KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14Z6SX ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJATYÖVUOSI)
Porrastustekijä Opiske-
lijatyö-
vuodet
Opetus-
toim.
e/optv
Kiin-
teistöt
e/optv
Yhteiset
toiminnot
e/optv
Ylläp.
hallinto
e/optv
Yhteensä
e/optv
Tulot
e/optv
Netto-
kust.
e/optv
Poistot
e/optv
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,7 3.723 1.488 2.434 1.098 8.743 410 8.333 1.240
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 76,0 3.766 1.524 2.396 1.124 8.809 889 7.920 1.603
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 95,7 3.757 1.516 2.404 1.119 8.796 790 8.005 1.528
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,6 3.042 593 1.332 757 5.724 279 5.445 223
2 Kulttuuriala 22,2 3.400 747 1.678 954 6.778 978 5.800 281
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 136,8 2.180 1.086 2.441 1.387 7.094 319 6.774 409
4 Luonnontieteiden ala 18,4 1.783 446 1.002 570 3.800 574 3.227 168
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 247,7 2.231 440 989 562 4.223 974 3.249 166
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 53,4 4.835 493 1.109 630 7.068 240 6.828 186
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,6 693 176 396 225 1.490 382 1.107 66
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 58,5 2.865 675 1.516 862 5.918 478 5.440 254
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6,1 65 2 4 2 72 254 -182 1
9 Muu koulutus 37,2 1.798 459 1.031 586 3.875 974 2.901 173
017081 Ami-säätiö 689,5 2.313 575 1.292 734 4.915 630 4.285 217
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 60,3 4.772 1.125 3.619 1.994 11.510 2.343 9.168 175
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17,6 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 2.643 8.862 175
4 Luonnontieteiden ala 3,0 4.831 1.139 3.663 2.019 11.652 0 11.652 178
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 163,2 4.669 1.101 3.541 1.951 11.262 7.072 4.191 172
9 Muu koulutus 120,5 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 232 11.274 175
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 364,6 4.726 1.114 3.584 1.975 11.399 3.757 7.642 174
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 974 4.112 1.201 705 6.992 407 6.584 83
2 Kulttuuriala 41,7 6.400 2.984 1.407 707 11.498 1.020 10.478 87
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 3.859 4.093 1.199 706 9.856 1.382 8.475 83
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 37.287 4.101 1.210 716 43.314 1.431 41.883 150
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,8 4.927 1.630 1.652 707 8.916 1.118 7.798 91
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 43,2 1.007 5.802 1.678 706 9.193 247 8.947 130
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,6 5.731 3.298 1.251 703 10.983 669 10.313 87
9 Muu koulutus 36,5 3.006 2.545 1.091 703 7.345 3.403 3.942 98
053041 Axxell Utbildning Ab 254,5 4.526 3.157 1.446 706 9.835 1.205 8.630 98
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,6 4.385 762 1.322 515 6.984 599 6.385 610
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 29,5 3.618 1.351 1.322 515 6.806 596 6.210 820
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 50,8 4.555 762 1.322 515 7.155 372 6.783 610
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13,2 4.726 762 1.322 515 7.325 372 6.953 610
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,9 4.634 762 1.322 515 7.233 726 6.508 610
9 Muu koulutus 42,4 4.123 762 1.322 515 6.722 2.523 4.199 610
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 237,4 4.342 835 1.322 515 7.015 903 6.111 636
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,2 5.893 674 1.245 949 8.761 353 8.408 380
2 Kulttuuriala 16,0 6.346 674 1.263 950 9.233 58 9.175 380
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25,9 5.260 677 1.310 953 8.200 134 8.066 381
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 22,5 9.380 676 1.246 950 12.252 613 11.640 381
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,5 17.496 677 1.250 953 20.376 252 20.124 381
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,4 9.556 678 1.252 955 12.441 693 11.748 382
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,0 11.847 644 3.233 909 16.633 133 16.500 363
9 Muu koulutus 24,6 13.569 676 1.196 919 16.360 8.569 7.791 381
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 131,1 10.255 676 1.268 945 13.143 1.856 11.287 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 5,6 4.209 1.081 983 389 6.663 210 6.453 114
2 Kulttuuriala 4,0 3.380 1.091 982 390 5.844 0 5.844 114
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 29,9 3.157 1.078 1.515 388 6.139 91 6.048 113
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 23,4 5.106 1.104 1.381 390 7.981 350 7.631 123
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 1,5 5.051 1.077 1.375 389 7.891 349 7.543 123
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,1 1.580 1.081 980 389 4.031 0 4.031 114
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 4.139 1.082 981 390 6.592 230 6.362 175
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,7 3.491 1.093 1.586 390 6.560 477 6.083 114
9 Muu koulutus 2,4 3.170 969 878 349 5.366 1.096 4.270 102
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 107,9 3.887 1.085 1.296 388 6.657 254 6.403 129
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 11,0 6.050 1.183 1.365 1.667 10.265 738 9.528 314
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 9,5 5.369 1.669 1.362 1.906 10.306 2.000 8.307 313
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 27,5 4.544 1.323 1.357 938 8.162 597 7.564 312
9 Muu koulutus 6,2 1.826 1.384 1.199 1.292 5.701 1.366 4.334 74
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 54,2 4.683 1.362 1.342 1.296 8.683 960 7.724 286
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,2 4.965 765 2.752 826 9.308 432 8.876 74
2 Kulttuuriala 17,6 5.028 1.778 3.094 889 10.787 356 10.431 79
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,9 7.705 717 2.739 825 11.986 421 11.565 74
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 13,9 4.651 706 3.027 746 9.131 156 8.974 68
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 29,6 11.398 1.051 1.969 829 15.247 1.279 13.967 73
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,0 8.861 591 2.854 861 13.167 150 13.017 77
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,2 7.908 568 2.330 900 11.705 463 11.242 74
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12,7 8.253 1.076 2.779 824 12.931 150 12.782 74
9 Muu koulutus 10,9 4.451 557 2.856 809 8.673 1.527 7.146 72
015901 Faktia Koulutus Oy 166,0 7.198 902 2.650 830 11.580 598 10.982 74
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . . . . . .
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,7 7.203 3.246 1.033 1.385 12.866 1.512 11.354 732
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 7.203 3.246 1.033 1.385 12.866 1.512 11.354 732
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 65,7 5.431 768 0 477 6.676 1.030 5.646 309
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 65,7 5.431 768 0 477 6.676 1.030 5.646 309
024681 Haaga Instituutti-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,6 6.302 1.981 2.675 1.153 12.111 0 12.111 9
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,1 5.549 1.745 2.359 1.015 10.668 0 10.668 0
9 Muu koulutus 3,4 3.863 1.214 1.751 707 7.535 0 7.535 0
024681 Haaga Instituutti-säätiö 17,1 5.502 1.730 2.359 1.007 10.598 0 10.598 4
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,6 2.757 573 3.557 54 6.941 203 6.738 578
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 11.007 675 4.194 63 15.939 394 15.546 681
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24,1 3.955 588 3.649 55 8.248 231 8.017 593
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 4,9 9.863 170 284 56 10.372 620 9.752 339
9 Muu koulutus 6,0 8.215 896 1.458 455 11.024 3.283 7.742 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,9 8.956 570 930 275 10.731 2.086 8.645 153
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2,7 5.517 383 2.039 997 8.936 824 8.113 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,8 3.743 257 3.520 945 8.465 794 7.671 163
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 26,5 3.924 270 3.369 950 8.513 797 7.716 147
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 34,5 3.252 68 370 760 4.450 1.092 3.358 148
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 94,2 3.963 47 268 517 4.795 231 4.564 190
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 23,2 8.458 62 336 683 9.540 0 9.540 8
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 20,1 11.394 145 532 1.083 13.154 43 13.111 419
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35,4 1.107 124 812 1.656 3.699 1.601 2.099 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 31.245 2.025 10.675 22.228 66.175 758 65.418 153
9 Muu koulutus 16,1 1.935 39 206 429 2.609 2.307 302 0
000913 Helsingin kaupunki 223,9 4.438 76 415 835 5.763 690 5.073 141
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
016321 Hengitysliitto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,1 4.622 580 2.017 688 7.906 278 7.628 531
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,0 6.002 565 1.966 670 9.204 189 9.014 517
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,5 2.276 563 1.960 668 5.467 302 5.165 515
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10,2 6.908 553 1.925 656 10.043 797 9.246 506
9 Muu koulutus 40,2 5.846 557 1.938 661 9.003 473 8.530 510
016321 Hengitysliitto ry 128,0 5.381 565 1.967 671 8.585 359 8.226 517
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,9 6.916 1.965 1.804 528 11.213 1.082 10.131 556
9 Muu koulutus 24,9 6.920 1.966 1.805 528 11.220 4.508 6.712 557
023291 Hevosopisto Oy 53,7 6.918 1.966 1.804 528 11.216 2.668 8.548 556
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 36,5 3.431 1.272 624 1.566 6.893 11 6.882 349
9 Muu koulutus 27,5 6.378 471 174 571 7.593 2.641 4.952 133
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 64,0 4.697 928 430 1.139 7.194 1.141 6.053 256
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 4.471 1.334 2.047 0 7.852 715 7.137 28
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 4.368 1.274 2.030 0 7.671 687 6.984 27
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 44,2 4.425 1.307 2.039 0 7.771 703 7.069 28
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 7,1 5.047 532 1.888 785 8.252 0 8.252 286
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35,2 3.264 685 1.743 801 6.493 702 5.791 296
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 47,0 3.804 1.073 1.352 477 6.706 713 5.992 285
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 53,2 7.374 1.822 1.574 601 11.371 528 10.843 443
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 6.423 582 1.873 858 9.737 3.988 5.749 288
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,9 5.291 1.343 1.239 711 8.584 563 8.021 363
9 Muu koulutus 61,8 4.601 410 1.028 631 6.670 2.807 3.863 214
053071 Hyria koulutus Oy 216,4 4.967 987 1.401 630 7.986 1.298 6.687 308
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35,9 1.719 529 1.181 695 4.125 1.765 2.360 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,0 9.239 0 3.593 1.488 14.321 3.329 10.992 0
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 126,7 5.372 151 5.264 1.640 12.428 1.013 11.415 88
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 44,4 5.729 732 3.167 1.595 11.222 891 10.331 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,4 18.712 438 2.314 898 22.362 4.239 18.123 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 215,3 5.139 335 4.066 1.458 10.997 1.218 9.779 52
011691 Invalidisäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 2.301 0 1.978 660 4.938 94 4.844 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 4.074 694 1.991 664 7.423 63 7.361 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,0 3.542 1.618 1.988 663 7.812 50 7.762 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 5.995 433 1.986 663 9.076 55 9.021 0
011691 Invalidisäätiö 65,0 4.268 906 1.987 663 7.824 58 7.766 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,2 5.159 1.057 787 1.102 8.105 1.396 6.709 946
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10,0 5.755 923 1.030 837 8.546 1.517 7.029 1.028
9 Muu koulutus 0,3 5.930 947 1.063 873 8.813 11.133 -2.320 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 18,5 5.494 983 923 955 8.355 1.619 6.735 975
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 6,0 5.884 652 1.243 470 8.249 67 8.183 187
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,0 7.093 350 668 252 8.363 714 7.649 100
4 Luonnontieteiden ala 2,1 7.665 410 781 296 9.151 667 8.485 118
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3,4 8.399 435 829 313 9.976 6.372 3.604 124
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,1 6.078 695 1.327 501 8.601 475 8.126 199
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 6.913 478 912 345 8.648 452 8.196 137
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,6 8.435 434 829 313 10.011 2.637 7.374 125
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 6.374 478 912 344 8.108 505 7.603 136
9 Muu koulutus 6,9 10.001 217 415 157 10.790 4.667 6.123 62
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 176,9 7.653 481 918 347 9.399 1.854 7.545 138
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41,9 5.242 1.356 1.363 1.988 9.949 1.311 8.638 173
9 Muu koulutus 31,6 5.217 1.305 1.342 1.989 9.853 1.479 8.375 77
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 73,5 5.231 1.334 1.354 1.989 9.908 1.383 8.525 132
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,2 3.487 831 1.578 256 6.151 144 6.008 129
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 90,8 2.375 911 1.575 245 5.107 724 4.382 129
4 Luonnontieteiden ala 4,6 2.445 847 1.620 238 5.149 1.125 4.024 202
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 86,7 4.347 862 2.071 243 7.522 1.162 6.361 157
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,1 6.653 2.674 4.896 885 15.108 3.148 11.961 424
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,6 6.279 417 1.022 117 7.835 216 7.619 54
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31,8 2.526 950 1.740 252 5.468 454 5.014 129
9 Muu koulutus 41,9 2.583 836 1.446 239 5.104 823 4.281 169
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 326,7 3.662 881 1.746 249 6.539 818 5.721 143
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,9 4.096 1.735 1.309 0 7.140 478 6.662 299
9 Muu koulutus 2,1 4.080 1.740 1.313 0 7.133 1.649 5.484 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18,0 4.094 1.735 1.310 0 7.139 614 6.525 264
001643 Jalasjärven kunta
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 40,7 10.959 2.959 110 4.011 18.039 1.084 16.955 499
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 70,4 10.406 2.810 105 3.808 17.129 385 16.744 499
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 4,3 13.848 3.740 139 5.069 22.796 27 22.769 504
9 Muu koulutus 0,2 5.615 3.705 140 5.020 14.480 0 14.480 500
001643 Jalasjärven kunta 115,6 10.720 2.899 108 3.929 17.655 617 17.039 499
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 45,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,6 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 15,2 1.860 850 3.263 692 6.665 1.068 5.597 401
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7,1 12.801 1.002 2.837 590 17.230 630 16.599 860
4 Luonnontieteiden ala 0,3 16.810 114.557 1.573 2.033 134.973 1.167 133.807 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 36,1 3.420 2.470 2.545 547 8.982 469 8.513 94
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 21,5 4.613 2.987 3.054 672 11.326 1.583 9.743 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 33,3 4.026 830 2.415 521 7.792 513 7.279 158
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 28.071 1.957 3.359 645 34.032 1.666 32.366 499
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7,6 3.328 0 3.115 679 7.123 455 6.668 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,3 7.556 902 4.215 698 13.370 778 12.592 243
9 Muu koulutus 52,4 8.151 2.221 2.894 599 13.865 4.075 9.790 380
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 194,8 5.934 1.921 2.930 606 11.390 1.670 9.720 240
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,6 5.245 857 670 308 7.081 577 6.504 578
2 Kulttuuriala 31,3 6.836 1.148 695 244 8.922 659 8.264 531
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,1 5.673 887 542 199 7.301 610 6.691 414
4 Luonnontieteiden ala 0,1 6.190 1.090 590 190 8.060 0 8.060 500
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 135,4 6.738 1.194 700 228 8.859 640 8.219 547
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 32,7 12.348 2.179 1.166 362 16.055 666 15.389 990
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 54,5 6.881 1.214 650 202 8.947 668 8.279 552
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,4 6.959 713 1.232 717 9.622 288 9.334 352
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,1 6.160 2.008 2.223 1.069 11.460 185 11.275 795
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 49,3 5.722 934 641 270 7.566 523 7.044 572
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 72,3 5.528 943 810 456 7.736 606 7.130 768
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,5 6.193 1.093 585 181 8.052 668 7.384 497
9 Muu koulutus 23,0 4.645 481 258 80 5.464 1.685 3.779 219
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 549,3 6.536 1.091 747 306 8.679 639 8.040 568
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
9 Muu koulutus 14,7 8.615 2.963 0 0 11.578 3.238 8.340 19
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 14,7 8.615 2.963 0 0 11.578 3.238 8.340 19
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 21,1 4.525 944 1.181 89 6.739 966 5.773 125
2 Kulttuuriala 13,3 4.580 1.841 1.323 92 7.836 288 7.548 180
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,6 5.139 496 1.480 86 7.201 882 6.319 270
4 Luonnontieteiden ala 2,2 4.830 0 1.626 95 6.550 1.366 5.185 725
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 28,4 7.585 1.683 1.542 90 10.900 1.690 9.210 231
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 7.082 1.162 2.505 146 10.894 1.456 9.438 1.137
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,1 5.906 364 1.818 106 8.194 3.354 4.840 123
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,3 1.577 0 2.279 133 3.989 0 3.989 95
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 3.731 1.062 1.575 98 6.466 603 5.862 179
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23,3 4.889 295 1.754 102 7.040 790 6.250 13
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 1.967 0 997 0 2.963 2.333 630 43
9 Muu koulutus 21,3 7.116 603 2.283 129 10.131 6.557 3.574 155
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 196,8 5.560 836 1.675 101 8.172 1.913 6.259 205
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . . . . . .
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0,0 . . . . . . . .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 127,7 3.039 2.167 1.713 501 7.420 227 7.193 253
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,9 13.397 1.079 2.039 669 17.184 216 16.968 312
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 61,3 5.850 949 1.391 482 8.672 372 8.300 225
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,2 6.704 957 1.402 510 9.574 373 9.201 227
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,5 10.158 2.295 1.658 501 14.611 768 13.843 208
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 47,2 3.032 610 1.333 482 5.457 229 5.227 225
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 12.238 2.525 2.000 586 17.348 197 17.151 242
9 Muu koulutus 7,9 10.736 2.150 3.912 1.279 18.077 294 17.784 597
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 315,0 5.390 1.631 1.648 523 9.191 322 8.869 247
002053 Kajaanin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 18,7 3.395 364 875 342 4.976 648 4.328 11
2 Kulttuuriala 9,8 3.185 2.809 1.400 341 7.736 497 7.239 11
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,4 6.676 1.088 1.275 346 9.385 426 8.959 11
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 119,0 5.284 1.330 1.445 341 8.401 475 7.926 569
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 53,7 5.141 921 1.338 345 7.745 501 7.244 262
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,3 4.158 365 900 341 5.764 495 5.269 11
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4,8 7.178 157 2.498 351 10.183 927 9.256 109
9 Muu koulutus 8,6 1.979 3.734 1.068 342 7.124 9.339 -2.215 562
002053 Kajaanin kaupunki 233,3 4.940 1.237 1.352 343 7.872 831 7.041 376
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,5 5.433 1.787 2.704 0 9.924 1.198 8.725 169
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,8 5.347 1.761 2.664 0 9.772 1.198 8.573 169
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40,2 5.395 1.776 2.686 0 9.857 1.198 8.658 169
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,6 2.191 602 911 489 4.194 228 3.966 476
9 Muu koulutus 1,0 1.317 495 865 412 3.088 0 3.088 439
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 9,7 2.098 591 906 481 4.076 204 3.872 472
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk
2 Kulttuuriala 33,6 4.697 0 0 2.115 6.812 332 6.480 0
9 Muu koulutus 45,3 4.905 0 0 2.115 7.019 242 6.777 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 79,0 4.816 0 0 2.115 6.931 280 6.651 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 28,9 3.031 1.115 1.075 267 5.488 501 4.987 287
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 28,9 3.031 1.115 1.075 267 5.488 501 4.987 287
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,4 3.608 1.110 1.083 1.056 6.858 722 6.135 636
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,4 3.608 1.110 1.083 1.056 6.858 722 6.135 636
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
9 Muu koulutus 17,4 4.675 619 694 2.623 8.610 2.059 6.551 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,4 4.675 619 694 2.623 8.610 2.059 6.551 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 35,0 7.968 697 2.674 442 11.781 421 11.359 150
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,0 5.309 108 1.959 447 7.823 276 7.547 115
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,6 5.552 1.754 3.078 431 10.814 578 10.237 996
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,0 6.046 1.144 2.142 450 9.782 233 9.548 514
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,3 10.187 460 2.688 445 13.780 379 13.402 299
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22,8 8.839 465 2.720 451 12.475 186 12.289 303
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,8 8.017 978 2.105 434 11.533 579 10.954 362
9 Muu koulutus 9,9 12.651 103 2.189 460 15.403 10.102 5.301 332
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 197,4 7.072 883 2.414 446 10.816 820 9.995 425
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,2 5.408 976 2.408 1.905 10.697 1.950 8.747 963
9 Muu koulutus 352,8 6.890 907 1.862 1.495 11.153 5.742 5.411 756
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 383,0 6.773 912 1.905 1.527 11.117 5.443 5.674 772
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26,1 4.772 478 793 444 6.487 203 6.283 32
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,1 4.695 1.714 911 510 7.830 0 7.830 517
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 0,8 23.385 1.963 918 515 26.780 435 26.345 805
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 18,6 5.639 309 899 504 7.351 467 6.884 36
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,0 3.756 3.936 910 509 9.111 252 8.859 121
011701 Kiipulasäätiö 72,6 4.977 1.371 865 484 7.698 250 7.448 141
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 48,1 753 608 1.396 152 2.909 193 2.715 77
2 Kulttuuriala 10,1 2.964 2.272 2.985 318 8.540 961 7.579 162
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 68,2 4.944 870 1.577 211 7.603 324 7.278 74
9 Muu koulutus 8,2 2.964 763 1.994 729 6.451 2.640 3.811 148
053011 Kirkkopalvelut ry 134,6 3.178 875 1.643 230 5.926 466 5.459 86
017261 Kisakalliosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32,1 4.065 559 224 612 5.461 1.503 3.958 0
017261 Kisakalliosäätiö 32,1 4.065 559 224 612 5.461 1.503 3.958 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 4,3 5.843 1.188 0 831 7.862 407 7.455 117
4 Luonnontieteiden ala 10,1 5.672 1.149 0 831 7.652 1.291 6.361 116
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,3 5.531 1.164 0 831 7.525 606 6.920 116
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,6 5.884 1.149 0 831 7.864 426 7.438 116
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 27,3 5.653 1.161 0 831 7.645 817 6.828 116
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,3 2.512 1.242 2.530 1.936 8.219 516 7.702 572
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 2,2 4.462 326 2.490 1.906 9.185 583 8.602 563
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 14,4 2.313 1.571 2.531 1.937 8.353 349 8.003 572
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,8 4.944 5.080 2.516 1.925 14.464 81 14.384 569
9 Muu koulutus 1,4 5.765 6.541 2.571 1.967 16.844 10.682 6.162 581
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 52,1 2.804 1.716 2.529 1.935 8.984 714 8.269 572
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,7 2.557 1.074 1.333 231 5.194 256 4.939 626
2 Kulttuuriala 0,1 19.550 2.230 14.610 230 36.620 0 36.620 630
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,8 4.348 1.094 1.563 231 7.236 94 7.142 626
9 Muu koulutus 12,9 2.102 1.079 1.668 231 5.080 3.067 2.013 626
016231 Korpisaaren säätiö 47,5 2.650 1.080 1.475 231 5.436 1.002 4.434 626
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,7 5.232 1.420 1.489 625 8.766 538 8.228 998
2 Kulttuuriala 9,2 5.199 3.349 1.583 624 10.756 27 10.728 1.457
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 5,4 5.179 127 1.563 626 7.496 307 7.189 47
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 30,3 6.270 3.701 1.636 626 12.234 3.907 8.327 1.494
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,4 8.855 1.270 3.038 560 13.723 0 13.723 895
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,9 5.334 1.417 1.501 623 8.875 606 8.269 996
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 22,0 4.440 610 1.336 517 6.903 260 6.643 164
9 Muu koulutus 35,3 6.505 3.428 1.515 609 12.057 3.889 8.167 1.693
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 133,2 5.693 2.417 1.520 603 10.232 2.108 8.124 1.150
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 9,5 3.396 376 1.627 385 5.784 526 5.258 670
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31,3 4.636 972 1.615 383 7.606 558 7.048 1.576
4 Luonnontieteiden ala 1,0 4.104 1.397 2.317 549 8.397 784 7.613 2.269
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 55,4 4.245 3.305 1.655 392 9.597 981 8.616 2.094
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,6 13.090 1.369 1.619 384 16.462 621 15.841 2.179
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 41,8 10.271 1.579 1.643 389 13.882 1.694 12.188 2.500
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 5.969 377 1.640 389 8.374 905 7.469 672
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 21,1 4.693 971 1.614 382 7.661 250 7.411 1.574
9 Muu koulutus 80,0 5.229 857 1.616 383 8.085 631 7.454 1.401
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 289,0 6.333 1.441 1.632 387 9.793 835 8.958 1.708
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,7 7.228 578 1.410 1.313 10.530 29 10.501 327
2 Kulttuuriala 9,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 754 9.776 327
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4,5 7.228 578 1.410 1.313 10.530 535 9.995 327
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 436 10.094 327
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,6 7.228 578 1.410 1.313 10.530 0 10.530 327
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 15,6 7.228 578 1.410 1.313 10.530 225 10.305 327
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 53,5 7.228 578 1.410 1.313 10.530 211 10.318 327
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 123,4 7.228 578 1.410 1.313 10.530 286 10.244 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 11,3 6.719 2.194 0 6.083 14.996 303 14.694 1.346
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 28,6 10.025 1.776 0 4.922 16.722 227 16.495 1.089
4 Luonnontieteiden ala 2,5 26.519 4.698 0 13.020 44.237 185 44.052 2.881
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,3 9.699 1.379 0 3.823 14.900 1.311 13.589 846
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,3 18.656 1.681 0 4.661 24.998 99 24.900 1.031
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 3.735 3.356 0 9.303 16.394 311 16.083 748
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12,2 4.431 1.447 0 4.011 9.889 265 9.624 887
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,6 10.743 1.903 0 5.273 17.920 1.117 16.803 1.167
9 Muu koulutus 0,5 6.186 914 0 1.438 8.538 1.452 7.086 616
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 107,0 9.436 2.064 0 5.717 17.218 411 16.806 1.025
002863 Kouvolan kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,8 5.012 233 1.402 52 6.700 1.462 5.238 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 14,4 5.237 1.190 1.561 53 8.042 518 7.524 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 14,0 7.757 6.478 3.543 52 17.830 622 17.208 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 7,5 8.910 934 2.891 52 12.787 580 12.207 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8,0 3.108 1.559 1.324 52 6.042 447 5.596 0
9 Muu koulutus 6,1 4.230 368 1.773 52 6.424 6.165 259 0
002863 Kouvolan kaupunki 61,8 5.835 2.141 2.131 53 10.160 1.277 8.883 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 73,7 4.558 2.834 1.017 1.340 9.749 1.368 8.381 607
9 Muu koulutus 19,6 2.854 1.312 198 1.126 5.489 2.441 3.048 510
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 93,3 4.200 2.514 845 1.295 8.854 1.594 7.261 587
052156 Kvarnen samkommun
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 41,0 8.917 604 301 954 10.776 1.937 8.839 198
052156 Kvarnen samkommun 41,0 8.917 604 301 954 10.776 1.937 8.839 198
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd.
2 Kulttuuriala 7,2 5.281 1.389 1.358 415 8.443 804 7.638 278
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,2 5.281 1.389 1.358 415 8.443 804 7.638 278
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,4 4.513 453 1.594 447 7.007 558 6.449 116
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,6 4.504 455 1.601 449 7.009 552 6.457 117
9 Muu koulutus 4,9 2.734 454 1.600 449 5.238 0 5.238 117
013051 Lahden diakoniasäätiö 22,9 4.129 454 1.598 448 6.630 436 6.193 117
016561 Lahden kansanopiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,1 4.628 264 0 1.513 6.406 592 5.814 139
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,8 4.806 272 0 1.556 6.634 466 6.167 189
016561 Lahden kansanopiston säätiö 34,9 4.704 268 0 1.531 6.503 539 5.964 161
019611 Lahden Konservatorio Oy
9 Muu koulutus 5,7 3.618 1.561 1.229 0 6.408 263 6.145 42
019611 Lahden Konservatorio Oy 5,7 3.618 1.561 1.229 0 6.408 263 6.145 42
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,3 3.252 770 3.872 57 7.951 632 7.319 765
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 5,1 3.598 822 866 0 5.286 0 5.286 617
9 Muu koulutus 4,2 1.256 84 404 0 1.745 3.924 -2.179 0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 31,6 3.043 687 2.925 40 6.695 967 5.728 639
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,0 8.564 473 0 442 9.479 341 9.138 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 16,0 8.564 473 0 442 9.479 341 9.138 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,3 6.305 202 1.728 2.129 10.356 0 10.356 0
9 Muu koulutus 0,5 2.306 0 0 0 2.306 5.962 -3.656 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1,8 5.194 146 1.248 1.538 8.120 1.656 6.464 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 11,1 1.369 143 780 70 2.362 291 2.071 36
2 Kulttuuriala 6,1 2.949 565 1.650 149 5.314 269 5.045 77
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,1 1.383 96 657 59 2.195 1.008 1.187 30
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,8 658 353 453 71 1.535 201 1.334 16
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6,3 1.970 162 1.079 93 3.304 332 2.972 51
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,0 . . . . . . . .
9 Muu koulutus 32,8 4.823 493 2.653 238 8.207 2.021 6.186 123
031216 Lounais-Suomen koul.ky 65,2 3.461 367 1.881 169 5.878 1.251 4.627 87
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,3 6.022 1.100 601 1.758 9.480 343 9.137 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 74,4 2.810 1.100 601 1.758 6.268 539 5.729 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,1 1.767 1.099 601 1.758 5.224 106 5.118 686
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 29,8 14.964 1.100 601 1.758 18.422 2.515 15.908 414
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 5,1 1.990 1.099 601 1.758 5.448 822 4.626 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 25,2 7.787 1.100 601 1.758 11.245 493 10.752 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11,3 7.718 1.090 595 1.742 11.145 5.953 5.192 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,6 10.079 1.099 601 1.758 13.537 712 12.825 0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 181,8 6.456 1.099 600 1.757 9.912 1.174 8.738 102
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,2 4.402 1.807 996 691 7.896 400 7.496 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 100,3 2.538 1.807 996 691 6.032 272 5.760 0
4 Luonnontieteiden ala 12,3 1.790 1.807 996 691 5.284 11 5.273 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 107,2 3.561 1.807 996 691 7.055 453 6.602 0
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,6 7.200 1.807 996 691 10.694 302 10.392 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 48,8 4.259 1.807 996 691 7.753 393 7.360 0
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 23,1 592 1.807 996 691 4.086 120 3.966 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 30,4 4.494 1.807 996 691 7.988 219 7.769 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,8 6.691 1.807 996 691 10.185 1.033 9.152 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20,7 4.207 1.807 996 691 7.701 145 7.556 0
9 Muu koulutus 96,1 4.025 1.807 996 691 7.519 3.823 3.696 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 503,5 3.724 1.807 996 691 7.218 1.023 6.195 0
023191 M.S.F-oppilaitos Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 52,6 2.787 1.989 1.357 1.243 7.375 2.860 4.516 74
9 Muu koulutus 3,6 1.511 113 622 561 2.808 2.417 391 0
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 56,2 2.705 1.868 1.310 1.199 7.083 2.831 4.251 70
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 39,5 1.012 453 1.813 555 3.833 13 3.820 280
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 39,5 1.012 453 1.813 555 3.833 13 3.820 280
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 361,8 2.734 737 3.937 516 7.924 1.063 6.862 593
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 0,2 3.100 0 7.200 900 11.200 0 11.200 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 362,0 2.735 736 3.938 517 7.926 1.062 6.864 593
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 42,1 4.147 484 1.244 380 6.255 213 6.043 194
013991 Marttayhdistysten liitto ry 42,1 4.147 484 1.244 380 6.255 213 6.043 194
053151 MIF Oy
9 Muu koulutus 23,5 8.579 984 445 49 10.057 4.005 6.053 0
053151 MIF Oy 23,5 8.579 984 445 49 10.057 4.005 6.053 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,9 4.469 1.154 2.141 1.748 9.511 435 9.077 30
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 4.469 1.154 2.141 1.748 9.511 435 9.077 30
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis
9 Muu koulutus 25,4 10.048 812 1.968 2.251 15.079 2.393 12.686 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 25,4 10.048 812 1.968 2.251 15.079 2.393 12.686 0
031486 Optima samkommun
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 14,4 6.311 458 410 653 7.831 1.370 6.462 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,6 11.005 799 718 1.209 13.731 5.122 8.609 0
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 22,2 10.244 709 634 1.020 12.607 1.410 11.197 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 13,6 4.744 318 286 481 5.829 577 5.253 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 32.613 2.567 2.160 3.633 40.977 0 40.977 0
9 Muu koulutus 6,2 13.429 854 768 1.292 16.344 7.258 9.085 0
031486 Optima samkommun 73,3 8.985 627 562 924 11.099 2.577 8.522 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,7 6.730 521 1.092 459 8.801 171 8.631 175
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,6 5.321 493 1.033 434 7.282 485 6.797 165
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 76,2 4.489 267 561 236 5.553 156 5.397 90
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,3 13.501 1.446 3.034 1.275 19.255 1.284 17.971 485
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 32.844 3.881 8.141 3.421 48.287 100 48.187 1.301
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,2 3.204 31 66 28 3.329 751 2.578 11
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,6 5.828 522 1.096 461 7.907 448 7.459 175
9 Muu koulutus 14,7 5.650 462 969 407 7.488 541 6.947 155
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 272,8 6.138 498 1.044 439 8.120 472 7.648 167
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 9,1 5.274 931 1.063 297 7.565 221 7.344 38
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,1 5.301 833 1.403 300 7.837 116 7.721 38
9 Muu koulutus 28,2 1.478 180 301 298 2.256 906 1.350 38
013101 Oulun diakonissal. säätiö 43,4 2.810 429 615 298 4.153 651 3.501 38
005643 Oulun kaupunki
9 Muu koulutus 13,7 2.965 657 728 97 4.447 0 4.447 12
005643 Oulun kaupunki 13,7 2.965 657 728 97 4.447 0 4.447 12
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 35,7 3.185 2.290 3.747 881 10.104 224 9.880 797
2 Kulttuuriala 10,7 4.428 2.471 3.060 881 10.840 484 10.356 954
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 49,1 3.088 704 2.563 835 7.190 789 6.400 256
4 Luonnontieteiden ala 5,7 6.475 704 2.586 836 10.600 1.472 9.129 256
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 138,1 3.175 2.398 1.582 864 8.020 631 7.389 1.849
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 34,3 10.713 2.412 1.706 928 15.759 201 15.558 1.690
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 16,8 6.543 3.890 2.515 835 13.783 81 13.702 1.848
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 7,7 4.559 2.522 1.233 829 9.142 156 8.986 1.630
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,5 12.464 1.802 2.990 1.011 18.267 3.084 15.183 780
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 36,9 3.962 1.802 3.100 923 9.788 413 9.375 780
9 Muu koulutus 15,2 3.207 2.195 2.798 859 9.059 1.154 7.905 903
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 354,7 4.375 2.124 2.273 874 9.646 574 9.072 1.285
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
2 Kulttuuriala 2,5 3.615 132 642 356 4.744 338 4.406 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0,3 2.477 0 1.487 410 4.373 0 4.373 0
4 Luonnontieteiden ala 1,8 4.881 336 1.800 889 7.906 0 7.906 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,3 5.802 325 1.585 878 8.589 1.767 6.822 103
9 Muu koulutus 15,0 8.880 399 1.919 1.069 12.267 2.293 9.975 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 34,9 6.892 341 1.671 919 9.823 1.784 8.039 45
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 39,9 4.283 1.315 2.222 408 8.228 1.229 6.998 180
2 Kulttuuriala 2,6 13.697 1.977 2.579 421 18.674 945 17.729 567
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,0 4.752 205 2.631 229 7.818 2.245 5.573 52
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 10,6 1.112 202 1.949 205 3.467 2.512 956 18
9 Muu koulutus 6,2 2.150 313 2.721 371 5.554 695 4.859 48
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 65,3 3.983 964 2.277 356 7.579 1.469 6.111 145
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 43,6 3.131 830 3.354 1.547 8.863 561 8.301 130
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 16,8 4.395 733 2.971 1.371 9.469 242 9.227 116
9 Muu koulutus 6,0 3.227 588 2.381 1.099 7.294 2.020 5.274 93
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 66,4 3.459 784 3.169 1.462 8.874 612 8.262 123
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 14,9 6.908 113 1.513 500 9.034 410 8.624 622
2 Kulttuuriala 8,3 7.853 453 2.231 500 11.036 236 10.801 622
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 57,4 3.953 610 1.942 501 7.006 272 6.733 622
4 Luonnontieteiden ala 14,3 11.383 1.630 3.210 504 16.728 3.145 13.583 622
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 72,0 7.594 1.884 2.222 507 12.207 202 12.005 622
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,2 13.708 2.856 1.191 487 18.242 63 18.179 2.233
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,3 7.875 1.442 2.396 500 12.214 1.226 10.988 632
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,1 6.750 29 413 474 7.665 0 7.665 619
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 73,4 4.808 705 2.268 489 8.269 747 7.523 718
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,2 4.522 658 2.109 500 7.789 383 7.406 622
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20,4 11.852 1.067 1.791 499 15.209 1.811 13.398 622
9 Muu koulutus 25,0 6.068 104 565 519 7.256 7.065 191 674
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 369,5 6.912 1.094 1.984 500 10.489 1.079 9.410 751
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
9 Muu koulutus 8,2 5.555 1.504 584 2.036 9.679 2.573 7.106 19
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 8,2 5.555 1.504 584 2.036 9.679 2.573 7.106 19
016211 Palkansaajien koul.säät. sr
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 35,3 7.254 1.123 1.392 558 10.326 2.078 8.248 213
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,5 13.094 2.028 2.512 1.006 18.642 2.304 16.338 384
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,3 7.271 1.126 1.395 559 10.351 1.280 9.071 214
9 Muu koulutus 4,5 7.290 1.128 1.399 561 10.378 2.007 8.371 214
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 63,6 7.309 1.131 1.402 562 10.404 1.782 8.622 215
017791 Palloilu Säätiö
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,1 7.910 4.410 1.647 1.726 15.692 1.629 14.063 825
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 54,2 5.395 1.186 825 864 8.270 2.834 5.436 154
9 Muu koulutus 0,4 3.285 1.748 818 855 6.705 0 6.705 298
017791 Palloilu Säätiö 77,7 6.132 2.147 1.069 1.120 10.469 2.461 8.008 355
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,6 2.719 1.402 1.433 813 6.367 672 5.695 0
2 Kulttuuriala 6,1 14.948 3.339 1.521 818 20.625 331 20.294 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,3 1.155 2.082 551 818 4.606 130 4.476 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 89,4 5.393 2.137 1.243 818 9.591 385 9.206 147
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,5 4.176 1.403 2.767 813 9.158 477 8.680 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4,7 6.004 1.411 1.457 818 9.690 0 9.690 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 1.770 3.339 1.542 818 7.469 420 7.049 0
9 Muu koulutus 0,3 5.537 137 1.513 1.630 8.823 1.067 7.757 0
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 145,4 5.037 2.010 1.418 818 9.283 399 8.884 90
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,8 5.913 1.072 1.070 1.104 9.159 400 8.759 773
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,8 7.796 875 1.149 1.061 10.881 304 10.578 742
9 Muu koulutus 12,6 1.742 806 890 978 4.417 1.259 3.158 684
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 26,2 4.755 855 1.019 1.024 7.654 770 6.884 717
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät.
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 20,6 4.898 501 677 0 6.076 950 5.125 378
9 Muu koulutus 5,3 6.962 561 2.421 0 9.945 6.106 3.839 787
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 25,9 5.321 513 1.034 0 6.867 2.005 4.862 462
012011 POHTO Oy
9 Muu koulutus 27,3 3.591 1.136 1.209 549 6.485 293 6.192 147
012011 POHTO Oy 27,3 3.591 1.136 1.209 549 6.485 293 6.192 147
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,5 6.803 1.183 2.071 888 10.945 585 10.361 862
9 Muu koulutus 2,9 5.752 1.182 2.067 885 9.886 645 9.241 862
016751 Portaanpää ry. 13,4 6.576 1.183 2.070 887 10.716 598 10.118 862
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,6 4.776 1.110 352 2.198 8.436 375 8.061 433
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,3 4.693 1.112 353 2.204 8.362 107 8.255 434
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 41,3 2.107 1.111 353 2.201 5.771 51 5.720 433
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 2,9 20.928 1.121 356 2.221 24.625 54 24.571 437
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,4 1.525 1.130 358 2.239 5.252 257 4.995 441
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 5.713 1.116 354 2.210 9.394 467 8.926 435
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 710 1.111 353 2.201 4.374 239 4.135 433
9 Muu koulutus 0,5 8.904 1.194 378 2.368 12.844 600 12.244 466
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 85,6 3.613 1.113 353 2.206 7.285 180 7.105 434
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
9 Muu koulutus 6,6 3.435 738 0 0 4.173 730 3.443 0
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 6,6 3.435 738 0 0 4.173 730 3.443 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,3 2.902 1.633 1.677 103 6.315 206 6.110 1.038
9 Muu koulutus 0,3 2.060 1.427 1.587 570 5.643 833 4.810 1.037
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 20,6 2.890 1.630 1.676 109 6.305 215 6.091 1.038
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
2 Kulttuuriala 15,2 10.398 3.955 3.818 957 19.129 937 18.192 649
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 99,7 6.447 912 979 324 8.662 417 8.245 760
4 Luonnontieteiden ala 3,0 6.011 688 1.436 322 8.457 856 7.601 599
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24,9 5.841 687 1.253 322 8.103 674 7.429 598
9 Muu koulutus 6,0 1.098 681 850 319 2.948 4.571 -1.623 562
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 148,8 6.525 1.172 1.319 388 9.403 690 8.714 711
023301 Rastor Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 182,2 4.505 1.193 2.710 1.138 9.547 253 9.294 121
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 213,9 4.554 1.206 2.740 1.151 9.651 1.164 8.487 122
9 Muu koulutus 1,4 9.791 3.284 10.555 4.441 28.070 2.714 25.356 329
023301 Rastor Oy 397,5 4.550 1.208 2.754 1.157 9.668 752 8.916 122
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,8 5.757 886 696 224 7.562 560 7.002 94
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,9 5.136 653 470 151 6.409 613 5.796 69
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,5 7.639 1.017 844 271 9.771 601 9.170 108
9 Muu koulutus 0,9 6.321 3.306 4.228 1.373 15.228 8.517 6.711 459
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 40,1 6.453 960 803 258 8.474 763 7.710 105
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 8,0 12.573 10.872 1.857 1.008 26.310 474 25.837 932
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 8,0 12.573 10.872 1.857 1.008 26.310 474 25.837 932
016571 Rovalan Setlementti ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,5 5.184 1.064 1.949 284 8.481 588 7.893 101
016571 Rovalan Setlementti ry 19,5 5.184 1.064 1.949 284 8.481 588 7.893 101
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 14,8 3.575 528 435 759 5.296 20 5.276 384
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,1 3.784 732 464 759 5.738 606 5.132 383
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 39,5 6.992 1.569 574 761 9.896 89 9.807 384
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 17,8 8.825 1.565 1.448 759 12.597 119 12.477 384
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,7 12.023 1.565 1.022 759 15.369 0 15.369 382
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16,6 6.050 200 1.660 759 8.669 222 8.447 383
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 63,5 5.553 2.279 2.102 760 10.693 2.269 8.425 748
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25,2 5.103 0 809 681 6.593 6 6.587 345
9 Muu koulutus 7,0 7.713 3.326 2.782 802 14.622 3.507 11.115 953
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 209,2 6.154 1.407 1.301 752 9.613 899 8.714 509
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 1.142 89 301 0 1.533 0 1.533 8
9 Muu koulutus 0,3 40.000 1.983 0 5.160 47.143 4.280 42.863 83
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 3,3 4.654 261 274 466 5.654 387 5.267 15
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 27,9 4.040 844 1.526 621 7.031 8 7.022 593
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 54,4 3.619 845 1.529 622 6.615 55 6.560 581
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 11,6 4.275 846 1.530 622 7.273 57 7.216 765
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 34,9 8.100 843 1.525 620 11.089 116 10.973 1.342
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,9 4.058 846 1.531 623 7.058 65 6.993 595
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,7 3.924 845 1.528 622 6.919 124 6.795 580
9 Muu koulutus 1,4 3.970 832 1.506 613 6.921 1.036 5.885 586
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 169,8 4.748 845 1.528 622 7.742 76 7.666 754
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 28,9 7.271 575 5.818 755 14.419 971 13.448 59
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 69,0 2.886 556 3.544 395 7.381 286 7.095 35
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,8 5.729 981 2.583 301 9.594 1.834 7.760 55
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 13,2 4.522 1.351 5.728 688 12.289 314 11.975 70
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 12.520 610 6.720 1.660 21.510 267 21.243 123
9 Muu koulutus 18,9 6.246 588 2.255 297 9.386 3.070 6.316 32
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 164,1 4.780 715 3.779 454 9.728 1.049 8.679 46
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 33,7 3.163 31 2.023 515 5.732 630 5.102 73
2 Kulttuuriala 7,3 2.171 409 1.648 420 4.647 827 3.820 59
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 71,5 3.994 283 1.963 500 6.740 602 6.138 109
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 17,8 5.820 1.896 1.802 459 9.977 853 9.124 627
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,5 15.633 4.566 1.967 501 22.667 523 22.144 249
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 55,5 5.206 2.980 1.445 368 9.999 1.131 8.868 177
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9,1 3.139 377 1.762 449 5.728 686 5.042 64
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 221,4 5.616 1.571 1.811 461 9.460 761 8.699 175
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,0 8.576 590 517 504 10.186 632 9.554 10
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 87,9 6.174 712 866 818 8.570 74 8.496 30
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 110,3 9.591 2.464 692 814 13.561 128 13.434 58
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 1.269 1.572 660 772 4.273 62 4.212 356
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 20,8 5.572 752 273 284 6.881 394 6.487 10
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 12,4 13.407 1.005 274 284 14.970 560 14.410 1.509
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 14,4 8.641 1.928 852 831 12.251 631 11.620 95
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 33,2 8.538 909 370 361 10.179 631 9.548 21
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 55,5 7.459 1.044 684 1.185 10.372 346 10.026 183
9 Muu koulutus 46,6 3.467 1.718 865 940 6.990 3.191 3.800 10
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 410,5 7.466 1.420 683 783 10.353 604 9.749 106
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 25,0 4.853 61 243 485 5.642 75 5.567 6
2 Kulttuuriala 10,6 7.908 227 716 1.272 10.123 0 10.123 27
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91,7 4.898 246 724 572 6.439 577 5.862 28
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 71,2 5.822 446 739 926 7.932 784 7.148 72
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 83,1 5.611 332 1.367 361 7.671 794 6.877 33
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,3 11.951 532 2.162 1.303 15.947 0 15.947 54
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,4 6.546 74 291 699 7.611 90 7.520 8
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 38,6 9.380 581 1.018 913 11.893 240 11.652 137
9 Muu koulutus 18,5 14.597 2.037 6.883 2.186 25.704 4.307 21.396 242
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 360,4 6.442 412 1.175 739 8.768 742 8.026 58
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 4.653 1.275 1.085 471 7.485 285 7.200 231
9 Muu koulutus 1,2 16.853 2.720 3.611 755 23.938 7.333 16.605 491
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 5,4 7.364 1.596 1.647 534 11.141 1.851 9.290 289
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 29,3 3.515 1.510 4.389 0 9.415 1.781 7.634 175
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 29,3 3.515 1.510 4.389 0 9.415 1.781 7.634 175
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,5 7.210 757 582 391 8.939 838 8.101 287
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 97,8 4.357 1.621 607 864 7.449 687 6.762 614
9 Muu koulutus 1,0 3.617 2.741 768 1.414 8.540 6.835 1.705 1.038
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 114,3 4.738 1.513 605 804 7.661 761 6.900 573
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 126,4 4.200 471 1.759 817 7.248 320 6.928 83
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 4.200 471 1.759 817 7.248 320 6.928 83
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 219,3 3.214 633 1.153 343 5.343 464 4.879 93
4 Luonnontieteiden ala 57,6 2.612 603 1.030 343 4.588 277 4.311 93
9 Muu koulutus 1,0 3.365 1.403 1.138 316 6.222 0 6.222 85
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 277,9 3.090 630 1.128 343 5.190 424 4.766 93
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 1,8 4.637 804 2.679 6.141 14.261 556 13.706 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 6,2 2.759 688 2.897 6.142 12.485 1.040 11.445 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 0,7 23.547 651 2.659 6.141 32.997 29.643 3.354 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 8,7 4.820 709 2.832 6.141 14.503 3.241 11.261 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 13,9 5.735 858 1.529 191 8.313 564 7.750 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 18,6 7.137 1.700 1.577 378 10.792 1.486 9.306 0
9 Muu koulutus 20,3 6.339 1.535 3.259 341 11.475 3.443 8.032 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 52,8 6.461 1.415 2.211 314 10.402 1.995 8.407 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Humanistinen ja kasvatusala 23,8 5.529 1.003 1.122 779 8.433 574 7.858 195
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 53,7 3.975 1.619 1.277 777 7.648 434 7.214 456
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 44,0 6.269 1.340 1.237 786 9.632 896 8.736 671
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 35,0 11.640 1.643 1.241 819 15.343 1.041 14.302 670
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 17,6 11.417 1.000 1.314 781 14.513 853 13.660 343
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 1,9 10.745 1.121 1.086 776 13.728 535 13.194 313
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 28,2 3.776 914 1.050 781 6.522 422 6.100 106
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8,2 6.372 1.474 1.170 785 9.801 367 9.434 462
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16,5 3.178 1.108 1.060 777 6.123 248 5.875 297
9 Muu koulutus 8,8 16.134 1.088 1.603 818 19.643 16.535 3.107 250
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 237,7 6.743 1.316 1.216 788 10.063 1.234 8.828 432
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 55,1 4.945 709 1.585 757 7.996 419 7.577 469
2 Kulttuuriala 32,2 2.397 793 1.441 699 5.331 655 4.675 473
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 87,5 2.026 421 1.158 601 4.205 448 3.757 272
4 Luonnontieteiden ala 12,7 2.865 643 1.380 566 5.455 1.011 4.444 383
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 93,5 4.184 882 1.138 696 6.900 212 6.688 618
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 27,4 9.998 2.033 2.134 1.403 15.569 394 15.175 1.724
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 21,5 1.447 506 846 631 3.429 84 3.345 341
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8,3 7.767 850 2.074 982 11.674 890 10.785 542
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 49,8 3.681 730 1.408 756 6.576 145 6.431 616
9 Muu koulutus 46,8 5.856 921 2.023 1.007 9.806 1.322 8.485 614
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 434,8 4.097 794 1.421 768 7.080 472 6.608 566
008373 Tampereen kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 44,4 2.869 1.355 1.667 289 6.180 570 5.611 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 60,6 4.022 1.709 1.989 300 8.021 370 7.651 732
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,7 5.743 2.219 2.045 289 10.296 1.250 9.047 577
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 27,4 6.909 2.325 2.125 289 11.648 406 11.243 809
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 40,2 13.949 1.713 2.137 289 18.088 578 17.510 397
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,1 9.181 0 2.146 286 11.614 0 11.614 121
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 83,0 4.325 1.254 1.663 289 7.532 494 7.038 38
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,0 2.085 2.498 1.912 289 6.784 489 6.295 1.437
9 Muu koulutus 118,5 3.126 1.562 1.653 285 6.626 771 5.856 77
008373 Tampereen kaupunki 432,9 4.877 1.658 1.825 290 8.650 618 8.031 341
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 2.130 0 8.395 0 10.525 0 10.525 0
9 Muu koulutus 0,7 3.694 0 14.872 0 18.566 5.212 13.354 0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 1,1 3.098 0 12.405 0 15.503 3.227 12.276 0
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 101,2 1.045 87 218 128 1.478 270 1.208 8
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 101,2 1.045 87 218 128 1.478 270 1.208 8
017671 Tanhuvaaran säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11,3 4.312 2.439 317 1.528 8.596 2.556 6.040 438
017671 Tanhuvaaran säätiö 11,3 4.312 2.439 317 1.528 8.596 2.556 6.040 438
015961 Teak Oy
2 Kulttuuriala 5,6 7.189 1.001 1.055 618 9.864 107 9.757 381
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,4 7.140 994 1.048 614 9.796 719 9.077 379
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 58,7 7.162 998 1.051 616 9.827 120 9.707 380
9 Muu koulutus 25,2 6.862 998 1.052 616 9.528 514 9.014 380
015961 Teak Oy 100,9 7.086 998 1.051 616 9.751 285 9.466 380
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12,2 8.341 451 2.193 0 10.985 1.730 9.255 194
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 12,2 8.341 451 2.193 0 10.985 1.730 9.255 194
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 52,9 3.011 952 1.111 467 5.541 208 5.333 154
2 Kulttuuriala 19,5 3.929 943 1.293 463 6.629 996 5.632 153
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 138,2 3.903 950 1.270 467 6.589 318 6.271 154
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 126,7 3.611 801 1.461 374 6.246 401 5.845 123
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 11,6 7.476 1.015 1.591 466 10.548 346 10.201 154
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,8 2.360 956 1.242 470 5.029 344 4.685 155
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17,8 5.460 950 1.175 467 8.051 854 7.197 154
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 45,0 4.075 1.061 1.314 521 6.971 296 6.674 172
9 Muu koulutus 29,1 6.106 676 364 622 7.769 6.475 1.294 49
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 445,6 4.015 903 1.256 456 6.629 781 5.849 140
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Kulttuuriala 22,4 1.859 678 2.195 268 5.000 250 4.750 26
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16,8 5.729 2.011 6.305 795 14.839 431 14.409 119
011681 Turun ammattiopistosäätiö 39,2 3.518 1.249 3.956 494 9.217 328 8.889 66
008533 Turun kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 21,0 5.794 1.372 1.290 218 8.675 1.231 7.443 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,3 7.741 1.303 1.560 263 10.868 471 10.397 0
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 4,7 6.541 0 1.128 191 7.860 714 7.146 0
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 5,7 7.742 491 1.560 263 10.056 0 10.056 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 13,6 5.432 1.276 1.422 240 8.371 261 8.110 114
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28,1 5.852 792 1.549 262 8.454 575 7.880 1
9 Muu koulutus 16,4 1.239 219 1.560 263 3.280 5 3.276 19
008533 Turun kaupunki 101,8 5.407 893 1.463 247 8.009 538 7.471 19
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 50,0 2.363 1.085 1.441 825 5.715 322 5.393 594
2 Kulttuuriala 8,8 3.366 943 1.253 695 6.257 872 5.385 517
9 Muu koulutus 17,0 5.558 1.512 2.008 1.150 10.228 5.262 4.966 828
016901 Turun kristill.opiston säätiö 75,8 3.196 1.164 1.546 883 6.790 1.494 5.296 638
013611 Työtehoseura ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 28,5 11.639 722 853 213 13.428 634 12.794 4
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 81,8 7.419 1.579 1.064 308 10.370 943 9.427 50
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 27,4 14.167 2.012 1.414 375 17.968 363 17.606 6
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,2 7.099 935 1.220 305 9.559 5 9.554 602
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 2,4 13.880 642 720 180 15.422 0 15.422 0
9 Muu koulutus 4,5 8.999 1.612 1.232 346 12.190 2.626 9.564 167
013611 Työtehoseura ry 147,8 9.630 1.466 1.091 301 12.488 791 11.697 47
099061 Työväen Sivistysliitto TSL
9 Muu koulutus 43,0 10.752 2.198 0 0 12.950 2.348 10.602 364
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 43,0 10.752 2.198 0 0 12.950 2.348 10.602 364
009053 Vaasan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,0 15.289 0 6.580 90 21.961 0 21.961 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 84,0 6.270 681 1.975 74 9.000 307 8.694 151
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 55,0 6.394 1.385 1.785 60 9.624 117 9.506 1.894
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 33,0 4.273 623 1.949 67 6.912 245 6.667 136
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 40,0 4.298 610 1.781 69 6.758 221 6.537 141
9 Muu koulutus 1,0 6.010 1.381 1.772 68 9.231 0 9.231 432
009053 Vaasan kaupunki 214,0 5.666 840 1.906 69 8.481 230 8.251 595
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 1,9 818 1.386 1.600 765 4.569 0 4.569 598
2 Kulttuuriala 2,5 1.729 1.392 1.606 768 5.494 710 4.784 600
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 28,7 3.477 1.382 1.595 762 7.216 559 6.657 596
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 9,7 6.721 1.359 1.568 750 10.398 185 10.213 586
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,8 11.726 1.348 1.556 743 15.373 1.194 14.178 581
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,9 5.436 1.381 1.594 762 9.174 978 8.196 596
9 Muu koulutus 18,2 4.102 1.404 1.620 774 7.900 2.003 5.896 605
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 65,7 4.298 1.384 1.597 764 8.043 930 7.113 597
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 4,7 3.348 0 0 897 4.244 599 3.646 338
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 15,5 6.779 0 0 1.698 8.476 563 7.914 447
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 20,2 5.987 0 0 1.513 7.500 571 6.929 422
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 47,9 6.862 5.261 2.222 952 15.297 3.238 12.059 1.522
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 47,9 6.862 5.261 2.222 952 15.297 3.238 12.059 1.522
000923 Vantaan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 6,7 5.354 0 1.288 0 6.641 0 6.641 0
2 Kulttuuriala 16,2 6.084 0 1.315 0 7.400 1.386 6.014 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 5.069 0 1.307 0 6.376 0 6.376 0
000923 Vantaan kaupunki 25,9 5.778 0 1.307 0 7.085 867 6.218 0
017301 Varalan Säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17,5 3.806 1.413 1.321 428 6.969 1.321 5.648 260
017301 Varalan Säätiö 17,5 3.806 1.413 1.321 428 6.969 1.321 5.648 260
017681 Vuokatin säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80,1 3.479 2.536 2.220 0 8.236 2.464 5.772 350
017681 Vuokatin säätiö 80,1 3.479 2.536 2.220 0 8.236 2.464 5.772 350
022451 Vuolle Setlementti ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,0 4.724 1.111 704 384 6.923 552 6.371 0
022451 Vuolle Setlementti ry 24,0 4.724 1.111 704 384 6.923 552 6.371 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö
2 Kulttuuriala 20,8 7.319 3.389 1.219 1.194 13.120 4.019 9.101 327
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 7.319 3.389 1.219 1.194 13.120 4.019 9.101 327
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,4 6.892 1.072 1.531 1.127 10.622 979 9.643 480
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 55,1 7.112 891 1.508 1.110 10.621 964 9.657 480
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 39,0 8.182 998 1.532 1.128 11.840 1.018 10.822 481
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 75,2 10.519 1.366 1.529 1.126 14.540 978 13.562 480
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,6 8.919 1.174 1.925 1.417 13.434 976 12.458 480
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1,2 7.203 1.397 1.530 1.131 11.259 976 10.283 480
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25,7 7.252 950 1.530 1.126 10.859 976 9.883 480
9 Muu koulutus 39,6 3.637 466 796 586 5.485 974 4.510 479
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 317,8 8.041 1.041 1.526 1.123 11.731 979 10.752 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31,8 4.810 1.276 1.381 864 8.331 371 7.960 436
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 11,4 5.699 1.276 1.381 864 9.219 374 8.846 303
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 0,2 10.960 1.270 1.380 865 14.475 0 14.475 310
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 25,9 6.076 1.276 1.381 864 9.597 448 9.149 303
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 2,6 14.139 1.275 1.381 864 17.659 2.273 15.386 303
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 4.974 1.276 1.381 864 8.495 319 8.176 303
9 Muu koulutus 11,7 6.114 1.276 1.381 864 9.634 7.903 1.731 327
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 101,7 5.662 1.276 1.381 864 9.183 1.296 7.887 347
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.
1 Humanistinen ja kasvatusala 2,2 5.447 1.337 0 1.875 8.659 0 8.659 167
9 Muu koulutus 3,8 5.973 1.210 0 1.697 8.880 5.235 3.645 151
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 6,0 5.783 1.256 0 1.762 8.800 3.344 5.457 156
RAPORTTI YHTEENSÄ 16.733,2 5.262 1.156 1.597 766 8.781 1.055 7.726 362