KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      1 Uusimaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 17604,5 17320,5 1,6       53003,0 -66,8
 - 1. lk 11473,5 11216,5 2,3       33120,5 -65,4
 - 2. lk 5554,5 5546,0 0,2       17695,5 -68,6
 - 3-9 lk er.op. 576,5 558,0 3,3       2187,0 -73,6
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 373740 369701 1,1       2476730 -84,9
 - perusop. lain muk. tunnit 322654 314813 2,5       1954497 -83,5
                  
 ostopalveluna, josta 33166 27455 20,8       194935 -83,0
 - perusop. lain muk. tunnit 29863 24734 20,7       157885 -81,1
                  
 avustettuna toimintana, josta 771432 793502 -2,8       1584010 -51,3
 - perusop. lain muk. tunnit 655165 672765 -2,6       1298785 -49,6
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 1178338 1190658 -1,0       4255675 -72,3
 - perusop. lain muk. tunnit 1007682 1012312 -0,5       3411167 -70,5
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 19965000 19928000 0,2 53 54 -0,9 32 69,2
 - palkat 12725000 12673000 0,4 34 34 -0,7 23 47,9
 - muut menot 7240000 7255000 -0,2 19 20 -1,3 9 126,5
                  
 Ostopalveluna 1603000 3214000 -50,1 48 117 -58,7 30 60,6
 - palkat 0 1586000 -100,0 0 58 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 1603000 1628000 -1,5 48 59 -18,5 30 61,3
                  
 Avustettuna toimintana 13938000 13767000 1,2 18 17 4,1 15 20,9
 - palkat 428000 126000 239,7 1 0 249,4 0 38,6
 - muut menot 13510000 13641000 -1,0 18 17 1,9 15 20,4
                  
 Kustannukset yhteensä 35506000 36909000 -3,8 30 31 -2,8 25 19,0
 - palkat 13153000 14385000 -8,6 11 12 -7,6 14 -17,7
 - muut menot 22353000 22524000 -0,8 19 19 0,3 12 61,3
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 56,2 54,0 4,1       72,6 -22,5
 Ostopalveluna 4,5 8,7 -48,2       5,4 -17,1
 Avustettuna toimintana 39,3 37,3 5,2       22,0 78,7
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2017 2131 -5,4       2033 -0,8
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 4470000 3837000 16,5 12 10 15,2 7 60,4
 - muut tulot 49000 82000 -40,2 0 0 -40,9 1 -77,6
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 209000 -100,0 0 8 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 348000 291000 19,6 0 0 23,0 0 84,2
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 4818000 4337000 11,1 4 4 12,3 5 -10,3
 - muut tulot 49000 83000 -41,0 0 0 -40,3 0 -87,8
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 276 255 8,3       393 -29,7
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 98,9 97,9 1,0       92,7 6,7
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 99,7 0,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 99,0 98,1 0,9       93,0 6,4
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 15446000 16009000 -3,5 41 43 -4,6 24 75,6
                  
 Ostopalveluna 1603000 3005000 -46,7 48 109 -55,8 27 77,3
                  
 Avustettuna toimintana 13590000 13475000 0,9 18 17 3,7 15 19,9
                  
 Nettomenot yhteensä 30639000 32489000 -5,7 26 27 -4,7 20 27,3
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1740 1876 -7,2       1639 6,2
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 63,2 62,7 0,8       55,0 15,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 30,6 31,3 -2,0       29,3 4,4
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 5,6 5,4 3,2       6,8 -17,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 31,7 31,1 2,1       58,2 -45,5
 Ostopalveluna 2,8 2,3 22,1       4,6 -38,6
 Avustettuna toimintana 65,5 66,6 -1,8       37,2 75,9
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 32,0 31,1 3,0       57,3 -44,1
 Ostopalveluna 3,0 2,4 21,3       4,6 -36,0
 Avustettuna toimintana 65,0 66,5 -2,2       38,1 70,8
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 86,3 85,2 1,4       78,9 9,4
 - Ostopalveluna 90,0 90,1 -0,1       81,0 11,2
 - Avustettuna toimintana 84,9 84,8 0,2       82,0 3,6
 - Yhteensä 85,5 85,0 0,6       80,2 6,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      2 Varsinais-Suomi
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 5053,0 4926,5 2,6       53003,0 -90,5
 - 1. lk 3040,0 2928,5 3,8       33120,5 -90,8
 - 2. lk 1816,5 1796,5 1,1       17695,5 -89,7
 - 3-9 lk er.op. 196,5 201,5 -2,5       2187,0 -91,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 324659 331560 -2,1       2476730 -86,9
 - perusop. lain muk. tunnit 240032 249199 -3,7       1954497 -87,7
                  
 ostopalveluna, josta 32921 36485 -9,8       194935 -83,1
 - perusop. lain muk. tunnit 21832 24401 -10,5       157885 -86,2
                  
 avustettuna toimintana, josta 99642 107675 -7,5       1584010 -93,7
 - perusop. lain muk. tunnit 68094 73666 -7,6       1298785 -94,8
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 457222 475720 -3,9       4255675 -89,3
 - perusop. lain muk. tunnit 329958 347266 -5,0       3411167 -90,3
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 8610000 8409000 2,4 27 25 4,6 32 -16,0
 - palkat 6576000 6360000 3,4 20 19 5,6 23 -12,0
 - muut menot 2034000 2049000 -0,7 6 6 1,4 9 -26,7
                  
 Ostopalveluna 524000 547000 -4,2 16 15 6,2 30 -47,1
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 524000 547000 -4,2 16 15 6,2 30 -46,9
                  
 Avustettuna toimintana 1063000 1085000 -2,0 11 10 5,9 15 -28,6
 - palkat 0 822000 -100,0 0 8 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 1063000 263000 304,2 11 2 336,8 15 -26,6
                  
 Kustannukset yhteensä 10197000 10041000 1,6 22 21 5,7 25 -11,9
 - palkat 6576000 7182000 -8,4 14 15 -4,7 14 6,1
 - muut menot 3621000 2859000 26,7 8 6 31,8 12 -32,7
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 84,4 83,7 0,8       72,6 16,3
 Ostopalveluna 5,1 5,4 -5,7       5,4 -5,6
 Avustettuna toimintana 10,4 10,8 -3,5       22,0 -52,5
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2018 2038 -1,0       2033 -0,7
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 2408000 2254000 6,8 7 7 9,1 7 -0,5
 - muut tulot 388000 168000 131,0 1 1 135,9 1 104,4
 Ostopalveluna                
 - maksut 51000 52000 -1,9 2 1 8,7 3 -44,7
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 2459000 2306000 6,6 5 5 10,9 5 18,0
 - muut tulot 388000 168000 131,0 1 0 140,3 0 148,2
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 563 502 12,2       393 43,2
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 86,1 93,1 -7,5       92,7 -7,1
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 86,4 93,2 -7,3       93,0 -7,1
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 5814000 5987000 -2,9 18 18 -0,8 24 -23,9
                  
 Ostopalveluna 473000 495000 -4,4 14 14 5,9 27 -47,3
                  
 Avustettuna toimintana 1063000 1085000 -2,0 11 10 5,9 15 -27,4
                  
 Nettomenot yhteensä 7350000 7567000 -2,9 16 16 1,1 20 -21,3
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1455 1536 -5,3       1639 -11,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 61,4 60,1 2,1       55,0 11,6
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 36,8 36,8 0,1       29,3 25,4
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,0 6,2 -3,7       6,8 -11,5
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 71,0 69,7 1,9       58,2 22,0
 Ostopalveluna 7,2 7,7 -6,1       4,6 57,2
 Avustettuna toimintana 21,8 22,6 -3,7       37,2 -41,5
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 72,7 71,8 1,4       57,3 27,0
 Ostopalveluna 6,6 7,0 -5,8       4,6 43,0
 Avustettuna toimintana 20,6 21,2 -2,7       38,1 -45,8
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 73,9 75,2 -1,6       78,9 -6,3
 - Ostopalveluna 66,3 66,9 -0,8       81,0 -18,1
 - Avustettuna toimintana 68,3 68,4 -0,1       82,0 -16,7
 - Yhteensä 72,2 73,0 -1,1       80,2 -10,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      4 Satakunta
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1872,5 1900,0 -1,4       53003,0 -96,5
 - 1. lk 1103,0 1138,5 -3,1       33120,5 -96,7
 - 2. lk 699,0 690,5 1,2       17695,5 -96,0
 - 3-9 lk er.op. 70,5 71,0 -0,7       2187,0 -96,8
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 87513 77611 12,8       2476730 -96,5
 - perusop. lain muk. tunnit 65087 54253 20,0       1954497 -96,7
                  
 ostopalveluna, josta 49018 69546 -29,5       194935 -74,9
 - perusop. lain muk. tunnit 33832 46240 -26,8       157885 -78,6
                  
 avustettuna toimintana, josta 15102 14868 1,6       1584010 -99,0
 - perusop. lain muk. tunnit 12150 12082 0,6       1298785 -99,1
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 151633 162025 -6,4       4255675 -96,4
 - perusop. lain muk. tunnit 111069 112575 -1,3       3411167 -96,7
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3243000 3032000 7,0 37 39 -5,1 32 17,4
 - palkat 2606000 2394000 8,9 30 31 -3,5 23 29,3
 - muut menot 637000 638000 -0,2 7 8 -11,5 9 -14,9
                  
 Ostopalveluna 1621000 2018000 -19,7 33 29 14,0 30 9,9
 - palkat 0 7000 -100,0 0 0 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 1621000 2011000 -19,4 33 29 14,4 30 10,4
                  
 Avustettuna toimintana 207000 282000 -26,6 14 19 -27,7 15 -8,3
 - palkat 5000 4000 25,0 0 0 23,1 0 -17,3
 - muut menot 202000 278000 -27,3 13 19 -28,5 15 -8,0
                  
 Kustannukset yhteensä 5071000 5332000 -4,9 33 33 1,6 25 32,1
 - palkat 2611000 2405000 8,6 17 15 16,0 14 27,0
 - muut menot 2460000 2927000 -16,0 16 18 -10,2 12 37,9
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 64,0 56,9 12,5       72,6 -11,9
 Ostopalveluna 32,0 37,8 -15,5       5,4 486,9
 Avustettuna toimintana 4,1 5,3 -22,8       22,0 -81,4
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2708 2806 -3,5       2033 33,2
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 519000 495000 4,8 6 6 -7,0 7 -20,4
 - muut tulot 81000 160000 -49,4 1 2 -55,1 1 58,3
 Ostopalveluna                
 - maksut 453000 486000 -6,8 9 7 32,2 3 229,9
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 26000 62000 -58,1 2 4 -58,7 0 602,9
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 998000 1043000 -4,3 7 6 2,2 5 44,4
 - muut tulot 81000 160000 -49,4 1 1 -45,9 0 56,2
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 576 633 -9,0       393 46,5
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 86,5 75,6 14,5       92,7 -6,7
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 92,5 86,7 6,7       93,0 -0,6
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 2643000 2377000 11,2 30 31 -1,4 24 28,3
                  
 Ostopalveluna 1168000 1532000 -23,8 24 22 8,2 27 -12,6
                  
 Avustettuna toimintana 181000 220000 -17,7 12 15 -19,0 15 -18,4
                  
 Nettomenot yhteensä 3992000 4129000 -3,3 26 25 3,3 20 28,9
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 2132 2173 -1,9       1639 30,0
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 49,5 48,7 1,5       55,0 -10,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 30,0 29,6 1,2       29,3 2,1
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 4,8 4,9 -2,3       6,8 -29,1
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 57,7 47,9 20,5       58,2 -0,8
 Ostopalveluna 32,3 42,9 -24,7       4,6 605,7
 Avustettuna toimintana 10,0 9,2 8,5       37,2 -73,2
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 58,6 48,2 21,6       57,3 2,3
 Ostopalveluna 30,5 41,1 -25,8       4,6 558,1
 Avustettuna toimintana 10,9 10,7 1,9       38,1 -71,3
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 74,4 69,9 6,4       78,9 -5,8
 - Ostopalveluna 69,0 66,5 3,8       81,0 -14,8
 - Avustettuna toimintana 80,5 81,3 -1,0       82,0 -1,9
 - Yhteensä 73,2 69,5 5,4       80,2 -8,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      5 Kanta-Häme
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1579,5 1627,0 -2,9       53003,0 -97,0
 - 1. lk 994,5 1043,5 -4,7       33120,5 -97,0
 - 2. lk 501,5 507,5 -1,2       17695,5 -97,2
 - 3-9 lk er.op. 83,5 76,0 9,9       2187,0 -96,2
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 71921 75361 -4,6       2476730 -97,1
 - perusop. lain muk. tunnit 64217 68499 -6,3       1954497 -96,7
                  
 ostopalveluna, josta 0 0 0,0       194935 -100,0
 - perusop. lain muk. tunnit 0 0 0,0       157885 -100,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 38120 39908 -4,5       1584010 -97,6
 - perusop. lain muk. tunnit 38120 39908 -4,5       1298785 -97,1
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 110041 115269 -4,5       4255675 -97,4
 - perusop. lain muk. tunnit 102337 108407 -5,6       3411167 -97,0
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 2043000 2095000 -2,5 28 28 2,2 32 -10,0
 - palkat 1633000 1675000 -2,5 23 22 2,2 23 -1,4
 - muut menot 410000 420000 -2,4 6 6 2,3 9 -33,3
                  
 Ostopalveluna 0 0 0,0 0 0 0,0 30 -100,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 0 0 0,0 0 0 0,0 30 -100,0
                  
 Avustettuna toimintana 741000 854000 -13,2 19 21 -9,2 15 30,1
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 741000 854000 -13,2 19 21 -9,2 15 33,7
                  
 Kustannukset yhteensä 2784000 2949000 -5,6 25 26 -1,1 25 -0,1
 - palkat 1633000 1675000 -2,5 15 15 2,1 14 9,5
 - muut menot 1151000 1274000 -9,7 10 11 -5,4 12 -11,1
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 73,4 71,0 3,3       72,6 1,1
 Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       5,4 -100,0
 Avustettuna toimintana 26,6 29,0 -8,1       22,0 21,2
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1763 1813 -2,8       2033 -13,3
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 591000 577000 2,4 8 8 7,3 7 10,2
 - muut tulot 9000 5000 80,0 0 0 88,6 1 -78,6
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 16000 -100,0 0 0 -100,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 591000 593000 -0,3 5 5 4,4 5 17,8
 - muut tulot 9000 5000 80,0 0 0 88,6 0 -76,1
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 380 368 3,4       393 -3,4
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 98,5 99,1 -0,6       92,7 6,2
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 100,0 -100,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 98,5 99,2 -0,7       93,0 5,9
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1443000 1513000 -4,6 20 20 -0,1 24 -14,8
                  
 Ostopalveluna 0 0 0,0 0 0 0,0 27 -100,0
                  
 Avustettuna toimintana 741000 838000 -11,6 19 21 -7,4 15 32,3
                  
 Nettomenot yhteensä 2184000 2351000 -7,1 20 20 -2,7 20 -2,8
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1383 1445 -4,3       1639 -15,7
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 50,2 51,6 -2,7       55,0 -8,6
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 24,8 25,6 -3,3       29,3 -15,6
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 9,0 8,3 8,8       6,8 32,3
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 65,4 65,4 -0,0       58,2 12,3
 Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       4,6 -100,0
 Avustettuna toimintana 34,6 34,6 0,1       37,2 -6,9
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 62,8 63,2 -0,7       57,3 9,5
 Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       4,6 -100,0
 Avustettuna toimintana 37,2 36,8 1,2       38,1 -2,2
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 89,3 90,9 -1,8       78,9 13,1
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       81,0 -100,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       82,0 22,0
 - Yhteensä 93,0 94,0 -1,1       80,2 16,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      6 Pirkanmaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 5660,5 5670,5 -0,2       53003,0 -89,3
 - 1. lk 3365,5 3335,0 0,9       33120,5 -89,8
 - 2. lk 1947,0 2030,5 -4,1       17695,5 -89,0
 - 3-9 lk er.op. 348,0 305,0 14,1       2187,0 -84,1
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 415602 417606 -0,5       2476730 -83,2
 - perusop. lain muk. tunnit 299054 303237 -1,4       1954497 -84,7
                  
 ostopalveluna, josta 4392 2270 93,5       194935 -97,7
 - perusop. lain muk. tunnit 4392 2176 101,8       157885 -97,2
                  
 avustettuna toimintana, josta 121504 119632 1,6       1584010 -92,3
 - perusop. lain muk. tunnit 97586 97031 0,6       1298785 -92,5
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 541498 539508 0,4       4255675 -87,3
 - perusop. lain muk. tunnit 401032 402444 -0,4       3411167 -88,2
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 9768000 10256000 -4,8 24 25 -4,3 32 -25,6
 - palkat 7185000 7773000 -7,6 17 19 -7,1 23 -24,9
 - muut menot 2583000 2483000 4,0 6 6 4,5 9 -27,3
                  
 Ostopalveluna 53000 12000 341,7 12 5 128,3 30 -59,9
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 53000 12000 341,7 12 5 128,3 30 -59,7
                  
 Avustettuna toimintana 1613000 1597000 1,0 13 13 -0,6 15 -11,1
 - palkat 1000 0 0,0 0 0 0,0 0 -97,9
 - muut menot 1612000 1597000 0,9 13 13 -0,6 15 -8,8
                  
 Kustannukset yhteensä 11434000 11865000 -3,6 21 22 -4,0 25 -16,6
 - palkat 7186000 7773000 -7,6 13 14 -7,9 14 -2,1
 - muut menot 4248000 4092000 3,8 8 8 3,4 12 -33,3
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 85,4 86,4 -1,2       72,6 17,7
 Ostopalveluna 0,5 0,1 358,3       5,4 -91,5
 Avustettuna toimintana 14,1 13,5 4,8       22,0 -35,8
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2020 2092 -3,5       2033 -0,6
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 2701000 2644000 2,2 6 6 2,6 7 -12,8
 - muut tulot 41000 33000 24,2 0 0 24,8 1 -83,1
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 2701000 2644000 2,2 5 5 1,8 5 9,4
 - muut tulot 41000 33000 24,2 0 0 23,8 0 -77,9
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 484 472 2,6       393 23,1
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 98,5 98,8 -0,3       92,7 6,2
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 98,5 98,8 -0,3       93,0 5,9
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 7026000 7579000 -7,3 17 18 -6,8 24 -28,2
                  
 Ostopalveluna 53000 12000 341,7 12 5 128,3 27 -55,7
                  
 Avustettuna toimintana 1613000 1597000 1,0 13 13 -0,6 15 -9,7
                  
 Nettomenot yhteensä 8692000 9188000 -5,4 16 17 -5,7 20 -21,4
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1536 1620 -5,2       1639 -6,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 59,5 59,6 -0,2       55,0 8,2
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 34,8 36,8 -5,6       29,3 18,5
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 15,3 13,6 12,9       6,8 125,5
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 76,8 77,4 -0,8       58,2 31,9
 Ostopalveluna 0,8 0,4 92,8       4,6 -82,3
 Avustettuna toimintana 22,4 22,2 1,2       37,2 -39,7
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 74,6 75,3 -1,0       57,3 30,1
 Ostopalveluna 1,1 0,5 102,5       4,6 -76,3
 Avustettuna toimintana 24,3 24,1 0,9       38,1 -36,1
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 72,0 72,6 -0,9       78,9 -8,8
 - Ostopalveluna 100,0 95,9 4,3       81,0 23,5
 - Avustettuna toimintana 80,3 81,1 -1,0       82,0 -2,0
 - Yhteensä 74,1 74,6 -0,7       80,2 -7,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      7 Päijät-Häme
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1327,5 1331,5 -0,3       53003,0 -97,5
 - 1. lk 942,5 943,0 -0,1       33120,5 -97,2
 - 2. lk 339,0 337,0 0,6       17695,5 -98,1
 - 3-9 lk er.op. 46,0 51,5 -10,7       2187,0 -97,9
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 55463 56837 -2,4       2476730 -97,8
 - perusop. lain muk. tunnit 49548 51260 -3,3       1954497 -97,5
                  
 ostopalveluna, josta 6191 5494 12,7       194935 -96,8
 - perusop. lain muk. tunnit 5096 4536 12,3       157885 -96,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 36274 35167 3,1       1584010 -97,7
 - perusop. lain muk. tunnit 35624 34552 3,1       1298785 -97,3
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 97928 97498 0,4       4255675 -97,7
 - perusop. lain muk. tunnit 90268 90348 -0,1       3411167 -97,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1315000 1417000 -7,2 24 25 -4,9 32 -24,9
 - palkat 784000 1021000 -23,2 14 18 -21,3 23 -38,6
 - muut menot 531000 396000 34,1 10 7 37,4 9 11,9
                  
 Ostopalveluna 206000 151000 36,4 33 27 21,1 30 10,5
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 206000 151000 36,4 33 27 21,1 30 11,1
                  
 Avustettuna toimintana 600000 576000 4,2 17 16 1,0 15 10,7
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 600000 576000 4,2 17 16 1,0 15 13,8
                  
 Kustannukset yhteensä 2121000 2144000 -1,1 22 22 -1,5 25 -14,5
 - palkat 784000 1021000 -23,2 8 10 -23,5 14 -40,9
 - muut menot 1337000 1123000 19,1 14 12 18,5 12 16,1
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 62,0 66,1 -6,2       72,6 -14,6
 Ostopalveluna 9,7 7,0 37,9       5,4 78,3
 Avustettuna toimintana 28,3 26,9 5,3       22,0 28,8
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1598 1610 -0,8       2033 -21,4
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 297000 320000 -7,2 5 6 -4,9 7 -28,2
 - muut tulot 23000 38000 -39,5 0 1 -38,0 1 -29,1
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 297000 320000 -7,2 3 3 -7,6 5 -33,5
 - muut tulot 23000 38000 -39,5 0 0 -39,7 0 -31,3
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 241 269 -10,3       393 -38,7
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 92,8 89,4 3,8       92,7 0,1
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 92,8 89,4 3,8       93,0 -0,2
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 995000 1059000 -6,0 18 19 -3,7 24 -23,8
                  
 Ostopalveluna 206000 151000 36,4 33 27 21,1 27 22,0
                  
 Avustettuna toimintana 600000 576000 4,2 17 16 1,0 15 12,6
                  
 Nettomenot yhteensä 1801000 1786000 0,8 18 18 0,4 20 -9,9
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1357 1341 1,1       1639 -17,2
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 45,2 45,2 -0,0       55,0 -17,8
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 16,1 15,7 2,4       29,3 -45,1
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 3,0 3,4 -12,5       6,8 -55,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 56,6 58,3 -2,8       58,2 -2,7
 Ostopalveluna 6,3 5,6 12,2       4,6 38,0
 Avustettuna toimintana 37,0 36,1 2,7       37,2 -0,5
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 54,9 56,7 -3,3       57,3 -4,2
 Ostopalveluna 5,6 5,0 12,4       4,6 22,0
 Avustettuna toimintana 39,5 38,2 3,2       38,1 3,7
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 89,3 90,2 -0,9       78,9 13,2
 - Ostopalveluna 82,3 82,6 -0,3       81,0 1,6
 - Avustettuna toimintana 98,2 98,3 -0,0       82,0 19,8
 - Yhteensä 92,2 92,7 -0,5       80,2 15,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      8 Kymenlaakso
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1274,0 1345,5 -5,3       53003,0 -97,6
 - 1. lk 802,0 826,5 -3,0       33120,5 -97,6
 - 2. lk 408,0 454,0 -10,1       17695,5 -97,7
 - 3-9 lk er.op. 64,0 65,0 -1,5       2187,0 -97,1
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 59158 65748 -10,0       2476730 -97,6
 - perusop. lain muk. tunnit 48298 58498 -17,4       1954497 -97,5
                  
 ostopalveluna, josta 5108 4855 5,2       194935 -97,4
 - perusop. lain muk. tunnit 4440 4101 8,3       157885 -97,2
                  
 avustettuna toimintana, josta 13509 16416 -17,7       1584010 -99,1
 - perusop. lain muk. tunnit 12404 15080 -17,7       1298785 -99,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 77775 87019 -10,6       4255675 -98,2
 - perusop. lain muk. tunnit 65142 77679 -16,1       3411167 -98,1
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1939000 2434000 -20,3 33 37 -11,5 32 3,8
 - palkat 1456000 1864000 -21,9 25 28 -13,2 23 6,9
 - muut menot 483000 570000 -15,3 8 9 -5,8 9 -4,5
                  
 Ostopalveluna 481000 64000 651,6 94 13 614,3 30 212,8
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 481000 64000 651,6 94 13 614,3 30 214,3
                  
 Avustettuna toimintana 225000 299000 -24,7 17 18 -8,6 15 11,5
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 225000 299000 -24,7 17 18 -8,6 15 14,5
                  
 Kustannukset yhteensä 2645000 2797000 -5,4 34 32 5,8 25 34,3
 - palkat 1456000 1864000 -21,9 19 21 -12,6 14 38,1
 - muut menot 1189000 933000 27,4 15 11 42,6 12 30,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 73,3 87,0 -15,8       72,6 1,0
 Ostopalveluna 18,2 2,3 694,8       5,4 233,9
 Avustettuna toimintana 8,5 10,7 -20,4       22,0 -61,3
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2076 2079 -0,1       2033 2,1
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 503000 519000 -3,1 9 8 7,7 7 14,1
 - muut tulot 19000 9000 111,1 0 0 134,6 1 -45,1
 Ostopalveluna                
 - maksut 29000 21000 38,1 6 4 31,3 3 102,7
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 532000 540000 -1,5 7 6 10,2 5 50,1
 - muut tulot 19000 9000 111,1 0 0 136,2 0 -28,5
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 432 408 6,0       393 9,9
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 96,4 98,3 -2,0       92,7 3,9
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 96,6 98,4 -1,8       93,0 3,8
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1417000 1906000 -25,7 24 29 -17,4 24 1,8
                  
 Ostopalveluna 452000 43000 951,2 88 9 899,1 27 224,5
                  
 Avustettuna toimintana 225000 299000 -24,7 17 18 -8,6 15 13,3
                  
 Nettomenot yhteensä 2094000 2248000 -6,9 27 26 4,2 20 31,9
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1644 1671 -1,6       1639 0,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 47,5 48,8 -2,7       55,0 -13,7
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 23,8 26,1 -8,9       29,3 -19,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 4,4 4,6 -5,2       6,8 -35,7
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 76,1 75,6 0,7       58,2 30,7
 Ostopalveluna 6,6 5,6 17,7       4,6 43,4
 Avustettuna toimintana 17,4 18,9 -7,9       37,2 -53,3
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 74,1 75,3 -1,5       57,3 29,4
 Ostopalveluna 6,8 5,3 29,1       4,6 47,3
 Avustettuna toimintana 19,0 19,4 -1,9       38,1 -50,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 81,6 89,0 -8,2       78,9 3,5
 - Ostopalveluna 86,9 84,5 2,9       81,0 7,3
 - Avustettuna toimintana 91,8 91,9 -0,0       82,0 12,0
 - Yhteensä 83,8 89,3 -6,2       80,2 4,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      9 Etelä-Karjala
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1106,5 1147,5 -3,6       53003,0 -97,9
 - 1. lk 705,0 717,0 -1,7       33120,5 -97,9
 - 2. lk 357,0 369,0 -3,3       17695,5 -98,0
 - 3-9 lk er.op. 44,5 61,5 -27,6       2187,0 -98,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 47787 49092 -2,7       2476730 -98,1
 - perusop. lain muk. tunnit 45137 46098 -2,1       1954497 -97,7
                  
 ostopalveluna, josta 849 810 4,8       194935 -99,6
 - perusop. lain muk. tunnit 728 744 -2,2       157885 -99,5
                  
 avustettuna toimintana, josta 28174 31504 -10,6       1584010 -98,2
 - perusop. lain muk. tunnit 28174 31504 -10,6       1298785 -97,8
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 76810 81406 -5,6       4255675 -98,2
 - perusop. lain muk. tunnit 74039 78346 -5,5       3411167 -97,8
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1967000 1921000 2,4 41 39 5,2 32 30,4
 - palkat 1229000 1211000 1,5 26 25 4,3 23 11,7
 - muut menot 738000 710000 3,9 15 14 6,8 9 80,6
                  
 Ostopalveluna 11000 11000 0,0 13 14 -4,6 30 -57,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 11000 11000 0,0 13 14 -4,6 30 -56,8
                  
 Avustettuna toimintana 383000 411000 -6,8 14 13 4,2 15 -9,0
 - palkat 21000 24000 -12,5 1 1 -2,2 0 86,2
 - muut menot 362000 387000 -6,5 13 12 4,6 15 -11,6
                  
 Kustannukset yhteensä 2361000 2343000 0,8 31 29 6,8 25 21,4
 - palkat 1250000 1235000 1,2 16 15 7,3 14 20,1
 - muut menot 1111000 1108000 0,3 14 14 6,3 12 23,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 83,3 82,0 1,6       72,6 14,8
 Ostopalveluna 0,5 0,5 -0,8       5,4 -91,4
 Avustettuna toimintana 16,2 17,5 -7,5       22,0 -26,1
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2134 2042 4,5       2033 5,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 361000 386000 -6,5 8 8 -3,9 7 1,3
 - muut tulot 0 3000 -100,0 0 0 -100,0 1 -100,0
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 361000 386000 -6,5 5 5 -0,9 5 3,1
 - muut tulot 0 3000 -100,0 0 0 -100,0 0 -100,0
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 326 339 -3,8       393 -17,1
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 100,0 99,2 0,8       92,7 7,8
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 100,0 99,2 0,8       93,0 7,5
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1606000 1532000 4,8 34 31 7,7 24 42,8
                  
 Ostopalveluna 11000 11000 0,0 13 14 -4,6 27 -52,5
                  
 Avustettuna toimintana 383000 411000 -6,8 14 13 4,2 15 -7,5
                  
 Nettomenot yhteensä 2000000 1954000 2,4 26 24 8,5 20 27,5
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1808 1703 6,1       1639 10,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 54,9 55,3 -0,6       55,0 -0,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 27,4 28,3 -3,5       29,3 -6,8
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 5,4 7,5 -27,9       6,8 -21,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 62,2 60,3 3,2       58,2 6,9
 Ostopalveluna 1,1 1,0 11,1       4,6 -75,9
 Avustettuna toimintana 36,7 38,7 -5,2       37,2 -1,5
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 61,0 58,8 3,6       57,3 6,4
 Ostopalveluna 1,0 0,9 3,5       4,6 -78,8
 Avustettuna toimintana 38,1 40,2 -5,4       38,1 -0,1
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 94,5 93,9 0,6       78,9 19,7
 - Ostopalveluna 85,7 91,9 -6,6       81,0 5,9
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       82,0 22,0
 - Yhteensä 96,4 96,2 0,2       80,2 20,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     10 Etelä-Savo
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1184,0 1213,5 -2,4       53003,0 -97,8
 - 1. lk 776,0 813,0 -4,6       33120,5 -97,7
 - 2. lk 364,5 358,0 1,8       17695,5 -97,9
 - 3-9 lk er.op. 43,5 42,5 2,4       2187,0 -98,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 56879 57203 -0,6       2476730 -97,7
 - perusop. lain muk. tunnit 47880 48248 -0,8       1954497 -97,6
                  
 ostopalveluna, josta 740 1753 -57,8       194935 -99,6
 - perusop. lain muk. tunnit 740 1753 -57,8       157885 -99,5
                  
 avustettuna toimintana, josta 47763 50260 -5,0       1584010 -97,0
 - perusop. lain muk. tunnit 39696 42851 -7,4       1298785 -96,9
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 105382 109216 -3,5       4255675 -97,5
 - perusop. lain muk. tunnit 88316 92852 -4,9       3411167 -97,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1387000 1480000 -6,3 24 26 -5,7 32 -22,8
 - palkat 1033000 1158000 -10,8 18 20 -10,3 23 -21,1
 - muut menot 354000 322000 9,9 6 6 10,6 9 -27,2
                  
 Ostopalveluna 51000 44000 15,9 69 25 174,6 30 128,9
 - palkat 14000 0 0,0 19 0 0,0 0 13071,3
 - muut menot 37000 44000 -15,9 50 25 99,2 30 66,9
                  
 Avustettuna toimintana 709000 730000 -2,9 15 15 2,2 15 -0,6
 - palkat 5000 379000 -98,7 0 8 -98,6 0 -73,8
 - muut menot 704000 351000 100,6 15 7 111,1 15 1,4
                  
 Kustannukset yhteensä 2147000 2254000 -4,7 20 21 -1,3 25 -19,5
 - palkat 1052000 1537000 -31,6 10 14 -29,1 14 -26,4
 - muut menot 1095000 717000 52,7 10 7 58,3 12 -11,7
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 64,6 65,7 -1,6       72,6 -11,0
 Ostopalveluna 2,4 2,0 21,7       5,4 -56,4
 Avustettuna toimintana 33,0 32,4 2,0       22,0 50,3
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1813 1857 -2,4       2033 -10,8
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 336000 352000 -4,5 6 6 -4,0 7 -20,8
 - muut tulot 19000 48000 -60,4 0 1 -60,2 1 -42,9
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 3000 -100,0 0 2 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 336000 355000 -5,4 3 3 -1,9 5 -30,0
 - muut tulot 19000 48000 -60,4 0 0 -59,0 0 -47,3
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 300 332 -9,7       393 -23,8
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 94,6 88,0 7,6       92,7 2,1
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 94,6 88,1 7,4       93,0 1,7
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1032000 1080000 -4,4 18 19 -3,9 24 -22,9
                  
 Ostopalveluna 51000 41000 24,4 69 23 194,7 27 152,8
                  
 Avustettuna toimintana 709000 730000 -2,9 15 15 2,2 15 1,0
                  
 Nettomenot yhteensä 1792000 1851000 -3,2 17 17 0,3 20 -16,7
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1514 1525 -0,8       1639 -7,7
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 58,0 58,8 -1,5       55,0 5,4
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 26,3 25,1 4,6       29,3 -10,4
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 5,0 4,8 3,9       6,8 -26,3
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 54,0 52,4 3,1       58,2 -7,3
 Ostopalveluna 0,7 1,6 -56,3       4,6 -84,7
 Avustettuna toimintana 45,3 46,0 -1,5       37,2 21,8
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 54,2 52,0 4,3       57,3 -5,4
 Ostopalveluna 0,8 1,9 -55,6       4,6 -81,9
 Avustettuna toimintana 44,9 46,1 -2,6       38,1 18,1
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 84,2 84,3 -0,2       78,9 6,7
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       81,0 23,5
 - Avustettuna toimintana 83,1 85,3 -2,5       82,0 1,4
 - Yhteensä 83,8 85,0 -1,4       80,2 4,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     11 Pohjois-Savo
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 2136,5 2105,5 1,5       53003,0 -96,0
 - 1. lk 1396,5 1382,5 1,0       33120,5 -95,8
 - 2. lk 635,0 631,0 0,6       17695,5 -96,4
 - 3-9 lk er.op. 105,0 92,0 14,1       2187,0 -95,2
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 136478 130381 4,7       2476730 -94,5
 - perusop. lain muk. tunnit 122782 116069 5,8       1954497 -93,7
                  
 ostopalveluna, josta 17080 32265 -47,1       194935 -91,2
 - perusop. lain muk. tunnit 16798 31885 -47,3       157885 -89,4
                  
 avustettuna toimintana, josta 25568 14339 78,3       1584010 -98,4
 - perusop. lain muk. tunnit 25340 13852 82,9       1298785 -98,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 179126 176985 1,2       4255675 -95,8
 - perusop. lain muk. tunnit 164920 161806 1,9       3411167 -95,2
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3850000 3681000 4,6 28 28 -0,1 32 -10,7
 - palkat 3055000 3005000 1,7 22 23 -2,9 23 -2,8
 - muut menot 795000 676000 17,6 6 5 12,3 9 -31,9
                  
 Ostopalveluna 248000 266000 -6,8 15 8 76,1 30 -51,8
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 248000 266000 -6,8 15 8 76,1 30 -51,5
                  
 Avustettuna toimintana 196000 224000 -12,5 8 16 -50,9 15 -48,7
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 196000 224000 -12,5 8 16 -50,9 15 -47,3
                  
 Kustannukset yhteensä 4294000 4171000 2,9 24 24 1,7 25 -5,3
 - palkat 3055000 3005000 1,7 17 17 0,4 14 25,8
 - muut menot 1239000 1166000 6,3 7 7 5,0 12 -41,2
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 89,7 88,3 1,6       72,6 23,5
 Ostopalveluna 5,8 6,4 -9,4       5,4 6,0
 Avustettuna toimintana 4,6 5,4 -15,0       22,0 -79,2
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2010 1981 1,5       2033 -1,1
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 868000 846000 2,6 6 6 -2,0 7 -14,7
 - muut tulot 25000 24000 4,2 0 0 -0,5 1 -68,7
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 868000 846000 2,6 5 5 1,4 5 6,3
 - muut tulot 25000 24000 4,2 0 0 2,9 0 -59,2
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 418 413 1,2       393 6,2
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 97,2 97,2 -0,0       92,7 4,8
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 97,2 97,2 -0,0       93,0 4,5
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 2957000 2811000 5,2 22 22 0,5 24 -8,0
                  
 Ostopalveluna 248000 266000 -6,8 15 8 76,1 27 -46,7
                  
 Avustettuna toimintana 196000 224000 -12,5 8 16 -50,9 15 -47,8
                  
 Nettomenot yhteensä 3401000 3301000 3,0 19 19 1,8 20 -7,0
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1592 1568 1,5       1639 -2,9
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 55,9 54,8 2,2       55,0 1,8
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 25,2 24,5 2,9       29,3 -14,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 8,1 6,7 20,2       6,8 19,1
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 76,2 73,7 3,4       58,2 30,9
 Ostopalveluna 9,5 18,2 -47,7       4,6 108,2
 Avustettuna toimintana 14,3 8,1 76,2       37,2 -61,7
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 74,4 71,7 3,8       57,3 29,9
 Ostopalveluna 10,2 19,7 -48,3       4,6 120,1
 Avustettuna toimintana 15,4 8,6 79,5       38,1 -59,6
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 90,0 89,0 1,1       78,9 14,0
 - Ostopalveluna 98,3 98,8 -0,5       81,0 21,4
 - Avustettuna toimintana 99,1 96,6 2,6       82,0 20,9
 - Yhteensä 92,1 91,4 0,7       80,2 14,9

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     12 Pohjois-Karjala
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1128,0 1121,5 0,6       53003,0 -97,9
 - 1. lk 763,0 733,0 4,1       33120,5 -97,7
 - 2. lk 323,0 341,0 -5,3       17695,5 -98,2
 - 3-9 lk er.op. 42,0 47,5 -11,6       2187,0 -98,1
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 30142 32586 -7,5       2476730 -98,8
 - perusop. lain muk. tunnit 25742 28108 -8,4       1954497 -98,7
                  
 ostopalveluna, josta 13417 13100 2,4       194935 -93,1
 - perusop. lain muk. tunnit 11702 11428 2,4       157885 -92,6
                  
 avustettuna toimintana, josta 20630 20014 3,1       1584010 -98,7
 - perusop. lain muk. tunnit 18584 17924 3,7       1298785 -98,6
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 64189 65700 -2,3       4255675 -98,5
 - perusop. lain muk. tunnit 56028 57460 -2,5       3411167 -98,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1075000 1023000 5,1 36 31 13,6 32 12,9
 - palkat 844000 772000 9,3 28 24 18,2 23 21,6
 - muut menot 231000 251000 -8,0 8 8 -0,5 9 -10,4
                  
 Ostopalveluna 285000 292000 -2,4 21 22 -4,7 30 -29,4
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 285000 292000 -2,4 21 22 -4,7 30 -29,1
                  
 Avustettuna toimintana 351000 341000 2,9 17 17 -0,1 15 13,9
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 351000 341000 2,9 17 17 -0,1 15 17,0
                  
 Kustannukset yhteensä 1711000 1656000 3,3 27 25 5,8 25 5,3
 - palkat 844000 772000 9,3 13 12 11,9 14 -3,0
 - muut menot 867000 884000 -1,9 14 13 0,4 12 14,8
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 62,8 61,8 1,7       72,6 -13,4
 Ostopalveluna 16,7 17,6 -5,5       5,4 205,8
 Avustettuna toimintana 20,5 20,6 -0,4       22,0 -6,6
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1517 1477 2,7       2033 -25,4
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 203000 213000 -4,7 7 7 3,0 7 -9,7
 - muut tulot 34000 42000 -19,0 1 1 -12,5 1 92,9
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 203000 213000 -4,7 3 3 -2,5 5 -30,6
 - muut tulot 34000 42000 -19,0 1 1 -17,1 0 54,9
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 210 227 -7,6       393 -46,6
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 85,7 83,5 2,5       92,7 -7,6
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 85,7 83,5 2,5       93,0 -7,9
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 838000 768000 9,1 28 24 18,0 24 18,1
                  
 Ostopalveluna 285000 292000 -2,4 21 22 -4,7 27 -22,1
                  
 Avustettuna toimintana 351000 341000 2,9 17 17 -0,1 15 15,8
                  
 Nettomenot yhteensä 1474000 1401000 5,2 23 21 7,7 20 12,5
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1307 1249 4,6       1639 -20,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 48,4 45,8 5,7       55,0 -12,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 20,1 21,1 -4,8       29,3 -31,4
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 4,6 4,9 -5,5       6,8 -32,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 47,0 49,6 -5,3       58,2 -19,3
 Ostopalveluna 20,9 19,9 4,8       4,6 356,3
 Avustettuna toimintana 32,1 30,5 5,5       37,2 -13,7
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 45,9 48,9 -6,1       57,3 -19,8
 Ostopalveluna 20,9 19,9 5,0       4,6 351,2
 Avustettuna toimintana 33,2 31,2 6,3       38,1 -12,9
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 85,4 86,3 -1,0       78,9 8,2
 - Ostopalveluna 87,2 87,2 -0,0       81,0 7,7
 - Avustettuna toimintana 90,1 89,6 0,6       82,0 9,9
 - Yhteensä 87,3 87,5 -0,2       80,2 8,9

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     13 Keski-Suomi
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 2647,5 2624,5 0,9       53003,0 -95,0
 - 1. lk 1492,5 1517,5 -1,6       33120,5 -95,5
 - 2. lk 1003,5 952,0 5,4       17695,5 -94,3
 - 3-9 lk er.op. 151,5 155,0 -2,3       2187,0 -93,1
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 122828 122536 0,2       2476730 -95,0
 - perusop. lain muk. tunnit 103714 103251 0,4       1954497 -94,7
                  
 ostopalveluna, josta 17237 20294 -15,1       194935 -91,2
 - perusop. lain muk. tunnit 14452 17309 -16,5       157885 -90,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 82306 79359 3,7       1584010 -94,8
 - perusop. lain muk. tunnit 66619 63915 4,2       1298785 -94,9
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 222371 222189 0,1       4255675 -94,8
 - perusop. lain muk. tunnit 184785 184475 0,2       3411167 -94,6
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3998000 4063000 -1,6 33 33 -1,8 32 3,1
 - palkat 3021000 3076000 -1,8 25 25 -2,0 23 6,8
 - muut menot 977000 987000 -1,0 8 8 -1,2 9 -7,0
                  
 Ostopalveluna 363000 332000 9,3 21 16 28,7 30 -30,0
 - palkat 2000 0 0,0 0 0 0,0 0 -19,2
 - muut menot 361000 332000 8,7 21 16 28,0 30 -30,1
                  
 Avustettuna toimintana 679000 644000 5,4 8 8 1,7 15 -44,8
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 679000 644000 5,4 8 8 1,7 15 -43,3
                  
 Kustannukset yhteensä 5040000 5039000 0,0 23 23 -0,1 25 -10,5
 - palkat 3023000 3076000 -1,7 14 14 -1,8 14 0,3
 - muut menot 2017000 1963000 2,8 9 9 2,7 12 -22,9
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 79,3 80,6 -1,6       72,6 9,3
 Ostopalveluna 7,2 6,6 9,3       5,4 32,2
 Avustettuna toimintana 13,5 12,8 5,4       22,0 -38,7
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1904 1920 -0,8       2033 -6,4
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 832000 812000 2,5 7 7 2,2 7 -9,1
 - muut tulot 48000 31000 54,8 0 0 54,5 1 -33,2
 Ostopalveluna                
 - maksut 12000 13000 -7,7 1 1 8,7 3 -75,1
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 844000 825000 2,3 4 4 2,2 5 -16,7
 - muut tulot 48000 31000 54,8 0 0 54,7 0 -36,9
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 337 326 3,3       393 -14,4
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 94,5 96,3 -1,8       92,7 2,0
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 94,6 96,4 -1,8       93,0 1,7
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 3118000 3220000 -3,2 25 26 -3,4 24 7,8
                  
 Ostopalveluna 351000 319000 10,0 20 16 29,5 27 -25,3
                  
 Avustettuna toimintana 679000 644000 5,4 8 8 1,7 15 -43,9
                  
 Nettomenot yhteensä 4148000 4183000 -0,8 19 19 -0,9 20 -8,6
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1567 1594 -1,7       1639 -4,4
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 47,1 47,2 -0,4       55,0 -14,4
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 31,4 30,8 1,9       29,3 7,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 10,6 11,1 -4,5       6,8 55,8
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 55,2 55,1 0,2       58,2 -5,1
 Ostopalveluna 7,8 9,1 -15,1       4,6 69,2
 Avustettuna toimintana 37,0 35,7 3,6       37,2 -0,6
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 56,1 56,0 0,3       57,3 -2,0
 Ostopalveluna 7,8 9,4 -16,6       4,6 69,0
 Avustettuna toimintana 36,1 34,6 4,1       38,1 -5,3
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 84,4 84,3 0,2       78,9 7,0
 - Ostopalveluna 83,8 85,3 -1,7       81,0 3,5
 - Avustettuna toimintana 80,9 80,5 0,5       82,0 -1,3
 - Yhteensä 83,1 83,0 0,1       80,2 3,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     14 Etelä-Pohjanmaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1312,0 1371,0 -4,3       53003,0 -97,5
 - 1. lk 863,0 888,0 -2,8       33120,5 -97,4
 - 2. lk 368,0 406,5 -9,5       17695,5 -97,9
 - 3-9 lk er.op. 81,0 76,5 5,9       2187,0 -96,3
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 115143 115067 0,1       2476730 -95,4
 - perusop. lain muk. tunnit 101985 101915 0,1       1954497 -94,8
                  
 ostopalveluna, josta 336 706 -52,4       194935 -99,8
 - perusop. lain muk. tunnit 288 660 -56,4       157885 -99,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 0 380 -100,0       1584010 -100,0
 - perusop. lain muk. tunnit 0 380 -100,0       1298785 -100,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 115479 116153 -0,6       4255675 -97,3
 - perusop. lain muk. tunnit 102273 102955 -0,7       3411167 -97,0
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3547000 3527000 0,6 31 31 0,5 32 -2,4
 - palkat 2949000 2938000 0,4 26 26 0,3 23 11,2
 - muut menot 598000 589000 1,5 5 5 1,5 9 -39,3
                  
 Ostopalveluna 14000 41000 -65,9 42 58 -28,3 30 38,4
 - palkat 0 1000 -100,0 0 1 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 14000 40000 -65,0 42 57 -26,5 30 39,1
                  
 Avustettuna toimintana 0 10000 -100,0 0 26 -100,0 15 -100,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 0 10000 -100,0 0 26 -100,0 15 -100,0
                  
 Kustannukset yhteensä 3561000 3578000 -0,5 31 31 0,1 25 21,8
 - palkat 2949000 2939000 0,3 26 25 0,9 14 88,4
 - muut menot 612000 639000 -4,2 5 6 -3,7 12 -54,9
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 99,6 98,6 1,0       72,6 37,2
 Ostopalveluna 0,4 1,1 -65,7       5,4 -92,8
 Avustettuna toimintana 0,0 0,3 -100,0       22,0 -100,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2714 2610 4,0       2033 33,5
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 821000 788000 4,2 7 7 4,1 7 -4,3
 - muut tulot 299000 257000 16,3 3 2 16,3 1 344,2
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 6000 -100,0 0 8 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 3000 -100,0 0 8 -100,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 821000 797000 3,0 7 7 3,6 5 56,0
 - muut tulot 299000 257000 16,3 3 2 17,0 0 657,3
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 854 769 11,0       393 117,0
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 73,3 75,4 -2,8       92,7 -20,9
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 100,0 -100,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 73,3 75,6 -3,1       93,0 -21,2
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 2427000 2482000 -2,2 21 22 -2,3 24 -10,5
                  
 Ostopalveluna 14000 35000 -60,0 42 50 -16,0 27 52,8
                  
 Avustettuna toimintana 0 7000 -100,0 0 18 -100,0 15 -100,0
                  
 Nettomenot yhteensä 2441000 2524000 -3,3 21 22 -2,7 20 3,5
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1861 1841 1,1       1639 13,5
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 38,9 40,9 -4,9       55,0 -29,2
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 16,9 18,2 -6,8       29,3 -42,3
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,9 6,5 6,1       6,8 0,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 99,7 99,1 0,7       58,2 71,3
 Ostopalveluna 0,3 0,6 -52,1       4,6 -93,6
 Avustettuna toimintana 0,0 0,3 -100,0       37,2 -100,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 99,7 99,0 0,7       57,3 74,0
 Ostopalveluna 0,3 0,6 -56,1       4,6 -93,9
 Avustettuna toimintana 0,0 0,4 -100,0       38,1 -100,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 88,6 88,6 0,0       78,9 12,2
 - Ostopalveluna 85,7 93,5 -8,3       81,0 5,8
 - Avustettuna toimintana 0,0 100,0 -100,0       82,0 -100,0
 - Yhteensä 88,6 88,6 -0,1       80,2 10,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     15 Pohjanmaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 2425,0 2349,5 3,2       53003,0 -95,4
 - 1. lk 1372,0 1335,5 2,7       33120,5 -95,9
 - 2. lk 999,5 964,5 3,6       17695,5 -94,4
 - 3-9 lk er.op. 53,5 49,5 8,1       2187,0 -97,6
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 133967 140368 -4,6       2476730 -94,6
 - perusop. lain muk. tunnit 101151 107540 -5,9       1954497 -94,8
                  
 ostopalveluna, josta 8055 7410 8,7       194935 -95,9
 - perusop. lain muk. tunnit 8055 7362 9,4       157885 -94,9
                  
 avustettuna toimintana, josta 39835 38842 2,6       1584010 -97,5
 - perusop. lain muk. tunnit 33195 30404 9,2       1298785 -97,4
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 181857 186620 -2,6       4255675 -95,7
 - perusop. lain muk. tunnit 142401 145306 -2,0       3411167 -95,8
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 3731000 3607000 3,4 28 26 8,4 32 -11,8
 - palkat 2958000 2867000 3,2 22 20 8,1 23 -4,1
 - muut menot 773000 740000 4,5 6 5 9,5 9 -32,5
                  
 Ostopalveluna 303000 304000 -0,3 38 41 -8,3 30 25,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 303000 304000 -0,3 38 41 -8,3 30 25,6
                  
 Avustettuna toimintana 450000 425000 5,9 11 11 3,2 15 -24,4
 - palkat 31000 61000 -49,2 1 2 -50,4 0 94,4
 - muut menot 419000 364000 15,1 11 9 12,2 15 -27,7
                  
 Kustannukset yhteensä 4484000 4336000 3,4 25 23 6,1 25 -2,6
 - palkat 2989000 2928000 2,1 16 16 4,8 14 21,2
 - muut menot 1495000 1408000 6,2 8 8 9,0 12 -30,1
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 83,2 83,2 0,0       72,6 14,6
 Ostopalveluna 6,8 7,0 -3,6       5,4 24,1
 Avustettuna toimintana 10,0 9,8 2,4       22,0 -54,3
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1849 1845 0,2       2033 -9,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 1179000 1128000 4,5 9 8 9,5 7 18,1
 - muut tulot 296000 243000 21,8 2 2 27,6 1 277,9
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 1179000 1129000 4,4 6 6 7,2 5 42,2
 - muut tulot 296000 243000 21,8 2 1 25,0 0 376,1
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 608 584 4,2       393 54,6
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 79,9 82,3 -2,8       92,7 -13,8
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 79,9 82,3 -2,9       93,0 -14,1
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 2256000 2236000 0,9 17 16 5,7 24 -28,5
                  
 Ostopalveluna 303000 303000 0,0 38 41 -8,0 27 38,0
                  
 Avustettuna toimintana 450000 425000 5,9 11 11 3,2 15 -23,1
                  
 Nettomenot yhteensä 3009000 2964000 1,5 17 16 4,2 20 -19,0
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1241 1262 -1,6       1639 -24,3
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 63,5 63,5 -0,0       55,0 15,5
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 47,6 46,6 2,2       29,3 62,3
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 5,9 5,4 9,3       6,8 -13,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 73,7 75,2 -2,1       58,2 26,6
 Ostopalveluna 4,4 4,0 11,6       4,6 -3,3
 Avustettuna toimintana 21,9 20,8 5,2       37,2 -41,2
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 71,0 74,0 -4,0       57,3 24,0
 Ostopalveluna 5,7 5,1 11,6       4,6 22,2
 Avustettuna toimintana 23,3 20,9 11,4       38,1 -38,8
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 75,5 76,6 -1,4       78,9 -4,3
 - Ostopalveluna 100,0 99,4 0,7       81,0 23,5
 - Avustettuna toimintana 83,3 78,3 6,5       82,0 1,6
 - Yhteensä 78,3 77,9 0,6       80,2 -2,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     16 Keski-Pohjanmaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 753,0 735,5 2,4       53003,0 -98,6
 - 1. lk 426,5 411,5 3,6       33120,5 -98,7
 - 2. lk 293,0 292,5 0,2       17695,5 -98,3
 - 3-9 lk er.op. 33,5 31,5 6,3       2187,0 -98,5
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 26604 25292 5,2       2476730 -98,9
 - perusop. lain muk. tunnit 22177 20994 5,6       1954497 -98,9
                  
 ostopalveluna, josta 736 752 -2,1       194935 -99,6
 - perusop. lain muk. tunnit 736 752 -2,1       157885 -99,5
                  
 avustettuna toimintana, josta 39169 40063 -2,2       1584010 -97,5
 - perusop. lain muk. tunnit 30842 30740 0,3       1298785 -97,6
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 66509 66107 0,6       4255675 -98,4
 - perusop. lain muk. tunnit 53755 52486 2,4       3411167 -98,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 658000 588000 11,9 25 23 6,4 32 -21,7
 - palkat 503000 476000 5,7 19 19 0,5 23 -17,9
 - muut menot 155000 112000 38,4 6 4 31,6 9 -31,9
                  
 Ostopalveluna 2000 0 0,0 3 0 0,0 30 -91,0
 - palkat 2000 0 0,0 3 0 0,0 0 1791,8
 - muut menot 0 0 0,0 0 0 0,0 30 -100,0
                  
 Avustettuna toimintana 512000 535000 -4,3 13 13 -2,1 15 -12,5
 - palkat 101000 101000 0,0 3 3 2,3 0 544,2
 - muut menot 411000 434000 -5,3 10 11 -3,1 15 -27,8
                  
 Kustannukset yhteensä 1172000 1123000 4,4 18 17 3,7 25 -30,4
 - palkat 606000 577000 5,0 9 9 4,4 14 -32,8
 - muut menot 566000 546000 3,7 9 8 3,0 12 -27,6
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 56,1 52,4 7,2       72,6 -22,7
 Ostopalveluna 0,2 0,0 0,0       5,4 -96,9
 Avustettuna toimintana 43,7 47,6 -8,3       22,0 98,9
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1556 1527 1,9       2033 -23,4
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 147000 104000 41,3 6 4 34,4 7 -25,9
 - muut tulot 18000 15000 20,0 1 1 14,1 1 15,7
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 7000 3000 133,3 0 0 138,7 0 -27,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 154000 107000 43,9 2 2 43,1 5 -49,2
 - muut tulot 18000 15000 20,0 0 0 19,3 0 -20,8
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 228 166 37,7       393 -41,9
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 89,1 87,4 1,9       92,7 -3,9
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 89,5 87,7 2,1       93,0 -3,7
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 493000 469000 5,1 19 19 -0,1 24 -21,3
                  
 Ostopalveluna 2000 0 0,0 3 0 0,0 27 -90,0
                  
 Avustettuna toimintana 505000 532000 -5,1 13 13 -2,9 15 -12,3
                  
 Nettomenot yhteensä 1000000 1001000 -0,1 15 15 -0,7 20 -26,4
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1328 1361 -2,4       1639 -19,0
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 48,9 47,7 2,4       55,0 -11,1
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 33,4 33,8 -1,3       29,3 13,8
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 11,0 10,5 5,1       6,8 61,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 40,0 38,3 4,6       58,2 -31,3
 Ostopalveluna 1,1 1,1 -2,7       4,6 -75,8
 Avustettuna toimintana 58,9 60,6 -2,8       37,2 58,2
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 41,3 40,0 3,1       57,3 -28,0
 Ostopalveluna 1,4 1,4 -4,4       4,6 -70,4
 Avustettuna toimintana 57,4 58,6 -2,0       38,1 50,7
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 83,4 83,0 0,4       78,9 5,6
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       81,0 23,5
 - Avustettuna toimintana 78,7 76,7 2,6       82,0 -4,0
 - Yhteensä 80,8 79,4 1,8       80,2 0,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     17 Pohjois-Pohjanmaa
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 3706,5 3667,5 1,1       53003,0 -93,0
 - 1. lk 2320,5 2301,5 0,8       33120,5 -93,0
 - 2. lk 1267,0 1256,5 0,8       17695,5 -92,8
 - 3-9 lk er.op. 119,0 109,5 8,7       2187,0 -94,6
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 269720 279725 -3,6       2476730 -89,1
 - perusop. lain muk. tunnit 189121 191853 -1,4       1954497 -90,3
                  
 ostopalveluna, josta 4648 13124 -64,6       194935 -97,6
 - perusop. lain muk. tunnit 4175 10737 -61,1       157885 -97,4
                  
 avustettuna toimintana, josta 109440 99360 10,1       1584010 -93,1
 - perusop. lain muk. tunnit 72960 66240 10,1       1298785 -94,4
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 383808 392209 -2,1       4255675 -91,0
 - perusop. lain muk. tunnit 266256 268830 -1,0       3411167 -92,2
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 7824000 7894000 -0,9 29 28 2,8 32 -8,1
 - palkat 6034000 6044000 -0,2 22 22 3,5 23 -2,8
 - muut menot 1790000 1850000 -3,2 7 7 0,3 9 -22,4
                  
 Ostopalveluna 84000 235000 -64,3 18 18 0,9 30 -40,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 84000 235000 -64,3 18 18 0,9 30 -39,7
                  
 Avustettuna toimintana 761000 681000 11,7 7 7 1,5 15 -53,5
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 761000 681000 11,7 7 7 1,5 15 -52,2
                  
 Kustannukset yhteensä 8669000 8810000 -1,6 23 22 0,6 25 -10,8
 - palkat 6034000 6044000 -0,2 16 15 2,0 14 16,0
 - muut menot 2635000 2766000 -4,7 7 7 -2,7 12 -41,6
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 90,3 89,6 0,7       72,6 24,3
 Ostopalveluna 1,0 2,7 -63,7       5,4 -82,2
 Avustettuna toimintana 8,8 7,7 13,6       22,0 -60,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2339 2402 -2,6       2033 15,1
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 1602000 1631000 -1,8 6 6 1,9 7 -20,3
 - muut tulot 25000 25000 0,0 0 0 3,7 1 -84,1
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 31000 -100,0 0 2 -100,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 1602000 1662000 -3,6 4 4 -1,5 5 -8,4
 - muut tulot 25000 25000 0,0 0 0 2,2 0 -80,9
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 439 460 -4,6       393 11,6
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 98,5 98,5 -0,0       92,7 6,2
 - Ostopalveluna 0,0 100,0 -100,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 98,5 98,5 -0,1       93,0 5,8
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 6197000 6238000 -0,7 23 22 3,0 24 -2,4
                  
 Ostopalveluna 84000 204000 -58,8 18 16 16,3 27 -33,7
                  
 Avustettuna toimintana 761000 681000 11,7 7 7 1,5 15 -52,7
                  
 Nettomenot yhteensä 7042000 7123000 -1,1 18 18 1,0 20 -10,1
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1900 1942 -2,2       1639 15,9
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 40,3 40,2 0,3       55,0 -26,6
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 22,2 22,2 0,0       29,3 -24,5
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 5,9 5,3 11,8       6,8 -13,3
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 70,3 71,3 -1,5       58,2 20,8
 Ostopalveluna 1,2 3,3 -63,8       4,6 -73,6
 Avustettuna toimintana 28,5 25,3 12,6       37,2 -23,4
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 71,0 71,4 -0,5       57,3 24,0
 Ostopalveluna 1,6 4,0 -60,7       4,6 -66,1
 Avustettuna toimintana 27,4 24,6 11,2       38,1 -28,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 70,1 68,6 2,2       78,9 -11,1
 - Ostopalveluna 89,8 81,8 9,8       81,0 10,9
 - Avustettuna toimintana 66,7 66,7 0,0       82,0 -18,7
 - Yhteensä 69,4 68,5 1,2       80,2 -13,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     18 Kainuu
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 740,0 737,0 0,4       53003,0 -98,6
 - 1. lk 399,5 406,5 -1,7       33120,5 -98,8
 - 2. lk 272,0 273,5 -0,5       17695,5 -98,5
 - 3-9 lk er.op. 68,5 57,0 20,2       2187,0 -96,9
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 76927 73097 5,2       2476730 -96,9
 - perusop. lain muk. tunnit 46013 44313 3,8       1954497 -97,6
                  
 ostopalveluna, josta 665 1451 -54,2       194935 -99,7
 - perusop. lain muk. tunnit 380 772 -50,8       157885 -99,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 42070 45276 -7,1       1584010 -97,3
 - perusop. lain muk. tunnit 24040 25872 -7,1       1298785 -98,1
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 119662 119824 -0,1       4255675 -97,2
 - perusop. lain muk. tunnit 70433 70957 -0,7       3411167 -97,9
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1410000 1259000 12,0 18 17 6,4 32 -42,0
 - palkat 1065000 978000 8,9 14 13 3,5 23 -39,9
 - muut menot 345000 281000 22,8 4 4 16,7 9 -47,6
                  
 Ostopalveluna 2000 6000 -66,7 3 4 -27,3 30 -90,0
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 2000 6000 -66,7 3 4 -27,3 30 -90,0
                  
 Avustettuna toimintana 355000 364000 -2,5 8 8 5,0 15 -43,5
 - palkat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut menot 355000 364000 -2,5 8 8 5,0 15 -42,0
                  
 Kustannukset yhteensä 1767000 1629000 8,5 15 14 8,6 25 -41,7
 - palkat 1065000 978000 8,9 9 8 9,0 14 -34,3
 - muut menot 702000 651000 7,8 6 5 8,0 12 -50,1
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 79,8 77,3 3,2       72,6 9,9
 Ostopalveluna 0,1 0,4 -69,3       5,4 -97,9
 Avustettuna toimintana 20,1 22,3 -10,1       22,0 -8,5
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2388 2210 8,0       2033 17,5
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 264000 281000 -6,0 3 4 -10,7 7 -54,0
 - muut tulot 21000 11000 90,9 0 0 81,4 1 -53,3
 Ostopalveluna                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 3 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 264000 281000 -6,0 2 2 -5,9 5 -51,6
 - muut tulot 21000 11000 90,9 0 0 91,2 0 -48,7
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 385 396 -2,8       393 -2,1
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 92,6 96,2 -3,7       92,7 -0,1
 - Ostopalveluna 0,0 0,0 0,0       98,7 -100,0
 - Avustettuna toimintana 0,0 0,0 0,0       100,0 -100,0
 - Yhteensä 92,6 96,2 -3,7       93,0 -0,4
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1125000 967000 16,3 15 13 10,5 24 -37,9
                  
 Ostopalveluna 2000 6000 -66,7 3 4 -27,3 27 -89,0
                  
 Avustettuna toimintana 355000 364000 -2,5 8 8 5,0 15 -42,6
                  
 Nettomenot yhteensä 1482000 1337000 10,8 12 11 11,0 20 -39,3
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 2003 1814 10,4       1639 22,2
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 52,8 53,6 -1,6       55,0 -4,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 36,0 36,1 -0,2       29,3 22,7
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 19,7 15,8 25,2       6,8 190,4
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 64,3 61,0 5,4       58,2 10,5
 Ostopalveluna 0,6 1,2 -54,1       4,6 -87,9
 Avustettuna toimintana 35,2 37,8 -7,0       37,2 -5,5
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 65,3 62,5 4,6       57,3 14,0
 Ostopalveluna 0,5 1,1 -50,4       4,6 -88,3
 Avustettuna toimintana 34,1 36,5 -6,4       38,1 -10,4
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 59,8 60,6 -1,3       78,9 -24,2
 - Ostopalveluna 57,1 53,2 7,4       81,0 -29,4
 - Avustettuna toimintana 57,1 57,1 0,0       82,0 -30,3
 - Yhteensä 58,9 59,2 -0,6       80,2 -26,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
     19 Lappi
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 1492,5 1546,5 -3,5       53003,0 -97,2
 - 1. lk 885,0 905,0 -2,2       33120,5 -97,3
 - 2. lk 547,5 570,0 -3,9       17695,5 -96,9
 - 3-9 lk er.op. 60,0 71,5 -16,1       2187,0 -97,3
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 72199 72828 -0,9       2476730 -97,1
 - perusop. lain muk. tunnit 59905 62202 -3,7       1954497 -96,9
                  
 ostopalveluna, josta 376 848 -55,7       194935 -99,8
 - perusop. lain muk. tunnit 376 752 -50,0       157885 -99,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 53472 59430 -10,0       1584010 -96,6
 - perusop. lain muk. tunnit 40192 42124 -4,6       1298785 -96,9
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 126047 133106 -5,3       4255675 -97,0
 - perusop. lain muk. tunnit 100473 105078 -4,4       3411167 -97,1
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 1879000 1988000 -5,5 26 27 -4,7 32 -17,6
 - palkat 1371000 1415000 -3,1 19 19 -2,3 23 -17,5
 - muut menot 508000 573000 -11,3 7 8 -10,6 9 -17,7
                  
 Ostopalveluna 17000 49000 -65,3 45 58 -21,8 30 50,2
 - palkat 10000 0 0,0 27 0 0,0 0 18415,9
 - muut menot 7000 49000 -85,7 19 58 -67,8 30 -37,9
                  
 Avustettuna toimintana 884000 872000 1,4 17 15 12,7 15 10,6
 - palkat 42000 44000 -4,5 1 1 6,1 0 96,2
 - muut menot 842000 828000 1,7 16 14 13,0 15 8,3
                  
 Kustannukset yhteensä 2780000 2909000 -4,4 22 22 0,9 25 -12,9
 - palkat 1423000 1459000 -2,5 11 11 3,0 14 -16,7
 - muut menot 1357000 1450000 -6,4 11 11 -1,2 12 -8,5
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 67,6 68,3 -1,1       72,6 -6,9
 Ostopalveluna 0,6 1,7 -63,7       5,4 -88,8
 Avustettuna toimintana 31,8 30,0 6,1       22,0 44,8
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1863 1881 -1,0       2033 -8,4
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 360000 361000 -0,3 5 5 0,6 7 -33,1
 - muut tulot 53000 27000 96,3 1 0 98,0 1 25,6
 Ostopalveluna                
 - maksut 1000 0 0,0 3 0 0,0 3 -5,0
 - muut tulot 7000 0 0,0 19 0 0,0 0 51744,4
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 7000 6000 16,7 0 0 29,7 0 -46,6
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 368000 367000 0,3 3 3 5,9 5 -35,9
 - muut tulot 60000 27000 122,2 0 0 134,7 0 39,2
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 287 255 12,6       393 -27,1
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 87,2 93,0 -6,3       92,7 -6,0
 - Ostopalveluna 12,5 0,0 0,0       98,7 -87,3
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 86,0 93,1 -7,7       93,0 -7,6
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 1466000 1600000 -8,4 20 22 -7,6 24 -13,7
                  
 Ostopalveluna 9000 49000 -81,6 24 58 -58,6 27 -12,2
                  
 Avustettuna toimintana 877000 866000 1,3 16 15 12,6 15 11,6
                  
 Nettomenot yhteensä 2352000 2515000 -6,5 19 19 -1,2 20 -8,6
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1576 1626 -3,1       1639 -3,9
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 47,5 49,3 -3,7       55,0 -13,6
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 29,9 31,6 -5,3       29,3 1,8
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 7,3 8,6 -14,6       6,8 7,9
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 57,3 54,7 4,7       58,2 -1,6
 Ostopalveluna 0,3 0,6 -53,2       4,6 -93,5
 Avustettuna toimintana 42,4 44,6 -5,0       37,2 14,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 59,6 59,2 0,7       57,3 4,1
 Ostopalveluna 0,4 0,7 -47,7       4,6 -91,9
 Avustettuna toimintana 40,0 40,1 -0,2       38,1 5,1
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 83,0 85,4 -2,9       78,9 5,1
 - Ostopalveluna 100,0 88,7 12,8       81,0 23,5
 - Avustettuna toimintana 75,2 70,9 6,0       82,0 -8,3
 - Yhteensä 79,7 78,9 1,0       80,2 -0,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
                                                 Yhteensä
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 53003,0 52741,0 0,5       53003,0 0,0
 - 1. lk 33120,5 32842,5 0,8       33120,5 0,0
 - 2. lk 17695,5 17776,5 -0,5       17695,5 0,0
 - 3-9 lk er.op. 2187,0 2122,0 3,1       2187,0 0,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 2476730 2492599 -0,6       2476730 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1954497 1970350 -0,8       1954497 0,0
                  
 ostopalveluna, josta 194935 238618 -18,3       194935 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 157885 190342 -17,1       157885 0,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 1584010 1605995 -1,4       1584010 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1298785 1310890 -0,9       1298785 0,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 4255675 4337212 -1,9       4255675 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 3411167 3471582 -1,7       3411167 0,0
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 78209000 78602000 -0,5 32 32 0,1 32 0,0
 - palkat 57027000 57700000 -1,2 23 23 -0,5 23 0,0
 - muut menot 21182000 20902000 1,3 9 8 2,0 9 0,0
                  
 Ostopalveluna 5868000 7586000 -22,6 30 32 -5,3 30 0,0
 - palkat 28000 1594000 -98,2 0 7 -97,8 0 0,0
 - muut menot 5840000 5992000 -2,5 30 25 19,3 30 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23667000 23697000 -0,1 15 15 1,3 15 0,0
 - palkat 634000 1561000 -59,4 0 1 -58,8 0 0,0
 - muut menot 23033000 22136000 4,1 15 14 5,5 15 0,0
                  
 Kustannukset yhteensä 107744000 109885000 -1,9 25 25 -0,1 25 0,0
 - palkat 57689000 60855000 -5,2 14 14 -3,4 14 0,0
 - muut menot 50055000 49030000 2,1 12 11 4,0 12 0,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 72,6 71,5 1,5       72,6 0,0
 Ostopalveluna 5,4 6,9 -21,1       5,4 0,0
 Avustettuna toimintana 22,0 21,6 1,9       22,0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2033 2083 -2,4       2033 0,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 18462000 17548000 5,2 7 7 5,9 7 0,0
 - muut tulot 1448000 1221000 18,6 1 0 19,4 1 0,0
 Ostopalveluna                
 - maksut 546000 822000 -33,6 3 3 -18,7 3 0,0
 - muut tulot 7000 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 388000 381000 1,8 0 0 3,3 0 0,0
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 19396000 18751000 3,4 5 4 5,4 5 0,0
 - muut tulot 1455000 1222000 19,1 0 0 21,3 0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 393 379 3,9       393 0,0
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 92,7 93,5 -0,8       92,7 0,0
 - Ostopalveluna 98,7 100,0 -1,3       98,7 0,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 99,7 0,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 93,0 93,9 -0,9       93,0 0,0
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 58299000 59833000 -2,6 24 24 -1,9 24 0,0
                  
 Ostopalveluna 5315000 6764000 -21,4 27 28 -3,8 27 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23279000 23315000 -0,2 15 15 1,2 15 0,0
                  
 Nettomenot yhteensä 86893000 89912000 -3,4 20 21 -1,5 20 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1639 1705 -3,8       1639 0,0
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 55,0 54,8 0,4       55,0 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 29,3 29,8 -1,4       29,3 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,8 6,6 3,1       6,8 0,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 58,2 57,5 1,3       58,2 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -16,7       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 37,2 37,0 0,5       37,2 0,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 57,3 56,8 1,0       57,3 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -15,6       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 38,1 37,8 0,8       38,1 0,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 78,9 79,0 -0,2       78,9 0,0
 - Ostopalveluna 81,0 79,8 1,5       81,0 0,0
 - Avustettuna toimintana 82,0 81,6 0,5       82,0 0,0
 - Yhteensä 80,2 80,0 0,1       80,2 0,0