KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Uusimaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 26,0 26,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 17.240,0 16.818,0 2,5       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 17.580,0 17.135,0 2,6       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 754,0 816,5 -7,7       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 57,0 43,0 32,6       205,5  
- muita vammaisoppilaita 283,0 274,0 3,3       1.578,5  
- erityisoppilaita 125,0 114,0 9,6       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.025.629 1.026.471 -0,1 59 61 -2,5 58 1,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 54.324.000 55.375.000 -1,9 3.151 3.293 -4,3 3.043 3,5
- palkkaukset 43.104.000 44.396.000 -2,9 2.500 2.640 -5,3 2.589 -3,4
- muut menot *) 11.220.000 10.979.000 2,2 651 653 -0,3 454 43,3
                 
Kuljetus 1.336.000 1.424.000 -6,2 77 85 -8,5 229 -66,1
- palkkaukset 0 1.000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
- muut menot *) 1.336.000 1.423.000 -6,1 77 85 -8,4 228 -66,1
                 
Ruokailu 9.630.000 10.088.000 -4,5 559 600 -6,9 592 -5,7
- palkkaukset 1.582.000 1.536.000 3,0 92 91 0,5 33 177,6
- muut menot *) 8.048.000 8.552.000 -5,9 467 509 -8,2 559 -16,5
                 
Muu oppilashuolto 10.969.000 10.233.000 7,2 636 608 4,6 593 7,4
- palkkaukset 8.593.000 7.819.000 9,9 498 465 7,2 533 -6,5
- muut menot *) 2.376.000 2.414.000 -1,6 138 144 -4,0 60 131,6
                 
Sisäinen hallinto 4.403.000 4.384.000 0,4 255 261 -2,0 270 -5,5
- palkkaukset 2.434.000 2.341.000 4,0 141 139 1,4 147 -4,2
- muut menot *) 1.969.000 2.043.000 -3,6 114 121 -6,0 123 -7,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 15.974.000 14.984.000 6,6 927 891 4,0 942 -1,6
- palkkaukset 782.000 767.000 2,0 45 46 -0,5 25 84,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 5.351.000 5.883.000 -9,0 310 350 -11,3 263 18,2
- muut menot *) 9.841.000 8.334.000 18,1 571 496 15,2 655 -12,8
                 
Pienet hankkeet 744.000 978.000 -23,9 43 58 -25,8 48 -9,7
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 97.380.000 97.466.000 -0,1 5.648 5.795 -2,5 5.717 -1,2
- palkkaukset 56.495.000 56.860.000 -0,6 3.277 3.381 -3,1 3.327 -1,5
- muut menot *) 40.885.000 40.606.000 0,7 2.372 2.414 -1,8 2.389 -0,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 1.217.000 905.000 34,5 21.351 21.047 1,4 22.399 -4,7
- palkkaukset 851.000 708.000 20,2 14.930 16.465 -9,3 16.384 -8,9
- muut menot *) 366.000 197.000 85,8 6.421 4.581 40,2 6.015 6,8
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 4.301.000 4.224.000 1,8 15.198 15.416 -1,4 11.572 31,3
- palkkaukset 3.009.000 3.051.000 -1,4 10.633 11.135 -4,5 8.412 26,4
- muut menot *) 1.292.000 1.173.000 10,1 4.565 4.281 6,6 3.160 44,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 105.897.000 106.181.000 -0,3 6.024 6.197 -2,8 6.034 -0,2
- palkkaukset 60.355.000 60.619.000 -0,4 3.433 3.538 -3,0 3.506 -2,1
- muut menot (ei sis. alv) 42.543.000 41.976.000 1,4 2.420 2.450 -1,2 2.422 -0,1
- arvonlisävero 2.999.000 3.586.000 -16,4 171 209 -18,5 106 60,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 51,3 52,2 -1,6       48,9 4,8
Kuljetus 1,3 1,3 -5,9       3,7 -65,7
Ruokailu 9,1 9,5 -4,3       9,5 -4,5
Muu oppilashuolto 10,4 9,6 7,5       9,5 8,7
Sisäinen hallinto 4,2 4,1 0,7       4,3 -4,4
Kiinteistöjen ylläpito 15,1 14,1 6,9       15,1 -0,4
Pienet hankkeet 0,7 0,9 -23,7       0,8 -8,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 0,9 34,8       1,3 -9,4
Muu vammaisopetus 4,1 4,0 2,1       5,0 -19,3
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 4,3 4,8 -10,0       13,1 -67,1
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 29,2       0,3 -5,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 1,6 1,6 0,7       2,6 -38,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.772 1.744 1,6       1.699 4,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 3.610.000 2.743.000 31,6 205 160 28,3 131 56,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Varsinais-Suomi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 27,0 28,0 -3,6       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 4.789,0 4.743,5 1,0       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 5.014,0 4.965,5 1,0       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 540,0 519,0 4,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 15,0 17,0 -11,8       205,5  
- muita vammaisoppilaita 210,0 205,0 2,4       1.578,5  
- erityisoppilaita 27,0 27,5 -1,8       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 133 112 18,8       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 330.161 330.618 -0,1 69 70 -1,1 58 17,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 13.322.000 13.647.000 -2,4 2.782 2.877 -3,3 3.043 -8,6
- palkkaukset 10.661.000 10.951.000 -2,6 2.226 2.309 -3,6 2.589 -14,0
- muut menot *) 2.661.000 2.696.000 -1,3 556 568 -2,2 454 22,3
                 
Kuljetus 819.000 840.000 -2,5 171 177 -3,4 229 -25,2
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 819.000 840.000 -2,5 171 177 -3,4 228 -25,1
                 
Ruokailu 2.243.000 2.273.000 -1,3 468 479 -2,3 592 -20,9
- palkkaukset 23.000 33.000 -30,3 5 7 -31,0 33 -85,5
- muut menot *) 2.220.000 2.240.000 -0,9 464 472 -1,8 559 -17,1
                 
Muu oppilashuolto 2.923.000 2.783.000 5,0 610 587 4,0 593 3,0
- palkkaukset 2.646.000 2.518.000 5,1 553 531 4,1 533 3,6
- muut menot *) 277.000 265.000 4,5 58 56 3,5 60 -2,8
                 
Sisäinen hallinto 1.131.000 869.000 30,1 236 183 28,9 270 -12,6
- palkkaukset 736.000 571.000 28,9 154 120 27,7 147 4,2
- muut menot *) 395.000 298.000 32,6 82 63 31,3 123 -32,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.545.000 3.476.000 2,0 740 733 1,0 942 -21,4
- palkkaukset 8.000 17.000 -52,9 2 4 -53,4 25 -93,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.048.000 1.049.000 -0,1 219 221 -1,0 263 -16,7
- muut menot *) 2.489.000 2.410.000 3,3 520 508 2,3 655 -20,6
                 
Pienet hankkeet 134.000 170.000 -21,2 28 36 -21,9 48 -41,5
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 24.117.000 24.058.000 0,2 5.036 5.072 -0,7 5.717 -11,9
- palkkaukset 14.074.000 14.090.000 -0,1 2.939 2.970 -1,1 3.327 -11,7
- muut menot *) 10.043.000 9.968.000 0,8 2.097 2.101 -0,2 2.389 -12,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 19.000 15.000 26,7 143 134 6,7 170 -15,8
- palkkaukset 16.000 13.000 23,1 120 116 3,6 128 -6,3
- muut menot *) 3.000 2.000 50,0 23 18 26,3 41 -45,4
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 302.000 253.000 19,4 20.133 14.882 35,3 22.399 -10,1
- palkkaukset 227.000 192.000 18,2 15.133 11.294 34,0 16.384 -7,6
- muut menot *) 75.000 61.000 23,0 5.000 3.588 39,3 6.015 -16,9
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 2.905.000 2.666.000 9,0 13.833 13.005 6,4 11.572 19,5
- palkkaukset 2.133.000 1.960.000 8,8 10.157 9.561 6,2 8.412 20,7
- muut menot *) 772.000 706.000 9,3 3.676 3.444 6,7 3.160 16,3
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 27.738.000 27.466.000 1,0 5.532 5.531 0,0 6.034 -8,3
- palkkaukset 16.450.000 16.255.000 1,2 3.281 3.274 0,2 3.506 -6,4
- muut menot (ei sis. alv) 10.893.000 10.737.000 1,5 2.173 2.162 0,5 2.422 -10,3
- arvonlisävero 395.000 474.000 -16,7 79 95 -17,5 106 -26,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,0 49,7 -3,3       48,9 -1,9
Kuljetus 3,0 3,1 -3,5       3,7 -19,7
Ruokailu 8,1 8,3 -2,3       9,5 -15,1
Muu oppilashuolto 10,5 10,1 4,0       9,5 10,6
Sisäinen hallinto 4,1 3,2 28,9       4,3 -6,2
Kiinteistöjen ylläpito 12,8 12,7 1,0       15,1 -15,6
Pienet hankkeet 0,5 0,6 -21,9       0,8 -37,1
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,1 0,1 25,4       0,0 572,1
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 0,9 18,2       1,3 -14,1
Muu vammaisopetus 10,5 9,7 7,9       5,0 108,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 10,8 10,5 3,0       13,1 -17,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 -12,6       0,3 -12,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 4,2 4,1 1,4       2,6 59,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.517 1.618 -6,3       1.699 -10,7
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 239.000 405.000 -41,0 48 82 -41,6 131 -63,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Satakunta
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 19,0 20,0 -5,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 2.141,0 2.109,5 1,5       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 2.218,5 2.180,0 1,8       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 376,5 399,5 -5,8       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 14,5 12,0 20,8       205,5  
- muita vammaisoppilaita 63,0 58,5 7,7       1.578,5  
- erityisoppilaita 8,0 5,5 45,5       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 137.777 136.887 0,7 64 65 -0,8 58 10,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 6.422.000 6.487.000 -1,0 3.000 3.075 -2,5 3.043 -1,4
- palkkaukset 6.056.000 6.060.000 -0,1 2.829 2.873 -1,5 2.589 9,3
- muut menot *) 366.000 427.000 -14,3 171 202 -15,5 454 -62,4
                 
Kuljetus 684.000 690.000 -0,9 319 327 -2,3 229 39,7
- palkkaukset 1.000 0 0,0 0 0 0,0 0 51,5
- muut menot *) 683.000 690.000 -1,0 319 327 -2,5 228 39,7
                 
Ruokailu 1.451.000 1.371.000 5,8 678 650 4,3 592 14,4
- palkkaukset 19.000 21.000 -9,5 9 10 -10,9 33 -73,2
- muut menot *) 1.432.000 1.350.000 6,1 669 640 4,5 559 19,6
                 
Muu oppilashuolto 1.756.000 1.801.000 -2,5 820 854 -3,9 593 38,4
- palkkaukset 1.718.000 1.768.000 -2,8 802 838 -4,3 533 50,5
- muut menot *) 38.000 33.000 15,2 18 16 13,5 60 -70,2
                 
Sisäinen hallinto 780.000 714.000 9,2 364 338 7,6 270 34,8
- palkkaukset 468.000 363.000 28,9 219 172 27,0 147 48,2
- muut menot *) 312.000 351.000 -11,1 146 166 -12,4 123 18,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 2.190.000 2.103.000 4,1 1.023 997 2,6 942 8,6
- palkkaukset 71.000 77.000 -7,8 33 37 -9,1 25 35,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 302.000 299.000 1,0 141 142 -0,5 263 -46,3
- muut menot *) 1.817.000 1.727.000 5,2 849 819 3,7 655 29,6
                 
Pienet hankkeet 216.000 3.000 7.100,0 101 1 6.994,1 48 111,1
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 13.499.000 13.169.000 2,5 6.305 6.243 1,0 5.717 10,3
- palkkaukset 8.333.000 8.289.000 0,5 3.892 3.929 -0,9 3.327 17,0
- muut menot *) 5.166.000 4.880.000 5,9 2.413 2.313 4,3 2.389 1,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 367.000 262.000 40,1 25.310 21.833 15,9 22.399 13,0
- palkkaukset 288.000 223.000 29,1 19.862 18.583 6,9 16.384 21,2
- muut menot *) 79.000 39.000 102,6 5.448 3.250 67,6 6.015 -9,4
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 788.000 780.000 1,0 12.508 13.333 -6,2 11.572 8,1
- palkkaukset 602.000 630.000 -4,4 9.556 10.769 -11,3 8.412 13,6
- muut menot *) 186.000 150.000 24,0 2.952 2.564 15,1 3.160 -6,6
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 14.869.000 14.382.000 3,4 6.702 6.597 1,6 6.034 11,1
- palkkaukset 9.223.000 9.142.000 0,9 4.157 4.194 -0,9 3.506 18,6
- muut menot (ei sis. alv) 5.431.000 5.069.000 7,1 2.448 2.325 5,3 2.422 1,1
- arvonlisävero 215.000 171.000 25,7 97 78 23,5 106 -8,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 43,2 45,1 -4,2       48,9 -11,7
Kuljetus 4,6 4,8 -4,1       3,7 25,1
Ruokailu 9,8 9,5 2,4       9,5 2,5
Muu oppilashuolto 11,8 12,5 -5,7       9,5 23,9
Sisäinen hallinto 5,2 5,0 5,7       4,3 20,7
Kiinteistöjen ylläpito 14,7 14,6 0,7       15,1 -2,7
Pienet hankkeet 1,5 0,0 6.864,2       0,8 89,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 2,5 1,8 35,5       1,3 94,7
Muu vammaisopetus 5,3 5,4 -2,3       5,0 5,3
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 17,0 18,3 -7,4       13,1 30,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,7 0,6 18,7       0,3 91,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,8 2,7 5,8       2,6 8,2
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.817 1.727 5,2       1.699 6,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 213.000 64.000 232,8 96 29 227,0 131 -26,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     5 Kanta-Häme
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 11,0 11,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.884,0 1.842,5 2,3       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.941,0 1.898,0 2,3       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 252,0 210,0 20,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 10,5 10,0 5,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 46,5 45,5 2,2       1.578,5  
- erityisoppilaita 10,0 7,5 33,3       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 100.107 102.377 -2,2 53 56 -4,4 58 -9,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.427.000 4.541.000 -2,5 2.350 2.465 -4,7 3.043 -22,8
- palkkaukset 3.825.000 4.135.000 -7,5 2.030 2.244 -9,5 2.589 -21,6
- muut menot *) 602.000 406.000 48,3 320 220 45,0 454 -29,6
                 
Kuljetus 599.000 630.000 -4,9 318 342 -7,0 229 39,1
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 599.000 630.000 -4,9 318 342 -7,0 228 39,3
                 
Ruokailu 1.195.000 1.289.000 -7,3 634 700 -9,3 592 7,1
- palkkaukset 14.000 14.000 0,0 7 8 -2,2 33 -77,5
- muut menot *) 1.181.000 1.275.000 -7,4 627 692 -9,4 559 12,1
                 
Muu oppilashuolto 963.000 960.000 0,3 511 521 -1,9 593 -13,8
- palkkaukset 937.000 943.000 -0,6 497 512 -2,8 533 -6,7
- muut menot *) 26.000 17.000 52,9 14 9 49,6 60 -76,8
                 
Sisäinen hallinto 622.000 338.000 84,0 330 183 80,0 270 22,1
- palkkaukset 298.000 127.000 134,6 158 69 129,5 147 7,3
- muut menot *) 324.000 211.000 53,6 172 115 50,2 123 39,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.576.000 1.460.000 7,9 837 792 5,6 942 -11,2
- palkkaukset 4.000 5.000 -20,0 2 3 -21,8 25 -91,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 551.000 545.000 1,1 292 296 -1,1 263 11,4
- muut menot *) 1.021.000 910.000 12,2 542 494 9,7 655 -17,2
                 
Pienet hankkeet 69.000 41.000 68,3 37 22 64,6 48 -23,4
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 9.451.000 9.259.000 2,1 5.016 5.025 -0,2 5.717 -12,2
- palkkaukset 5.078.000 5.224.000 -2,8 2.695 2.835 -4,9 3.327 -19,0
- muut menot *) 4.373.000 4.035.000 8,4 2.321 2.190 6,0 2.389 -2,9
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 177.000 133.000 33,1 16.857 13.300 26,7 22.399 -24,7
- palkkaukset 122.000 103.000 18,4 11.619 10.300 12,8 16.384 -29,1
- muut menot *) 55.000 30.000 83,3 5.238 3.000 74,6 6.015 -12,9
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 351.000 349.000 0,6 7.548 7.670 -1,6 11.572 -34,8
- palkkaukset 279.000 284.000 -1,8 6.000 6.242 -3,9 8.412 -28,7
- muut menot *) 72.000 65.000 10,8 1.548 1.429 8,4 3.160 -51,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 10.276.000 9.999.000 2,8 5.294 5.268 0,5 6.034 -12,3
- palkkaukset 5.479.000 5.611.000 -2,4 2.823 2.956 -4,5 3.506 -19,5
- muut menot (ei sis. alv) 4.500.000 4.130.000 9,0 2.318 2.176 6,5 2.422 -4,3
- arvonlisävero 297.000 258.000 15,1 153 136 12,6 106 43,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 43,1 45,4 -5,1       48,9 -12,0
Kuljetus 5,8 6,3 -7,5       3,7 58,6
Ruokailu 11,6 12,9 -9,8       9,5 22,1
Muu oppilashuolto 9,4 9,6 -2,4       9,5 -1,7
Sisäinen hallinto 6,1 3,4 79,1       4,3 39,2
Kiinteistöjen ylläpito 15,3 14,6 5,0       15,1 1,3
Pienet hankkeet 0,7 0,4 63,8       0,8 -12,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,7 1,3 29,5       1,3 35,9
Muu vammaisopetus 3,4 3,5 -2,1       5,0 -32,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 13,0 11,1 17,3       13,1 -0,6
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,5 0,5 2,7       0,3 58,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,4 2,4 -0,1       2,6 -8,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 2.377 3.000 -20,8       1.699 39,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 12.000 12.000 0,0 6 6 -2,2 131 -95,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     6 Pirkanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 22,0 22,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 5.628,5 5.457,5 3,1       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 5.777,5 5.597,0 3,2       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 620,5 596,5 4,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 20,0 19,0 5,3       205,5  
- muita vammaisoppilaita 129,0 120,5 7,1       1.578,5  
- erityisoppilaita 23,5 15,5 51,6       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 53 15 253,3       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 254.591 244.663 4,1 45 45 0,9 58 -22,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 13.988.000 13.884.000 0,7 2.485 2.544 -2,3 3.043 -18,3
- palkkaukset 12.575.000 12.535.000 0,3 2.234 2.297 -2,7 2.589 -13,7
- muut menot *) 1.413.000 1.349.000 4,7 251 247 1,6 454 -44,7
                 
Kuljetus 1.114.000 1.127.000 -1,2 198 207 -4,2 229 -13,4
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 1.114.000 1.127.000 -1,2 198 207 -4,2 228 -13,3
                 
Ruokailu 3.071.000 3.280.000 -6,4 546 601 -9,2 592 -7,9
- palkkaukset 19.000 31.000 -38,7 3 6 -40,6 33 -89,8
- muut menot *) 3.052.000 3.249.000 -6,1 542 595 -8,9 559 -3,0
                 
Muu oppilashuolto 3.422.000 3.516.000 -2,7 608 644 -5,6 593 2,6
- palkkaukset 3.345.000 3.396.000 -1,5 594 622 -4,5 533 11,5
- muut menot *) 77.000 120.000 -35,8 14 22 -37,8 60 -77,0
                 
Sisäinen hallinto 1.333.000 1.349.000 -1,2 237 247 -4,2 270 -12,4
- palkkaukset 812.000 600.000 35,3 144 110 31,2 147 -2,2
- muut menot *) 521.000 749.000 -30,4 93 137 -32,6 123 -24,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 5.462.000 5.084.000 7,4 970 932 4,2 942 3,0
- palkkaukset 33.000 40.000 -17,5 6 7 -20,0 25 -76,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.043.000 1.813.000 12,7 363 332 9,3 263 38,2
- muut menot *) 3.386.000 3.231.000 4,8 602 592 1,6 655 -8,1
                 
Pienet hankkeet 321.000 64.000 401,6 57 12 386,3 48 19,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 28.711.000 28.304.000 1,4 5.101 5.186 -1,6 5.717 -10,8
- palkkaukset 16.784.000 16.602.000 1,1 2.982 3.042 -2,0 3.327 -10,4
- muut menot *) 11.927.000 11.702.000 1,9 2.119 2.144 -1,2 2.389 -11,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 8.000 3.000 166,7 151 200 -24,5 170 -11,1
- palkkaukset 5.000 2.000 150,0 94 133 -29,2 128 -26,5
- muut menot *) 3.000 1.000 200,0 57 67 -15,1 41 37,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 506.000 330.000 53,3 25.300 17.368 45,7 22.399 13,0
- palkkaukset 372.000 225.000 65,3 18.600 11.842 57,1 16.384 13,5
- muut menot *) 134.000 105.000 27,6 6.700 5.526 21,2 6.015 11,4
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 1.494.000 1.396.000 7,0 11.581 11.585 -0,0 11.572 0,1
- palkkaukset 981.000 877.000 11,9 7.605 7.278 4,5 8.412 -9,6
- muut menot *) 513.000 519.000 -1,2 3.977 4.307 -7,7 3.160 25,8
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 30.931.000 30.249.000 2,3 5.354 5.405 -0,9 6.034 -11,3
- palkkaukset 18.142.000 17.706.000 2,5 3.140 3.163 -0,7 3.506 -10,4
- muut menot (ei sis. alv) 12.577.000 12.327.000 2,0 2.177 2.202 -1,2 2.422 -10,1
- arvonlisävero 212.000 216.000 -1,9 37 39 -4,9 106 -65,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 45,2 45,9 -1,5       48,9 -7,6
Kuljetus 3,6 3,7 -3,3       3,7 -2,0
Ruokailu 9,9 10,8 -8,4       9,5 4,2
Muu oppilashuolto 11,1 11,6 -4,8       9,5 16,1
Sisäinen hallinto 4,3 4,5 -3,4       4,3 -0,9
Kiinteistöjen ylläpito 17,7 16,8 5,1       15,1 16,6
Pienet hankkeet 1,0 0,2 390,5       0,8 35,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 160,8       0,0 153,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,6 1,1 50,0       1,3 29,0
Muu vammaisopetus 4,8 4,6 4,7       5,0 -4,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 10,7 10,7 0,8       13,1 -17,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 2,0       0,3 1,3
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,2 2,2 3,7       2,6 -14,9
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.795 1.889 -5,0       1.699 5,7
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 616.000 558.000 10,4 107 100 6,9 131 -18,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Päijät-Häme
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 10,0 10,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.947,5 1.954,5 -0,4       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 2.047,5 2.064,5 -0,8       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 243,0 279,5 -13,1       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 5,5 4,5 22,2       205,5  
- muita vammaisoppilaita 94,5 105,5 -10,4       1.578,5  
- erityisoppilaita 18,5 11,5 60,9       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 113.591 125.633 -9,6 58 64 -9,3 58 -0,3
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.982.000 4.648.000 7,2 2.558 2.378 7,6 3.043 -15,9
- palkkaukset 4.320.000 4.087.000 5,7 2.218 2.091 6,1 2.589 -14,3
- muut menot *) 662.000 561.000 18,0 340 287 18,4 454 -25,2
                 
Kuljetus 411.000 442.000 -7,0 211 226 -6,7 229 -7,7
- palkkaukset 0 29.000 -100,0 0 15 -100,0 0 0,0
- muut menot *) 411.000 413.000 -0,5 211 211 -0,1 228 -7,6
                 
Ruokailu 2.003.000 2.063.000 -2,9 1.028 1.056 -2,6 592 73,7
- palkkaukset 14.000 72.000 -80,6 7 37 -80,5 33 -78,3
- muut menot *) 1.989.000 1.991.000 -0,1 1.021 1.019 0,3 559 82,6
                 
Muu oppilashuolto 1.869.000 1.603.000 16,6 960 820 17,0 593 61,9
- palkkaukset 1.851.000 1.569.000 18,0 950 803 18,4 533 78,3
- muut menot *) 18.000 34.000 -47,1 9 17 -46,9 60 -84,5
                 
Sisäinen hallinto 418.000 310.000 34,8 215 159 35,3 270 -20,6
- palkkaukset 215.000 164.000 31,1 110 84 31,6 147 -25,1
- muut menot *) 203.000 146.000 39,0 104 75 39,5 123 -15,2
                 
Kiinteistöjen ylläpito 2.848.000 2.777.000 2,6 1.462 1.421 2,9 942 55,3
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 775.000 1.030.000 -24,8 398 527 -24,5 263 51,5
- muut menot *) 2.073.000 1.747.000 18,7 1.064 894 19,1 655 62,6
                 
Pienet hankkeet 12.000 114.000 -89,5 6 58 -89,4 48 -87,1
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 12.543.000 11.957.000 4,9 6.441 6.118 5,3 5.717 12,7
- palkkaukset 6.400.000 5.921.000 8,1 3.286 3.029 8,5 3.327 -1,2
- muut menot *) 6.143.000 6.036.000 1,8 3.154 3.088 2,1 2.389 32,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 24.000 38.000 -36,8 4.364 8.444 -48,3 22.399 -80,5
- palkkaukset 4.000 22.000 -81,8 727 4.889 -85,1 16.384 -95,6
- muut menot *) 20.000 16.000 25,0 3.636 3.556 2,3 6.015 -39,5
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 753.000 873.000 -13,7 7.968 8.275 -3,7 11.572 -31,1
- palkkaukset 554.000 603.000 -8,1 5.862 5.716 2,6 8.412 -30,3
- muut menot *) 199.000 270.000 -26,3 2.106 2.559 -17,7 3.160 -33,4
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 13.477.000 13.077.000 3,1 6.582 6.334 3,9 6.034 9,1
- palkkaukset 6.958.000 6.546.000 6,3 3.398 3.171 7,2 3.506 -3,1
- muut menot (ei sis. alv) 6.362.000 6.322.000 0,6 3.107 3.062 1,5 2.422 28,3
- arvonlisävero 157.000 209.000 -24,9 77 101 -24,3 106 -28,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 37,0 35,5 4,0       48,9 -24,5
Kuljetus 3,0 3,4 -9,8       3,7 -17,0
Ruokailu 14,9 15,8 -5,8       9,5 56,1
Muu oppilashuolto 13,9 12,3 13,1       9,5 45,5
Sisäinen hallinto 3,1 2,4 30,8       4,3 -28,7
Kiinteistöjen ylläpito 21,1 21,2 -0,5       15,1 39,5
Pienet hankkeet 0,1 0,9 -89,8       0,8 -88,4
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,2 0,3 -38,7       1,3 -86,0
Muu vammaisopetus 5,6 6,7 -16,3       5,0 11,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 11,9 13,5 -12,3       13,1 -9,1
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,2 23,2       0,3 -21,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 4,6 5,1 -9,7       2,6 75,9
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.691 1.581 7,0       1.699 -0,5
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 328.000 354.000 -7,3 160 171 -6,6 131 22,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     8 Kymenlaakso
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 6,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.609,0 1.628,0 -1,2       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.708,0 1.721,5 -0,8       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 244,0 241,0 1,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 4,5 3,5 28,6       205,5  
- muita vammaisoppilaita 94,5 90,0 5,0       1.578,5  
- erityisoppilaita 11,5 7,0 64,3       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 100.296 99.407 0,9 62 61 2,1 58 6,6
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.581.000 3.746.000 22,3 2.847 2.301 23,7 3.043 -6,4
- palkkaukset 4.139.000 3.351.000 23,5 2.572 2.058 25,0 2.589 -0,6
- muut menot *) 442.000 395.000 11,9 275 243 13,2 454 -39,5
                 
Kuljetus 285.000 273.000 4,4 177 168 5,6 229 -22,5
- palkkaukset 14.000 13.000 7,7 9 8 9,0 0 2.722,0
- muut menot *) 271.000 260.000 4,2 168 160 5,5 228 -26,2
                 
Ruokailu 1.035.000 1.095.000 -5,5 643 673 -4,4 592 8,6
- palkkaukset 0 7.000 -100,0 0 4 -100,0 33 0,0
- muut menot *) 1.035.000 1.088.000 -4,9 643 668 -3,7 559 15,0
                 
Muu oppilashuolto 1.076.000 873.000 23,3 669 536 24,7 593 12,8
- palkkaukset 1.001.000 793.000 26,2 622 487 27,7 533 16,7
- muut menot *) 75.000 80.000 -6,3 47 49 -5,1 60 -21,7
                 
Sisäinen hallinto 620.000 510.000 21,6 385 313 23,0 270 42,5
- palkkaukset 359.000 285.000 26,0 223 175 27,5 147 51,3
- muut menot *) 261.000 225.000 16,0 162 138 17,4 123 32,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.579.000 1.528.000 3,3 981 939 4,6 942 4,2
- palkkaukset 140.000 107.000 30,8 87 66 32,4 25 254,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 335.000 297.000 12,8 208 182 14,1 263 -20,7
- muut menot *) 1.104.000 1.124.000 -1,8 686 690 -0,6 655 4,8
                 
Pienet hankkeet 38.000 12.000 216,7 24 7 220,4 48 -50,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 9.214.000 8.037.000 14,6 5.727 4.937 16,0 5.717 0,2
- palkkaukset 5.653.000 4.556.000 24,1 3.513 2.799 25,5 3.327 5,6
- muut menot *) 3.561.000 3.481.000 2,3 2.213 2.138 3,5 2.389 -7,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 112.000 83.000 34,9 24.889 23.714 5,0 22.399 11,1
- palkkaukset 74.000 50.000 48,0 16.444 14.286 15,1 16.384 0,4
- muut menot *) 38.000 33.000 15,2 8.444 9.429 -10,4 6.015 40,4
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 1.075.000 811.000 32,6 11.376 9.011 26,2 11.572 -1,7
- palkkaukset 691.000 512.000 35,0 7.312 5.689 28,5 8.412 -13,1
- muut menot *) 384.000 299.000 28,4 4.063 3.322 22,3 3.160 28,6
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 10.527.000 9.052.000 16,3 6.163 5.258 17,2 6.034 2,1
- palkkaukset 6.418.000 5.118.000 25,4 3.758 2.973 26,4 3.506 7,2
- muut menot (ei sis. alv) 3.983.000 3.813.000 4,5 2.332 2.215 5,3 2.422 -3,7
- arvonlisävero 126.000 121.000 4,1 74 70 5,0 106 -30,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 43,5 41,4 5,2       48,9 -11,1
Kuljetus 2,7 3,0 -10,2       3,7 -26,4
Ruokailu 9,8 12,1 -18,7       9,5 3,2
Muu oppilashuolto 10,2 9,6 6,0       9,5 7,2
Sisäinen hallinto 5,9 5,6 4,5       4,3 35,5
Kiinteistöjen ylläpito 15,0 16,9 -11,1       15,1 -1,0
Pienet hankkeet 0,4 0,1 172,3       0,8 -53,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 0,9 16,0       1,3 -16,1
Muu vammaisopetus 10,2 9,0 14,0       5,0 103,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 14,3 14,0 2,0       13,1 9,4
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,2 29,6       0,3 -22,9
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 5,5 5,2 5,8       2,6 110,9
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.168 1.133 3,1       1.699 -31,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 222.000 220.000 0,9 130 128 1,7 131 -0,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     9 Etelä-Karjala
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 9,0 9,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.138,0 1.177,5 -3,4       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.163,5 1.202,0 -3,2       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 170,5 183,0 -6,8       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 3,0 6,5 -53,8       205,5  
- muita vammaisoppilaita 22,5 18,0 25,0       1.578,5  
- erityisoppilaita 12,5 13,5 -7,4       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 57.340 57.220 0,2 50 49 3,7 58 -13,8
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 3.294.000 3.659.000 -10,0 2.895 3.107 -6,9 3.043 -4,9
- palkkaukset 2.993.000 3.365.000 -11,1 2.630 2.858 -8,0 2.589 1,6
- muut menot *) 301.000 294.000 2,4 264 250 5,9 454 -41,8
                 
Kuljetus 497.000 473.000 5,1 437 402 8,7 229 91,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 497.000 473.000 5,1 437 402 8,7 228 91,3
                 
Ruokailu 763.000 845.000 -9,7 670 718 -6,6 592 13,2
- palkkaukset 11.000 16.000 -31,3 10 14 -28,9 33 -70,8
- muut menot *) 752.000 829.000 -9,3 661 704 -6,1 559 18,2
                 
Muu oppilashuolto 858.000 899.000 -4,6 754 763 -1,2 593 27,2
- palkkaukset 824.000 858.000 -4,0 724 729 -0,6 533 35,8
- muut menot *) 34.000 41.000 -17,1 30 35 -14,2 60 -49,8
                 
Sisäinen hallinto 561.000 521.000 7,7 493 442 11,4 270 82,3
- palkkaukset 318.000 308.000 3,2 279 262 6,8 147 89,5
- muut menot *) 243.000 213.000 14,1 214 181 18,0 123 73,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.180.000 1.177.000 0,3 1.037 1.000 3,7 942 10,1
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 350.000 347.000 0,9 308 295 4,4 263 17,1
- muut menot *) 830.000 830.000 0,0 729 705 3,5 655 11,4
                 
Pienet hankkeet 12.000 84.000 -85,7 11 71 -85,2 48 -77,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 7.165.000 7.658.000 -6,4 6.296 6.504 -3,2 5.717 10,1
- palkkaukset 4.146.000 4.547.000 -8,8 3.643 3.862 -5,7 3.327 9,5
- muut menot *) 3.019.000 3.111.000 -3,0 2.653 2.642 0,4 2.389 11,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 59.000 184.000 -67,9 19.667 28.308 -30,5 22.399 -12,2
- palkkaukset 54.000 167.000 -67,7 18.000 25.692 -29,9 16.384 9,9
- muut menot *) 5.000 17.000 -70,6 1.667 2.615 -36,3 6.015 -72,3
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 478.000 380.000 25,8 21.244 21.111 0,6 11.572 83,6
- palkkaukset 429.000 341.000 25,8 19.067 18.944 0,6 8.412 126,7
- muut menot *) 49.000 39.000 25,6 2.178 2.167 0,5 3.160 -31,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 7.993.000 8.512.000 -6,1 6.870 7.082 -3,0 6.034 13,8
- palkkaukset 4.629.000 5.055.000 -8,4 3.979 4.205 -5,4 3.506 13,5
- muut menot (ei sis. alv) 3.073.000 3.167.000 -3,0 2.641 2.635 0,2 2.422 9,0
- arvonlisävero 291.000 290.000 0,3 250 241 3,7 106 135,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 41,2 43,0 -4,1       48,9 -15,8
Kuljetus 6,2 5,6 11,9       3,7 69,1
Ruokailu 9,5 9,9 -3,8       9,5 0,2
Muu oppilashuolto 10,7 10,6 1,6       9,5 12,6
Sisäinen hallinto 7,0 6,1 14,7       4,3 61,4
Kiinteistöjen ylläpito 14,8 13,8 6,8       15,1 -2,5
Pienet hankkeet 0,2 1,0 -84,8       0,8 -80,5
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 2,2 -65,9       1,3 -41,8
Muu vammaisopetus 6,0 4,5 34,0       5,0 18,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 14,7 15,2 -3,7       13,1 12,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,5 -52,3       0,3 -24,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 1,9 1,5 29,1       2,6 -26,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 2.915 2.585 12,8       1.699 71,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 113.000 156.000 -27,6 97 130 -25,2 131 -25,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    10 Etelä-Savo
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 14,0 14,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.323,0 1.316,5 0,5       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.353,0 1.352,0 0,1       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 354,5 343,5 3,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 1,5 5,5 -72,7       205,5  
- muita vammaisoppilaita 28,5 30,0 -5,0       1.578,5  
- erityisoppilaita 4,5 3,0 50,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 71.289 69.166 3,1 54 53 2,6 58 -7,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.635.000 4.833.000 -4,1 3.503 3.671 -4,6 3.043 15,1
- palkkaukset 4.103.000 4.252.000 -3,5 3.101 3.230 -4,0 2.589 19,8
- muut menot *) 532.000 581.000 -8,4 402 441 -8,9 454 -11,5
                 
Kuljetus 665.000 712.000 -6,6 503 541 -7,1 229 119,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 665.000 712.000 -6,6 503 541 -7,1 228 120,2
                 
Ruokailu 955.000 1.031.000 -7,4 722 783 -7,8 592 21,9
- palkkaukset 7.000 4.000 75,0 5 3 74,1 33 -84,0
- muut menot *) 948.000 1.027.000 -7,7 717 780 -8,1 559 28,1
                 
Muu oppilashuolto 362.000 370.000 -2,2 274 281 -2,6 593 -53,8
- palkkaukset 353.000 355.000 -0,6 267 270 -1,1 533 -50,0
- muut menot *) 9.000 15.000 -40,0 7 11 -40,3 60 -88,6
                 
Sisäinen hallinto 590.000 345.000 71,0 446 262 70,2 270 65,0
- palkkaukset 358.000 208.000 72,1 271 158 71,3 147 83,5
- muut menot *) 232.000 137.000 69,3 175 104 68,5 123 42,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.419.000 1.418.000 0,1 1.073 1.077 -0,4 942 13,9
- palkkaukset 21.000 25.000 -16,0 16 19 -16,4 25 -35,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 462.000 530.000 -12,8 349 403 -13,3 263 33,0
- muut menot *) 936.000 863.000 8,5 707 656 7,9 655 8,1
                 
Pienet hankkeet 0 7.000 -100,0 0 5 -100,0 48 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 8.626.000 8.716.000 -1,0 6.520 6.621 -1,5 5.717 14,1
- palkkaukset 4.842.000 4.844.000 -0,0 3.660 3.679 -0,5 3.327 10,0
- muut menot *) 3.784.000 3.872.000 -2,3 2.860 2.941 -2,8 2.389 19,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 25.000 30.000 -16,7 16.667 5.455 205,6 22.399 -25,6
- palkkaukset 21.000 25.000 -16,0 14.000 4.545 208,0 16.384 -14,6
- muut menot *) 4.000 5.000 -20,0 2.667 909 193,3 6.015 -55,7
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 237.000 208.000 13,9 8.316 6.933 19,9 11.572 -28,1
- palkkaukset 186.000 175.000 6,3 6.526 5.833 11,9 8.412 -22,4
- muut menot *) 51.000 33.000 54,5 1.789 1.100 62,7 3.160 -43,4
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 9.027.000 9.068.000 -0,5 6.672 6.707 -0,5 6.034 10,6
- palkkaukset 5.049.000 5.044.000 0,1 3.732 3.731 0,0 3.506 6,4
- muut menot (ei sis. alv) 3.839.000 3.910.000 -1,8 2.837 2.892 -1,9 2.422 17,2
- arvonlisävero 139.000 114.000 21,9 103 84 21,8 106 -3,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 51,3 53,3 -3,7       48,9 4,9
Kuljetus 7,4 7,9 -6,2       3,7 100,4
Ruokailu 10,6 11,4 -7,0       9,5 11,1
Muu oppilashuolto 4,0 4,1 -1,7       9,5 -57,9
Sisäinen hallinto 6,5 3,8 71,8       4,3 50,3
Kiinteistöjen ylläpito 15,7 15,6 0,5       15,1 3,8
Pienet hankkeet 0,0 0,1 -100,0       0,8 -100,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,3 0,3 -16,3       1,3 -78,2
Muu vammaisopetus 2,6 2,3 14,5       5,0 -47,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 26,2 25,4 3,1       13,1 100,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,1 0,4 -72,7       0,3 -67,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,1 2,2 -5,1       2,6 -19,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.876 2.073 -9,5       1.699 10,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 304.000 288.000 5,6 225 213 5,5 131 71,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    11 Pohjois-Savo
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 19,0 20,0 -5,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 2.466,0 2.382,0 3,5       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 2.540,5 2.457,5 3,4       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 519,0 533,0 -2,6       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 8,5 12,0 -29,2       205,5  
- muita vammaisoppilaita 66,0 63,5 3,9       1.578,5  
- erityisoppilaita 5,0 7,5 -33,3       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 154.084 150.171 2,6 62 63 -0,9 58 6,8
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 7.675.000 7.673.000 0,0 3.112 3.221 -3,4 3.043 2,3
- palkkaukset 6.907.000 6.993.000 -1,2 2.801 2.936 -4,6 2.589 8,2
- muut menot *) 768.000 680.000 12,9 311 285 9,1 454 -31,4
                 
Kuljetus 793.000 792.000 0,1 322 332 -3,3 229 40,7
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 793.000 792.000 0,1 322 332 -3,3 228 40,8
                 
Ruokailu 1.625.000 1.596.000 1,8 659 670 -1,7 592 11,3
- palkkaukset 29.000 38.000 -23,7 12 16 -26,3 33 -64,4
- muut menot *) 1.596.000 1.558.000 2,4 647 654 -1,1 559 15,7
                 
Muu oppilashuolto 1.186.000 1.380.000 -14,1 481 579 -17,0 593 -18,9
- palkkaukset 1.134.000 1.339.000 -15,3 460 562 -18,2 533 -13,8
- muut menot *) 52.000 41.000 26,8 21 17 22,5 60 -64,6
                 
Sisäinen hallinto 702.000 429.000 63,6 285 180 58,1 270 5,3
- palkkaukset 191.000 134.000 42,5 77 56 37,7 147 -47,5
- muut menot *) 511.000 295.000 73,2 207 124 67,3 123 68,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.105.000 2.795.000 11,1 1.259 1.173 7,3 942 33,7
- palkkaukset 22.000 25.000 -12,0 9 10 -15,0 25 -63,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 720.000 829.000 -13,1 292 348 -16,1 263 11,2
- muut menot *) 2.363.000 1.941.000 21,7 958 815 17,6 655 46,4
                 
Pienet hankkeet 648.000 9.000 7.100,0 263 4 6.854,7 48 449,8
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 15.734.000 14.674.000 7,2 6.380 6.160 3,6 5.717 11,6
- palkkaukset 8.283.000 8.529.000 -2,9 3.359 3.581 -6,2 3.327 0,9
- muut menot *) 7.451.000 6.145.000 21,3 3.021 2.580 17,1 2.389 26,5
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 262.000 361.000 -27,4 30.824 30.083 2,5 22.399 37,6
- palkkaukset 175.000 231.000 -24,2 20.588 19.250 7,0 16.384 25,7
- muut menot *) 87.000 130.000 -33,1 10.235 10.833 -5,5 6.015 70,2
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 626.000 732.000 -14,5 9.485 11.528 -17,7 11.572 -18,0
- palkkaukset 461.000 532.000 -13,3 6.985 8.378 -16,6 8.412 -17,0
- muut menot *) 165.000 200.000 -17,5 2.500 3.150 -20,6 3.160 -20,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 16.869.000 15.993.000 5,5 6.640 6.508 2,0 6.034 10,0
- palkkaukset 8.919.000 9.292.000 -4,0 3.511 3.781 -7,2 3.506 0,1
- muut menot (ei sis. alv) 7.703.000 6.475.000 19,0 3.032 2.635 15,1 2.422 25,2
- arvonlisävero 247.000 226.000 9,3 97 92 5,7 106 -8,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 45,5 48,0 -5,2       48,9 -7,0
Kuljetus 4,7 5,0 -5,1       3,7 27,9
Ruokailu 9,6 10,0 -3,5       9,5 1,1
Muu oppilashuolto 7,0 8,6 -18,5       9,5 -26,2
Sisäinen hallinto 4,2 2,7 55,1       4,3 -4,3
Kiinteistöjen ylläpito 18,4 17,5 5,3       15,1 21,5
Pienet hankkeet 3,8 0,1 6.726,1       0,8 399,9
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,6 2,3 -31,2       1,3 22,5
Muu vammaisopetus 3,7 4,6 -18,9       5,0 -26,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 20,4 21,7 -5,8       13,1 56,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,5 -31,5       0,3 -2,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,6 2,6 0,5       2,6 -1,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.528 1.486 2,8       1.699 -10,1
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 196.000 185.000 5,9 77 75 2,5 131 -41,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    12 Pohjois-Karjala
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 13,0 13,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.534,0 1.551,5 -1,1       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.589,5 1.604,0 -0,9       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 400,5 405,5 -1,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 0,0 0,5 -100,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 55,5 52,0 6,7       1.578,5  
- erityisoppilaita 14,0 7,5 86,7       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 81.540 91.371 -10,8 53 59 -9,7 58 -9,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.701.000 5.002.000 -6,0 3.065 3.224 -4,9 3.043 0,7
- palkkaukset 3.971.000 4.158.000 -4,5 2.589 2.680 -3,4 2.589 -0,0
- muut menot *) 730.000 844.000 -13,5 476 544 -12,5 454 4,8
                 
Kuljetus 711.000 803.000 -11,5 463 518 -10,4 229 102,7
- palkkaukset 3.000 0 0,0 2 0 0,0 0 534,3
- muut menot *) 708.000 803.000 -11,8 462 518 -10,8 228 102,2
                 
Ruokailu 944.000 835.000 13,1 615 538 14,3 592 3,9
- palkkaukset 44.000 41.000 7,3 29 26 8,5 33 -13,2
- muut menot *) 900.000 794.000 13,4 587 512 14,6 559 4,9
                 
Muu oppilashuolto 633.000 679.000 -6,8 413 438 -5,7 593 -30,4
- palkkaukset 627.000 676.000 -7,2 409 436 -6,2 533 -23,3
- muut menot *) 6.000 3.000 100,0 4 2 102,3 60 -93,4
                 
Sisäinen hallinto 719.000 298.000 141,3 469 192 144,0 270 73,4
- palkkaukset 455.000 166.000 174,1 297 107 177,2 147 101,2
- muut menot *) 264.000 132.000 100,0 172 85 102,3 123 40,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.566.000 1.187.000 31,9 1.021 765 33,4 942 8,4
- palkkaukset 29.000 19.000 52,6 19 12 54,4 25 -22,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 411.000 310.000 32,6 268 200 34,1 263 2,0
- muut menot *) 1.126.000 858.000 31,2 734 553 32,7 655 12,1
                 
Pienet hankkeet 386.000 170.000 127,1 252 110 129,6 48 426,5
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 9.660.000 8.974.000 7,6 6.297 5.784 8,9 5.717 10,2
- palkkaukset 5.129.000 5.060.000 1,4 3.344 3.261 2,5 3.327 0,5
- muut menot *) 4.531.000 3.914.000 15,8 2.954 2.523 17,1 2.389 23,6
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.000 10.000 -80,0 0 20.000 -100,0 22.399 0,0
- palkkaukset 1.000 7.000 -85,7 0 14.000 -100,0 16.384 0,0
- muut menot *) 1.000 3.000 -66,7 0 6.000 -100,0 6.015 0,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 414.000 331.000 25,1 7.459 6.365 17,2 11.572 -35,5
- palkkaukset 288.000 262.000 9,9 5.189 5.038 3,0 8.412 -38,3
- muut menot *) 126.000 69.000 82,6 2.270 1.327 71,1 3.160 -28,2
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 10.263.000 9.482.000 8,2 6.457 5.911 9,2 6.034 7,0
- palkkaukset 5.418.000 5.329.000 1,7 3.409 3.322 2,6 3.506 -2,8
- muut menot (ei sis. alv) 4.658.000 3.986.000 16,9 2.930 2.485 17,9 2.422 21,0
- arvonlisävero 187.000 167.000 12,0 118 104 13,0 106 10,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 45,8 52,8 -13,2       48,9 -6,4
Kuljetus 6,9 8,5 -18,2       3,7 88,4
Ruokailu 9,2 8,8 4,5       9,5 -3,4
Muu oppilashuolto 6,2 7,2 -13,9       9,5 -35,3
Sisäinen hallinto 7,0 3,1 122,9       4,3 61,2
Kiinteistöjen ylläpito 15,3 12,5 21,9       15,1 0,8
Pienet hankkeet 3,8 1,8 109,8       0,8 389,4
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,0 0,1 -81,5       1,3 -98,5
Muu vammaisopetus 4,0 3,5 15,6       5,0 -19,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 25,2 25,3 -0,3       13,1 93,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,0 0,0 -100,0       0,3 -100,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 3,5 3,2 7,7       2,6 33,1
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.775 1.980 -10,4       1.699 4,5
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 149.000 73.000 104,1 94 46 106,0 131 -28,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    13 Keski-Suomi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 22,0 22,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 3.064,0 3.027,0 1,2       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 3.175,5 3.128,0 1,5       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 587,5 575,0 2,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 12,5 12,5 0,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 99,0 88,5 11,9       1.578,5  
- erityisoppilaita 7,5 8,0 -6,3       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 4 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 204.042 193.183 5,6 67 64 4,3 58 13,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 10.964.000 11.558.000 -5,1 3.578 3.818 -6,3 3.043 17,6
- palkkaukset 9.665.000 9.381.000 3,0 3.154 3.099 1,8 2.589 21,8
- muut menot *) 1.299.000 2.177.000 -40,3 424 719 -41,1 454 -6,7
                 
Kuljetus 958.000 944.000 1,5 313 312 0,3 229 36,8
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 958.000 944.000 1,5 313 312 0,3 228 36,9
                 
Ruokailu 2.248.000 2.351.000 -4,4 734 777 -5,5 592 23,9
- palkkaukset 9.000 10.000 -10,0 3 3 -11,1 33 -91,1
- muut menot *) 2.239.000 2.341.000 -4,4 731 773 -5,5 559 30,7
                 
Muu oppilashuolto 2.534.000 2.340.000 8,3 827 773 7,0 593 39,5
- palkkaukset 2.464.000 2.314.000 6,5 804 764 5,2 533 50,8
- muut menot *) 70.000 26.000 169,2 23 9 166,0 60 -61,6
                 
Sisäinen hallinto 759.000 779.000 -2,6 248 257 -3,7 270 -8,4
- palkkaukset 352.000 397.000 -11,3 115 131 -12,4 147 -22,1
- muut menot *) 407.000 382.000 6,5 133 126 5,3 123 8,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.073.000 4.172.000 -2,4 1.329 1.378 -3,6 942 41,1
- palkkaukset 19.000 9.000 111,1 6 3 108,6 25 -74,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 919.000 1.116.000 -17,7 300 369 -18,6 263 14,2
- muut menot *) 3.135.000 3.047.000 2,9 1.023 1.007 1,6 655 56,3
                 
Pienet hankkeet 25.000 0 0,0 8 0 0,0 48 -82,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 21.561.000 22.144.000 -2,6 7.037 7.315 -3,8 5.717 23,1
- palkkaukset 12.509.000 12.111.000 3,3 4.083 4.001 2,0 3.327 22,7
- muut menot *) 9.052.000 10.033.000 -9,8 2.954 3.315 -10,9 2.389 23,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 395.000 421.000 -6,2 31.600 33.680 -6,2 22.399 41,1
- palkkaukset 274.000 330.000 -17,0 21.920 26.400 -17,0 16.384 33,8
- muut menot *) 121.000 91.000 33,0 9.680 7.280 33,0 6.015 60,9
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 973.000 924.000 5,3 9.828 10.441 -5,9 11.572 -15,1
- palkkaukset 710.000 642.000 10,6 7.172 7.254 -1,1 8.412 -14,7
- muut menot *) 263.000 282.000 -6,7 2.657 3.186 -16,6 3.160 -15,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 23.192.000 23.617.000 -1,8 7.303 7.550 -3,3 6.034 21,0
- palkkaukset 13.494.000 13.083.000 3,1 4.249 4.183 1,6 3.506 21,2
- muut menot (ei sis. alv) 9.437.000 10.406.000 -9,3 2.972 3.327 -10,7 2.422 22,7
- arvonlisävero 261.000 128.000 103,9 82 41 100,9 106 -22,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 47,3 48,9 -3,4       48,9 -3,4
Kuljetus 4,1 4,0 3,3       3,7 12,4
Ruokailu 9,7 10,0 -2,6       9,5 1,8
Muu oppilashuolto 10,9 9,9 10,3       9,5 14,6
Sisäinen hallinto 3,3 3,3 -0,8       4,3 -24,7
Kiinteistöjen ylläpito 17,6 17,7 -0,6       15,1 16,0
Pienet hankkeet 0,1 0,0 0,0       0,8 -86,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 1.465,4
Vaik. keh.vamm. opetus 1,7 1,8 -4,5       1,3 34,3
Muu vammaisopetus 4,2 3,9 7,2       5,0 -16,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 18,5 18,4 0,6       13,1 41,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,4 0,4 -1,5       0,3 15,2
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 3,1 2,8 10,2       2,6 18,8
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.631 1.642 -0,7       1.699 -4,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 463.000 509.000 -9,0 146 163 -10,4 131 11,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    14 Etelä-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 16,0 16,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 2.247,5 2.189,5 2,6       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 2.336,0 2.270,0 2,9       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 577,0 570,5 1,1       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 9,5 10,5 -9,5       205,5  
- muita vammaisoppilaita 79,0 70,0 12,9       1.578,5  
- erityisoppilaita 8,5 13,0 -34,6       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 146.037 161.273 -9,4 65 74 -11,8 58 11,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 7.423.000 7.637.000 -2,8 3.303 3.488 -5,3 3.043 8,5
- palkkaukset 6.986.000 7.129.000 -2,0 3.108 3.256 -4,5 2.589 20,1
- muut menot *) 437.000 508.000 -14,0 194 232 -16,2 454 -57,2
                 
Kuljetus 1.038.000 1.065.000 -2,5 462 486 -5,1 229 102,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 1.038.000 1.065.000 -2,5 462 486 -5,1 228 102,3
                 
Ruokailu 1.331.000 1.377.000 -3,3 592 629 -5,8 592 -0,0
- palkkaukset 24.000 23.000 4,3 11 11 1,7 33 -67,7
- muut menot *) 1.307.000 1.354.000 -3,5 582 618 -6,0 559 4,0
                 
Muu oppilashuolto 874.000 1.551.000 -43,6 389 708 -45,1 593 -34,4
- palkkaukset 853.000 1.173.000 -27,3 380 536 -29,2 533 -28,8
- muut menot *) 21.000 378.000 -94,4 9 173 -94,6 60 -84,3
                 
Sisäinen hallinto 345.000 251.000 37,5 154 115 33,9 270 -43,2
- palkkaukset 168.000 94.000 78,7 75 43 74,1 147 -49,3
- muut menot *) 177.000 157.000 12,7 79 72 9,8 123 -35,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.862.000 1.227.000 51,8 828 560 47,8 942 -12,0
- palkkaukset 191.000 37.000 416,2 85 17 402,9 25 246,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 391.000 171.000 128,7 174 78 122,8 263 -33,7
- muut menot *) 1.280.000 1.019.000 25,6 570 465 22,4 655 -13,0
                 
Pienet hankkeet 7.000 10.000 -30,0 3 5 -31,8 48 -93,5
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 12.880.000 13.118.000 -1,8 5.731 5.991 -4,3 5.717 0,2
- palkkaukset 8.222.000 8.456.000 -2,8 3.658 3.862 -5,3 3.327 9,9
- muut menot *) 4.658.000 4.662.000 -0,1 2.073 2.129 -2,7 2.389 -13,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 164.000 159.000 3,1 17.263 15.143 14,0 22.399 -22,9
- palkkaukset 127.000 118.000 7,6 13.368 11.238 19,0 16.384 -18,4
- muut menot *) 37.000 41.000 -9,8 3.895 3.905 -0,3 6.015 -35,2
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 587.000 611.000 -3,9 7.430 8.729 -14,9 11.572 -35,8
- palkkaukset 481.000 469.000 2,6 6.089 6.700 -9,1 8.412 -27,6
- muut menot *) 106.000 142.000 -25,4 1.342 2.029 -33,9 3.160 -57,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 13.826.000 14.124.000 -2,1 5.919 6.222 -4,9 6.034 -1,9
- palkkaukset 8.830.000 9.043.000 -2,4 3.780 3.984 -5,1 3.506 7,8
- muut menot (ei sis. alv) 4.801.000 4.845.000 -0,9 2.055 2.134 -3,7 2.422 -15,1
- arvonlisävero 195.000 236.000 -17,4 83 104 -19,7 106 -21,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,7 54,1 -0,7       48,9 9,7
Kuljetus 7,5 7,5 -0,4       3,7 104,2
Ruokailu 9,6 9,7 -1,3       9,5 1,1
Muu oppilashuolto 6,3 11,0 -42,4       9,5 -33,7
Sisäinen hallinto 2,5 1,8 40,4       4,3 -42,6
Kiinteistöjen ylläpito 13,5 8,7 55,0       15,1 -11,1
Pienet hankkeet 0,1 0,1 -28,5       0,8 -93,4
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,2 1,1 5,4       1,3 -6,4
Muu vammaisopetus 4,2 4,3 -1,9       5,0 -15,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 24,7 25,1 -1,7       13,1 89,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,4 0,5 -12,1       0,3 19,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 3,4 3,1 9,7       2,6 28,9
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.799 1.867 -3,6       1.699 5,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 490.000 309.000 58,6 210 136 54,1 131 60,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    15 Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 15,0 15,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 2.198,5 2.159,5 1,8       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 2.266,5 2.220,0 2,1       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 393,5 387,5 1,5       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 16,0 13,0 23,1       205,5  
- muita vammaisoppilaita 52,0 47,5 9,5       1.578,5  
- erityisoppilaita 7,5 3,0 150,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 154.188 148.182 4,1 70 69 2,2 58 19,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 7.851.000 7.790.000 0,8 3.571 3.607 -1,0 3.043 17,3
- palkkaukset 7.311.000 7.119.000 2,7 3.325 3.297 0,9 2.589 28,4
- muut menot *) 540.000 671.000 -19,5 246 311 -21,0 454 -45,9
                 
Kuljetus 565.000 534.000 5,8 257 247 3,9 229 12,4
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 565.000 534.000 5,8 257 247 3,9 228 12,6
                 
Ruokailu 1.510.000 1.346.000 12,2 687 623 10,2 592 16,0
- palkkaukset 38.000 37.000 2,7 17 17 0,9 33 -47,7
- muut menot *) 1.472.000 1.309.000 12,5 670 606 10,5 559 19,7
                 
Muu oppilashuolto 1.132.000 1.145.000 -1,1 515 530 -2,9 593 -13,1
- palkkaukset 1.113.000 1.117.000 -0,4 506 517 -2,1 533 -5,0
- muut menot *) 19.000 28.000 -32,1 9 13 -33,3 60 -85,5
                 
Sisäinen hallinto 600.000 591.000 1,5 273 274 -0,3 270 0,9
- palkkaukset 279.000 298.000 -6,4 127 138 -8,0 147 -13,9
- muut menot *) 321.000 293.000 9,6 146 136 7,6 123 18,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.629.000 1.941.000 -16,1 741 899 -17,6 942 -21,3
- palkkaukset 0 2.000 -100,0 0 1 -100,0 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 626.000 711.000 -12,0 285 329 -13,5 263 8,4
- muut menot *) 1.003.000 1.228.000 -18,3 456 569 -19,8 655 -30,3
                 
Pienet hankkeet 21.000 294.000 -92,9 10 136 -93,0 48 -80,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 13.308.000 13.641.000 -2,4 6.053 6.317 -4,2 5.717 5,9
- palkkaukset 8.741.000 8.573.000 2,0 3.976 3.970 0,2 3.327 19,5
- muut menot *) 4.567.000 5.068.000 -9,9 2.077 2.347 -11,5 2.389 -13,1
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 468.000 318.000 47,2 29.250 24.462 19,6 22.399 30,6
- palkkaukset 378.000 260.000 45,4 23.625 20.000 18,1 16.384 44,2
- muut menot *) 90.000 58.000 55,2 5.625 4.462 26,1 6.015 -6,5
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 594.000 602.000 -1,3 11.423 12.674 -9,9 11.572 -1,3
- palkkaukset 465.000 459.000 1,3 8.942 9.663 -7,5 8.412 6,3
- muut menot *) 129.000 143.000 -9,8 2.481 3.011 -17,6 3.160 -21,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 14.559.000 14.741.000 -1,2 6.424 6.640 -3,3 6.034 6,4
- palkkaukset 9.584.000 9.292.000 3,1 4.229 4.186 1,0 3.506 20,6
- muut menot (ei sis. alv) 4.786.000 5.269.000 -9,2 2.112 2.373 -11,0 2.422 -12,8
- arvonlisävero 189.000 180.000 5,0 83 81 2,8 106 -21,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,9 52,8 2,0       48,9 10,2
Kuljetus 3,9 3,6 7,1       3,7 5,6
Ruokailu 10,4 9,1 13,6       9,5 8,9
Muu oppilashuolto 7,8 7,8 0,1       9,5 -18,4
Sisäinen hallinto 4,1 4,0 2,8       4,3 -5,2
Kiinteistöjen ylläpito 11,2 13,2 -15,0       15,1 -26,1
Pienet hankkeet 0,1 2,0 -92,8       0,8 -81,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 3,2 2,2 49,0       1,3 153,5
Muu vammaisopetus 4,1 4,1 -0,1       5,0 -18,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 17,4 17,5 -0,5       13,1 33,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,7 0,6 20,6       0,3 106,7
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,3 2,1 7,2       2,6 -12,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.436 1.378 4,2       1.699 -15,5
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 466.000 210.000 121,9 206 95 117,4 131 56,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    16 Keski-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 8,0 8,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 910,5 880,5 3,4       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 938,0 911,5 2,9       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 174,5 189,0 -7,7       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 2,5 2,5 0,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 25,0 28,5 -12,3       1.578,5  
- erityisoppilaita 1,5 0,0 0,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 48.934 47.982 2,0 54 54 -1,4 58 -8,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.762.000 2.703.000 2,2 3.033 3.070 -1,2 3.043 -0,3
- palkkaukset 2.514.000 2.457.000 2,3 2.761 2.790 -1,1 2.589 6,6
- muut menot *) 248.000 246.000 0,8 272 279 -2,5 454 -40,0
                 
Kuljetus 235.000 226.000 4,0 258 257 0,6 229 12,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 235.000 226.000 4,0 258 257 0,6 228 13,0
                 
Ruokailu 500.000 451.000 10,9 549 512 7,2 592 -7,3
- palkkaukset 26.000 26.000 0,0 29 30 -3,3 33 -13,6
- muut menot *) 474.000 425.000 11,5 521 483 7,9 559 -6,9
                 
Muu oppilashuolto 726.000 718.000 1,1 797 815 -2,2 593 34,5
- palkkaukset 725.000 718.000 1,0 796 815 -2,4 533 49,3
- muut menot *) 1.000 0 0,0 1 0 0,0 60 -98,2
                 
Sisäinen hallinto 231.000 177.000 30,5 254 201 26,2 270 -6,2
- palkkaukset 96.000 77.000 24,7 105 87 20,6 147 -28,5
- muut menot *) 135.000 100.000 35,0 148 114 30,6 123 20,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 814.000 587.000 38,7 894 667 34,1 942 -5,1
- palkkaukset 7.000 7.000 0,0 8 8 -3,3 25 -68,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 148.000 183.000 -19,1 163 208 -21,8 263 -38,1
- muut menot *) 659.000 397.000 66,0 724 451 60,5 655 10,5
                 
Pienet hankkeet 59.000 42.000 40,5 65 48 35,8 48 35,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 5.327.000 4.904.000 8,6 5.851 5.570 5,0 5.717 2,3
- palkkaukset 3.368.000 3.285.000 2,5 3.699 3.731 -0,9 3.327 11,2
- muut menot *) 1.959.000 1.619.000 21,0 2.152 1.839 17,0 2.389 -9,9
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 19.000 25.000 -24,0 7.600 10.000 -24,0 22.399 -66,1
- palkkaukset 13.000 17.000 -23,5 5.200 6.800 -23,5 16.384 -68,3
- muut menot *) 6.000 8.000 -25,0 2.400 3.200 -25,0 6.015 -60,1
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 230.000 275.000 -16,4 9.200 9.649 -4,7 11.572 -20,5
- palkkaukset 198.000 226.000 -12,4 7.920 7.930 -0,1 8.412 -5,8
- muut menot *) 32.000 49.000 -34,7 1.280 1.719 -25,6 3.160 -59,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 5.625.000 5.226.000 7,6 5.997 5.733 4,6 6.034 -0,6
- palkkaukset 3.579.000 3.528.000 1,4 3.816 3.871 -1,4 3.506 8,8
- muut menot (ei sis. alv) 1.997.000 1.676.000 19,2 2.129 1.839 15,8 2.422 -12,1
- arvonlisävero 49.000 22.000 122,7 52 24 116,4 106 -50,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 49,1 51,7 -5,1       48,9 0,3
Kuljetus 4,2 4,3 -3,4       3,7 13,6
Ruokailu 8,9 8,6 3,0       9,5 -6,7
Muu oppilashuolto 12,9 13,7 -6,1       9,5 35,4
Sisäinen hallinto 4,1 3,4 21,3       4,3 -5,5
Kiinteistöjen ylläpito 14,5 11,2 28,8       15,1 -4,4
Pienet hankkeet 1,0 0,8 30,5       0,8 36,5
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,3 0,5 -29,4       1,3 -73,4
Muu vammaisopetus 4,1 5,3 -22,3       5,0 -18,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 18,6 20,7 -10,3       13,1 42,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 -2,8       0,3 -22,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,7 3,1 -14,8       2,6 1,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.347 1.196 12,6       1.699 -20,7
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 15.000 28.000 -46,4 16 31 -47,9 131 -87,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    17 Pohjois-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 29,0 29,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 5.562,5 5.585,5 -0,4       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 5.717,0 5.743,0 -0,5       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 1.107,0 1.173,0 -5,6       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 16,5 14,0 17,9       205,5  
- muita vammaisoppilaita 138,0 143,5 -3,8       1.578,5  
- erityisoppilaita 13,0 12,5 4,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 267.668 249.472 7,3 48 45 7,7 58 -17,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 15.982.000 13.670.000 16,9 2.873 2.447 17,4 3.043 -5,6
- palkkaukset 13.153.000 12.466.000 5,5 2.365 2.232 5,9 2.589 -8,7
- muut menot *) 2.829.000 1.204.000 135,0 509 216 135,9 454 12,0
                 
Kuljetus 1.548.000 1.640.000 -5,6 278 294 -5,2 229 21,7
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 1.548.000 1.640.000 -5,6 278 294 -5,2 228 21,9
                 
Ruokailu 2.795.000 2.760.000 1,3 502 494 1,7 592 -15,2
- palkkaukset 29.000 35.000 -17,1 5 6 -16,8 33 -84,2
- muut menot *) 2.766.000 2.725.000 1,5 497 488 1,9 559 -11,1
                 
Muu oppilashuolto 2.317.000 3.339.000 -30,6 417 598 -30,3 593 -29,7
- palkkaukset 1.986.000 2.912.000 -31,8 357 521 -31,5 533 -33,0
- muut menot *) 331.000 427.000 -22,5 60 76 -22,2 60 -0,0
                 
Sisäinen hallinto 1.400.000 1.084.000 29,2 252 194 29,7 270 -6,9
- palkkaukset 694.000 450.000 54,2 125 81 54,9 147 -15,4
- muut menot *) 706.000 634.000 11,4 127 114 11,8 123 3,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.096.000 4.231.000 -3,2 736 757 -2,8 942 -21,8
- palkkaukset 37.000 29.000 27,6 7 5 28,1 25 -72,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 404.000 421.000 -4,0 73 75 -3,6 263 -72,3
- muut menot *) 3.655.000 3.781.000 -3,3 657 677 -2,9 655 0,4
                 
Pienet hankkeet 33.000 91.000 -63,7 6 16 -63,6 48 -87,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 28.171.000 26.815.000 5,1 5.064 4.801 5,5 5.717 -11,4
- palkkaukset 15.899.000 15.892.000 0,0 2.858 2.845 0,5 3.327 -14,1
- muut menot *) 12.272.000 10.923.000 12,4 2.206 1.956 12,8 2.389 -7,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 311.000 252.000 23,4 18.848 18.000 4,7 22.399 -15,9
- palkkaukset 238.000 144.000 65,3 14.424 10.286 40,2 16.384 -12,0
- muut menot *) 73.000 108.000 -32,4 4.424 7.714 -42,6 6.015 -26,4
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 1.371.000 1.804.000 -24,0 9.935 12.571 -21,0 11.572 -14,1
- palkkaukset 998.000 1.270.000 -21,4 7.232 8.850 -18,3 8.412 -14,0
- muut menot *) 373.000 534.000 -30,1 2.703 3.721 -27,4 3.160 -14,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 30.081.000 29.212.000 3,0 5.262 5.087 3,4 6.034 -12,8
- palkkaukset 17.135.000 17.306.000 -1,0 2.997 3.013 -0,5 3.506 -14,5
- muut menot (ei sis. alv) 12.718.000 11.565.000 10,0 2.225 2.014 10,5 2.422 -8,2
- arvonlisävero 228.000 341.000 -33,1 40 59 -32,8 106 -62,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,1 46,8 13,5       48,9 8,6
Kuljetus 5,1 5,6 -8,3       3,7 40,0
Ruokailu 9,3 9,4 -1,7       9,5 -2,4
Muu oppilashuolto 7,7 11,4 -32,6       9,5 -19,2
Sisäinen hallinto 4,7 3,7 25,4       4,3 7,1
Kiinteistöjen ylläpito 13,6 14,5 -6,0       15,1 -10,1
Pienet hankkeet 0,1 0,3 -64,8       0,8 -85,7
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,0 0,9 19,8       1,3 -18,5
Muu vammaisopetus 4,6 6,2 -26,2       5,0 -9,4
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 19,4 20,4 -5,2       13,1 48,3
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,2 18,4       0,3 -15,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,4 2,5 -3,4       2,6 -8,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.398 1.398 0,0       1.699 -17,7
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 296.000 422.000 -29,9 52 73 -29,5 131 -60,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    18 Kainuu
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 9,0 9,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 775,5 762,0 1,8       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 813,0 796,0 2,1       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 177,0 183,0 -3,3       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 2,0 2,0 0,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 35,5 32,0 10,9       1.578,5  
- erityisoppilaita 0,0 0,0 0,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 28 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 52.100 55.438 -6,0 67 73 -7,7 58 14,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 4.105.000 4.046.000 1,5 5.293 5.310 -0,3 3.043 73,9
- palkkaukset 3.237.000 3.276.000 -1,2 4.174 4.299 -2,9 2.589 61,2
- muut menot *) 868.000 770.000 12,7 1.119 1.010 10,8 454 146,4
                 
Kuljetus 460.000 471.000 -2,3 593 618 -4,0 229 159,5
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 460.000 471.000 -2,3 593 618 -4,0 228 159,8
                 
Ruokailu 213.000 300.000 -29,0 275 394 -30,2 592 -53,6
- palkkaukset 10.000 9.000 11,1 13 12 9,2 33 -61,0
- muut menot *) 203.000 291.000 -30,2 262 382 -31,5 559 -53,2
                 
Muu oppilashuolto 141.000 134.000 5,2 182 176 3,4 593 -69,3
- palkkaukset 135.000 131.000 3,1 174 172 1,3 533 -67,4
- muut menot *) 6.000 3.000 100,0 8 4 96,5 60 -87,0
                 
Sisäinen hallinto 91.000 94.000 -3,2 117 123 -4,9 270 -56,6
- palkkaukset 67.000 66.000 1,5 86 87 -0,3 147 -41,4
- muut menot *) 24.000 28.000 -14,3 31 37 -15,8 123 -74,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 473.000 432.000 9,5 610 567 7,6 942 -35,2
- palkkaukset 17.000 8.000 112,5 22 10 108,8 25 -10,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 92.000 79.000 16,5 119 104 14,4 263 -54,8
- muut menot *) 364.000 345.000 5,5 469 453 3,7 655 -28,3
                 
Pienet hankkeet 0 2.000 -100,0 0 3 -100,0 48 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 5.483.000 5.479.000 0,1 7.070 7.190 -1,7 5.717 23,7
- palkkaukset 3.466.000 3.490.000 -0,7 4.469 4.580 -2,4 3.327 34,3
- muut menot *) 2.017.000 1.989.000 1,4 2.601 2.610 -0,4 2.389 8,9
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 10.000 17.000 -41,2 357 0 0,0 170 110,4
- palkkaukset 7.000 12.000 -41,7 250 0 0,0 128 94,6
- muut menot *) 3.000 5.000 -40,0 107 0 0,0 41 159,5
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 65.000 55.000 18,2 32.500 27.500 18,2 22.399 45,1
- palkkaukset 52.000 42.000 23,8 26.000 21.000 23,8 16.384 58,7
- muut menot *) 13.000 13.000 0,0 6.500 6.500 0,0 6.015 8,1
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 458.000 530.000 -13,6 12.901 16.563 -22,1 11.572 11,5
- palkkaukset 369.000 452.000 -18,4 10.394 14.125 -26,4 8.412 23,6
- muut menot *) 89.000 78.000 14,1 2.507 2.438 2,9 3.160 -20,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 6.077.000 6.140.000 -1,0 7.475 7.714 -3,1 6.034 23,9
- palkkaukset 3.894.000 3.996.000 -2,6 4.790 5.020 -4,6 3.506 36,6
- muut menot (ei sis. alv) 2.122.000 2.085.000 1,8 2.610 2.619 -0,4 2.422 7,8
- arvonlisävero 61.000 59.000 3,4 75 74 1,2 106 -29,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,5 65,9 2,5       48,9 38,0
Kuljetus 7,6 7,7 -1,3       3,7 105,9
Ruokailu 3,5 4,9 -28,3       9,5 -63,2
Muu oppilashuolto 2,3 2,2 6,3       9,5 -75,7
Sisäinen hallinto 1,5 1,5 -2,2       4,3 -65,6
Kiinteistöjen ylläpito 7,8 7,0 10,6       15,1 -48,6
Pienet hankkeet 0,0 0,0 -100,0       0,8 -100,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,3 -40,6       0,0 1.514,7
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 0,9 19,4       1,3 -15,6
Muu vammaisopetus 7,5 8,6 -12,7       5,0 49,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 21,8 23,0 -5,3       13,1 66,8
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,2 0,3 -2,1       0,3 -28,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 4,4 4,0 8,6       2,6 66,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 2.599 2.574 1,0       1.699 52,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 131 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    19 Lappi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 21,0 21,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.921,5 1.860,5 3,3       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.985,0 1.908,5 4,0       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 364,0 343,5 6,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 6,5 5,0 30,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 57,0 43,0 32,6       1.578,5  
- erityisoppilaita 11,5 5,5 109,1       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 114.660 101.520 12,9 60 55 9,4 58 2,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 6.222.000 5.695.000 9,3 3.238 3.061 5,8 3.043 6,4
- palkkaukset 5.624.000 5.076.000 10,8 2.927 2.728 7,3 2.589 13,1
- muut menot *) 598.000 619.000 -3,4 311 333 -6,5 454 -31,5
                 
Kuljetus 629.000 629.000 0,0 327 338 -3,2 229 43,2
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
- muut menot *) 629.000 629.000 0,0 327 338 -3,2 228 43,4
                 
Ruokailu 1.065.000 1.214.000 -12,3 554 653 -15,1 592 -6,4
- palkkaukset 32.000 35.000 -8,6 17 19 -11,5 33 -49,6
- muut menot *) 1.033.000 1.179.000 -12,4 538 634 -15,2 559 -3,9
                 
Muu oppilashuolto 860.000 1.421.000 -39,5 448 764 -41,4 593 -24,5
- palkkaukset 822.000 1.205.000 -31,8 428 648 -33,9 533 -19,8
- muut menot *) 38.000 216.000 -82,4 20 116 -83,0 60 -66,8
                 
Sisäinen hallinto 478.000 628.000 -23,9 249 338 -26,3 270 -8,0
- palkkaukset 308.000 509.000 -39,5 160 274 -41,4 147 8,7
- muut menot *) 170.000 119.000 42,9 88 64 38,3 123 -28,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.593.000 1.260.000 26,4 829 677 22,4 942 -12,0
- palkkaukset 51.000 116.000 -56,0 27 62 -57,4 25 8,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 402.000 150.000 168,0 209 81 159,5 263 -20,3
- muut menot *) 1.140.000 994.000 14,7 593 534 11,0 655 -9,4
                 
Pienet hankkeet 65.000 2.000 3.150,0 34 1 3.046,8 48 -29,2
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 10.912.000 10.849.000 0,6 5.679 5.831 -2,6 5.717 -0,7
- palkkaukset 6.837.000 6.941.000 -1,5 3.558 3.731 -4,6 3.327 6,9
- muut menot *) 4.075.000 3.908.000 4,3 2.121 2.101 1,0 2.389 -11,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 128.000 78.000 64,1 19.692 15.600 26,2 22.399 -12,1
- palkkaukset 96.000 69.000 39,1 14.769 13.800 7,0 16.384 -9,9
- muut menot *) 32.000 9.000 255,6 4.923 1.800 173,5 6.015 -18,1
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 631.000 506.000 24,7 11.070 11.767 -5,9 11.572 -4,3
- palkkaukset 444.000 413.000 7,5 7.789 9.605 -18,9 8.412 -7,4
- muut menot *) 187.000 93.000 101,1 3.281 2.163 51,7 3.160 3,8
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 11.826.000 11.585.000 2,1 5.958 6.070 -1,9 6.034 -1,3
- palkkaukset 7.377.000 7.423.000 -0,6 3.716 3.889 -4,4 3.506 6,0
- muut menot (ei sis. alv) 4.294.000 4.010.000 7,1 2.163 2.101 3,0 2.422 -10,7
- arvonlisävero 155.000 152.000 2,0 78 80 -2,0 106 -26,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,6 49,2 7,0       48,9 7,5
Kuljetus 5,3 5,4 -2,0       3,7 44,7
Ruokailu 9,0 10,5 -14,1       9,5 -5,4
Muu oppilashuolto 7,3 12,3 -40,7       9,5 -23,7
Sisäinen hallinto 4,0 5,4 -25,4       4,3 -7,0
Kiinteistöjen ylläpito 13,5 10,9 23,9       15,1 -11,1
Pienet hankkeet 0,5 0,0 3.083,8       0,8 -28,5
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 0,7 60,8       1,3 -14,6
Muu vammaisopetus 5,3 4,4 22,2       5,0 6,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 18,3 18,0 1,9       13,1 40,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 25,0       0,3 -4,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,9 2,3 27,4       2,6 9,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.728 1.831 -5,6       1.699 1,7
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 151.000 167.000 -9,6 76 88 -13,1 131 -41,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 58.380,0 57.445,5 1,6       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 60.164,0 59.154,0 1,7       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 7.855,0 7.948,5 -1,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 205,5 193,0 6,5       205,5  
- muita vammaisoppilaita 1.578,5 1.515,5 4,2       1.578,5  
- erityisoppilaita 309,0 262,0 17,9       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 218 127 71,7       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.414.034 3.391.034 0,7 58 59 -0,9 58 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 177.660.000 176.594.000 0,6 3.043 3.074 -1,0 3.043 0,0
- palkkaukset 151.144.000 151.187.000 -0,0 2.589 2.632 -1,6 2.589 0,0
- muut menot *) 26.516.000 25.407.000 4,4 454 442 2,7 454 0,0
                 
Kuljetus 13.347.000 13.715.000 -2,7 229 239 -4,2 229 0,0
- palkkaukset 18.000 43.000 -58,1 0 1 -58,8 0 0,0
- muut menot *) 13.329.000 13.672.000 -2,5 228 238 -4,1 228 0,0
                 
Ruokailu 34.577.000 35.565.000 -2,8 592 619 -4,3 592 0,0
- palkkaukset 1.930.000 1.988.000 -2,9 33 35 -4,5 33 0,0
- muut menot *) 32.647.000 33.577.000 -2,8 559 585 -4,3 559 0,0
                 
Muu oppilashuolto 34.601.000 35.745.000 -3,2 593 622 -4,7 593 0,0
- palkkaukset 31.127.000 31.604.000 -1,5 533 550 -3,1 533 0,0
- muut menot *) 3.474.000 4.141.000 -16,1 60 72 -17,5 60 0,0
                 
Sisäinen hallinto 15.783.000 13.671.000 15,4 270 238 13,6 270 0,0
- palkkaukset 8.608.000 7.158.000 20,3 147 125 18,3 147 0,0
- muut menot *) 7.175.000 6.513.000 10,2 123 113 8,4 123 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 54.984.000 51.839.000 6,1 942 902 4,4 942 0,0
- palkkaukset 1.432.000 1.290.000 11,0 25 22 9,2 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 15.330.000 15.763.000 -2,7 263 274 -4,3 263 0,0
- muut menot *) 38.222.000 34.786.000 9,9 655 606 8,1 655 0,0
                 
Pienet hankkeet 2.790.000 2.093.000 33,3 48 36 31,2 48 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 333.742.000 329.222.000 1,4 5.717 5.731 -0,2 5.717 0,0
- palkkaukset 194.259.000 193.270.000 0,5 3.327 3.364 -1,1 3.327 0,0
- muut menot *) 139.483.000 135.952.000 2,6 2.389 2.367 1,0 2.389 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 37.000 35.000 5,7 170 276 -38,4 170 0,0
- palkkaukset 28.000 27.000 3,7 128 213 -39,6 128 0,0
- muut menot *) 9.000 8.000 12,5 41 63 -34,5 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 4.603.000 3.897.000 18,1 22.399 20.192 10,9 22.399 0,0
- palkkaukset 3.367.000 2.933.000 14,8 16.384 15.197 7,8 16.384 0,0
- muut menot *) 1.236.000 964.000 28,2 6.015 4.995 20,4 6.015 0,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 18.266.000 18.002.000 1,5 11.572 11.879 -2,6 11.572 0,0
- palkkaukset 13.278.000 13.158.000 0,9 8.412 8.682 -3,1 8.412 0,0
- muut menot *) 4.988.000 4.844.000 3,0 3.160 3.196 -1,1 3.160 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 363.053.000 358.106.000 1,4 6.034 6.054 -0,3 6.034 0,0
- palkkaukset 210.933.000 209.388.000 0,7 3.506 3.540 -1,0 3.506 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 145.717.000 141.768.000 2,8 2.422 2.397 1,1 2.422 0,0
- arvonlisävero 6.403.000 6.950.000 -7,9 106 117 -9,4 106 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,9 49,3 -0,8       48,9 0,0
Kuljetus 3,7 3,8 -4,0       3,7 0,0
Ruokailu 9,5 9,9 -4,1       9,5 0,0
Muu oppilashuolto 9,5 10,0 -4,5       9,5 0,0
Sisäinen hallinto 4,3 3,8 13,9       4,3 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 15,1 14,5 4,6       15,1 0,0
Pienet hankkeet 0,8 0,6 31,5       0,8 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 4,3       0,0 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,1 16,5       1,3 0,0
Muu vammaisopetus 5,0 5,0 0,1       5,0 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 13,1 13,4 -2,8       13,1 0,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 4,7       0,3 0,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,6 2,6 2,4       2,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.699 1.725 -1,5       1.699 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.883.000 6.703.000 17,6 131 113 15,6 131 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0