KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Yksityinen
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 37,0 37,0 0,0       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 694,5 686,0 1,2       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 706,0 697,0 1,3       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 21,0 26,5 -20,8       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 6,0 5,0 20,0       216,5  
- muita vammaisoppilaita 5,5 6,0 -8,3       1.599,5  
- erityisoppilaita 0,0 0,5 -100,0       311,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 48.860 48.585 0,6 70 71 -0,7 59 18,4
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.917.413 3.037.183 -3,9 4.201 4.427 -5,1 3.066 37,0
- palkkaukset 2.568.729 2.708.188 -5,1 3.699 3.948 -6,3 2.610 41,7
- muut menot *) 348.684 328.995 6,0 502 480 4,7 456 10,1
                 
Kuljetus 8.410 12.853 -34,6 12 19 -35,4 227 -94,7
- palkkaukset 921 0 0,0 1 0 0,0 1 59,8
- muut menot *) 7.489 12.853 -41,7 11 19 -42,4 226 -95,2
                 
Ruokailu 432.911 418.426 3,5 623 610 2,2 592 5,2
- palkkaukset 98.405 78.366 25,6 142 114 24,0 35 308,1
- muut menot *) 334.506 340.060 -1,6 482 496 -2,8 558 -13,6
                 
Muu oppilashuolto 179.852 194.657 -7,6 259 284 -8,7 592 -56,3
- palkkaukset 166.324 174.991 -5,0 239 255 -6,1 534 -55,1
- muut menot *) 13.528 19.666 -31,2 19 29 -32,1 59 -67,0
                 
Sisäinen hallinto 496.700 566.963 -12,4 715 826 -13,5 279 156,7
- palkkaukset 317.882 388.223 -18,1 458 566 -19,1 153 199,4
- muut menot *) 178.818 178.740 0,0 257 261 -1,2 126 104,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 783.653 828.850 -5,5 1.128 1.208 -6,6 951 18,6
- palkkaukset 53.801 44.178 21,8 77 64 20,3 26 202,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 27.546 27.129 1,5 40 40 0,3 259 -84,7
- muut menot *) 702.306 757.543 -7,3 1.011 1.104 -8,4 666 51,7
                 
Pienet hankkeet 19.604 9.270 111,5 28 14 108,9 47 -40,5
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 4.838.543 5.068.202 -4,5 6.967 7.388 -5,7 5.755 21,1
- palkkaukset 3.206.062 3.393.946 -5,5 4.616 4.947 -6,7 3.358 37,5
- muut menot *) 1.632.481 1.674.256 -2,5 2.351 2.441 -3,7 2.397 -2,0
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 238.927 192.752 24,0 39.821 38.550 3,3 24.122 65,1
- palkkaukset 172.124 143.862 19,6 28.687 28.772 -0,3 17.296 65,9
- muut menot *) 66.803 48.890 36,6 11.134 9.778 13,9 6.827 63,1
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 73.395 80.583 -8,9 13.345 13.431 -0,6 12.895 3,5
- palkkaukset 52.860 64.442 -18,0 9.611 10.740 -10,5 8.895 8,0
- muut menot *) 20.535 16.141 27,2 3.734 2.690 38,8 4.000 -6,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 5.150.865 5.341.537 -3,6 7.296 7.664 -4,8 6.113 19,4
- palkkaukset 3.431.046 3.602.250 -4,8 4.860 5.168 -6,0 3.553 36,8
- muut menot (ei sis. alv) 1.562.673 1.567.862 -0,3 2.213 2.249 -1,6 2.448 -9,6
- arvonlisävero 157.146 171.425 -8,3 223 246 -9,5 112 99,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,6 56,9 -0,4       48,7 16,4
Kuljetus 0,2 0,2 -32,1       3,6 -95,5
Ruokailu 8,4 7,8 7,3       9,4 -10,6
Muu oppilashuolto 3,5 3,6 -4,2       9,4 -62,9
Sisäinen hallinto 9,6 10,6 -9,1       4,4 118,1
Kiinteistöjen ylläpito 15,2 15,5 -2,0       15,1 0,8
Pienet hankkeet 0,4 0,2 119,3       0,8 -49,4
Vaik. keh.vamm. opetus 4,6 3,6 28,5       1,4 231,6
Muu vammaisopetus 1,4 1,5 -5,5       5,5 -74,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 3,0 3,8 -21,8       12,9 -77,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,8 0,7 18,5       0,4 139,7
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 0,8 0,9 -9,5       2,6 -70,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 400 485 -17,4       1.700 -76,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 1.206.365 1.193.710 1,1 1.709 1.713 -0,2 23 7.225,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Valtio
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 7,5 -20,0       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 161,5 166,5 -3,0       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 176,5 186,0 -5,1       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 17,0 20,5 -17,1       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 0,5 2,5 -80,0       216,5  
- muita vammaisoppilaita 14,5 17,0 -14,7       1.599,5  
- erityisoppilaita 2,0 1,5 33,3       311,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 53.737 68.479 -21,5 333 411 -19,1 59 460,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 1.045.834 807.906 29,4 6.476 4.852 33,5 3.066 111,2
- palkkaukset 897.149 733.099 22,4 5.555 4.403 26,2 2.610 112,8
- muut menot *) 148.685 74.807 98,8 921 449 104,9 456 101,9
                 
Kuljetus 64.438 59.818 7,7 399 359 11,1 227 76,1
- palkkaukset 30.240 34.933 -13,4 187 210 -10,8 1 22.470,0
- muut menot *) 34.198 24.885 37,4 212 149 41,7 226 -6,2
                 
Ruokailu 91.791 100.014 -8,2 568 601 -5,4 592 -4,1
- palkkaukset 29.258 28.811 1,6 181 173 4,7 35 421,7
- muut menot *) 62.533 71.203 -12,2 387 428 -9,5 558 -30,6
                 
Muu oppilashuolto 320.110 318.779 0,4 1.982 1.915 3,5 592 234,6
- palkkaukset 315.049 314.485 0,2 1.951 1.889 3,3 534 265,6
- muut menot *) 5.061 4.294 17,9 31 26 21,5 59 -46,8
                 
Sisäinen hallinto 202.654 189.229 7,1 1.255 1.137 10,4 279 350,4
- palkkaukset 127.443 146.087 -12,8 789 877 -10,1 153 416,1
- muut menot *) 75.211 43.142 74,3 466 259 79,7 126 270,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 554.035 484.162 14,4 3.431 2.908 18,0 951 260,6
- palkkaukset 30.362 25.520 19,0 188 153 22,7 26 634,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 259 0,0
- muut menot *) 523.673 458.642 14,2 3.243 2.755 17,7 666 386,5
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 47 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 2.278.862 1.959.908 16,3 14.111 11.771 19,9 5.755 145,2
- palkkaukset 1.429.501 1.282.935 11,4 8.851 7.705 14,9 3.358 163,6
- muut menot *) 849.361 676.973 25,5 5.259 4.066 29,3 2.397 119,4
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 177.548 342.499 -48,2 355.096 137.000 159,2 24.122 1.372,1
- palkkaukset 66.364 226.327 -70,7 132.728 90.531 46,6 17.296 667,4
- muut menot *) 111.184 116.172 -4,3 222.368 46.469 378,5 6.827 3.157,3
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 2.278.351 1.509.897 50,9 157.128 88.817 76,9 12.895 1.118,5
- palkkaukset 890.388 944.568 -5,7 61.406 55.563 10,5 8.895 590,3
- muut menot *) 1.387.963 565.329 145,5 95.722 33.255 187,8 4.000 2.292,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 4.734.761 3.812.304 24,2 26.826 20.496 30,9 6.113 338,8
- palkkaukset 2.386.253 2.453.830 -2,8 13.520 13.193 2,5 3.553 280,5
- muut menot (ei sis. alv) 2.093.652 1.125.554 86,0 11.862 6.051 96,0 2.448 384,5
- arvonlisävero 254.856 232.920 9,4 1.444 1.252 15,3 112 1.191,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 22,1 21,2 4,2       48,7 -54,6
Kuljetus 1,4 1,6 -13,3       3,6 -62,2
Ruokailu 1,9 2,6 -26,1       9,4 -79,4
Muu oppilashuolto 6,8 8,4 -19,1       9,4 -28,1
Sisäinen hallinto 4,3 5,0 -13,8       4,4 -3,2
Kiinteistöjen ylläpito 11,7 12,7 -7,9       15,1 -22,5
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       0,8 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 3,7 9,0 -58,3       1,4 168,1
Muu vammaisopetus 48,1 39,6 21,5       5,5 771,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 9,6 11,0 -12,6       12,9 -25,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 1,3 -78,9       0,4 -20,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 8,2 9,1 -10,1       2,6 213,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 3.790 2.918 29,9       1.700 123,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 216.006 181.355 19,1 1.224 975 25,5 23 5.146,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Kunta
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 58.380,0 57.445,5 1,6       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 60.164,0 59.154,0 1,7       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 7.855,0 7.948,5 -1,2       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 205,5 193,0 6,5       216,5  
- muita vammaisoppilaita 1.578,5 1.515,5 4,2       1.599,5  
- erityisoppilaita 309,0 262,0 17,9       311,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 218 127 71,7       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.414.034 3.391.034 0,7 58 59 -0,9 59 -1,6
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 177.660.000 176.594.000 0,6 3.043 3.074 -1,0 3.066 -0,8
- palkkaukset 151.144.000 151.187.000 -0,0 2.589 2.632 -1,6 2.610 -0,8
- muut menot *) 26.516.000 25.407.000 4,4 454 442 2,7 456 -0,4
                 
Kuljetus 13.347.000 13.715.000 -2,7 229 239 -4,2 227 0,9
- palkkaukset 18.000 43.000 -58,1 0 1 -58,8 1 -62,8
- muut menot *) 13.329.000 13.672.000 -2,5 228 238 -4,1 226 1,1
                 
Ruokailu 34.577.000 35.565.000 -2,8 592 619 -4,3 592 -0,0
- palkkaukset 1.930.000 1.988.000 -2,9 33 35 -4,5 35 -4,8
- muut menot *) 32.647.000 33.577.000 -2,8 559 585 -4,3 558 0,3
                 
Muu oppilashuolto 34.601.000 35.745.000 -3,2 593 622 -4,7 592 0,0
- palkkaukset 31.127.000 31.604.000 -1,5 533 550 -3,1 534 -0,1
- muut menot *) 3.474.000 4.141.000 -16,1 60 72 -17,5 59 1,0
                 
Sisäinen hallinto 15.783.000 13.671.000 15,4 270 238 13,6 279 -3,0
- palkkaukset 8.608.000 7.158.000 20,3 147 125 18,3 153 -3,6
- muut menot *) 7.175.000 6.513.000 10,2 123 113 8,4 126 -2,2
                 
Kiinteistöjen ylläpito 54.984.000 51.839.000 6,1 942 902 4,4 951 -1,0
- palkkaukset 1.432.000 1.290.000 11,0 25 22 9,2 26 -4,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 15.330.000 15.763.000 -2,7 263 274 -4,3 259 1,3
- muut menot *) 38.222.000 34.786.000 9,9 655 606 8,1 666 -1,8
                 
Pienet hankkeet 2.790.000 2.093.000 33,3 48 36 31,2 47 0,8
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 333.742.000 329.222.000 1,4 5.717 5.731 -0,2 5.755 -0,7
- palkkaukset 194.259.000 193.270.000 0,5 3.327 3.364 -1,1 3.358 -0,9
- muut menot *) 139.483.000 135.952.000 2,6 2.389 2.367 1,0 2.397 -0,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 37.000 35.000 5,7 170 276 -38,4 170 0,0
- palkkaukset 28.000 27.000 3,7 128 213 -39,6 128 0,0
- muut menot *) 9.000 8.000 12,5 41 63 -34,5 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 4.603.000 3.897.000 18,1 22.399 20.192 10,9 24.122 -7,1
- palkkaukset 3.367.000 2.933.000 14,8 16.384 15.197 7,8 17.296 -5,3
- muut menot *) 1.236.000 964.000 28,2 6.015 4.995 20,4 6.827 -11,9
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 18.266.000 18.002.000 1,5 11.572 11.879 -2,6 12.895 -10,3
- palkkaukset 13.278.000 13.158.000 0,9 8.412 8.682 -3,1 8.895 -5,4
- muut menot *) 4.988.000 4.844.000 3,0 3.160 3.196 -1,1 4.000 -21,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 363.053.000 358.106.000 1,4 6.034 6.054 -0,3 6.113 -1,3
- palkkaukset 210.933.000 209.388.000 0,7 3.506 3.540 -1,0 3.553 -1,3
- muut menot (ei sis. alv) 145.717.000 141.768.000 2,8 2.422 2.397 1,1 2.448 -1,1
- arvonlisävero 6.403.000 6.950.000 -7,9 106 117 -9,4 112 -4,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,9 49,3 -0,8       48,7 0,5
Kuljetus 3,7 3,8 -4,0       3,6 2,2
Ruokailu 9,5 9,9 -4,1       9,4 1,3
Muu oppilashuolto 9,5 10,0 -4,5       9,4 1,3
Sisäinen hallinto 4,3 3,8 13,9       4,4 -1,7
Kiinteistöjen ylläpito 15,1 14,5 4,6       15,1 0,3
Pienet hankkeet 0,8 0,6 31,5       0,8 2,1
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 4,3       0,0 2,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 2,8
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,1 16,5       1,4 -9,4
Muu vammaisopetus 5,0 5,0 0,1       5,5 -8,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 13,1 13,4 -2,8       12,9 1,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,3 0,3 4,7       0,4 -3,6
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,6 2,6 2,4       2,6 0,2
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.699 1.725 -1,5       1.700 -0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kotikunnan maksuosuudet 7.883.000 6.703.000 17,6 131 113 15,6 129 1,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Kuntayhtymä
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 2,0 3,5 -42,9       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 0,0 0,0 0,0       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 4,5 7,0 -35,7       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 1,5 5,0 -70,0       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 4,5 7,0 -35,7       216,5  
- muita vammaisoppilaita 0,0 0,0 0,0       1.599,5  
- erityisoppilaita 0,0 0,0 0,0       311,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 984 4.993 -80,3 0 0 0,0 59 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 0 0 0,0 0 0 0,0 3.066 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2.610 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 456 0,0
                 
Kuljetus 4.000 0 0,0 0 0 0,0 227 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 4.000 0 0,0 0 0 0,0 226 0,0
                 
Ruokailu 0 0 0,0 0 0 0,0 592 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 35 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 558 0,0
                 
Muu oppilashuolto 0 0 0,0 0 0 0,0 592 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 534 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 59 0,0
                 
Sisäinen hallinto 0 0 0,0 0 0 0,0 279 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 153 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 126 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 7.000 6.000 16,7 0 0 0,0 951 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 26 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 7.000 6.000 16,7 0 0 0,0 259 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 666 0,0
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 47 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 11.000 6.000 83,3 0 0 0,0 5.755 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 3.358 0,0
- muut menot *) 11.000 6.000 83,3 0 0 0,0 2.397 0,0
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 203.000 361.000 -43,8 45.111 51.571 -12,5 24.122 87,0
- palkkaukset 139.000 258.000 -46,1 30.889 36.857 -16,2 17.296 78,6
- muut menot *) 64.000 103.000 -37,9 14.222 14.714 -3,3 6.827 108,3
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 0 0 0,0 0 0 0,0 12.895 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 8.895 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 4.000 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 218.000 374.000 -41,7 48.444 53.429 -9,3 6.113 692,5
- palkkaukset 139.000 258.000 -46,1 30.889 36.857 -16,2 3.553 769,4
- muut menot (ei sis. alv) 75.000 109.000 -31,2 16.667 15.571 7,0 2.448 580,8
- arvonlisävero 4.000 7.000 -42,9 889 1.000 -11,1 112 694,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 0,0 0,0 0,0       48,7 -100,0
Kuljetus 1,8 0,0 0,0       3,6 -49,0
Ruokailu 0,0 0,0 0,0       9,4 -100,0
Muu oppilashuolto 0,0 0,0 0,0       9,4 -100,0
Sisäinen hallinto 0,0 0,0 0,0       4,4 -100,0
Kiinteistöjen ylläpito 3,2 1,6 100,2       15,1 -78,7
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       0,8 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 93,1 96,5 -3,5       1,4 6.556,8
Muu vammaisopetus 0,0 0,0 0,0       5,5 -100,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 33,3 71,4 -53,3       12,9 157,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 100,0 100,0 0,0       0,4 28.109,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 0,0 0,0 0,0       2,6 -100,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 2.667 *** 0         1.700 56,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 129 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Yliopistot
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 2,5 3,5 -28,6       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 21,5 30,0 -28,3       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 22,5 30,5 -26,2       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 4,0 6,0 -33,3       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 0,0 0,0 0,0       216,5  
- muita vammaisoppilaita 1,0 0,5 100,0       1.599,5  
- erityisoppilaita 0,0 0,0 0,0       311,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.116 2.156 44,5 145 72 101,7 59 143,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 82.499 127.867 -35,5 3.837 4.262 -10,0 3.066 25,1
- palkkaukset 72.792 115.153 -36,8 3.386 3.838 -11,8 2.610 29,7
- muut menot *) 9.707 12.714 -23,7 451 424 6,5 456 -1,0
                 
Kuljetus 1.056 1.305 -19,1 49 44 12,9 227 -78,3
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 1.056 1.305 -19,1 49 44 12,9 226 -78,2
                 
Ruokailu 7.700 15.582 -50,6 358 519 -31,0 592 -39,6
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 35 0,0
- muut menot *) 7.700 15.582 -50,6 358 519 -31,0 558 -35,8
                 
Muu oppilashuolto 6.710 2.856 134,9 312 95 227,8 592 -47,3
- palkkaukset 6.710 2.856 134,9 312 95 227,8 534 -41,5
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 59 0,0
                 
Sisäinen hallinto 27.196 38.818 -29,9 1.265 1.294 -2,2 279 354,0
- palkkaukset 7.258 11.845 -38,7 338 395 -14,5 153 120,8
- muut menot *) 19.938 26.973 -26,1 927 899 3,1 126 637,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 45.813 85.124 -46,2 2.131 2.837 -24,9 951 124,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 26 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 259 0,0
- muut menot *) 45.813 85.124 -46,2 2.131 2.837 -24,9 666 219,7
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 47 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 170.974 271.552 -37,0 7.952 9.052 -12,1 5.755 38,2
- palkkaukset 86.760 129.854 -33,2 4.035 4.328 -6,8 3.358 20,2
- muut menot *) 84.214 141.698 -40,6 3.917 4.723 -17,1 2.397 63,4
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       2.000  
- palkkaukset 0   0,0       1.000  
- muut menot *) 0   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 0 0 0,0 0 0 0,0 24.122 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 17.296 0,0
- muut menot *) 0 0 0,0 0 0 0,0 6.827 0,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 8.549 5.201 64,4 8.549 10.402 -17,8 12.895 -33,7
- palkkaukset 6.682 3.480 92,0 6.682 6.960 -4,0 8.895 -24,9
- muut menot *) 1.867 1.721 8,5 1.867 3.442 -45,8 4.000 -53,3
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 179.523 276.753 -35,1 7.979 9.074 -12,1 6.113 30,5
- palkkaukset 93.442 133.334 -29,9 4.153 4.372 -5,0 3.553 16,9
- muut menot (ei sis. alv) 75.615 125.451 -39,7 3.361 4.113 -18,3 2.448 37,3
- arvonlisävero 10.466 17.968 -41,8 465 589 -21,0 112 316,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 46,0 46,2 -0,5       48,7 -5,6
Kuljetus 0,6 0,5 24,7       3,6 -83,6
Ruokailu 4,3 5,6 -23,8       9,4 -54,4
Muu oppilashuolto 3,7 1,0 262,2       9,4 -60,3
Sisäinen hallinto 15,1 14,0 8,0       4,4 242,6
Kiinteistöjen ylläpito 25,5 30,8 -17,0       15,1 69,0
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       0,8 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,0 0,0 0,0       1,4 -100,0
Muu vammaisopetus 4,8 1,9 153,4       5,5 -13,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 17,8 19,7 -9,6       12,9 37,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 4,4 1,6 171,1       2,6 69,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 264 218 21,4       1.700 -84,5
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 2.257 1.384 63,1 100 45 121,1 23 330,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K25C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 343,5 350,5 -2,0       343,5  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 59.257,5 58.328,0 1,6       59.257,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 61.073,5 60.074,5 1,7       61.073,5  
- kuljetettavia oppilaita 7.898,5 8.006,5 -1,3       7.898,5  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 216,5 207,5 4,3       216,5  
- muita vammaisoppilaita 1.599,5 1.539,0 3,9       1.599,5  
- erityisoppilaita 311,0 264,0 17,8       311,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 218 127 71,7       218  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.520.731 3.515.247 0,2 59 60 -1,4 59 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 181.705.746 180.566.956 0,6 3.066 3.096 -0,9 3.066 0,0
- palkkaukset 154.682.670 154.743.440 -0,0 2.610 2.653 -1,6 2.610 0,0
- muut menot *) 27.023.076 25.823.516 4,6 456 443 3,0 456 0,0
                 
Kuljetus 13.424.904 13.788.976 -2,6 227 236 -4,2 227 0,0
- palkkaukset 49.161 77.933 -36,9 1 1 -37,9 1 0,0
- muut menot *) 13.375.743 13.711.043 -2,4 226 235 -4,0 226 0,0
                 
Ruokailu 35.109.402 36.099.022 -2,7 592 619 -4,3 592 0,0
- palkkaukset 2.057.663 2.095.177 -1,8 35 36 -3,3 35 0,0
- muut menot *) 33.051.739 34.003.845 -2,8 558 583 -4,3 558 0,0
                 
Muu oppilashuolto 35.107.672 36.261.292 -3,2 592 622 -4,7 592 0,0
- palkkaukset 31.615.083 32.096.332 -1,5 534 550 -3,0 534 0,0
- muut menot *) 3.492.589 4.164.960 -16,1 59 71 -17,5 59 0,0
                 
Sisäinen hallinto 16.509.550 14.466.010 14,1 279 248 12,3 279 0,0
- palkkaukset 9.060.583 7.704.155 17,6 153 132 15,8 153 0,0
- muut menot *) 7.448.967 6.761.855 10,2 126 116 8,4 126 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 56.374.501 53.243.136 5,9 951 913 4,2 951 0,0
- palkkaukset 1.516.163 1.359.698 11,5 26 23 9,8 26 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 15.364.546 15.796.129 -2,7 259 271 -4,3 259 0,0
- muut menot *) 39.493.792 36.087.309 9,4 666 619 7,7 666 0,0
                 
Pienet hankkeet 2.809.604 2.102.270 33,6 47 36 31,5 47 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 341.041.379 336.527.662 1,3 5.755 5.770 -0,2 5.755 0,0
- palkkaukset 198.981.323 198.076.735 0,5 3.358 3.396 -1,1 3.358 0,0
- muut menot *) 142.060.056 138.450.927 2,6 2.397 2.374 1,0 2.397 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 37.000 35.000 5,7 170 276 -38,4 170 0,0
- palkkaukset 28.000 27.000 3,7 128 213 -39,6 128 0,0
- muut menot *) 9.000 8.000 12,5 41 63 -34,5 41 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       2.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       1.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       1.000  
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 5.222.475 4.793.251 9,0 24.122 23.100 4,4 24.122 0,0
- palkkaukset 3.744.488 3.561.189 5,1 17.296 17.162 0,8 17.296 0,0
- muut menot *) 1.477.987 1.232.062 20,0 6.827 5.938 15,0 6.827 0,0
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 20.626.295 19.597.681 5,2 12.895 12.734 1,3 12.895 0,0
- palkkaukset 14.227.930 14.170.490 0,4 8.895 9.208 -3,4 8.895 0,0
- muut menot *) 6.398.365 5.427.191 17,9 4.000 3.526 13,4 4.000 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 373.336.149 367.910.594 1,5 6.113 6.124 -0,2 6.113 0,0
- palkkaukset 216.982.741 215.835.414 0,5 3.553 3.593 -1,1 3.553 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 149.523.940 144.695.867 3,3 2.448 2.409 1,6 2.448 0,0
- arvonlisävero 6.829.468 7.379.313 -7,5 112 123 -9,0 112 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,7 49,1 -0,8       48,7 0,0
Kuljetus 3,6 3,7 -4,1       3,6 0,0
Ruokailu 9,4 9,8 -4,2       9,4 0,0
Muu oppilashuolto 9,4 9,9 -4,6       9,4 0,0
Sisäinen hallinto 4,4 3,9 12,5       4,4 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 15,1 14,5 4,3       15,1 0,0
Pienet hankkeet 0,8 0,6 31,7       0,8 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 4,2       0,0 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,4 1,3 7,4       1,4 0,0
Muu vammaisopetus 5,5 5,3 3,7       5,5 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 12,9 13,3 -3,0       12,9 0,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. 0,4 0,3 2,6       0,4 0,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. 2,6 2,6 2,2       2,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kulj. e/kulj. opp 1.700 1.722 -1,3       1.700 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.883.000 6.703.000 17,6 129 112 15,7 129 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 1.424.628 1.376.449 3,5 23 23 1,8 23 0,0