Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22K7YQ ***
                                                            sivu   1
 KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA SUORITTEET VUONNA 2015
 
@
 
 850 Museot
 
 Arvonlisäverovelvollinen laitos:    81
 
                                                        Yhteensä
 Valtionosuuspohjaan            Toimintamenot Kiinteistömenot  Pienet inves-    Yhteensä   /henkilö-
 kuuluvat menot                 K1.0      K2.0     toinnit K9.0           työvuosi
 
 1. Palkat yhteensä, josta           60.195.734    1.117.887           61.313.621    33.241
 
  1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilökunta   47.034.881     507.679           47.542.560    25.775
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.2 Muut palkat ja palkkiot         11.915.356     609.812           12.525.168     6.790
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.3 Valtionav. maks. palkat ja palkkiot    1.245.497       396            1.245.893      675
    (eivät mukana htv-laskennassa)
 
 2. Henkilösivukulut              16.103.265     283.013           16.386.278     8.884
 
 3. Muut menot (ei sis. alv:a)         31.617.331   37.023.924    2.891.492   71.532.747    38.781
 
 4. Arvonlisävero                5.582.677    2.633.803     482.846    8.699.326     4.716
 
 0. Yhteensä                 113.498.994   41.058.625    3.374.339   157.931.958    85.622
 
 Yhteensä/henkilötyövuosi             61.533     22.260      1.829     85.622
 
 
 E9.9. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat                            14.258.656
    menot (sis. alv:n)
 
 
                            Henkilötyövuosien     Maksetut palkat       Vuosipalkka
 Henkilötyövuodet ja henkilöstön lukumäärä:        (lask.) määrä   (kohdista 1.1-1.3)       keskimäärin
 
 S1. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta            1.420,3       47.542.560          33.474
 Muu henkilökunta ilman avustuksilla palkattuja          385,8       12.525.168          33.474
 VOS-perusteinen henkilötyövuosimäärä yhteensä         1.806,1
 
 Avustuksilla palkattu henkilökunta                38,4        1.245.893          33.474
 Kaikki yhteensä                        1.844,5
 
 S2. Päätoimisen museoalan koulutuksen saaneen
   henkilöstön lukumäärä vuonna 2016              886,5
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22K7YQ ***
                                                            sivu   2
 KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA SUORITTEET VUONNA 2015
 
@
 
 860 Teatterit
 
 Arvonlisäverovelvollinen laitos:    35
 
                                                        Yhteensä
 Valtionosuuspohjaan            Toimintamenot Kiinteistömenot  Pienet inves-    Yhteensä   /henkilö-
 kuuluvat menot                 K1.0      K2.0     toinnit K9.0           työvuosi
 
 1. Palkat yhteensä, josta           94.724.651     650.961           95.375.612    35.008
 
  1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilökunta   64.635.538     517.142           65.152.680    23.914
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.2 Muut palkat ja palkkiot         28.909.339     124.447           29.033.786    10.657
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.3 Valtionav. maks. palkat ja palkkiot    1.179.774      9.372            1.189.146      436
    (eivät mukana htv-laskennassa)
 
 2. Henkilösivukulut              22.089.055     159.790           22.248.845     8.166
 
 3. Muut menot (ei sis. alv:a)         31.625.622   24.811.398    1.358.412   57.795.432    21.214
 
 4. Arvonlisävero                4.963.909    3.654.922     320.346    8.939.177     3.281
 
 0. Yhteensä                 153.403.248   29.277.072    1.678.763   184.359.083    67.669
 
 Yhteensä/henkilötyövuosi             56.307     10.746       616     67.669
 
 
 E9.9. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat                            4.440.144
    menot (sis. alv:n)
 
 
                            Henkilötyövuosien     Maksetut palkat       Vuosipalkka
 Henkilötyövuodet ja henkilöstön lukumäärä:        (lask.) määrä   (kohdista 1.1-1.3)       keskimäärin
 
 S1. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta            1.854,4       64.635.538          34.855
 Muu henkilökunta ilman avustuksilla palkattuja          832,8       28.909.339          34.855
 VOS-perusteinen henkilötyövuosimäärä yhteensä         2.687,2
 
 Avustuksilla palkattu henkilökunta                37,2        1.179.774          34.855
 Kaikki yhteensä                        2.724,4
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22K7YQ ***
                                                            sivu   3
 KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA SUORITTEET VUONNA 2015
 
@
 
 870 Orkesterit
 
 Arvonlisäverovelvollinen laitos:    20
 
                                                        Yhteensä
 Valtionosuuspohjaan            Toimintamenot Kiinteistömenot  Pienet inves-    Yhteensä   /henkilö-
 kuuluvat menot                 K1.0      K2.0     toinnit K9.0           työvuosi
 
 1. Palkat yhteensä, josta           44.185.415     145.767           44.331.182    36.547
 
  1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilökunta   32.451.821     35.542           32.487.363    26.783
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.2 Muut palkat ja palkkiot         11.351.693     110.225           11.461.918     9.449
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.3 Valtionav. maks. palkat ja palkkiot     381.901        0             381.901      315
    (eivät mukana htv-laskennassa)
 
 2. Henkilösivukulut              11.248.032     36.154           11.284.186     9.303
 
 3. Muut menot (ei sis. alv:a)         10.869.256    5.819.301     387.466   17.076.023    14.077
 
 4. Arvonlisävero                1.716.404     811.333     60.764    2.588.501     2.134
 
 0. Yhteensä                  68.019.104    6.812.555     448.229   75.279.888    62.061
 
 Yhteensä/henkilötyövuosi             56.075      5.616       370     62.061
 
 
 E9.9. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat                             440.726
    menot (sis. alv:n)
 
 
                            Henkilötyövuosien     Maksetut palkat       Vuosipalkka
 Henkilötyövuodet ja henkilöstön lukumäärä:        (lask.) määrä   (kohdista 1.1-1.3)       keskimäärin
 
 S1. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta             873,5       32.451.821          37.151
 Muu henkilökunta ilman avustuksilla palkattuja          328,4       11.351.693          37.151
 VOS-perusteinen henkilötyövuosimäärä yhteensä         1.201,9
 
 Avustuksilla palkattu henkilökunta                11,1         381.901          37.151
 Kaikki yhteensä                        1.213,0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22K7YQ ***
                                                            sivu   4
 KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA SUORITTEET VUONNA 2015
 Raportti yhteensä
@
 
 
 
 Arvonlisäverovelvollinen laitos:    136
 
                                                        Yhteensä
 Valtionosuuspohjaan            Toimintamenot Kiinteistömenot  Pienet inves-    Yhteensä   /henkilö-
 kuuluvat menot                 K1.0      K2.0     toinnit K9.0           työvuosi
 
 1. Palkat yhteensä, josta          199.105.800    1.914.615           201.020.415    34.767
 
  1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilökunta  144.122.240    1.060.363           145.182.603    25.110
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.2 Muut palkat ja palkkiot         52.176.388     844.484           53.020.872     9.170
    (ilman kohdassa 1.3 ilmoitettuja)
  1.3 Valtionav. maks. palkat ja palkkiot    2.807.172      9.768            2.816.940      487
    (eivät mukana htv-laskennassa)
 
 2. Henkilösivukulut              49.440.352     478.957           49.919.309     8.634
 
 3. Muut menot (ei sis. alv:a)         74.112.209   67.654.623    4.637.370   146.404.202    25.321
 
 4. Arvonlisävero               12.262.990    7.100.058     863.956   20.227.004     3.498
 
 0. Yhteensä                 334.921.346   77.148.252    5.501.331   417.570.929    72.220
 
 Yhteensä/henkilötyövuosi             57.925     13.343       951     72.220
 
 
 E9.9. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat                            19.139.526
    menot (sis. alv:n)
 
 
                            Henkilötyövuosien     Maksetut palkat       Vuosipalkka
 Henkilötyövuodet ja henkilöstön lukumäärä:        (lask.) määrä   (kohdista 1.1-1.3)       keskimäärin
 
 S1. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta            4.148,2       144.629.919          34.866
 Muu henkilökunta ilman avustuksilla palkattuja         1.547,0       52.786.200          34.866
 VOS-perusteinen henkilötyövuosimäärä yhteensä         5.695,2
 
 Avustuksilla palkattu henkilökunta                86,7        2.807.568          34.866
 Kaikki yhteensä                        5.781,9
 
 S2. Päätoimisen museoalan koulutuksen saaneen
   henkilöstön lukumäärä vuonna 2016              886,5