KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14R6YX ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET JA TULOT
(euroa/toteutunut opiskelijatyövuosi)
  OMAEHTOINEN KOULUTUS HENKILÖSTÖKOULUTUS YHTEENSÄ
Porrastustekijä
opisk.-
työ-
vuodet

kust./
työvuosi

opisk.
maksut/
työvuosi

tulojen
osuus %
kustann.
opisk.-
työ-
vuodet
kust./
työvuosi
työn-
antaja-
maksut/
työvuosi
tulojen
osuus %
kustann.
toteut.
opisk.-
työ-
vuodet
kustan-
nukset/
työvuosi
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.175,2 7.254 392 6 1,6 4.551 500 11 1.176,8 7.250
2 Kulttuuriala 734,9 9.076 707 9 6,5 4.947 5.789 117 741,4 9.040
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3.139,1 7.636 492 7 84,6 6.912 1.901 28 3.223,7 7.617
4 Luonnontieteiden ala 151,7 7.499 514 11 0,0 . . . 151,7 7.499
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 2.797,5 8.938 515 7 290,7 5.966 5.435 92 3.088,2 8.659
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrast 769,6 14.659 499 4 11,9 13.514 3.580 27 781,5 14.642
5d Liikenneopettajien erikoisammattitut 186,9 11.320 856 8 0,0 . . 0 186,9 11.340
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 1.374,3 9.990 712 8 16,7 5.440 2.470 47 1.391,0 9.935
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porras 79,4 10.530 148 2 0,0 . . . 79,4 10.530
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1.364,8 8.413 453 6 6,9 5.523 1.727 31 1.371,7 8.398
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.432,2 8.074 1.170 17 0,4 11.503 663 6 1.432,6 8.075
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 941,0 8.649 338 5 0,9 18.782 6.632 35 941,9 8.659
9 Muu koulutus 1.707,9 9.158 2.698 30 458,7 9.078 3.737 42 2.166,5 9.141
RAPORTTI YHTEENSÄ 15.854,4 8.836 807 10 878,9 7.780 4.091 53 16.733,2 8.781