KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14R6YM ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET JA TULOT
(euroa/toteutunut opiskelijatyövuosi)
  OMAEHTOINEN KOULUTUS HENKILÖSTÖKOULUTUS YHTEENSÄ
Maakunta
opisk.-
työ-
vuodet

kust./
työvuosi

opisk.
maksut/
työvuosi

tulojen
osuus %
kustann.
opisk.-
työ-
vuodet
kust./
työvuosi
työn-
antaja-
maksut/
työvuosi
tulojen
osuus %
kustann.
toteut.
opisk.-
työ-
vuodet
kustan-
nukset/
työvuosi
01 Uusimaa 4.810,9 8.296 1.046 14 440,4 8.798 4.095 47 5.251,3 8.338
02 Varsinais-Suomi 1.234,5 7.642 699 9 21,5 6.279 3.486 57 1.256,0 7.619
04 Satakunta 838,4 7.840 761 12 6,0 20.143 8.746 44 844,4 7.928
05 Kanta-Häme 676,2 10.901 955 9 34,4 6.065 2.734 45 710,6 10.667
06 Pirkanmaa 1.412,3 7.769 606 9 16,5 5.659 4.554 81 1.428,8 7.744
07 Päijät-Häme 491,5 9.656 903 10 23,2 4.658 912 20 514,7 9.431
08 Kymenlaakso 321,9 12.346 775 6 18,4 10.240 10.335 101 340,3 12.232
09 Etelä-Karjala 136,6 11.525 221 2 12,5 22.177 17.298 78 149,1 12.418
10 Etelä-Savo 316,2 8.348 1.117 15 1,7 6.929 9.956 149 317,9 8.340
11 Pohjois-Savo 709,7 11.232 560 6 31,9 4.687 3.987 86 741,7 10.950
12 Pohjois-Karjala 462,6 10.407 565 7 23,7 6.336 7.373 116 486,3 10.208
13 Keski-Suomi 723,6 8.507 574 7 16,9 5.743 3.749 65 740,5 8.444
14 Etelä-Pohjanmaa 1.034,7 8.682 680 8 15,9 14.863 4.675 32 1.050,6 8.775
15 Pohjanmaa 556,8 9.594 869 10 15,1 11.390 6.739 59 571,9 9.641
16 Keski-Pohjanmaa 212,5 7.889 1.489 19 8,7 11.400 8.365 75 221,2 8.027
17 Pohjois-Pohjanmaa 1.263,8 8.981 483 6 78,5 6.545 3.298 53 1.342,4 8.838
18 Kainuu 207,0 10.731 1.113 13 106,4 2.583 875 34 313,4 7.965
19 Lappi 445,3 9.851 602 7 7,0 17.877 12.038 67 452,3 9.976
RAPORTTI YHTEENSÄ 15.854,4 8.836 807 10 878,9 7.780 4.091 53 16.733,2 8.781