Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 03.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K55K7Y ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   1
 
@                        3 Kunta
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET JA TULOT VUONNA 2015
 
                                  20.9.2014  20.9.2015   Keskiarvo
 
   Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneet oppilaat, josta    52.717    53.289   53.003,0
   1. luokan ap/ip-oppilaat                    32.754    33.487   33.120,5
   2. luokan ap/ip-oppilaat                    17.777    17.614   17.695,5
   3.-9. luokan ap/ip-erityisoppilaat                2.186    2.188    2.187,0
 
 
                              Omana    Osto- Avustettuna
   Toteutuneet ohjaustunnit vuonna 2014       toimintana  palveluna  toimintana   Yhteensä
 
   - perusop. lain muk. tunnit (3 tai 4 t/päivä)   1.954.497   157.885  1.298.785  3.411.167
   - Laajempana toteutetussa oppilaiden aamu- ja
    iltapäivätoiminnassa annetut ohjaustunnit     522.233   37.050   285.225   844.508
                           -------------------------------------------------
   Toteutuneet ohjaustunnit yhteensä         2.476.730   194.935  1.584.010  4.255.675
 
 
   Menot                                                 Yhteensä/
                                                     tot. tunti
   Palkat                      57.027.000   28.000   634.000  57.689.000     13,6
   Muut menot                    18.662.000  5.239.000  23.008.000  46.909.000     11,0
   Alv                        2.520.000   601.000    25.000  3.146.000     0,7
                           -------------------------------------------------
   Menot yhteensä                  78.209.000  5.868.000  23.667.000 107.744.000
    /toteutunut ohjaustunti               31,6    30,1     14,9     25,3
 
   Tulot
 
   Maksut                      18.462.000   546.000   388.000  19.396.000     4,6
   Muut tulot                    1.448.000    7.000      0  1.455.000     0,3
                           -------------------------------------------------
   Tulot yhteensä                  19.910.000   553.000   388.000  20.851.000
                               8,0     2,8     0,2     4,9
    /toteutunut ohjaustunti
 
 
   Netto                       58.299.000  5.315.000  23.279.000  86.893.000
    /toteutunut ohjaustunti               23,5    27,3     14,7     20,4