Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA -METSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K26K7YD ***
                                                         sivu   1
 
 
 
@
 
 
      0058 Opetusmaatilat
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  SELVITYS KUSTANNUKSISTA JA TOIMINNASTA VUONNA  2015 (EUROA)
 
 
  TUOTOT, EUROINA                     RESURSSIT
  ===============                     =========
 
  Myyntituotot       5.518.383           Henkilöstön määrä      135,4
 
  Tuet ja avustukset    2.229.844
 
  Vuokratuotot        140.626           OPETUSMAATILAN/-METSÄN KOKO:
                                           Omistus   Vuokraus Käyttöoikeus  Yhteensä
  Muut tuotot         297.138
                              - pelto ha        2.308,2    799,1     2,1   3.109,4
  Toimintatuotot yhteensä         8.185.991
  -josta vos-pohjan kust.                 - metsä ha        2.180,5     34,2   2.594,0   4.808,6
   vastaavat tulot
   - ammatillinen koul.    152.149           - puutarha ha        40,2     2,0     0,0     42,2
 
                              - siitä lasin alla m2   20.464    2.500      0    22.964
                                         --------------------------------------------------
 
                              Yhteensä         4.528,9    835,2   2.596,1   7.960,2
 
 
  KUSTANNUKSET, EUROINA
  =====================
 
  Henkilöstökulut      5.389.510           POISTOT              1.003.208
 
  Palveluiden ostot     1.753.780
 
  Aineet ja tarvikkeet   3.695.149
 
  Vuokrat           612.127           INVESTOINNIT            1.846.478
 
  Muut kulut         484.163
 
  Toimintakulut yhteensä         11.934.729
  -josta vos-pohjaan
   luetut kulut
   - ammatillinen koul.   2.278.246
 
                    ______________
 
  Opetusmaatilan/-metsän nettotulos    -3.748.738
 
    - prosenttia toimintatuloista       -45,8
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA -METSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K26K7YD ***
                                                         sivu   2
 
 
 
@
 
 
      0059 Opetusmetsät
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  SELVITYS KUSTANNUKSISTA JA TOIMINNASTA VUONNA  2015 (EUROA)
 
 
  TUOTOT, EUROINA                     RESURSSIT
  ===============                     =========
 
  Myyntituotot       2.599.779           Henkilöstön määrä       25,0
 
  Tuet ja avustukset      1.094
 
  Vuokratuotot          600           OPETUSMAATILAN/-METSÄN KOKO:
                                           Omistus   Vuokraus Käyttöoikeus  Yhteensä
  Muut tuotot         418.064
                              - pelto ha         108,8     0,0     0,0    108,8
  Toimintatuotot yhteensä         3.019.537
  -josta vos-pohjan kust.                 - metsä ha        4.942,7     0,0   15.965,5   20.908,2
   vastaavat tulot
   - ammatillinen koul.       0           - puutarha ha        1,8     0,0     0,0     1,8
 
                              - siitä lasin alla m2   3.240      0      0    3.240
                                         --------------------------------------------------
 
                              Yhteensä         5.053,2     0,0   15.965,5   21.018,8
 
 
  KUSTANNUKSET, EUROINA
  =====================
 
  Henkilöstökulut       688.495           POISTOT                42.348
 
  Palveluiden ostot      321.822
 
  Aineet ja tarvikkeet    221.420
 
  Vuokrat           33.725           INVESTOINNIT             31.738
 
  Muut kulut         114.762
 
  Toimintakulut yhteensä          1.380.224
  -josta vos-pohjaan
   luetut kulut
   - ammatillinen koul.    149.613
 
                    ______________
 
  Opetusmaatilan/-metsän nettotulos    1.639.313
 
    - prosenttia toimintatuloista       54,3
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA -METSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K26K7YD ***
                                                         sivu   3
 
 
 
@
  Raportti yhteensä
 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  SELVITYS KUSTANNUKSISTA JA TOIMINNASTA VUONNA  2015 (EUROA)
 
 
  TUOTOT, EUROINA                     RESURSSIT
  ===============                     =========
 
  Myyntituotot       8.118.162           Henkilöstön määrä      160,4
 
  Tuet ja avustukset    2.230.938
 
  Vuokratuotot        141.226           OPETUSMAATILAN/-METSÄN KOKO:
                                           Omistus   Vuokraus Käyttöoikeus  Yhteensä
  Muut tuotot         715.202
                              - pelto ha        2.417,0    799,1     2,1   3.218,2
  Toimintatuotot yhteensä         11.205.528
  -josta vos-pohjan kust.                 - metsä ha        7.123,1     34,2   18.559,5   25.716,8
   vastaavat tulot
   - ammatillinen koul.    152.149           - puutarha ha        42,0     2,0     0,0     44,0
 
                              - siitä lasin alla m2   23.704    2.500      0    26.204
                                         --------------------------------------------------
 
                              Yhteensä         9.582,1    835,2   18.561,6   28.979,0
 
 
  KUSTANNUKSET, EUROINA
  =====================
 
  Henkilöstökulut      6.078.005           POISTOT              1.045.556
 
  Palveluiden ostot     2.075.602
 
  Aineet ja tarvikkeet   3.916.569
 
  Vuokrat           645.852           INVESTOINNIT            1.878.216
 
  Muut kulut         598.925
 
  Toimintakulut yhteensä         13.314.953
  -josta vos-pohjaan
   luetut kulut
   - ammatillinen koul.   2.427.859
 
                    ______________
 
  Opetusmaatilan/-metsän nettotulos    -2.109.425
 
    - prosenttia toimintatuloista       -18,8