KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YI ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      0 Suomenkielinen
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 33194,0 33315,0 -0,4       53003,0 -37,4
 - 1. lk 20759,0 20827,5 -0,3       33120,5 -37,3
 - 2. lk 10919,5 11026,5 -1,0       17695,5 -38,3
 - 3-9 lk er.op. 1515,5 1461,0 3,7       2187,0 -30,7
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 1986605 1997363 -0,5       2476730 -19,8
 - perusop. lain muk. tunnit 1569552 1580629 -0,7       1954497 -19,7
                  
 ostopalveluna, josta 162134 212019 -23,5       194935 -16,8
 - perusop. lain muk. tunnit 128191 166130 -22,8       157885 -18,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 711416 703875 1,1       1584010 -55,1
 - perusop. lain muk. tunnit 576026 567662 1,5       1298785 -55,6
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 2860155 2913257 -1,8       4255675 -32,8
 - perusop. lain muk. tunnit 2273769 2314421 -1,8       3411167 -33,3
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 55094000 56291000 -2,1 28 28 -1,6 32 -12,2
 - palkat 41644000 42960000 -3,1 21 22 -2,5 23 -9,0
 - muut menot 13450000 13331000 0,9 7 7 1,4 9 -20,8
                  
 Ostopalveluna 4010000 4102000 -2,2 25 19 27,8 30 -17,8
 - palkat 28000 8000 250,0 0 0 357,7 0 20,2
 - muut menot 3982000 4094000 -2,7 25 19 27,2 30 -18,0
                  
 Avustettuna toimintana 9026000 9127000 -1,1 13 13 -2,2 15 -15,1
 - palkat 123000 498000 -75,3 0 1 -75,6 0 -56,8
 - muut menot 8903000 8629000 3,2 13 12 2,1 15 -13,9
                  
 Kustannukset yhteensä 68130000 69520000 -2,0 24 24 -0,2 25 -5,9
 - palkat 41795000 43466000 -3,8 15 15 -2,1 14 7,8
 - muut menot 26335000 26054000 1,1 9 9 3,0 12 -21,7
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 80,9 81,0 -0,1       72,6 11,4
 Ostopalveluna 5,9 5,9 -0,2       5,4 8,1
 Avustettuna toimintana 13,2 13,1 0,9       22,0 -39,7
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2052 2087 -1,6       2033 1,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 13363000 13234000 1,0 7 7 1,5 7 -9,8
 - muut tulot 867000 899000 -3,6 0 0 -3,0 1 -25,4
 Ostopalveluna                
 - maksut 546000 612000 -10,8 3 3 16,7 3 20,2
 - muut tulot 7000 0 0,0 0 0 0,0 0 20,2
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 381000 378000 0,8 1 1 -0,3 0 118,6
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 14290000 14224000 0,5 5 5 2,3 5 9,6
 - muut tulot 874000 899000 -2,8 0 0 -1,0 0 -10,6
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 457 454 0,6       393 16,1
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 93,9 93,6 0,3       92,7 1,3
 - Ostopalveluna 98,7 100,0 -1,3       98,7 0,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 94,2 94,1 0,2       93,0 1,3
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 40864000 42158000 -3,1 21 21 -2,5 24 -12,6
                  
 Ostopalveluna 3457000 3490000 -0,9 21 16 29,5 27 -21,8
                  
 Avustettuna toimintana 8645000 8749000 -1,2 12 12 -2,2 15 -17,3
                  
 Nettomenot yhteensä 52966000 54397000 -2,6 19 19 -0,8 20 -9,3
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1596 1633 -2,3       1639 -2,7
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 50,3 50,4 -0,2       55,0 -8,4
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 26,4 26,7 -1,2       29,3 -10,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 7,0 6,7 4,0       6,8 3,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 69,5 68,6 1,3       58,2 19,3
 Ostopalveluna 5,7 7,3 -22,1       4,6 23,8
 Avustettuna toimintana 24,9 24,2 2,9       37,2 -33,2
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 69,0 68,3 1,1       57,3 20,5
 Ostopalveluna 5,6 7,2 -21,5       4,6 21,8
 Avustettuna toimintana 25,3 24,5 3,3       38,1 -33,5
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 79,0 79,1 -0,2       78,9 0,1
 - Ostopalveluna 79,1 78,4 0,9       81,0 -2,4
 - Avustettuna toimintana 81,0 80,6 0,4       82,0 -1,2
 - Yhteensä 79,5 79,4 0,1       80,2 -0,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YI ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      2 Kaksikielinen (r)
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 2070,0 2032,0 1,9       53003,0 -96,1
 - 1. lk 1134,5 1120,5 1,2       33120,5 -96,6
 - 2. lk 873,5 852,5 2,5       17695,5 -95,1
 - 3-9 lk er.op. 62,0 59,0 5,1       2187,0 -97,2
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 113326 110170 2,9       2476730 -95,4
 - perusop. lain muk. tunnit 84024 82362 2,0       1954497 -95,7
                  
 ostopalveluna, josta 9705 9702 0,0       194935 -95,0
 - perusop. lain muk. tunnit 9155 9278 -1,3       157885 -94,2
                  
 avustettuna toimintana, josta 37256 39804 -6,4       1584010 -97,6
 - perusop. lain muk. tunnit 31473 32204 -2,3       1298785 -97,6
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 160287 159676 0,4       4255675 -96,2
 - perusop. lain muk. tunnit 124652 123844 0,7       3411167 -96,3
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3797000 3493000 8,7 34 32 5,7 32 6,1
 - palkat 2955000 2657000 11,2 26 24 8,1 23 13,2
 - muut menot 842000 836000 0,7 7 8 -2,1 9 -13,1
                  
 Ostopalveluna 369000 360000 2,5 38 37 2,5 30 26,3
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 369000 360000 2,5 38 37 2,5 30 26,9
                  
 Avustettuna toimintana 404000 431000 -6,3 11 11 0,1 15 -27,4
 - palkat 31000 61000 -49,2 1 2 -45,7 0 107,9
 - muut menot 373000 370000 0,8 10 9 7,7 15 -31,1
                  
 Kustannukset yhteensä 4570000 4284000 6,7 29 27 6,3 25 12,6
 - palkat 2986000 2718000 9,9 19 17 9,4 14 37,4
 - muut menot 1584000 1566000 1,1 10 10 0,8 12 -16,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 83,1 81,5 1,9       72,6 14,5
 Ostopalveluna 8,1 8,4 -3,9       5,4 48,3
 Avustettuna toimintana 8,8 10,1 -12,1       22,0 -59,8
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2208 2108 4,7       2033 8,6
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 830000 797000 4,1 7 7 1,2 7 -1,7
 - muut tulot 265000 226000 17,3 2 2 14,0 1 300,0
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 830000 798000 4,0 5 5 3,6 5 13,6
 - muut tulot 265000 226000 17,3 2 1 16,8 0 383,6
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 529 504 5,0       393 34,5
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 75,8 77,9 -2,7       92,7 -18,3
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 75,8 77,9 -2,7       93,0 -18,5
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 2702000 2470000 9,4 24 22 6,3 24 1,3
                  
 Ostopalveluna 369000 359000 2,8 38 37 2,8 27 39,4
                  
 Avustettuna toimintana 404000 431000 -6,3 11 11 0,1 15 -26,2
                  
 Nettomenot yhteensä 3475000 3260000 6,6 22 20 6,2 20 6,2
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1679 1604 4,6       1639 2,4
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 60,5 60,8 -0,4       55,0 10,1
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 47,7 46,7 2,1       29,3 62,5
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 7,2 6,8 6,7       6,8 6,4
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 70,7 69,0 2,5       58,2 21,5
 Ostopalveluna 6,1 6,1 -0,4       4,6 32,2
 Avustettuna toimintana 23,2 24,9 -6,8       37,2 -37,6
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 67,4 66,5 1,4       57,3 17,6
 Ostopalveluna 7,3 7,5 -2,0       4,6 58,7
 Avustettuna toimintana 25,2 26,0 -2,9       38,1 -33,7
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 74,1 74,8 -0,8       78,9 -6,0
 - Ostopalveluna 94,3 95,6 -1,4       81,0 16,5
 - Avustettuna toimintana 84,5 80,9 4,4       82,0 3,0
 - Yhteensä 77,8 77,6 0,3       80,2 -3,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YI ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      4 Kaksikielinen (s)
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 17739,0 17394,0 2,0       53003,0 -66,5
 - 1. lk 11227,0 10894,5 3,1       33120,5 -66,1
 - 2. lk 5902,5 5897,5 0,1       17695,5 -66,6
 - 3-9 lk er.op. 609,5 602,0 1,2       2187,0 -72,1
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 376799 385066 -2,1       2476730 -84,8
 - perusop. lain muk. tunnit 300921 307359 -2,1       1954497 -84,6
                  
 ostopalveluna, josta 23096 16897 36,7       194935 -88,2
 - perusop. lain muk. tunnit 20539 14934 37,5       157885 -87,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 835338 862316 -3,1       1584010 -47,3
 - perusop. lain muk. tunnit 691286 711024 -2,8       1298785 -46,8
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 1235233 1264279 -2,3       4255675 -71,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1012746 1033317 -2,0       3411167 -70,3
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 19318000 18818000 2,7 51 49 4,9 32 62,4
 - palkat 12428000 12083000 2,9 33 31 5,1 23 43,2
 - muut menot 6890000 6735000 2,3 18 17 4,5 9 113,8
                  
 Ostopalveluna 1489000 3124000 -52,3 64 185 -65,1 30 114,2
 - palkat 0 1586000 -100,0 0 94 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 1489000 1538000 -3,2 64 91 -29,2 30 115,2
                  
 Avustettuna toimintana 14237000 14139000 0,7 17 16 3,9 15 14,1
 - palkat 480000 1002000 -52,1 1 1 -50,5 0 43,6
 - muut menot 13757000 13137000 4,7 16 15 8,1 15 13,3
                  
 Kustannukset yhteensä 35044000 36081000 -2,9 28 29 -0,6 25 12,1
 - palkat 12908000 14671000 -12,0 10 12 -9,9 14 -22,9
 - muut menot 22136000 21410000 3,4 18 17 5,8 12 52,4
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 55,1 52,2 5,7       72,6 -24,1
 Ostopalveluna 4,2 8,7 -50,9       5,4 -22,0
 Avustettuna toimintana 40,6 39,2 3,7       22,0 85,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1976 2074 -4,8       2033 -2,8
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 4269000 3517000 21,4 11 9 24,0 7 52,0
 - muut tulot 316000 96000 229,2 1 0 236,4 1 43,4
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 209000 -100,0 0 12 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 7000 3000 133,3 0 0 140,9 0 -96,6
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 4276000 3729000 14,7 3 3 17,4 5 -24,0
 - muut tulot 316000 97000 225,8 0 0 233,4 0 -25,2
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 259 220 17,7       393 -34,2
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 93,1 97,3 -4,4       92,7 0,4
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 75,0 33,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 93,1 97,5 -4,5       93,0 0,1
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 14733000 15205000 -3,1 39 39 -1,0 24 66,1
                  
 Ostopalveluna 1489000 2915000 -48,9 64 173 -62,6 27 136,5
                  
 Avustettuna toimintana 14230000 14135000 0,7 17 16 3,9 15 15,9
                  
 Nettomenot yhteensä 30452000 32255000 -5,6 25 26 -3,4 20 20,7
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1717 1854 -7,4       1639 4,7
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 65,5 64,8 1,1       55,0 19,2
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 34,5 35,4 -2,6       29,3 17,5
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,3 6,3 0,6       6,8 -7,4
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 30,5 30,5 0,2       58,2 -47,6
 Ostopalveluna 1,9 1,3 39,9       4,6 -59,2
 Avustettuna toimintana 67,6 68,2 -0,9       37,2 81,7
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 29,7 29,7 -0,1       57,3 -48,1
 Ostopalveluna 2,0 1,4 40,3       4,6 -56,2
 Avustettuna toimintana 68,3 68,8 -0,8       38,1 79,3
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 79,9 79,8 0,1       78,9 1,2
 - Ostopalveluna 88,9 88,4 0,6       81,0 9,8
 - Avustettuna toimintana 82,8 82,5 0,4       82,0 0,9
 - Yhteensä 82,0 81,7 0,3       80,2 2,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YI ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
                                                 Yhteensä
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 53003,0 52741,0 0,5       53003,0 0,0
 - 1. lk 33120,5 32842,5 0,8       33120,5 0,0
 - 2. lk 17695,5 17776,5 -0,5       17695,5 0,0
 - 3-9 lk er.op. 2187,0 2122,0 3,1       2187,0 0,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 2476730 2492599 -0,6       2476730 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1954497 1970350 -0,8       1954497 0,0
                  
 ostopalveluna, josta 194935 238618 -18,3       194935 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 157885 190342 -17,1       157885 0,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 1584010 1605995 -1,4       1584010 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1298785 1310890 -0,9       1298785 0,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 4255675 4337212 -1,9       4255675 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 3411167 3471582 -1,7       3411167 0,0
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 78209000 78602000 -0,5 32 32 0,1 32 0,0
 - palkat 57027000 57700000 -1,2 23 23 -0,5 23 0,0
 - muut menot 21182000 20902000 1,3 9 8 2,0 9 0,0
                  
 Ostopalveluna 5868000 7586000 -22,6 30 32 -5,3 30 0,0
 - palkat 28000 1594000 -98,2 0 7 -97,8 0 0,0
 - muut menot 5840000 5992000 -2,5 30 25 19,3 30 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23667000 23697000 -0,1 15 15 1,3 15 0,0
 - palkat 634000 1561000 -59,4 0 1 -58,8 0 0,0
 - muut menot 23033000 22136000 4,1 15 14 5,5 15 0,0
                  
 Kustannukset yhteensä 107744000 109885000 -1,9 25 25 -0,1 25 0,0
 - palkat 57689000 60855000 -5,2 14 14 -3,4 14 0,0
 - muut menot 50055000 49030000 2,1 12 11 4,0 12 0,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 72,6 71,5 1,5       72,6 0,0
 Ostopalveluna 5,4 6,9 -21,1       5,4 0,0
 Avustettuna toimintana 22,0 21,6 1,9       22,0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2033 2083 -2,4       2033 0,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 18462000 17548000 5,2 7 7 5,9 7 0,0
 - muut tulot 1448000 1221000 18,6 1 0 19,4 1 0,0
 Ostopalveluna                
 - maksut 546000 822000 -33,6 3 3 -18,7 3 0,0
 - muut tulot 7000 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 388000 381000 1,8 0 0 3,3 0 0,0
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 19396000 18751000 3,4 5 4 5,4 5 0,0
 - muut tulot 1455000 1222000 19,1 0 0 21,3 0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 393 379 3,9       393 0,0
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 92,7 93,5 -0,8       92,7 0,0
 - Ostopalveluna 98,7 100,0 -1,3       98,7 0,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 99,7 0,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 93,0 93,9 -0,9       93,0 0,0
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 58299000 59833000 -2,6 24 24 -1,9 24 0,0
                  
 Ostopalveluna 5315000 6764000 -21,4 27 28 -3,8 27 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23279000 23315000 -0,2 15 15 1,2 15 0,0
                  
 Nettomenot yhteensä 86893000 89912000 -3,4 20 21 -1,5 20 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1639 1705 -3,8       1639 0,0
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 55,0 54,8 0,4       55,0 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 29,3 29,8 -1,4       29,3 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,8 6,6 3,1       6,8 0,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 58,2 57,5 1,3       58,2 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -16,7       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 37,2 37,0 0,5       37,2 0,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 57,3 56,8 1,0       57,3 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -15,6       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 38,1 37,8 0,8       38,1 0,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 78,9 79,0 -0,2       78,9 0,0
 - Ostopalveluna 81,0 79,8 1,5       81,0 0,0
 - Avustettuna toimintana 82,0 81,6 0,5       82,0 0,0
 - Yhteensä 80,2 80,0 0,1       80,2 0,0