KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YR ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      1 Kaupunkimaiset kunnat
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 38813,0 38337,0 1,2       53003,0 -26,8
 - 1. lk 24745,5 24377,5 1,5       33120,5 -25,3
 - 2. lk 12509,5 12476,5 0,3       17695,5 -29,3
 - 3-9 lk er.op. 1558,0 1483,0 5,1       2187,0 -28,8
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 1479706 1486826 -0,5       2476730 -40,3
 - perusop. lain muk. tunnit 1179366 1186732 -0,6       1954497 -39,7
                  
 ostopalveluna, josta 124700 159902 -22,0       194935 -36,0
 - perusop. lain muk. tunnit 99211 125742 -21,1       157885 -37,2
                  
 avustettuna toimintana, josta 1503366 1515064 -0,8       1584010 -5,1
 - perusop. lain muk. tunnit 1230751 1236778 -0,5       1298785 -5,2
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 3107772 3161792 -1,7       4255675 -27,0
 - perusop. lain muk. tunnit 2509328 2549252 -1,6       3411167 -26,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 49986000 50483000 -1,0 34 34 -0,5 32 7,0
 - palkat 34942000 35716000 -2,2 24 24 -1,7 23 2,6
 - muut menot 15044000 14767000 1,9 10 10 2,4 9 18,9
                  
 Ostopalveluna 4133000 4578000 -9,7 33 29 15,8 30 10,1
 - palkat 14000 0 0,0 0 0 0,0 0 -21,8
 - muut menot 4119000 4578000 -10,0 33 29 15,4 30 10,3
                  
 Avustettuna toimintana 22415000 22312000 0,5 15 15 1,2 15 -0,2
 - palkat 602000 1500000 -59,9 0 1 -59,6 0 0,0
 - muut menot 21813000 20812000 4,8 15 14 5,6 15 -0,2
                  
 Kustannukset yhteensä 76534000 77373000 -1,1 25 24 0,6 25 -2,7
 - palkat 35558000 37216000 -4,5 11 12 -2,8 14 -15,6
 - muut menot 40976000 40157000 2,0 13 13 3,8 12 12,1
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 65,3 65,2 0,1       72,6 -10,0
 Ostopalveluna 5,4 5,9 -8,7       5,4 -0,8
 Avustettuna toimintana 29,3 28,8 1,6       22,0 33,3
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1972 2018 -2,3       2033 -3,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 11439000 10557000 8,4 8 7 8,9 7 3,7
 - muut tulot 1016000 786000 29,3 1 1 29,9 1 17,4
 Ostopalveluna                
 - maksut 482000 715000 -32,6 4 4 -13,6 3 38,0
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 355000 297000 19,5 0 0 20,5 0 -3,6
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 12276000 11569000 6,1 4 4 8,0 5 -13,3
 - muut tulot 1016000 787000 29,1 0 0 31,3 0 -4,4
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 342 322 6,3       393 -12,9
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 91,8 93,1 -1,3       92,7 -1,0
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 100,0 99,7 0,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 92,4 93,6 -1,4       93,0 -0,7
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 37531000 39140000 -4,1 25 26 -3,6 24 7,8
                  
 Ostopalveluna 3651000 3863000 -5,5 29 24 21,2 27 7,4
                  
 Avustettuna toimintana 22060000 22014000 0,2 15 15 1,0 15 -0,2
                  
 Nettomenot yhteensä 63242000 65017000 -2,7 20 21 -1,0 20 -0,3
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1629 1696 -3,9       1639 -0,6
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 59,0 58,7 0,5       55,0 7,3
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 29,8 30,3 -1,4       29,3 1,7
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,9 6,7 4,2       6,8 2,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 47,6 47,0 1,3       58,2 -18,2
 Ostopalveluna 4,0 5,1 -20,7       4,6 -12,4
 Avustettuna toimintana 48,4 47,9 1,0       37,2 30,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 47,0 46,6 1,0       57,3 -18,0
 Ostopalveluna 4,0 4,9 -19,8       4,6 -14,6
 Avustettuna toimintana 49,0 48,5 1,1       38,1 28,8
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 79,7 79,8 -0,1       78,9 1,0
 - Ostopalveluna 79,6 78,6 1,2       81,0 -1,8
 - Avustettuna toimintana 81,9 81,6 0,3       82,0 -0,2
 - Yhteensä 80,7 80,6 0,1       80,2 0,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YR ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      2 Taajaan asutut kunnat
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 7698,0 7825,5 -1,6       53003,0 -85,5
 - 1. lk 4725,5 4737,0 -0,2       33120,5 -85,7
 - 2. lk 2614,0 2720,0 -3,9       17695,5 -85,2
 - 3-9 lk er.op. 358,5 368,5 -2,7       2187,0 -83,6
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 493338 497860 -0,9       2476730 -80,1
 - perusop. lain muk. tunnit 378467 384897 -1,7       1954497 -80,6
                  
 ostopalveluna, josta 40816 45614 -10,5       194935 -79,1
 - perusop. lain muk. tunnit 33106 35657 -7,2       157885 -79,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 69470 77091 -9,9       1584010 -95,6
 - perusop. lain muk. tunnit 59384 63877 -7,0       1298785 -95,4
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 603624 620565 -2,7       4255675 -85,8
 - perusop. lain muk. tunnit 470957 484431 -2,8       3411167 -86,2
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 13452000 13943000 -3,5 27 28 -2,6 32 -13,6
 - palkat 10600000 10870000 -2,5 21 22 -1,6 23 -6,7
 - muut menot 2852000 3073000 -7,2 6 6 -6,3 9 -32,4
                  
 Ostopalveluna 857000 2493000 -65,6 21 55 -61,6 30 -30,2
 - palkat 0 1587000 -100,0 0 35 -100,0 0 -100,0
 - muut menot 857000 906000 -5,4 21 20 5,7 30 -29,9
                  
 Avustettuna toimintana 1031000 1132000 -8,9 15 15 1,1 15 -0,7
 - palkat 31000 61000 -49,2 0 1 -43,6 0 11,5
 - muut menot 1000000 1071000 -6,6 14 14 3,6 15 -1,0
                  
 Kustannukset yhteensä 15340000 17568000 -12,7 25 28 -10,2 25 0,4
 - palkat 10631000 12518000 -15,1 18 20 -12,7 14 29,9
 - muut menot 4709000 5050000 -6,8 8 8 -4,1 12 -33,7
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 87,7 79,4 10,5       72,6 20,8
 Ostopalveluna 5,6 14,2 -60,6       5,4 2,6
 Avustettuna toimintana 6,7 6,4 4,3       22,0 -69,4
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 1993 2245 -11,2       2033 -2,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 3890000 3802000 2,3 8 8 3,3 7 5,8
 - muut tulot 134000 113000 18,6 0 0 19,7 1 -53,5
 Ostopalveluna                
 - maksut 51000 90000 -43,3 1 2 -36,7 3 -55,4
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -100,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 26000 62000 -58,1 0 1 -53,5 0 52,8
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 3967000 3954000 0,3 7 6 3,1 5 44,2
 - muut tulot 134000 113000 18,6 0 0 21,9 0 -35,1
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 533 520 2,5       393 35,4
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 96,7 97,1 -0,5       92,7 4,3
 - Ostopalveluna 100,0 100,0 0,0       98,7 1,3
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 96,7 97,2 -0,5       93,0 4,0
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 9428000 10028000 -6,0 19 20 -5,1 24 -18,8
                  
 Ostopalveluna 806000 2403000 -66,5 20 53 -62,5 27 -27,6
                  
 Avustettuna toimintana 1005000 1070000 -6,1 14 14 4,2 15 -1,6
                  
 Nettomenot yhteensä 11239000 13501000 -16,8 19 22 -14,4 20 -8,8
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1460 1725 -15,4       1639 -10,9
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 46,0 46,0 0,0       55,0 -16,3
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 25,4 26,4 -4,0       29,3 -13,5
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,5 6,6 -1,2       6,8 -4,2
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 81,7 80,2 1,9       58,2 40,4
 Ostopalveluna 6,8 7,4 -8,0       4,6 47,6
 Avustettuna toimintana 11,5 12,4 -7,4       37,2 -69,1
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 80,4 79,5 1,1       57,3 40,3
 Ostopalveluna 7,0 7,4 -4,5       4,6 51,9
 Avustettuna toimintana 12,6 13,2 -4,4       38,1 -66,9
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 76,7 77,3 -0,8       78,9 -2,8
 - Ostopalveluna 81,1 78,2 3,8       81,0 0,1
 - Avustettuna toimintana 85,5 82,9 3,2       82,0 4,3
 - Yhteensä 78,0 78,1 -0,1       80,2 -2,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YR ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
      3 Maaseutumaiset kunnat
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 6492,0 6578,5 -1,3       53003,0 -87,8
 - 1. lk 3649,5 3728,0 -2,1       33120,5 -89,0
 - 2. lk 2572,0 2580,0 -0,3       17695,5 -85,5
 - 3-9 lk er.op. 270,5 270,5 0,0       2187,0 -87,6
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 503686 507913 -0,8       2476730 -79,7
 - perusop. lain muk. tunnit 396664 398721 -0,5       1954497 -79,7
                  
 ostopalveluna, josta 29419 33102 -11,1       194935 -84,9
 - perusop. lain muk. tunnit 25568 28943 -11,7       157885 -83,8
                  
 avustettuna toimintana, josta 11174 13840 -19,3       1584010 -99,3
 - perusop. lain muk. tunnit 8650 10235 -15,5       1298785 -99,3
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 544279 554855 -1,9       4255675 -87,2
 - perusop. lain muk. tunnit 430882 437899 -1,6       3411167 -87,4
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 14771000 14176000 4,2 29 28 5,1 32 -7,1
 - palkat 11485000 11114000 3,3 23 22 4,2 23 -1,0
 - muut menot 3286000 3062000 7,3 7 6 8,2 9 -23,7
                  
 Ostopalveluna 878000 515000 70,5 30 16 91,8 30 -0,9
 - palkat 14000 7000 100,0 0 0 125,0 0 231,3
 - muut menot 864000 508000 70,1 29 15 91,4 30 -2,0
                  
 Avustettuna toimintana 221000 253000 -12,6 20 18 8,2 15 32,4
 - palkat 1000 0 0,0 0 0 0,0 0 -77,6
 - muut menot 220000 253000 -13,0 20 18 7,7 15 35,4
                  
 Kustannukset yhteensä 15870000 14944000 6,2 29 27 8,3 25 15,2
 - palkat 11500000 11121000 3,4 21 20 5,4 14 55,9
 - muut menot 4370000 3823000 14,3 8 7 16,5 12 -31,7
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 93,1 94,9 -1,9       72,6 28,2
 Ostopalveluna 5,5 3,4 60,5       5,4 1,6
 Avustettuna toimintana 1,4 1,7 -17,7       22,0 -93,7
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2445 2272 7,6       2033 20,3
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 3133000 3189000 -1,8 6 6 -0,9 7 -16,6
 - muut tulot 298000 322000 -7,5 1 1 -6,7 1 1,2
 Ostopalveluna                
 - maksut 13000 17000 -23,5 0 1 -14,0 3 -84,2
 - muut tulot 7000 0 0,0 0 0 0,0 0 562,6
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 7000 22000 -68,2 1 2 -60,6 0 155,7
 - muut tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 3153000 3228000 -2,3 6 6 -0,4 5 27,1
 - muut tulot 305000 322000 -5,3 1 1 -3,4 0 63,9
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 533 540 -1,3       393 35,4
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 91,3 90,8 0,5       92,7 -1,5
 - Ostopalveluna 65,0 100,0 -35,0       98,7 -34,2
 - Avustettuna toimintana 100,0 100,0 0,0       100,0 0,0
 - Yhteensä 91,2 90,9 0,3       93,0 -2,0
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 11340000 10665000 6,3 23 21 7,2 24 -4,4
                  
 Ostopalveluna 858000 498000 72,3 29 15 93,9 27 7,0
                  
 Avustettuna toimintana 214000 231000 -7,4 19 17 14,7 15 30,3
                  
 Nettomenot yhteensä 12412000 11394000 8,9 23 21 11,1 20 11,7
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1912 1732 10,4       1639 16,6
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 45,5 45,8 -0,8       55,0 -17,3
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 31,8 31,4 1,4       29,3 8,4
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,4 6,3 2,7       6,8 -5,4
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 92,5 91,5 1,1       58,2 59,0
 Ostopalveluna 5,4 6,0 -9,4       4,6 18,0
 Avustettuna toimintana 2,1 2,5 -17,7       37,2 -94,5
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 92,1 91,1 1,1       57,3 60,7
 Ostopalveluna 5,9 6,6 -10,2       4,6 28,2
 Avustettuna toimintana 2,0 2,3 -14,1       38,1 -94,7
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 78,8 78,5 0,3       78,9 -0,2
 - Ostopalveluna 86,9 87,4 -0,6       81,0 7,3
 - Avustettuna toimintana 77,4 74,0 4,7       82,0 -5,6
 - Yhteensä 79,2 78,9 0,3       80,2 -1,2

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55C3YR ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
  Määrä
2015
Määrä
2014
Muutos % /tunnit
2015
/tunnit
2014
Muutos % Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert
ryhmään%
                                                 Yhteensä
                  
 SUORITETIEDOT                
 Oppilasmäärä, josta 53003,0 52741,0 0,5       53003,0 0,0
 - 1. lk 33120,5 32842,5 0,8       33120,5 0,0
 - 2. lk 17695,5 17776,5 -0,5       17695,5 0,0
 - 3-9 lk er.op. 2187,0 2122,0 3,1       2187,0 0,0
                  
 Ohjaustunnit                
 omana toimintana, josta 2476730 2492599 -0,6       2476730 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1954497 1970350 -0,8       1954497 0,0
                  
 ostopalveluna, josta 194935 238618 -18,3       194935 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 157885 190342 -17,1       157885 0,0
                  
 avustettuna toimintana, josta 1584010 1605995 -1,4       1584010 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 1298785 1310890 -0,9       1298785 0,0
                  
 Ohjaustunnit yhteensä, josta 4255675 4337212 -1,9       4255675 0,0
 - perusop. lain muk. tunnit 3411167 3471582 -1,7       3411167 0,0
                  
 KUSTANNUKSET                
                  
 Omana toimintana 78209000 78602000 -0,5 32 32 0,1 32 0,0
 - palkat 57027000 57700000 -1,2 23 23 -0,5 23 0,0
 - muut menot 21182000 20902000 1,3 9 8 2,0 9 0,0
                  
 Ostopalveluna 5868000 7586000 -22,6 30 32 -5,3 30 0,0
 - palkat 28000 1594000 -98,2 0 7 -97,8 0 0,0
 - muut menot 5840000 5992000 -2,5 30 25 19,3 30 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23667000 23697000 -0,1 15 15 1,3 15 0,0
 - palkat 634000 1561000 -59,4 0 1 -58,8 0 0,0
 - muut menot 23033000 22136000 4,1 15 14 5,5 15 0,0
                  
 Kustannukset yhteensä 107744000 109885000 -1,9 25 25 -0,1 25 0,0
 - palkat 57689000 60855000 -5,2 14 14 -3,4 14 0,0
 - muut menot 50055000 49030000 2,1 12 11 4,0 12 0,0
                  
 OSUUS MENOISTA (%)                
 Omana toimintana 72,6 71,5 1,5       72,6 0,0
 Ostopalveluna 5,4 6,9 -21,1       5,4 0,0
 Avustettuna toimintana 22,0 21,6 1,9       22,0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA MENOISTA                
 Kustannukset euroa/oppilas 2033 2083 -2,4       2033 0,0
                  
 TULOT                
 Omana toimintana                
 - maksut 18462000 17548000 5,2 7 7 5,9 7 0,0
 - muut tulot 1448000 1221000 18,6 1 0 19,4 1 0,0
 Ostopalveluna                
 - maksut 546000 822000 -33,6 3 3 -18,7 3 0,0
 - muut tulot 7000 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
 Avustettuna toimintana                
 - maksut 388000 381000 1,8 0 0 3,3 0 0,0
 - muut tulot 0 1000 -100,0 0 0 -100,0 0 0,0
 Yhteensä                
 - maksut 19396000 18751000 3,4 5 4 5,4 5 0,0
 - muut tulot 1455000 1222000 19,1 0 0 21,3 0 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA TULOISTA                
 Tulot euroa/oppilas 393 379 3,9       393 0,0
                  
 Maksujen osuus tuloista (%)                
 - Omana toimintana 92,7 93,5 -0,8       92,7 0,0
 - Ostopalveluna 98,7 100,0 -1,3       98,7 0,0
 - Avustettuna toimintana 100,0 99,7 0,3       100,0 0,0
 - Yhteensä 93,0 93,9 -0,9       93,0 0,0
                  
 NETTOMENOT                
                  
 Omana toimintana 58299000 59833000 -2,6 24 24 -1,9 24 0,0
                  
 Ostopalveluna 5315000 6764000 -21,4 27 28 -3,8 27 0,0
                  
 Avustettuna toimintana 23279000 23315000 -0,2 15 15 1,2 15 0,0
                  
 Nettomenot yhteensä 86893000 89912000 -3,4 20 21 -1,5 20 0,0
                  
 TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA                
 Nettomenot euroa/oppilas 1639 1705 -3,8       1639 0,0
                  
                  
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                
 -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista 55,0 54,8 0,4       55,0 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista 29,3 29,8 -1,4       29,3 0,0
 -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. 6,8 6,6 3,1       6,8 0,0
                  
 Osuus ohjaustunneista (%)                
 Omana toimintana 58,2 57,5 1,3       58,2 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -16,7       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 37,2 37,0 0,5       37,2 0,0
                  
 Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)                
 Omana toimintana 57,3 56,8 1,0       57,3 0,0
 Ostopalveluna 4,6 5,5 -15,6       4,6 0,0
 Avustettuna toimintana 38,1 37,8 0,8       38,1 0,0
                  
 Perusop. lain muk. tuntien osuus                
 ohjaustunneista (%)                
 - Omana toimintana 78,9 79,0 -0,2       78,9 0,0
 - Ostopalveluna 81,0 79,8 1,5       81,0 0,0
 - Avustettuna toimintana 82,0 81,6 0,5       82,0 0,0
 - Yhteensä 80,2 80,0 0,1       80,2 0,0