muu koulutus 18,6 9.345 2.942 33 0,3 12.014 0 0 18,9 9.386
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 163,8 9.724 717 11 0,3 12.014 0 0 164,1 9.728
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 33,7 5.732 117 11 0,0 . . . 33,7 5.732
2 Kulttuuriala 7,3 4.647 408 18 0,0 . . . 7,3 4.647
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 71,5 6.740 104 9 0,0 . . . 71,5 6.740
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 17,8 9.977 124 9 0,0 . . . 17,8 9.977
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,5 22.667 5 2 0,0 . . . 26,5 22.667
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 55,5 9.999 651 11 0,0 . . . 55,5 9.999
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9,1 5.728 235 12 0,0 . . . 9,1 5.728
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 221,4 9.460 248 8 0,0 . . . 221,4 9.460
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,0 10.186 632 6 0,0 . . . 22,0 10.186
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 83,5 8.486 76 1 4,4 10.170 53 1 87,9 8.570
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 110,3 13.562 50 1 0,0 10.700 0 0 110,3 13.561
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 4.273 62 1 0,0 . . . 7,3 4.273
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 20,8 6.881 394 6 0,0 . . . 20,8 6.881
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 12,4 14.970 443 4 0,0 . . . 12,4 14.970
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,4 12.251 631 5 0,0 . . . 14,4 12.251
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32,8 10.163 631 6 0,4 11.503 663 6 33,2 10.179
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 55,5 10.372 346 3 0,0 . . . 55,5 10.372
9 Muu koulutus 19,6 11.613 1.159 10 27,0 3.635 4.648 128 46,6 6.990
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 378,6 10.833 295 3 31,8 4.644 3.959 86 410,5 10.353
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 25,0 5.642 75 1 0,0 . . . 25,0 5.642
2 Kulttuuriala 10,6 10.123 0 0 0,0 . . . 10,6 10.123
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91,7 6.439 577 9 0,0 . . . 91,7 6.439
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 71,2 7.932 784 10 0,0 . . . 71,2 7.932
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 83,1 7.671 794 10 0,0 . . . 83,1 7.671
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,3 15.947 0 0 0,0 . . . 2,3 15.947
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,4 7.611 90 1 0,0 . . . 19,4 7.611
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 38,6 11.893 240 2 0,0 . . . 38,6 11.893
9 Muu koulutus 13,6 24.458 3.191 13 4,9 29.161 7.406 25 18,5 25.704
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 355,5 8.487 650 8 4,9 29.161 7.406 25 360,4 8.768
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 7.485 285 4 0,0 . . . 4,2 7.485
9 Muu koulutus 1,2 23.938 7.333 31 0,0 . . . 1,2 23.938
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 5,4 11.141 1.851 17 0,0 . . . 5,4 11.141
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 29,3 9.415 1.767 19 0,0 . . . 29,3 9.415
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 29,3 9.415 1.767 19 0,0 . . . 29,3 9.415
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,5 8.939 838 9 0,0 . . . 15,5 8.939
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 97,8 7.449 687 9 0,0 . . . 97,8 7.449
9 Muu koulutus 1,0 8.540 6.835 80 0,0 . . . 1,0 8.540
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 114,3 7.661 761 10 0,0 . . . 114,3 7.661
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 126,4 7.248 320 4 0,0 . . . 126,4 7.248
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 7.248 320 4 0,0 . . . 126,4 7.248
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 219,3 5.343 464 9 0,0 . . . 219,3 5.343
4 Luonnontieteiden ala 57,6 4.588 277 6 0,0 . . . 57,6 4.588
9 Muu koulutus 1,0 6.222 0 0 0,0 . . . 1,0 6.222
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 277,9 5.190 424 8 0,0 . . . 277,9 5.190
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0,2 37.970 2.500 7 1,6 11.298 313 3 1,8 14.261
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3,5 14.243 1.029 7 2,7 10.206 1.056 10 6,2 12.485
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 0,5 39.666 37.500 95 0,2 16.325 10.000 61 0,7 32.997
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 4,2 18.399 5.440 30 4,5 10.866 1.189 11 8,7 14.503
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 13,9 8.313 374 7 0,0 . . . 13,9 8.313
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 18,6 10.792 323 14 0,0 . . . 18,6 10.792
9 Muu koulutus 19,0 11.639 765 29 1,3 9.071 4.214 51 20,3 11.475
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 51,5 10.436 500 18 1,3 9.071 4.214 51 52,8 10.402
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Humanistinen ja kasvatusala 23,8 8.433 502 7 0,0 . . . 23,8 8.433
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 53,7 7.648 330 6 0,0 . . . 53,7 7.648
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 44,0 9.632 813 9 0,0 . . . 44,0 9.632
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 35,0 15.343 974 7 0,0 . . . 35,0 15.343
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 17,6 14.513 753 6 0,0 . . . 17,6 14.513
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 1,9 13.728 505 4 0,0 . . . 1,9 13.728
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 28,2 6.522 366 6 0,0 . . . 28,2 6.522
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8,2 9.801 307 4 0,0 . . . 8,2 9.801
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16,5 6.123 204 4 0,0 . . . 16,5 6.123
9 Muu koulutus 6,7 22.543 16.786 77 2,1 10.389 13.674 132 8,8 19.643
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 235,6 10.060 1.029 11 2,1 10.389 13.674 132 237,7 10.063
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 55,1 7.996 416 5 0,0 . . . 55,1 7.996
2 Kulttuuriala 32,2 5.331 653 12 0,0 . . . 32,2 5.331
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 87,1 4.212 352 8 0,4 2.763 21.225 770 87,5 4.205
4 Luonnontieteiden ala 12,7 5.455 1.010 19 0,0 . . . 12,7 5.455
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 93,5 6.900 206 3 0,0 . . . 93,5 6.900
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 23,7 17.098 152 1 3,7 5.772 1.918 34 27,4 15.569
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 21,5 3.429 80 2 0,0 . . . 21,5 3.429
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8,3 11.674 871 8 0,0 . . . 8,3 11.674
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 49,8 6.576 132 2 0,0 . . . 49,8 6.576
9 Muu koulutus 46,4 9.778 831 9 0,4 13.150 55.893 425 46,8 9.806
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 430,3 7.089 382 5 4,5 6.160 8.432 137 434,8 7.080
008373 Tampereen kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 44,4 6.180 570 9 0,0 . . . 44,4 6.180
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 60,6 8.021 370 5 0,0 . . . 60,6 8.021
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,7 10.296 140 12 0,0 . . . 33,7 10.296
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 27,4 11.648 262 3 0,0 . . . 27,4 11.648
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 40,2 18.088 578 3 0,0 . . . 40,2 18.088
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,1 11.614 0 0 0,0 . . . 2,1 11.614
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 83,0 7.532 494 7 0,0 . . . 83,0 7.532
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,0 6.784 489 7 0,0 . . . 23,0 6.784
9 Muu koulutus 107,9 6.776 573 9 10,6 5.100 2.630 52 118,5 6.626
008373 Tampereen kaupunki 422,3 8.739 466 6 10,6 5.100 2.630 52 432,9 8.650
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 10.525 0 0 0,0 . . . 0,4 10.525
9 Muu koulutus 0,5 13.063 4.304 33 0,1 40.577 8.846 22 0,7 18.566
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0,9 11.960 2.433 20 0,1 40.577 8.846 22 1,1 15.503
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 101,2 1.478 270 18 0,0 . . . 101,2 1.478
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 101,2 1.478 270 18 0,0 . . . 101,2 1.478
017671 Tanhuvaaran säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11,3 8.596 2.556 30 0,0 . . . 11,3 8.596
017671 Tanhuvaaran säätiö 11,3 8.596 2.556 30 0,0 . . . 11,3 8.596
015961 Teak Oy
2 Kulttuuriala 5,6 9.864 107 1 0,0 . . . 5,6 9.864
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,4 9.796 719 7 0,0 . . . 11,4 9.796
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 58,7 9.827 85 1 0,0 . . . 58,7 9.827
9 Muu koulutus 25,2 9.528 514 5 0,0 . . . 25,2 9.528
015961 Teak Oy 100,9 9.751 265 3 0,0 . . . 100,9 9.751
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12,2 10.985 1.730 16 0,0 . . . 12,2 10.985
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 12,2 10.985 1.730 16 0,0 . . . 12,2 10.985
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 52,9 5.541 208 4 0,0 . . . 52,9 5.541
2 Kulttuuriala 19,5 6.629 996 15 0,0 . . . 19,5 6.629
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 138,2 6.589 318 5 0,0 . . . 138,2 6.589
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 126,7 6.246 401 6 0,0 . . . 126,7 6.246
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 11,6 10.548 346 3 0,0 . . . 11,6 10.548
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,8 5.029 344 7 0,0 . . . 4,8 5.029
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17,8 8.051 854 11 0,0 . . . 17,8 8.051
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 45,0 6.971 296 4 0,0 . . . 45,0 6.971
9 Muu koulutus 28,0 7.761 6.515 84 1,1 7.975 5.455 68 29,1 7.769
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 444,5 6.626 769 12 1,1 7.975 5.455 68 445,6 6.629
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Kulttuuriala 22,4 5.000 210 5 0,0 . . . 22,4 5.000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,8 14.839 292 3 0,0 . . . 16,8 14.839
011681 Turun ammattiopistosäätiö 39,2 9.217 245 4 0,0 . . . 39,2 9.217
008533 Turun kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,5 9.211 1.190 13 1,5 1.882 1.753 93 21,0 8.675
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,3 10.868 471 4 0,0 . . . 12,3 10.868
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 4,7 7.860 714 9 0,0 . . . 4,7 7.860
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 5,7 10.056 0 0 0,0 . . . 5,7 10.056
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 13,6 8.371 261 3 0,0 . . . 13,6 8.371
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28,1 8.454 559 7 0,0 . . . 28,1 8.454
9 Muu koulutus 16,4 3.280 5 0 0,0 . . . 16,4 3.280
008533 Turun kaupunki 100,3 8.103 515 6 1,5 1.882 2.039 108 101,8 8.009
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 50,0 5.715 259 6 0,0 . . . 50,0 5.715
2 Kulttuuriala 8,8 6.257 775 14 0,0 . . . 8,8 6.257
9 Muu koulutus 7,0 10.224 5.160 50 10,0 10.230 5.198 52 17,0 10.228
016901 Turun kristill.opiston säätiö 65,8 6.267 849 15 10,0 10.230 5.198 52 75,8 6.790
013611 Työtehoseura ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26,1 12.297 0 0 2,4 25.726 7.529 29 28,5 13.428
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 63,2 10.920 365 3 18,6 8.501 2.908 34 81,8 10.370
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,2 18.595 379 2 1,2 4.290 0 0 27,4 17.968
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,2 9.559 5 0 0,0 . . . 3,2 9.559
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,4 15.422 0 0 0,0 . . . 2,4 15.422
9 Muu koulutus 1,7 21.706 0 0 2,8 6.411 4.220 66 4,5 12.190
013611 Työtehoseura ry 122,8 13.052 269 2 25,0 9.718 3.359 35 147,8 12.488
099061 Työväen Sivistysliitto TSL
9 Muu koulutus 43,0 12.950 2.348 18 0,0 . . . 43,0 12.950
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 43,0 12.950 2.348 18 0,0 . . . 43,0 12.950
009053 Vaasan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,0 21.961 0 0 0,0 . . . 1,0 21.961
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 84,0 9.000 235 3 0,0 . . . 84,0 9.000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 55,0 9.624 117 1 0,0 . . . 55,0 9.624
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 33,0 6.912 245 4 0,0 . . . 33,0 6.912
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 40,0 6.758 219 3 0,0 . . . 40,0 6.758
9 Muu koulutus 1,0 9.231 0 0 0,0 . . . 1,0 9.231
009053 Vaasan kaupunki 214,0 8.481 201 3 0,0 . . . 214,0 8.481
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,9 4.569 0 0 0,0 . . . 1,9 4.569
2 Kulttuuriala 2,5 5.494 710 13 0,0 . . . 2,5 5.494
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 28,6 7.216 523 8 0,1 7.250 0 0 28,7 7.216
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,5 10.580 189 2 0,2 1.765 0 0 9,7 10.398
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,8 15.373 1.194 8 0,0 . . . 1,8 15.373
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,9 9.174 930 11 0,0 . . . 2,9 9.174
9 Muu koulutus 17,5 8.107 1.614 20 0,7 2.629 11.897 453 18,2 7.900
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 64,7 8.121 798 10 1,0 2.921 8.292 284 65,7 8.043
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 4,7 4.244 599 14 0,0 . . . 4,7 4.244
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 15,5 8.476 560 7 0,0 . . . 15,5 8.476
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 20,2 7.500 569 8 0,0 . . . 20,2 7.500
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 47,9 15.297 2.217 21 0,0 . . . 47,9 15.297
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 47,9 15.297 2.217 21 0,0 . . . 47,9 15.297
000923 Vantaan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 6,7 6.641 0 0 0,0 . . . 6,7 6.641
2 Kulttuuriala 16,2 7.400 1.386 19 0,0 . . . 16,2 7.400
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 6.376 0 0 0,0 . . . 3,0 6.376
000923 Vantaan kaupunki 25,9 7.085 867 12 0,0 . . . 25,9 7.085
017301 Varalan Säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17,5 6.969 1.022 19 0,0 . . . 17,5 6.969
017301 Varalan Säätiö 17,5 6.969 1.022 19 0,0 . . . 17,5 6.969
017681 Vuokatin säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80,1 8.236 1.640 30 0,0 . . . 80,1 8.236
017681 Vuokatin säätiö 80,1 8.236 1.640 30 0,0 . . . 80,1 8.236
022451 Vuolle Setlementti ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,0 6.923 545 8 0,0 . . . 24,0 6.923
022451 Vuolle Setlementti ry 24,0 6.923 545 8 0,0 . . . 24,0 6.923
016961 Väinö Voionmaan säätiö
2 Kulttuuriala 20,8 13.120 4.019 31 0,0 . . . 20,8 13.120
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 13.120 4.019 31 0,0 . . . 20,8 13.120
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,4 10.622 878 9 0,0 . . . 8,4 10.622
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 55,1 10.621 865 9 0,0 . . . 55,1 10.621
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 38,9 11.823 879 8 0,1 18.430 12.900 86 39,0 11.840
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 75,2 14.540 877 7 0,0 . . . 75,2 14.540
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,6 13.434 876 7 0,0 . . . 73,6 13.434
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,2 11.259 875 9 0,0 . . . 1,2 11.259
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25,7 10.859 875 9 0,0 . . . 25,7 10.859
9 Muu koulutus 39,6 5.485 874 18 0,0 . . . 39,6 5.485
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 317,7 11.729 874 8 0,1 18.430 12.900 86 317,8 11.731
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31,8 8.331 371 4 0,0 . . . 31,8 8.331
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 11,4 9.219 374 4 0,0 . . . 11,4 9.219
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,2 14.475 0 0 0,0 . . . 0,2 14.475
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 25,9 9.597 448 5 0,0 . . . 25,9 9.597
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 2,6 17.659 2.273 13 0,0 . . . 2,6 17.659
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 8.495 319 4 0,0 . . . 18,1 8.495
9 Muu koulutus 8,8 9.375 7.011 75 2,9 10.422 10.608 102 11,7 9.634
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 98,8 9.146 1.023 11 2,9 10.422 10.608 102 101,7 9.183
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.
1 Humanistinen ja kasvatusala 2,2 8.659 0 0 0,0 . . . 2,2 8.659
9 Muu koulutus 0,0 . . . 3,8 8.880 5.235 59 3,8 8.880
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 2,2 8.659 0 0 3,8 8.880 5.235 59 6,0 8.800
RAPORTTI YHTEENSÄ 15.854,4 8.836 807 10 878,9 7.780 4.091 53 16.733,2 8.781