KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Kaupunkimaiset kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 56,0 58,0 -3,4       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 39.505,5 38.702,0 2,1       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 40.642,0 39.781,5 2,2       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 2.375,0 2.470,5 -3,9       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 140,0 131,0 6,9       205,5  
- muita vammaisoppilaita 996,5 948,5 5,1       1.578,5  
- erityisoppilaita 210,5 183,5 14,7       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 218 127 71,7       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 2.320.101 2.288.167 1,4 59 59 -0,7 58 0,4
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 113.874.000 112.607.000 1,1 2.882 2.910 -0,9 3.043 -5,3
- palkkaukset 94.409.000 94.625.000 -0,2 2.390 2.445 -2,3 2.589 -7,7
- muut menot *) 19.465.000 17.982.000 8,2 493 465 6,0 454 8,5
                 
Kuljetus 4.162.000 4.387.000 -5,1 105 113 -7,1 229 -53,9
- palkkaukset 14.000 43.000 -67,4 0 1 -68,1 0 14,9
- muut menot *) 4.148.000 4.344.000 -4,5 105 112 -6,5 228 -54,0
                 
Ruokailu 22.334.000 23.420.000 -4,6 565 605 -6,6 592 -4,5
- palkkaukset 1.581.000 1.598.000 -1,1 40 41 -3,1 33 21,1
- muut menot *) 20.753.000 21.822.000 -4,9 525 564 -6,8 559 -6,1
                 
Muu oppilashuolto 22.418.000 24.398.000 -8,1 567 630 -10,0 593 -4,3
- palkkaukset 19.611.000 21.184.000 -7,4 496 547 -9,3 533 -6,9
- muut menot *) 2.807.000 3.214.000 -12,7 71 83 -14,4 60 19,4
                 
Sisäinen hallinto 10.813.000 9.564.000 13,1 274 247 10,8 270 1,2
- palkkaukset 6.005.000 5.360.000 12,0 152 138 9,8 147 3,1
- muut menot *) 4.808.000 4.204.000 14,4 122 109 12,0 123 -1,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 38.278.000 35.520.000 7,8 969 918 5,6 942 2,9
- palkkaukset 1.093.000 892.000 22,5 28 23 20,0 25 12,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 12.253.000 12.511.000 -2,1 310 323 -4,1 263 18,1
- muut menot *) 24.932.000 22.117.000 12,7 631 571 10,4 655 -3,6
                 
Pienet hankkeet 1.230.000 1.303.000 -5,6 31 34 -7,5 48 -34,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 213.109.000 211.199.000 0,9 5.394 5.457 -1,1 5.717 -5,6
- palkkaukset 122.713.000 123.702.000 -0,8 3.106 3.196 -2,8 3.327 -6,6
- muut menot *) 90.396.000 87.497.000 3,3 2.288 2.261 1,2 2.389 -4,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 37.000 35.000 5,7 170 276 -38,4 170 0,0
- palkkaukset 28.000 27.000 3,7 128 213 -39,6 128 0,0
- muut menot *) 9.000 8.000 12,5 41 63 -34,5 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 3.190.000 2.839.000 12,4 22.786 21.672 5,1 22.399 1,7
- palkkaukset 2.241.000 2.082.000 7,6 16.007 15.893 0,7 16.384 -2,3
- muut menot *) 949.000 757.000 25,4 6.779 5.779 17,3 6.015 12,7
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 12.143.000 12.014.000 1,1 12.186 12.666 -3,8 11.572 5,3
- palkkaukset 8.678.000 8.539.000 1,6 8.708 9.003 -3,3 8.412 3,5
- muut menot *) 3.465.000 3.475.000 -0,3 3.477 3.664 -5,1 3.160 10,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 233.025.000 231.014.000 0,9 5.734 5.807 -1,3 6.034 -5,0
- palkkaukset 133.661.000 134.350.000 -0,5 3.289 3.377 -2,6 3.506 -6,2
- muut menot (ei sis. alv) 94.820.000 91.737.000 3,4 2.333 2.306 1,2 2.422 -3,7
- arvonlisävero 4.544.000 4.927.000 -7,8 112 124 -9,7 106 5,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,9 48,7 0,3       48,9 -0,1
Kuljetus 1,8 1,9 -5,9       3,7 -51,4
Ruokailu 9,6 10,1 -5,5       9,5 0,6
Muu oppilashuolto 9,6 10,6 -8,9       9,5 0,9
Sisäinen hallinto 4,6 4,1 12,1       4,3 6,7
Kiinteistöjen ylläpito 16,4 15,4 6,8       15,1 8,5
Pienet hankkeet 0,5 0,6 -6,4       0,8 -31,3
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 4,8       0,0 55,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 55,8
Vaik. keh.vamm. opetus 1,4 1,2 11,4       1,3 8,0
Muu vammaisopetus 5,2 5,2 0,2       5,0 3,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 5,8 6,2 -5,9       13,1 -55,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 4,6       0,3 0,9
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,5 2,4 2,8       2,6 -6,5
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.752 1.776 -1,3       1.699 3,1
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 6.032.000 4.863.000 24,0 148 122 21,4 131 13,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Taajaan asutut kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 64,0 65,0 -1,5       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 10.671,5 10.619,5 0,5       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 11.037,0 10.975,5 0,6       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 2.254,0 2.253,5 0,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 40,5 37,5 8,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 325,0 318,5 2,0       1.578,5  
- erityisoppilaita 46,0 37,5 22,7       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 619.682 631.216 -1,8 58 59 -2,3 58 -0,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 34.042.000 34.353.000 -0,9 3.190 3.235 -1,4 3.043 4,8
- palkkaukset 29.493.000 29.561.000 -0,2 2.764 2.784 -0,7 2.589 6,7
- muut menot *) 4.549.000 4.792.000 -5,1 426 451 -5,5 454 -6,1
                 
Kuljetus 3.653.000 3.851.000 -5,1 342 363 -5,6 229 49,7
- palkkaukset 1.000 0 0,0 0 0 0,0 0 -69,6
- muut menot *) 3.652.000 3.851.000 -5,2 342 363 -5,6 228 49,9
                 
Ruokailu 6.679.000 6.632.000 0,7 626 625 0,2 592 5,7
- palkkaukset 91.000 115.000 -20,9 9 11 -21,3 33 -74,2
- muut menot *) 6.588.000 6.517.000 1,1 617 614 0,6 559 10,4
                 
Muu oppilashuolto 7.204.000 6.416.000 12,3 675 604 11,7 593 13,9
- palkkaukset 6.725.000 5.714.000 17,7 630 538 17,1 533 18,2
- muut menot *) 479.000 702.000 -31,8 45 66 -32,1 60 -24,6
                 
Sisäinen hallinto 2.474.000 2.064.000 19,9 232 194 19,3 270 -14,2
- palkkaukset 1.239.000 874.000 41,8 116 82 41,1 147 -21,3
- muut menot *) 1.235.000 1.190.000 3,8 116 112 3,3 123 -5,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 9.550.000 9.294.000 2,8 895 875 2,3 942 -5,0
- palkkaukset 85.000 93.000 -8,6 8 9 -9,0 25 -67,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.233.000 2.391.000 -6,6 209 225 -7,1 263 -20,3
- muut menot *) 7.232.000 6.810.000 6,2 678 641 5,7 655 3,5
                 
Pienet hankkeet 734.000 382.000 92,1 69 36 91,2 48 43,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 64.336.000 62.992.000 2,1 6.029 5.932 1,6 5.717 5,5
- palkkaukset 37.634.000 36.357.000 3,5 3.527 3.424 3,0 3.327 6,0
- muut menot *) 26.702.000 26.635.000 0,3 2.502 2.508 -0,2 2.389 4,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 990.000 703.000 40,8 24.444 18.747 30,4 22.399 9,1
- palkkaukset 778.000 562.000 38,4 19.210 14.987 28,2 16.384 17,2
- muut menot *) 212.000 141.000 50,4 5.235 3.760 39,2 6.015 -13,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 3.499.000 3.499.000 0,0 10.766 10.986 -2,0 11.572 -7,0
- palkkaukset 2.620.000 2.685.000 -2,4 8.062 8.430 -4,4 8.412 -4,2
- muut menot *) 879.000 814.000 8,0 2.705 2.556 5,8 3.160 -14,4
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 69.700.000 68.253.000 2,1 6.315 6.219 1,6 6.034 4,7
- palkkaukset 41.032.000 39.604.000 3,6 3.718 3.608 3,0 3.506 6,0
- muut menot (ei sis. alv) 27.793.000 27.590.000 0,7 2.518 2.514 0,2 2.422 4,0
- arvonlisävero 875.000 1.059.000 -17,4 79 96 -17,8 106 -25,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,8 50,3 -3,0       48,9 -0,2
Kuljetus 5,2 5,6 -7,1       3,7 42,6
Ruokailu 9,6 9,7 -1,4       9,5 0,6
Muu oppilashuolto 10,3 9,4 10,0       9,5 8,4
Sisäinen hallinto 3,5 3,0 17,4       4,3 -18,4
Kiinteistöjen ylläpito 13,7 13,6 0,6       15,1 -9,5
Pienet hankkeet 1,1 0,6 88,2       0,8 37,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,4 1,0 37,9       1,3 12,0
Muu vammaisopetus 5,0 5,1 -2,1       5,0 -0,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 20,4 20,5 -0,5       13,1 56,4
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,4 0,3 7,4       0,3 7,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,9 2,9 1,5       2,6 12,2
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.621 1.709 -5,2       1.699 -4,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 598.000 561.000 6,6 54 51 6,0 131 -58,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Maaseutumaiset kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 176,0 176,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 8.203,0 8.124,0 1,0       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 8.485,0 8.397,0 1,0       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 3.226,0 3.224,5 0,0       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 25,0 24,5 2,0       205,5  
- muita vammaisoppilaita 257,0 248,5 3,4       1.578,5  
- erityisoppilaita 52,5 41,0 28,0       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 0 0 0,0       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 474.251 471.651 0,6 58 58 -0,4 58 -1,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 29.744.000 29.634.000 0,4 3.626 3.648 -0,6 3.043 19,2
- palkkaukset 27.242.000 27.001.000 0,9 3.321 3.324 -0,1 2.589 28,3
- muut menot *) 2.502.000 2.633.000 -5,0 305 324 -5,9 454 -32,8
                 
Kuljetus 5.532.000 5.477.000 1,0 674 674 0,0 229 195,0
- palkkaukset 3.000 0 0,0 0 0 0,0 0 18,6
- muut menot *) 5.529.000 5.477.000 0,9 674 674 -0,0 228 195,2
                 
Ruokailu 5.564.000 5.513.000 0,9 678 679 -0,0 592 14,5
- palkkaukset 258.000 275.000 -6,2 31 34 -7,1 33 -4,9
- muut menot *) 5.306.000 5.238.000 1,3 647 645 0,3 559 15,7
                 
Muu oppilashuolto 4.979.000 4.931.000 1,0 607 607 0,0 593 2,4
- palkkaukset 4.791.000 4.706.000 1,8 584 579 0,8 533 9,5
- muut menot *) 188.000 225.000 -16,4 23 28 -17,2 60 -61,5
                 
Sisäinen hallinto 2.496.000 2.043.000 22,2 304 251 21,0 270 12,6
- palkkaukset 1.364.000 924.000 47,6 166 114 46,2 147 12,8
- muut menot *) 1.132.000 1.119.000 1,2 138 138 0,2 123 12,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 7.156.000 7.025.000 1,9 872 865 0,9 942 -7,4
- palkkaukset 254.000 305.000 -16,7 31 38 -17,5 25 26,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 844.000 861.000 -2,0 103 106 -2,9 263 -60,8
- muut menot *) 6.058.000 5.859.000 3,4 739 721 2,4 655 12,8
                 
Pienet hankkeet 826.000 408.000 102,5 101 50 100,5 48 110,7
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 56.297.000 55.031.000 2,3 6.863 6.774 1,3 5.717 20,1
- palkkaukset 33.912.000 33.211.000 2,1 4.134 4.088 1,1 3.327 24,2
- muut menot *) 22.385.000 21.820.000 2,6 2.729 2.686 1,6 2.389 14,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0 0 0,0 0 0 0,0 170 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 128 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 423.000 355.000 19,2 16.920 14.490 16,8 22.399 -24,5
- palkkaukset 348.000 289.000 20,4 13.920 11.796 18,0 16.384 -15,0
- muut menot *) 75.000 66.000 13,6 3.000 2.694 11,4 6.015 -50,1
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 2.624.000 2.489.000 5,4 10.210 10.016 1,9 11.572 -11,8
- palkkaukset 1.980.000 1.934.000 2,4 7.704 7.783 -1,0 8.412 -8,4
- muut menot *) 644.000 555.000 16,0 2.506 2.233 12,2 3.160 -20,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 60.328.000 58.839.000 2,5 7.110 7.007 1,5 6.034 17,8
- palkkaukset 36.240.000 35.434.000 2,3 4.271 4.220 1,2 3.506 21,8
- muut menot (ei sis. alv) 23.104.000 22.441.000 3,0 2.723 2.673 1,9 2.422 12,4
- arvonlisävero 984.000 964.000 2,1 116 115 1,0 106 9,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 49,3 50,4 -2,1       48,9 0,8
Kuljetus 9,2 9,3 -1,5       3,7 149,4
Ruokailu 9,2 9,4 -1,6       9,5 -3,2
Muu oppilashuolto 8,3 8,4 -1,5       9,5 -13,4
Sisäinen hallinto 4,1 3,5 19,2       4,3 -4,8
Kiinteistöjen ylläpito 11,9 11,9 -0,6       15,1 -21,7
Pienet hankkeet 1,4 0,7 97,5       0,8 78,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 0,6 16,2       1,3 -44,7
Muu vammaisopetus 4,3 4,2 2,8       5,0 -13,5
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 38,0 38,4 -1,0       13,1 191,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 1,0       0,3 -13,7
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 3,0 3,0 2,3       2,6 15,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.715 1.699 1,0       1.699 0,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.253.000 1.279.000 -2,0 148 152 -3,0 131 12,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 58.380,0 57.445,5 1,6       58.380,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 60.164,0 59.154,0 1,7       60.164,0  
- kuljetettavia oppilaita 7.855,0 7.948,5 -1,2       7.855,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 205,5 193,0 6,5       205,5  
- muita vammaisoppilaita 1.578,5 1.515,5 4,2       1.578,5  
- erityisoppilaita 309,0 262,0 17,9       309,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 218 127 71,7       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.414.034 3.391.034 0,7 58 59 -0,9 58 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 177.660.000 176.594.000 0,6 3.043 3.074 -1,0 3.043 0,0
- palkkaukset 151.144.000 151.187.000 -0,0 2.589 2.632 -1,6 2.589 0,0
- muut menot *) 26.516.000 25.407.000 4,4 454 442 2,7 454 0,0
                 
Kuljetus 13.347.000 13.715.000 -2,7 229 239 -4,2 229 0,0
- palkkaukset 18.000 43.000 -58,1 0 1 -58,8 0 0,0
- muut menot *) 13.329.000 13.672.000 -2,5 228 238 -4,1 228 0,0
                 
Ruokailu 34.577.000 35.565.000 -2,8 592 619 -4,3 592 0,0
- palkkaukset 1.930.000 1.988.000 -2,9 33 35 -4,5 33 0,0
- muut menot *) 32.647.000 33.577.000 -2,8 559 585 -4,3 559 0,0
                 
Muu oppilashuolto 34.601.000 35.745.000 -3,2 593 622 -4,7 593 0,0
- palkkaukset 31.127.000 31.604.000 -1,5 533 550 -3,1 533 0,0
- muut menot *) 3.474.000 4.141.000 -16,1 60 72 -17,5 60 0,0
                 
Sisäinen hallinto 15.783.000 13.671.000 15,4 270 238 13,6 270 0,0
- palkkaukset 8.608.000 7.158.000 20,3 147 125 18,3 147 0,0
- muut menot *) 7.175.000 6.513.000 10,2 123 113 8,4 123 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 54.984.000 51.839.000 6,1 942 902 4,4 942 0,0
- palkkaukset 1.432.000 1.290.000 11,0 25 22 9,2 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 15.330.000 15.763.000 -2,7 263 274 -4,3 263 0,0
- muut menot *) 38.222.000 34.786.000 9,9 655 606 8,1 655 0,0
                 
Pienet hankkeet 2.790.000 2.093.000 33,3 48 36 31,2 48 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 333.742.000 329.222.000 1,4 5.717 5.731 -0,2 5.717 0,0
- palkkaukset 194.259.000 193.270.000 0,5 3.327 3.364 -1,1 3.327 0,0
- muut menot *) 139.483.000 135.952.000 2,6 2.389 2.367 1,0 2.389 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 37.000 35.000 5,7 170 276 -38,4 170 0,0
- palkkaukset 28.000 27.000 3,7 128 213 -39,6 128 0,0
- muut menot *) 9.000 8.000 12,5 41 63 -34,5 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 4.603.000 3.897.000 18,1 22.399 20.192 10,9 22.399 0,0
- palkkaukset 3.367.000 2.933.000 14,8 16.384 15.197 7,8 16.384 0,0
- muut menot *) 1.236.000 964.000 28,2 6.015 4.995 20,4 6.015 0,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 18.266.000 18.002.000 1,5 11.572 11.879 -2,6 11.572 0,0
- palkkaukset 13.278.000 13.158.000 0,9 8.412 8.682 -3,1 8.412 0,0
- muut menot *) 4.988.000 4.844.000 3,0 3.160 3.196 -1,1 3.160 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 363.053.000 358.106.000 1,4 6.034 6.054 -0,3 6.034 0,0
- palkkaukset 210.933.000 209.388.000 0,7 3.506 3.540 -1,0 3.506 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 145.717.000 141.768.000 2,8 2.422 2.397 1,1 2.422 0,0
- arvonlisävero 6.403.000 6.950.000 -7,9 106 117 -9,4 106 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,9 49,3 -0,8       48,9 0,0
Kuljetus 3,7 3,8 -4,0       3,7 0,0
Ruokailu 9,5 9,9 -4,1       9,5 0,0
Muu oppilashuolto 9,5 10,0 -4,5       9,5 0,0
Sisäinen hallinto 4,3 3,8 13,9       4,3 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 15,1 14,5 4,6       15,1 0,0
Pienet hankkeet 0,8 0,6 31,5       0,8 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 4,3       0,0 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,1 16,5       1,3 0,0
Muu vammaisopetus 5,0 5,0 0,1       5,0 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 13,1 13,4 -2,8       13,1 0,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 4,7       0,3 0,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,6 2,6 2,4       2,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.699 1.725 -1,5       1.699 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.883.000 6.703.000 17,6 131 113 15,6 131 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0