KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14S6YX ***

ALOITTANEET OPISKELIJAT, TUTKINNON OSAT JA VALMIIT TUTKINNOT
Ei sisällä nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteita
  ALOITTANEET OPISK. TUTKINNON OSAT VALMIIT TUTKINNOT
Porrastustekijä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä % opisk-
työv.
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.233 2 1.235 3.515 6 3.521 960 4 964 81,9
2 Kulttuuriala 867 13 880 1.172 8 1.180 367 1 368 49,6
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4.087 125 4.212 7.672 317 7.989 2.310 110 2.420 75,1
4 Luonnontieteiden ala 148 0 148 218 0 218 70 0 70 46,1
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 4.962 1.344 6.306 9.030 1.286 10.316 1.707 110 1.817 58,8
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 1.088 101 1.189 2.434 83 2.517 508 1 509 65,1
5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto 174 0 174 476 16 492 113 5 118 63,2
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 1.758 20 1.778 2.976 44 3.020 708 15 723 52,0
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut 94 0 94 184 0 184 64 0 64 80,6
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1.933 155 2.088 4.303 50 4.353 980 3 983 71,7
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 2.101 0 2.101 6.193 3 6.196 1.606 0 1.606 112,1
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.381 6 1.387 2.968 4 2.972 768 0 768 81,5
9 Muu koulutus 25.222 24.227 49.449 0 0 0 0 0 0 0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ 45.048 25.993 71.041 41.141 1.817 42.958 10.161 249 10.410 62,2