KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot yht.
euroa
josta vos-
pohjaan
luetut
0058 Opetusmaatilat
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 118.711 111.221 141.830 28.389 88.082 3.821 105.814 367.936 59.404
053041 Axxell Utbildning Ab 238.045 153.149 169.503 61.616 56.239 71.316 56.556 415.230 6.519
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 42.731 9.035 0 12.923 0 0 0 12.923 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 149.346 77.302 145.651 10.350 32.755 0 81.299 270.055 106.734
053071 Hyria koulutus Oy 119.438 21.385 396.809 44.530 72.138 100 85.790 599.367 289.748
053211 Hämeen ammatti-instituut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 205.486 153.960 199.719 63.940 196.766 152.398 996 613.819 0
002863 Kouvolan kaupunki 36.563 84.696 74.785 28.732 71.843 11.118 1.521 187.999 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.k 197.633 152.061 173.607 88.171 149.632 13.523 1.840 426.773 164.314
031076 Jyväskylän koulutuskunta 157.145 16.998 147.148 6.733 72.282 115.779 199 342.141 127.112
031806 Järviseudun koul.kuntayh 122.381 59.488 126.002 26.494 83.262 220 635 236.613 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyht 355.261 179.577 350.253 147.313 262.576 3.424 7.186 770.752 0
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt 356.986 196.083 257.121 108.108 181.906 0 76.580 623.715 84.574
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. 259.965 171.505 136.552 135.593 232.002 5.433 170 509.750 61.046
031696 Koul.keskus Salpaus-kunt 145.613 31.340 245.618 59.213 110.726 7.584 1.438 424.579 199.135
031216 Lounais-Suomen koul.ky 40.216 40.216 0 37.658 0 0 0 37.658 23.710
031486 Optima samkommun 194.380 94.350 126.806 52.323 154.846 19.969 3.216 357.160 0
031686 Oulun seudun koulutuskun 332.546 150.433 307.654 118.630 244.164 179 7.026 677.653 54.558
031766 Peimarin koulutuskuntayh 304.424 87.583 244.393 67.415 248.686 1.753 3.015 565.262 67.610
031336 Raahen koulutuskuntayhty 110.927 61.390 146.173 141.417 0 7.883 11.384 306.857 134.650
031666 Rovaniemen koulutuskunta 112.070 15.455 104.997 2.712 31.539 21.224 2.155 162.627 0
031016 Sastamalan koulutuskunta 552.246 229.566 521.642 91.959 408.989 26.272 6.029 1.054.891 0
031816 Savon koulutuskuntayhtym 325.034 89.051 72.271 18.532 113.853 54.858 2.685 262.199 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntay 257.780 99.650 301.528 48.988 148.462 0 38 499.016 238.466
031676 Suupohjan koulutuskuntay 192.553 106.890 230.416 85.042 187.854 18.401 3.316 525.029 224.693
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 214.783 84.132 232.319 37.131 150.007 44.916 607 464.980 214.115
031476 Ylä-Savon koulutuskuntay 225.763 88.313 375.646 63.820 216.715 29.524 23.008 708.713 181.591
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 150.357 102.779 161.067 166.048 179.825 2.432 1.660 511.032 40.267
0058 Opetusmaatilat 5.518.383 2.667.608 5.389.510 1.753.780 3.695.149 612.127 484.163 11.934.729 2.278.246

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot yht.
euroa
josta vos-
pohjaan
luetut
0059 Opetusmetsät
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.320 0 0 0 7 60 4.740 4.807 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 696.106 1.597 26.479 63.812 34.737 13.882 2.869 141.779 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 206.593 0 46.438 16.106 10.555 0 28.033 101.132 9.405
053071 Hyria koulutus Oy 13.542 0 9.143 2.416 663 0 3.752 15.974 12.800
053211 Hämeen ammatti-instituut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus O 49.777 0 1.478 1.231 1.960 0 76 4.745 0
002863 Kouvolan kaupunki 364 0 14.378 15.434 1.889 0 4 31.705 0
008373 Tampereen kaupunki 131.902 0 42.150 15.805 7.585 0 0 65.540 0
031746 Et.-Karjalan koulutuskun 67.040 0 0 10.511 6.876 0 132 17.519 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntay 63.624 0 2.666 617 7.299 0 1.093 11.675 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.k 184.196 44 51.712 49.000 18.394 10.470 21.390 150.966 38.796
031076 Jyväskylän koulutuskunta 0 396.870 31.633 27.472 26.500 3.871 19.281 108.757 0
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt 9.769 8.610 5.102 20.437 9.805 0 13.378 48.722 30.343
031486 Optima samkommun 10.167 6.656 35.347 211 3.576 0 200 39.334 0
031286 P.-Karjalan koulutuskunt 137.623 0 17.132 1.897 179 0 4.727 23.935 0
031766 Peimarin koulutuskuntayh 46.329 0 17.080 1.851 801 0 969 20.701 0
031666 Rovaniemen koulutuskunta 396.337 0 129.516 32.667 62.655 2.323 368 227.529 0
031016 Sastamalan koulutuskunta 16.166 136 18.711 14.362 3.026 60 1.796 37.955 0
031816 Savon koulutuskuntayhtym 61.806 5.679 4.591 2.336 2.667 0 205 9.799 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntay 150.832 0 193.073 8.739 13.084 16 4.034 218.946 58.269
031676 Suupohjan koulutuskuntay 5 0 0 2.866 1.964 3.043 0 7.873 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 110.966 150 22.071 24.654 2.535 0 155 49.415 0
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 241.315 16 19.795 9.398 4.663 0 7.560 41.416 0
0059 Opetusmetsät 2.599.779 419.758 688.495 321.822 221.420 33.725 114.762 1.380.224 149.613

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot yht.
euroa
josta vos-
pohjaan
luetut
Raportti yhteensä 8.118.162 3.087.366 6.078.005 2.075.602 3.916.569 645.852 598.925 13.314.953 2.427.859