KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14Z6XS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJATYÖVUOSI)
Opetuksen järjestäjä Opiske-
lijatyö-
vuodet
Opetus-
toim.
e/optv
Kiin-
teistöt
e/optv
Yhteiset
toiminnot
e/optv
Ylläp.
hallinto
e/optv
Yhteensä
e/optv
Tulot
e/optv
Netto-
kust.
e/optv
Poistot
e/optv
 1 Humanistinen ja kasvatusala
017081 Ami-säätiö 28,6 3.042 593 1.332 757 5.724 279 5.445 223
053041 Axxell Utbildning Ab 24,5 974 4.112 1.201 705 6.992 407 6.584 83
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 10,2 5.893 674 1.245 949 8.761 353 8.408 380
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 5,6 4.209 1.081 983 389 6.663 210 6.453 114
015901 Faktia Koulutus Oy 29,2 4.965 765 2.752 826 9.308 432 8.876 74
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 20,6 2.757 573 3.557 54 6.941 203 6.738 578
016321 Hengitysliitto ry 34,1 4.622 580 2.017 688 7.906 278 7.628 531
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 24,5 4.471 1.334 2.047 0 7.852 715 7.137 28
053071 Hyria koulutus Oy 7,1 5.047 532 1.888 785 8.252 0 8.252 286
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 8,2 5.159 1.057 787 1.102 8.105 1.396 6.709 946
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 16,2 3.487 831 1.578 256 6.151 144 6.008 129
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 15,9 4.096 1.735 1.309 0 7.140 478 6.662 299
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 45,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 34,6 5.245 857 670 308 7.081 577 6.504 578
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 21,1 4.525 944 1.181 89 6.739 966 5.773 125
002053 Kajaanin kaupunki 18,7 3.395 364 875 342 4.976 648 4.328 11
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 22,5 5.433 1.787 2.704 0 9.924 1.198 8.725 169
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 8,6 2.191 602 911 489 4.194 228 3.966 476
053011 Kirkkopalvelut ry 48,1 753 608 1.396 152 2.909 193 2.715 77
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 4,3 5.843 1.188 0 831 7.862 407 7.455 117
016231 Korpisaaren säätiö 29,7 2.557 1.074 1.333 231 5.194 256 4.939 626
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 15,7 5.232 1.420 1.489 625 8.766 538 8.228 998
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 9,5 3.396 376 1.627 385 5.784 526 5.258 670
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 15,7 7.228 578 1.410 1.313 10.530 29 10.501 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 11,3 6.719 2.194 0 6.083 14.996 303 14.694 1.346
013051 Lahden diakoniasäätiö 8,4 4.513 453 1.594 447 7.007 558 6.449 116
016561 Lahden kansanopiston säätiö 20,1 4.628 264 0 1.513 6.406 592 5.814 139
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 22,3 3.252 770 3.872 57 7.951 632 7.319 765
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 16,0 8.564 473 0 442 9.479 341 9.138 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 11,1 1.369 143 780 70 2.362 291 2.071 36
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 15,3 6.022 1.100 601 1.758 9.480 343 9.137 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 24,2 4.402 1.807 996 691 7.896 400 7.496 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 28,7 6.730 521 1.092 459 8.801 171 8.631 175
013101 Oulun diakonissal. säätiö 9,1 5.274 931 1.063 297 7.565 221 7.344 38
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 35,7 3.185 2.290 3.747 881 10.104 224 9.880 797
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 39,9 4.283 1.315 2.222 408 8.228 1.229 6.998 180
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,9 6.908 113 1.513 500 9.034 410 8.624 622
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 16,6 2.719 1.402 1.433 813 6.367 672 5.695 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1,8 5.913 1.072 1.070 1.104 9.159 400 8.759 773
016751 Portaanpää ry. 10,5 6.803 1.183 2.071 888 10.945 585 10.361 862
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 1,6 4.776 1.110 352 2.198 8.436 375 8.061 433
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 16,8 5.757 886 696 224 7.562 560 7.002 94
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 27,9 4.040 844 1.526 621 7.031 8 7.022 593
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 33,7 3.163 31 2.023 515 5.732 630 5.102 73
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 22,0 8.576 590 517 504 10.186 632 9.554 10
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 25,0 4.853 61 243 485 5.642 75 5.567 6
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 13,9 5.735 858 1.529 191 8.313 564 7.750 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 23,8 5.529 1.003 1.122 779 8.433 574 7.858 195
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 55,1 4.945 709 1.585 757 7.996 419 7.577 469
008373 Tampereen kaupunki 44,4 2.869 1.355 1.667 289 6.180 570 5.611 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 52,9 3.011 952 1.111 467 5.541 208 5.333 154
016901 Turun kristill.opiston säätiö 50,0 2.363 1.085 1.441 825 5.715 322 5.393 594
009053 Vaasan kaupunki 1,0 15.289 0 6.580 90 21.961 0 21.961 0
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1,9 818 1.386 1.600 765 4.569 0 4.569 598
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 4,7 3.348 0 0 897 4.244 599 3.646 338
000923 Vantaan kaupunki 6,7 5.354 0 1.288 0 6.641 0 6.641 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 8,4 6.892 1.072 1.531 1.127 10.622 979 9.643 480
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 2,2 5.447 1.337 0 1.875 8.659 0 8.659 167
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.176,8 4.153 974 1.508 615 7.250 443 6.807 303
 2 Kulttuuriala
017081 Ami-säätiö 22,2 3.400 747 1.678 954 6.778 978 5.800 281
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 60,3 4.772 1.125 3.619 1.994 11.510 2.343 9.168 175
053041 Axxell Utbildning Ab 41,7 6.400 2.984 1.407 707 11.498 1.020 10.478 87
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 16,0 6.346 674 1.263 950 9.233 58 9.175 380
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 4,0 3.380 1.091 982 390 5.844 0 5.844 114
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 11,0 6.050 1.183 1.365 1.667 10.265 738 9.528 314
015901 Faktia Koulutus Oy 17,6 5.028 1.778 3.094 889 10.787 356 10.431 79
000913 Helsingin kaupunki 34,5 3.252 68 370 760 4.450 1.092 3.358 148
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 6,0 5.884 652 1.243 470 8.249 67 8.183 187
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 15,2 1.860 850 3.263 692 6.665 1.068 5.597 401
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 31,3 6.836 1.148 695 244 8.922 659 8.264 531
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 13,3 4.580 1.841 1.323 92 7.836 288 7.548 180
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 127,7 3.039 2.167 1.713 501 7.420 227 7.193 253
002053 Kajaanin kaupunki 9,8 3.185 2.809 1.400 341 7.736 497 7.239 11
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 33,6 4.697 0 0 2.115 6.812 332 6.480 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 35,0 7.968 697 2.674 442 11.781 421 11.359 150
053011 Kirkkopalvelut ry 10,1 2.964 2.272 2.985 318 8.540 961 7.579 162
016231 Korpisaaren säätiö 0,1 19.550 2.230 14.610 230 36.620 0 36.620 630
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 9,2 5.199 3.349 1.583 624 10.756 27 10.728 1.457
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 9,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 754 9.776 327
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,2 5.281 1.389 1.358 415 8.443 804 7.638 278
031216 Lounais-Suomen koul.ky 6,1 2.949 565 1.650 149 5.314 269 5.045 77
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 10,7 4.428 2.471 3.060 881 10.840 484 10.356 954
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2,5 3.615 132 642 356 4.744 338 4.406 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2,6 13.697 1.977 2.579 421 18.674 945 17.729 567
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 8,3 7.853 453 2.231 500 11.036 236 10.801 622
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 6,1 14.948 3.339 1.521 818 20.625 331 20.294 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 15,2 10.398 3.955 3.818 957 19.129 937 18.192 649
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28,9 7.271 575 5.818 755 14.419 971 13.448 59
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 7,3 2.171 409 1.648 420 4.647 827 3.820 59
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 10,6 7.908 227 716 1.272 10.123 0 10.123 27
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 32,2 2.397 793 1.441 699 5.331 655 4.675 473
015961 Teak Oy 5,6 7.189 1.001 1.055 618 9.864 107 9.757 381
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 19,5 3.929 943 1.293 463 6.629 996 5.632 153
011681 Turun ammattiopistosäätiö 22,4 1.859 678 2.195 268 5.000 250 4.750 26
016901 Turun kristill.opiston säätiö 8,8 3.366 943 1.253 695 6.257 872 5.385 517
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 2,5 1.729 1.392 1.606 768 5.494 710 4.784 600
000923 Vantaan kaupunki 16,2 6.084 0 1.315 0 7.400 1.386 6.014 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 7.319 3.389 1.219 1.194 13.120 4.019 9.101 327
2 Kulttuuriala 741,4 4.918 1.395 1.922 804 9.040 818 8.222 249
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 19,7 3.723 1.488 2.434 1.098 8.743 410 8.333 1.240
017081 Ami-säätiö 136,8 2.180 1.086 2.441 1.387 7.094 319 6.774 409
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 17,6 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 2.643 8.862 175
053041 Axxell Utbildning Ab 8,9 3.859 4.093 1.199 706 9.856 1.382 8.475 83
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 59,6 4.385 762 1.322 515 6.984 599 6.385 610
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 25,9 5.260 677 1.310 953 8.200 134 8.066 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 29,9 3.157 1.078 1.515 388 6.139 91 6.048 113
015901 Faktia Koulutus Oy 38,9 7.705 717 2.739 825 11.986 421 11.565 74
024681 Haaga Instituutti-säätiö 6,6 6.302 1.981 2.675 1.153 12.111 0 12.111 9
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 2,7 5.517 383 2.039 997 8.936 824 8.113 0
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
016321 Hengitysliitto ry 34,0 6.002 565 1.966 670 9.204 189 9.014 517
053071 Hyria koulutus Oy 35,2 3.264 685 1.743 801 6.493 702 5.791 296
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 35,9 1.719 529 1.181 695 4.125 1.765 2.360 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 15,0 7.093 350 668 252 8.363 714 7.649 100
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 90,8 2.375 911 1.575 245 5.107 724 4.382 129
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 7,1 12.801 1.002 2.837 590 17.230 630 16.599 860
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 59,1 5.673 887 542 199 7.301 610 6.691 414
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 30,6 5.139 496 1.480 86 7.201 882 6.319 270
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 9,9 13.397 1.079 2.039 669 17.184 216 16.968 312
002053 Kajaanin kaupunki 9,4 6.676 1.088 1.275 346 9.385 426 8.959 11
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 20,0 5.309 108 1.959 447 7.823 276 7.547 115
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 30,2 5.408 976 2.408 1.905 10.697 1.950 8.747 963
011701 Kiipulasäätiö 26,1 4.772 478 793 444 6.487 203 6.283 32
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 30,3 2.512 1.242 2.530 1.936 8.219 516 7.702 572
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 5,4 5.179 127 1.563 626 7.496 307 7.189 47
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 31,3 4.636 972 1.615 383 7.606 558 7.048 1.576
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 4,5 7.228 578 1.410 1.313 10.530 535 9.995 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 28,6 10.025 1.776 0 4.922 16.722 227 16.495 1.089
002863 Kouvolan kaupunki 11,8 5.012 233 1.402 52 6.700 1.462 5.238 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 8,1 1.383 96 657 59 2.195 1.008 1.187 30
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 74,4 2.810 1.100 601 1.758 6.268 539 5.729 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 100,3 2.538 1.807 996 691 6.032 272 5.760 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 361,8 2.734 737 3.937 516 7.924 1.063 6.862 593
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 4.469 1.154 2.141 1.748 9.511 435 9.077 30
031486 Optima samkommun 14,4 6.311 458 410 653 7.831 1.370 6.462 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 38,6 5.321 493 1.033 434 7.282 485 6.797 165
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 49,1 3.088 704 2.563 835 7.190 789 6.400 256
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 0,3 2.477 0 1.487 410 4.373 0 4.373 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 6,0 4.752 205 2.631 229 7.818 2.245 5.573 52
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 43,6 3.131 830 3.354 1.547 8.863 561 8.301 130
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 57,4 3.953 610 1.942 501 7.006 272 6.733 622
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 8,3 4.693 1.112 353 2.204 8.362 107 8.255 434
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 20,3 2.902 1.633 1.677 103 6.315 206 6.110 1.038
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 99,7 6.447 912 979 324 8.662 417 8.245 760
023301 Rastor Oy 182,2 4.505 1.193 2.710 1.138 9.547 253 9.294 121
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 14,8 3.575 528 435 759 5.296 20 5.276 384
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 54,4 3.619 845 1.529 622 6.615 55 6.560 581
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69,0 2.886 556 3.544 395 7.381 286 7.095 35
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 71,5 3.994 283 1.963 500 6.740 602 6.138 109
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 87,9 6.174 712 866 818 8.570 74 8.496 30
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 91,7 4.898 246 724 572 6.439 577 5.862 28
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 15,5 7.210 757 582 391 8.939 838 8.101 287
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 219,3 3.214 633 1.153 343 5.343 464 4.879 93
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 1,8 4.637 804 2.679 6.141 14.261 556 13.706 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 18,6 7.137 1.700 1.577 378 10.792 1.486 9.306 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 53,7 3.975 1.619 1.277 777 7.648 434 7.214 456
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 87,5 2.026 421 1.158 601 4.205 448 3.757 272
008373 Tampereen kaupunki 60,6 4.022 1.709 1.989 300 8.021 370 7.651 732
015961 Teak Oy 11,4 7.140 994 1.048 614 9.796 719 9.077 379
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 138,2 3.903 950 1.270 467 6.589 318 6.271 154
008533 Turun kaupunki 21,0 5.794 1.372 1.290 218 8.675 1.231 7.443 0
013611 Työtehoseura ry 28,5 11.639 722 853 213 13.428 634 12.794 4
009053 Vaasan kaupunki 84,0 6.270 681 1.975 74 9.000 307 8.694 151
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 28,7 3.477 1.382 1.595 762 7.216 559 6.657 596
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 55,1 7.112 891 1.508 1.110 10.621 964 9.657 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 31,8 4.810 1.276 1.381 864 8.331 371 7.960 436
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3.223,7 4.165 876 1.865 711 7.617 563 7.053 317
 4 Luonnontieteiden ala
017081 Ami-säätiö 18,4 1.783 446 1.002 570 3.800 574 3.227 168
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 3,0 4.831 1.139 3.663 2.019 11.652 0 11.652 178
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 2,1 7.665 410 781 296 9.151 667 8.485 118
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 4,6 2.445 847 1.620 238 5.149 1.125 4.024 202
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 0,3 16.810 114.557 1.573 2.033 134.973 1.167 133.807 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0,1 6.190 1.090 590 190 8.060 0 8.060 500
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2,2 4.830 0 1.626 95 6.550 1.366 5.185 725
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 10,1 5.672 1.149 0 831 7.652 1.291 6.361 116
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 1,0 4.104 1.397 2.317 549 8.397 784 7.613 2.269
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 2,5 26.519 4.698 0 13.020 44.237 185 44.052 2.881
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 12,3 1.790 1.807 996 691 5.284 11 5.273 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 5,7 6.475 704 2.586 836 10.600 1.472 9.129 256
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 1,8 4.881 336 1.800 889 7.906 0 7.906 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,3 11.383 1.630 3.210 504 16.728 3.145 13.583 622
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 3,0 6.011 688 1.436 322 8.457 856 7.601 599
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 57,6 2.612 603 1.030 343 4.588 277 4.311 93
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 12,7 2.865 643 1.380 566 5.455 1.011 4.444 383
4 Luonnontieteiden ala 151,7 4.311 1.125 1.333 729 7.499 789 6.710 260
 5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus)
017081 Ami-säätiö 247,7 2.231 440 989 562 4.223 974 3.249 166
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 163,2 4.669 1.101 3.541 1.951 11.262 7.072 4.191 172
053041 Axxell Utbildning Ab 5,3 37.287 4.101 1.210 716 43.314 1.431 41.883 150
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 29,5 3.618 1.351 1.322 515 6.806 596 6.210 820
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 22,5 9.380 676 1.246 950 12.252 613 11.640 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 23,4 5.106 1.104 1.381 390 7.981 350 7.631 123
015901 Faktia Koulutus Oy 13,9 4.651 706 3.027 746 9.131 156 8.974 68
000913 Helsingin kaupunki 94,2 3.963 47 268 517 4.795 231 4.564 190
053071 Hyria koulutus Oy 47,0 3.804 1.073 1.352 477 6.706 713 5.992 285
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 5,0 9.239 0 3.593 1.488 14.321 3.329 10.992 0
011691 Invalidisäätiö 5,3 2.301 0 1.978 660 4.938 94 4.844 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 3,4 8.399 435 829 313 9.976 6.372 3.604 124
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 86,7 4.347 862 2.071 243 7.522 1.162 6.361 157
001643 Jalasjärven kunta 40,7 10.959 2.959 110 4.011 18.039 1.084 16.955 499
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 36,1 3.420 2.470 2.545 547 8.982 469 8.513 94
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 135,4 6.738 1.194 700 228 8.859 640 8.219 547
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 28,4 7.585 1.683 1.542 90 10.900 1.690 9.210 231
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 61,3 5.850 949 1.391 482 8.672 372 8.300 225
002053 Kajaanin kaupunki 119,0 5.284 1.330 1.445 341 8.401 475 7.926 569
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 24,6 5.552 1.754 3.078 431 10.814 578 10.237 996
011701 Kiipulasäätiö 12,1 4.695 1.714 911 510 7.830 0 7.830 517
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 2,2 4.462 326 2.490 1.906 9.185 583 8.602 563
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 30,3 6.270 3.701 1.636 626 12.234 3.907 8.327 1.494
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 55,4 4.245 3.305 1.655 392 9.597 981 8.616 2.094
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 24,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 436 10.094 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 16,3 9.699 1.379 0 3.823 14.900 1.311 13.589 846
002863 Kouvolan kaupunki 14,4 5.237 1.190 1.561 53 8.042 518 7.524 0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 9,1 1.767 1.099 601 1.758 5.224 106 5.118 686
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 107,2 3.561 1.807 996 691 7.055 453 6.602 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 39,5 1.012 453 1.813 555 3.833 13 3.820 280
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0,2 3.100 0 7.200 900 11.200 0 11.200 0
031486 Optima samkommun 16,6 11.005 799 718 1.209 13.731 5.122 8.609 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 76,2 4.489 267 561 236 5.553 156 5.397 90
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 138,1 3.175 2.398 1.582 864 8.020 631 7.389 1.849
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 72,0 7.594 1.884 2.222 507 12.207 202 12.005 622
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 35,3 7.254 1.123 1.392 558 10.326 2.078 8.248 213
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 9,3 1.155 2.082 551 818 4.606 130 4.476 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 41,3 2.107 1.111 353 2.201 5.771 51 5.720 433
023301 Rastor Oy 213,9 4.554 1.206 2.740 1.151 9.651 1.164 8.487 122
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 5,9 5.136 653 470 151 6.409 613 5.796 69
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 16,1 3.784 732 464 759 5.738 606 5.132 383
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 11,6 4.275 846 1.530 622 7.273 57 7.216 765
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33,8 5.729 981 2.583 301 9.594 1.834 7.760 55
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 17,8 5.820 1.896 1.802 459 9.977 853 9.124 627
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 110,3 9.591 2.464 692 814 13.561 128 13.434 58
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 71,2 5.822 446 739 926 7.932 784 7.148 72
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 4.200 471 1.759 817 7.248 320 6.928 83
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 6,2 2.759 688 2.897 6.142 12.485 1.040 11.445 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 44,0 6.269 1.340 1.237 786 9.632 896 8.736 671
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 93,5 4.184 882 1.138 696 6.900 212 6.688 618
008373 Tampereen kaupunki 33,7 5.743 2.219 2.045 289 10.296 1.250 9.047 577
015961 Teak Oy 58,7 7.162 998 1.051 616 9.827 120 9.707 380
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 126,7 3.611 801 1.461 374 6.246 401 5.845 123
011681 Turun ammattiopistosäätiö 16,8 5.729 2.011 6.305 795 14.839 431 14.409 119
008533 Turun kaupunki 12,3 7.741 1.303 1.560 263 10.868 471 10.397 0
013611 Työtehoseura ry 81,8 7.419 1.579 1.064 308 10.370 943 9.427 50
009053 Vaasan kaupunki 55,0 6.394 1.385 1.785 60 9.624 117 9.506 1.894
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 9,7 6.721 1.359 1.568 750 10.398 185 10.213 586
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 39,0 8.182 998 1.532 1.128 11.840 1.018 10.822 481
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 11,4 5.699 1.276 1.381 864 9.219 374 8.846 303
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3.088,2 5.124 1.238 1.528 768 8.659 1.045 7.614 409
 5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut)
017081 Ami-säätiö 53,4 4.835 493 1.109 630 7.068 240 6.828 186
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,5 17.496 677 1.250 953 20.376 252 20.124 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1,5 5.051 1.077 1.375 389 7.891 349 7.543 123
015901 Faktia Koulutus Oy 29,6 11.398 1.051 1.969 829 15.247 1.279 13.967 73
000913 Helsingin kaupunki 23,2 8.458 62 336 683 9.540 0 9.540 8
001643 Jalasjärven kunta 70,4 10.406 2.810 105 3.808 17.129 385 16.744 499
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 21,5 4.613 2.987 3.054 672 11.326 1.583 9.743 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 32,7 12.348 2.179 1.166 362 16.055 666 15.389 990
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7,3 7.082 1.162 2.505 146 10.894 1.456 9.438 1.137
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 15,2 6.704 957 1.402 510 9.574 373 9.201 227
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0,4 8.855 1.270 3.038 560 13.723 0 13.723 895
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 24,6 13.090 1.369 1.619 384 16.462 621 15.841 2.179
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0,6 7.228 578 1.410 1.313 10.530 0 10.530 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 15,3 18.656 1.681 0 4.661 24.998 99 24.900 1.031
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 29,8 14.964 1.100 601 1.758 18.422 2.515 15.908 414
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 15,6 7.200 1.807 996 691 10.694 302 10.392 0
031486 Optima samkommun 22,2 10.244 709 634 1.020 12.607 1.410 11.197 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 26,3 13.501 1.446 3.034 1.275 19.255 1.284 17.971 485
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 34,3 10.713 2.412 1.706 928 15.759 201 15.558 1.690
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,2 13.708 2.856 1.191 487 18.242 63 18.179 2.233
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0,5 13.094 2.028 2.512 1.006 18.642 2.304 16.338 384
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2,9 20.928 1.121 356 2.221 24.625 54 24.571 437
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 39,5 6.992 1.569 574 761 9.896 89 9.807 384
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 34,9 8.100 843 1.525 620 11.089 116 10.973 1.342
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 26,5 15.633 4.566 1.967 501 22.667 523 22.144 249
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 7,3 1.269 1.572 660 772 4.273 62 4.212 356
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 35,0 11.640 1.643 1.241 819 15.343 1.041 14.302 670
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 27,4 9.998 2.033 2.134 1.403 15.569 394 15.175 1.724
008373 Tampereen kaupunki 27,4 6.909 2.325 2.125 289 11.648 406 11.243 809
008533 Turun kaupunki 4,7 6.541 0 1.128 191 7.860 714 7.146 0
013611 Työtehoseura ry 27,4 14.167 2.012 1.414 375 17.968 363 17.606 6
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 75,2 10.519 1.366 1.529 1.126 14.540 978 13.562 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0,2 10.960 1.270 1.380 865 14.475 0 14.475 310
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 781,5 10.499 1.693 1.305 1.145 14.642 633 14.009 652
 5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 126,7 5.372 151 5.264 1.640 12.428 1.013 11.415 88
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 54,5 6.881 1.214 650 202 8.947 668 8.279 552
008533 Turun kaupunki 5,7 7.742 491 1.560 263 10.056 0 10.056 0
5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto 186,9 5.885 472 3.805 1.178 11.340 882 10.459 220
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus)
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 76,0 3.766 1.524 2.396 1.124 8.809 889 7.920 1.603
017081 Ami-säätiö 80,6 693 176 396 225 1.490 382 1.107 66
053041 Axxell Utbildning Ab 80,8 4.927 1.630 1.652 707 8.916 1.118 7.798 91
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 3,1 1.580 1.081 980 389 4.031 0 4.031 114
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 9,5 5.369 1.669 1.362 1.906 10.306 2.000 8.307 313
015901 Faktia Koulutus Oy 2,0 8.861 591 2.854 861 13.167 150 13.017 77
014551 Harjun oppimiskeskus oy 4,9 9.863 170 284 56 10.372 620 9.752 339
023291 Hevosopisto Oy 28,9 6.916 1.965 1.804 528 11.213 1.082 10.131 556
053071 Hyria koulutus Oy 53,2 7.374 1.822 1.574 601 11.371 528 10.843 443
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 44,4 5.729 732 3.167 1.595 11.222 891 10.331 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 34,1 6.078 695 1.327 501 8.601 475 8.126 199
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 33,3 4.026 830 2.415 521 7.792 513 7.279 158
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 34,4 6.959 713 1.232 717 9.622 288 9.334 352
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 28,1 5.906 364 1.818 106 8.194 3.354 4.840 123
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 34,5 10.158 2.295 1.658 501 14.611 768 13.843 208
002053 Kajaanin kaupunki 53,7 5.141 921 1.338 345 7.745 501 7.244 262
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 73,0 6.046 1.144 2.142 450 9.782 233 9.548 514
011701 Kiipulasäätiö 0,8 23.385 1.963 918 515 26.780 435 26.345 805
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 14,4 2.313 1.571 2.531 1.937 8.353 349 8.003 572
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 41,8 10.271 1.579 1.643 389 13.882 1.694 12.188 2.500
002863 Kouvolan kaupunki 14,0 7.757 6.478 3.543 52 17.830 622 17.208 0
052156 Kvarnen samkommun 41,0 8.917 604 301 954 10.776 1.937 8.839 198
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 5,1 1.990 1.099 601 1.758 5.448 822 4.626 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 48,8 4.259 1.807 996 691 7.753 393 7.360 0
031486 Optima samkommun 13,6 4.744 318 286 481 5.829 577 5.253 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 16,8 6.543 3.890 2.515 835 13.783 81 13.702 1.848
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 16,8 4.395 733 2.971 1.371 9.469 242 9.227 116
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 28,3 7.875 1.442 2.396 500 12.214 1.226 10.988 632
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 23,3 7.271 1.126 1.395 559 10.351 1.280 9.071 214
017791 Palloilu Säätiö 23,1 7.910 4.410 1.647 1.726 15.692 1.629 14.063 825
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 89,4 5.393 2.137 1.243 818 9.591 385 9.206 147
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2,4 1.525 1.130 358 2.239 5.252 257 4.995 441
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 17,8 8.825 1.565 1.448 759 12.597 119 12.477 384
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13,2 4.522 1.351 5.728 688 12.289 314 11.975 70
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 20,8 5.572 752 273 284 6.881 394 6.487 10
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 83,1 5.611 332 1.367 361 7.671 794 6.877 33
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 29,3 3.515 1.510 4.389 0 9.415 1.781 7.634 175
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0,7 23.547 651 2.659 6.141 32.997 29.643 3.354 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 17,6 11.417 1.000 1.314 781 14.513 853 13.660 343
008373 Tampereen kaupunki 40,2 13.949 1.713 2.137 289 18.088 578 17.510 397
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 11,6 7.476 1.015 1.591 466 10.548 346 10.201 154
013611 Työtehoseura ry 3,2 7.099 935 1.220 305 9.559 5 9.554 602
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 73,6 8.919 1.174 1.925 1.417 13.434 976 12.458 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 25,9 6.076 1.276 1.381 864 9.597 448 9.149 303
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 1.391,0 6.189 1.341 1.709 696 9.935 816 9.119 403
 6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut)
001643 Jalasjärven kunta 4,3 13.848 3.740 139 5.069 22.796 27 22.769 504
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 8,1 6.160 2.008 2.223 1.069 11.460 185 11.275 795
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 3,3 1.577 0 2.279 133 3.989 0 3.989 95
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 23,1 592 1.807 996 691 4.086 120 3.966 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 7,7 4.559 2.522 1.233 829 9.142 156 8.986 1.630
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 3,1 6.750 29 413 474 7.665 0 7.665 619
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 8,7 12.023 1.565 1.022 759 15.369 0 15.369 382
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 12,4 13.407 1.005 274 284 14.970 560 14.410 1.509
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 2,3 11.951 532 2.162 1.303 15.947 0 15.947 54
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1,9 10.745 1.121 1.086 776 13.728 535 13.194 313
008373 Tampereen kaupunki 2,1 9.181 0 2.146 286 11.614 0 11.614 121
013611 Työtehoseura ry 2,4 13.880 642 720 180 15.422 0 15.422 0
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut) 79,4 6.999 1.569 1.076 886 10.530 171 10.359 584
 7a Sosiaali- ja terveysala (perus)
017081 Ami-säätiö 58,5 2.865 675 1.516 862 5.918 478 5.440 254
053041 Axxell Utbildning Ab 43,2 1.007 5.802 1.678 706 9.193 247 8.947 130
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 50,8 4.555 762 1.322 515 7.155 372 6.783 610
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 6,4 9.556 678 1.252 955 12.441 693 11.748 382
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 24,3 4.139 1.082 981 390 6.592 230 6.362 175
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 27,5 4.544 1.323 1.357 938 8.162 597 7.564 312
015901 Faktia Koulutus Oy 11,2 7.908 568 2.330 900 11.705 463 11.242 74
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 0,0 . . . . . . . .
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 3,5 11.007 675 4.194 63 15.939 394 15.546 681
000913 Helsingin kaupunki 20,1 11.394 145 532 1.083 13.154 43 13.111 419
016321 Hengitysliitto ry 9,5 2.276 563 1.960 668 5.467 302 5.165 515
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 36,5 3.431 1.272 624 1.566 6.893 11 6.882 349
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 19,7 4.368 1.274 2.030 0 7.671 687 6.984 27
053071 Hyria koulutus Oy 4,2 6.423 582 1.873 858 9.737 3.988 5.749 288
011691 Invalidisäätiö 17,6 4.074 694 1.991 664 7.423 63 7.361 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 17,3 6.913 478 912 345 8.648 452 8.196 137
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 11,1 6.653 2.674 4.896 885 15.108 3.148 11.961 424
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 3,0 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 3,0 28.071 1.957 3.359 645 34.032 1.666 32.366 499
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 49,3 5.722 934 641 270 7.566 523 7.044 572
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 17,6 3.731 1.062 1.575 98 6.466 603 5.862 179
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0,0 . . . . . . . .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 47,2 3.032 610 1.333 482 5.457 229 5.227 225
002053 Kajaanin kaupunki 9,3 4.158 365 900 341 5.764 495 5.269 11
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 17,8 5.347 1.761 2.664 0 9.772 1.198 8.573 169
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 28,9 3.031 1.115 1.075 267 5.488 501 4.987 287
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 4,3 10.187 460 2.688 445 13.780 379 13.402 299
011701 Kiipulasäätiö 18,6 5.639 309 899 504 7.351 467 6.884 36
053011 Kirkkopalvelut ry 68,2 4.944 870 1.577 211 7.603 324 7.278 74
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 11,3 5.531 1.164 0 831 7.525 606 6.920 116
016231 Korpisaaren säätiö 4,8 4.348 1.094 1.563 231 7.236 94 7.142 626
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 14,9 5.334 1.417 1.501 623 8.875 606 8.269 996
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 24,3 5.969 377 1.640 389 8.374 905 7.469 672
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 15,6 7.228 578 1.410 1.313 10.530 225 10.305 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 19,7 3.735 3.356 0 9.303 16.394 311 16.083 748
002863 Kouvolan kaupunki 7,5 8.910 934 2.891 52 12.787 580 12.207 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 9,6 4.504 455 1.601 449 7.009 552 6.457 117
016561 Lahden kansanopiston säätiö 14,8 4.806 272 0 1.556 6.634 466 6.167 189
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 5,1 3.598 822 866 0 5.286 0 5.286 617
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1,3 6.305 202 1.728 2.129 10.356 0 10.356 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 0,8 658 353 453 71 1.535 201 1.334 16
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 25,2 7.787 1.100 601 1.758 11.245 493 10.752 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 30,4 4.494 1.807 996 691 7.988 219 7.769 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 3,5 32.844 3.881 8.141 3.421 48.287 100 48.187 1.301
013101 Oulun diakonissal. säätiö 6,1 5.301 833 1.403 300 7.837 116 7.721 38
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 4,5 12.464 1.802 2.990 1.011 18.267 3.084 15.183 780
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 10,6 1.112 202 1.949 205 3.467 2.512 956 18
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 73,4 4.808 705 2.268 489 8.269 747 7.523 718
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 16,5 4.176 1.403 2.767 813 9.158 477 8.680 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 11,8 7.796 875 1.149 1.061 10.881 304 10.578 742
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 17,3 5.713 1.116 354 2.210 9.394 467 8.926 435
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 16,5 7.639 1.017 844 271 9.771 601 9.170 108
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 8,0 12.573 10.872 1.857 1.008 26.310 474 25.837 932
016571 Rovalan Setlementti ry 19,5 5.184 1.064 1.949 284 8.481 588 7.893 101
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 16,6 6.050 200 1.660 759 8.669 222 8.447 383
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 3,0 1.142 89 301 0 1.533 0 1.533 8
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 24,9 4.058 846 1.531 623 7.058 65 6.993 595
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 55,5 5.206 2.980 1.445 368 9.999 1.131 8.868 177
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 14,4 8.641 1.928 852 831 12.251 631 11.620 95
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 19,4 6.546 74 291 699 7.611 90 7.520 8
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 4,2 4.653 1.275 1.085 471 7.485 285 7.200 231
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 28,2 3.776 914 1.050 781 6.522 422 6.100 106
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 21,5 1.447 506 846 631 3.429 84 3.345 341
008373 Tampereen kaupunki 83,0 4.325 1.254 1.663 289 7.532 494 7.038 38
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 4,8 2.360 956 1.242 470 5.029 344 4.685 155
008533 Turun kaupunki 13,6 5.432 1.276 1.422 240 8.371 261 8.110 114
009053 Vaasan kaupunki 33,0 4.273 623 1.949 67 6.912 245 6.667 136
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1,8 11.726 1.348 1.556 743 15.373 1.194 14.178 581
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 15,5 6.779 0 0 1.698 8.476 563 7.914 447
000923 Vantaan kaupunki 3,0 5.069 0 1.307 0 6.376 0 6.376 0
022451 Vuolle Setlementti ry 24,0 4.724 1.111 704 384 6.923 552 6.371 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 1,2 7.203 1.397 1.530 1.131 11.259 976 10.283 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 2,6 14.139 1.275 1.381 864 17.659 2.273 15.386 303
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1.371,7 5.015 1.242 1.408 733 8.398 510 7.888 279
 7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porrastetut)
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 13,2 4.726 762 1.322 515 7.325 372 6.953 610
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 7.203 3.246 1.033 1.385 12.866 1.512 11.354 732
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 65,7 5.431 768 0 477 6.676 1.030 5.646 309
000913 Helsingin kaupunki 35,4 1.107 124 812 1.656 3.699 1.601 2.099 0
011691 Invalidisäätiö 24,0 3.542 1.618 1.988 663 7.812 50 7.762 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 10,0 5.755 923 1.030 837 8.546 1.517 7.029 1.028
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 89,6 8.435 434 829 313 10.011 2.637 7.374 125
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 41,9 5.242 1.356 1.363 1.988 9.949 1.311 8.638 173
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 43,6 6.279 417 1.022 117 7.835 216 7.619 54
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 7,6 3.328 0 3.115 679 7.123 455 6.668 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 72,3 5.528 943 810 456 7.736 606 7.130 768
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 23,3 4.889 295 1.754 102 7.040 790 6.250 13
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,4 3.608 1.110 1.083 1.056 6.858 722 6.135 636
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 22,8 8.839 465 2.720 451 12.475 186 12.289 303
011701 Kiipulasäätiö 15,0 3.756 3.936 910 509 9.111 252 8.859 121
017261 Kisakalliosäätiö 32,1 4.065 559 224 612 5.461 1.503 3.958 0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 12,2 4.431 1.447 0 4.011 9.889 265 9.624 887
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 73,7 4.558 2.834 1.017 1.340 9.749 1.368 8.381 607
031216 Lounais-Suomen koul.ky 6,3 1.970 162 1.079 93 3.304 332 2.972 51
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 11,3 7.718 1.090 595 1.742 11.145 5.953 5.192 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 24,8 6.691 1.807 996 691 10.185 1.033 9.152 0
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 52,6 2.787 1.989 1.357 1.243 7.375 2.860 4.516 74
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 43,2 3.204 31 66 28 3.329 751 2.578 11
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 36,9 3.962 1.802 3.100 923 9.788 413 9.375 780
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 15,3 5.802 325 1.585 878 8.589 1.767 6.822 103
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 28,2 4.522 658 2.109 500 7.789 383 7.406 622
017791 Palloilu Säätiö 54,2 5.395 1.186 825 864 8.270 2.834 5.436 154
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 4,7 6.004 1.411 1.457 818 9.690 0 9.690 0
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 20,6 4.898 501 677 0 6.076 950 5.125 378
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 63,5 5.553 2.279 2.102 760 10.693 2.269 8.425 748
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 33,2 8.538 909 370 361 10.179 631 9.548 21
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 97,8 4.357 1.621 607 864 7.449 687 6.762 614
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 8,2 6.372 1.474 1.170 785 9.801 367 9.434 462
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 8,3 7.767 850 2.074 982 11.674 890 10.785 542
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 101,2 1.045 87 218 128 1.478 270 1.208 8
017671 Tanhuvaaran säätiö 11,3 4.312 2.439 317 1.528 8.596 2.556 6.040 438
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 12,2 8.341 451 2.193 0 10.985 1.730 9.255 194
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 17,8 5.460 950 1.175 467 8.051 854 7.197 154
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 47,9 6.862 5.261 2.222 952 15.297 3.238 12.059 1.522
017301 Varalan Säätiö 17,5 3.806 1.413 1.321 428 6.969 1.321 5.648 260
017681 Vuokatin säätiö 80,1 3.479 2.536 2.220 0 8.236 2.464 5.772 350
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porrastetut) 1.432,6 4.888 1.370 1.121 695 8.075 1.360 6.715 361
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
017081 Ami-säätiö 6,1 65 2 4 2 72 254 -182 1
053041 Axxell Utbildning Ab 13,6 5.731 3.298 1.251 703 10.983 669 10.313 87
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 41,9 4.634 762 1.322 515 7.233 726 6.508 610
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1,0 11.847 644 3.233 909 16.633 133 16.500 363
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 13,7 3.491 1.093 1.586 390 6.560 477 6.083 114
015901 Faktia Koulutus Oy 12,7 8.253 1.076 2.779 824 12.931 150 12.782 74
024681 Haaga Instituutti-säätiö 7,1 5.549 1.745 2.359 1.015 10.668 0 10.668 0
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 23,8 3.743 257 3.520 945 8.465 794 7.671 163
000913 Helsingin kaupunki 0,4 31.245 2.025 10.675 22.228 66.175 758 65.418 153
016321 Hengitysliitto ry 10,2 6.908 553 1.925 656 10.043 797 9.246 506
053071 Hyria koulutus Oy 7,9 5.291 1.343 1.239 711 8.584 563 8.021 363
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 3,4 18.712 438 2.314 898 22.362 4.239 18.123 0
011691 Invalidisäätiö 18,1 5.995 433 1.986 663 9.076 55 9.021 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 2,5 6.374 478 912 344 8.108 505 7.603 136
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 31,8 2.526 950 1.740 252 5.468 454 5.014 129
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 11,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 18,3 7.556 902 4.215 698 13.370 778 12.592 243
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 14,5 6.193 1.093 585 181 8.052 668 7.384 497
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0,3 1.967 0 997 0 2.963 2.333 630 43
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 11,3 12.238 2.525 2.000 586 17.348 197 17.151 242
002053 Kajaanin kaupunki 4,8 7.178 157 2.498 351 10.183 927 9.256 109
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 7,8 8.017 978 2.105 434 11.533 579 10.954 362
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 1,6 5.884 1.149 0 831 7.864 426 7.438 116
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 3,8 4.944 5.080 2.516 1.925 14.464 81 14.384 569
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 22,0 4.440 610 1.336 517 6.903 260 6.643 164
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 21,1 4.693 971 1.614 382 7.661 250 7.411 1.574
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 53,5 7.228 578 1.410 1.313 10.530 211 10.318 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0,6 10.743 1.903 0 5.273 17.920 1.117 16.803 1.167
002863 Kouvolan kaupunki 8,0 3.108 1.559 1.324 52 6.042 447 5.596 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 0,0 . . . . . . . .
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 11,6 10.079 1.099 601 1.758 13.537 712 12.825 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 20,7 4.207 1.807 996 691 7.701 145 7.556 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 42,1 4.147 484 1.244 380 6.255 213 6.043 194
031486 Optima samkommun 0,3 32.613 2.567 2.160 3.633 40.977 0 40.977 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 41,6 5.828 522 1.096 461 7.907 448 7.459 175
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 20,4 11.852 1.067 1.791 499 15.209 1.811 13.398 622
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 2,5 1.770 3.339 1.542 818 7.469 420 7.049 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 11,3 710 1.111 353 2.201 4.374 239 4.135 433
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 24,9 5.841 687 1.253 322 8.103 674 7.429 598
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25,2 5.103 0 809 681 6.593 6 6.587 345
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 14,7 3.924 845 1.528 622 6.919 124 6.795 580
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 0,3 12.520 610 6.720 1.660 21.510 267 21.243 123
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 9,1 3.139 377 1.762 449 5.728 686 5.042 64
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 55,5 7.459 1.044 684 1.185 10.372 346 10.026 183
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 38,6 9.380 581 1.018 913 11.893 240 11.652 137
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 16,5 3.178 1.108 1.060 777 6.123 248 5.875 297
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 49,8 3.681 730 1.408 756 6.576 145 6.431 616
008373 Tampereen kaupunki 23,0 2.085 2.498 1.912 289 6.784 489 6.295 1.437
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0,4 2.130 0 8.395 0 10.525 0 10.525 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 45,0 4.075 1.061 1.314 521 6.971 296 6.674 172
008533 Turun kaupunki 28,1 5.852 792 1.549 262 8.454 575 7.880 1
009053 Vaasan kaupunki 40,0 4.298 610 1.781 69 6.758 221 6.537 141
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 2,9 5.436 1.381 1.594 762 9.174 978 8.196 596
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 25,7 7.252 950 1.530 1.126 10.859 976 9.883 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 18,1 4.974 1.276 1.381 864 8.495 319 8.176 303
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 941,9 5.554 924 1.489 691 8.659 434 8.225 328
 9 Muu koulutus
017081 Ami-säätiö 37,2 1.798 459 1.031 586 3.875 974 2.901 173
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 120,5 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 232 11.274 175
053041 Axxell Utbildning Ab 36,5 3.006 2.545 1.091 703 7.345 3.403 3.942 98
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 42,4 4.123 762 1.322 515 6.722 2.523 4.199 610
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,6 13.569 676 1.196 919 16.360 8.569 7.791 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2,4 3.170 969 878 349 5.366 1.096 4.270 102
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 6,2 1.826 1.384 1.199 1.292 5.701 1.366 4.334 74
015901 Faktia Koulutus Oy 10,9 4.451 557 2.856 809 8.673 1.527 7.146 72
024681 Haaga Instituutti-säätiö 3,4 3.863 1.214 1.751 707 7.535 0 7.535 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 6,0 8.215 896 1.458 455 11.024 3.283 7.742 0
000913 Helsingin kaupunki 16,1 1.935 39 206 429 2.609 2.307 302 0
016321 Hengitysliitto ry 40,2 5.846 557 1.938 661 9.003 473 8.530 510
023291 Hevosopisto Oy 24,9 6.920 1.966 1.805 528 11.220 4.508 6.712 557
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 27,5 6.378 471 174 571 7.593 2.641 4.952 133
053071 Hyria koulutus Oy 61,8 4.601 410 1.028 631 6.670 2.807 3.863 214
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0,3 5.930 947 1.063 873 8.813 11.133 -2.320 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 6,9 10.001 217 415 157 10.790 4.667 6.123 62
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 31,6 5.217 1.305 1.342 1.989 9.853 1.479 8.375 77
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 41,9 2.583 836 1.446 239 5.104 823 4.281 169
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 2,1 4.080 1.740 1.313 0 7.133 1.649 5.484 0
001643 Jalasjärven kunta 0,2 5.615 3.705 140 5.020 14.480 0 14.480 500
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 52,4 8.151 2.221 2.894 599 13.865 4.075 9.790 380
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 23,0 4.645 481 258 80 5.464 1.685 3.779 219
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 14,7 8.615 2.963 0 0 11.578 3.238 8.340 19
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 21,3 7.116 603 2.283 129 10.131 6.557 3.574 155
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 7,9 10.736 2.150 3.912 1.279 18.077 294 17.784 597
002053 Kajaanin kaupunki 8,6 1.979 3.734 1.068 342 7.124 9.339 -2.215 562
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 1,0 1.317 495 865 412 3.088 0 3.088 439
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 45,3 4.905 0 0 2.115 7.019 242 6.777 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,4 4.675 619 694 2.623 8.610 2.059 6.551 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 9,9 12.651 103 2.189 460 15.403 10.102 5.301 332
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 352,8 6.890 907 1.862 1.495 11.153 5.742 5.411 756
053011 Kirkkopalvelut ry 8,2 2.964 763 1.994 729 6.451 2.640 3.811 148
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 1,4 5.765 6.541 2.571 1.967 16.844 10.682 6.162 581
016231 Korpisaaren säätiö 12,9 2.102 1.079 1.668 231 5.080 3.067 2.013 626
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 35,3 6.505 3.428 1.515 609 12.057 3.889 8.167 1.693
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 80,0 5.229 857 1.616 383 8.085 631 7.454 1.401
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0,5 6.186 914 0 1.438 8.538 1.452 7.086 616
002863 Kouvolan kaupunki 6,1 4.230 368 1.773 52 6.424 6.165 259 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 19,6 2.854 1.312 198 1.126 5.489 2.441 3.048 510
013051 Lahden diakoniasäätiö 4,9 2.734 454 1.600 449 5.238 0 5.238 117
019611 Lahden Konservatorio Oy 5,7 3.618 1.561 1.229 0 6.408 263 6.145 42
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 4,2 1.256 84 404 0 1.745 3.924 -2.179 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0,5 2.306 0 0 0 2.306 5.962 -3.656 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 32,8 4.823 493 2.653 238 8.207 2.021 6.186 123
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 96,1 4.025 1.807 996 691 7.519 3.823 3.696 0
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 3,6 1.511 113 622 561 2.808 2.417 391 0
053151 MIF Oy 23,5 8.579 984 445 49 10.057 4.005 6.053 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 25,4 10.048 812 1.968 2.251 15.079 2.393 12.686 0
031486 Optima samkommun 6,2 13.429 854 768 1.292 16.344 7.258 9.085 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 14,7 5.650 462 969 407 7.488 541 6.947 155
013101 Oulun diakonissal. säätiö 28,2 1.478 180 301 298 2.256 906 1.350 38
005643 Oulun kaupunki 13,7 2.965 657 728 97 4.447 0 4.447 12
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 15,2 3.207 2.195 2.798 859 9.059 1.154 7.905 903
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 15,0 8.880 399 1.919 1.069 12.267 2.293 9.975 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 6,2 2.150 313 2.721 371 5.554 695 4.859 48
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 6,0 3.227 588 2.381 1.099 7.294 2.020 5.274 93
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 25,0 6.068 104 565 519 7.256 7.065 191 674
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 8,2 5.555 1.504 584 2.036 9.679 2.573 7.106 19
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 4,5 7.290 1.128 1.399 561 10.378 2.007 8.371 214
017791 Palloilu Säätiö 0,4 3.285 1.748 818 855 6.705 0 6.705 298
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 0,3 5.537 137 1.513 1.630 8.823 1.067 7.757 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 12,6 1.742 806 890 978 4.417 1.259 3.158 684
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 5,3 6.962 561 2.421 0 9.945 6.106 3.839 787
012011 POHTO Oy 27,3 3.591 1.136 1.209 549 6.485 293 6.192 147
016751 Portaanpää ry. 2,9 5.752 1.182 2.067 885 9.886 645 9.241 862
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 0,5 8.904 1.194 378 2.368 12.844 600 12.244 466
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 6,6 3.435 738 0 0 4.173 730 3.443 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0,3 2.060 1.427 1.587 570 5.643 833 4.810 1.037
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 6,0 1.098 681 850 319 2.948 4.571 -1.623 562
023301 Rastor Oy 1,4 9.791 3.284 10.555 4.441 28.070 2.714 25.356 329
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0,9 6.321 3.306 4.228 1.373 15.228 8.517 6.711 459
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 7,0 7.713 3.326 2.782 802 14.622 3.507 11.115 953
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0,3 40.000 1.983 0 5.160 47.143 4.280 42.863 83
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 1,4 3.970 832 1.506 613 6.921 1.036 5.885 586
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 18,9 6.246 588 2.255 297 9.386 3.070 6.316 32
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 46,6 3.467 1.718 865 940 6.990 3.191 3.800 10
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 18,5 14.597 2.037 6.883 2.186 25.704 4.307 21.396 242
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 1,2 16.853 2.720 3.611 755 23.938 7.333 16.605 491
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 1,0 3.617 2.741 768 1.414 8.540 6.835 1.705 1.038
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 1,0 3.365 1.403 1.138 316 6.222 0 6.222 85
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 20,3 6.339 1.535 3.259 341 11.475 3.443 8.032 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 8,8 16.134 1.088 1.603 818 19.643 16.535 3.107 250
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 46,8 5.856 921 2.023 1.007 9.806 1.322 8.485 614
008373 Tampereen kaupunki 118,5 3.126 1.562 1.653 285 6.626 771 5.856 77
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0,7 3.694 0 14.872 0 18.566 5.212 13.354 0
015961 Teak Oy 25,2 6.862 998 1.052 616 9.528 514 9.014 380
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 29,1 6.106 676 364 622 7.769 6.475 1.294 49
008533 Turun kaupunki 16,4 1.239 219 1.560 263 3.280 5 3.276 19
016901 Turun kristill.opiston säätiö 17,0 5.558 1.512 2.008 1.150 10.228 5.262 4.966 828
013611 Työtehoseura ry 4,5 8.999 1.612 1.232 346 12.190 2.626 9.564 167
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 43,0 10.752 2.198 0 0 12.950 2.348 10.602 364
009053 Vaasan kaupunki 1,0 6.010 1.381 1.772 68 9.231 0 9.231 432
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 18,2 4.102 1.404 1.620 774 7.900 2.003 5.896 605
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 39,6 3.637 466 796 586 5.485 974 4.510 479
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 11,7 6.114 1.276 1.381 864 9.634 7.903 1.731 327
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 3,8 5.973 1.210 0 1.697 8.880 5.235 3.645 151
9 Muu koulutus 2.166,5 5.554 1.107 1.592 887 9.141 3.000 6.141 381
RAPORTTI YHTEENSÄ 16.733,2 5.262 1.156 1.597 766 8.781 1.055 7.726 362