Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
                                                          taulu   1 /1
 
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
 
@ 1 Yksityinen
 
                                              Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
 
 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                     30.525 (7kk)   31.093 (5kk)   30.761,7
 
 Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä             3.565 (6kk)   3.403 (6kk)   3.484,0
 Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä              5.057 (6kk)   5.164 (6kk)   5.110,5
 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä                                 8.769,6
 
 
                             Oppisopimuskoulutuksena      Muu           Ammatillinen
                     Ammatillinen  toteutettu ammatillinen  ammatillinen   Maksullinen     koulutus
                     peruskoulutus  peruskoul.  lisäkoul.  lisäkoulutus palvelutoiminta     yhteensä
 TULOT
 Yksikköhintarahoitus           425.168.170  25.229.643 16.272.089   67.026.802            533.696.704
 Valtion erillisrahoitus          6.262.699    180.083     706           51.815.336    58.258.824
 Muu erillisrahoitus            4.527.673    31.922   97.106    525.118   104.979.427   110.161.246
 Koulutuksen järjestäjän erikseen
  päättämä rahoitus (E9.2.5)                                              747.027
 Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9)                     10.045.900            20.885.317
 
 Rahoitus yhteensä            435.958.542  25.441.648 16.369.901   77.597.820   156.794.763   723.749.118
 
 KUSTANNUKSET ilman investointeja
 Henkilöstömenot             259.772.504   9.931.479  8.618.138   40.973.674    93.195.915   412.491.710
 Muut menot                122.976.301   9.948.547  9.000.469   27.006.547    61.025.813   229.957.677
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)                                      7.485.304
 ALV (vain yksityiset)           16.063.598   1.012.183  1.390.205   4.397.007            23.371.560
 
 Käyttömenot yhteensä           398.812.403  20.892.209 19.008.812   72.377.228   154.221.728   673.306.251
 
 NETTO                   37.146.139   4.549.439 -2.638.911   5.220.592    2.573.035    50.442.867
 
 KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
 Rakennukset                8.235.726    185.797   128.630   1.358.981    3.666.063    13.575.197
 Muut investoinnit             7.312.053    181.473   210.314   1.166.107    3.525.246    12.395.193
 Poistot yhteensä             15.547.779    367.270   338.947   2.525.088    7.191.308    25.970.392
 Poistoeron, varausten ja rahastojen
 lisäys (-) / vähennys (+)                                              -5.499.988
 
 TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
 - poistot + poistoeron ym. muutos     21.598.360   4.182.169 -2.977.858   2.695.504    -4.618.274    18.972.487
 
 INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
 Rakennukset (E4.1)            12.247.818       166.461      3.625.547    9.447.096    25.486.922
 Muut investoinnit (E4.9)          8.429.407       658.936      1.583.130    3.673.559    14.345.032
 Investointimenot yhteensä (E4.0)      20.677.225       825.397      5.208.677    13.120.655    39.831.954
 
 Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
  vuokriin sisält. pääomakustannuksia     681.997        20.931       117.701              820.629
 
 Kustannus- ja investointitiedoissa
  ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä    19.477.061      2.558.396      4.873.746    10.739.653    38.157.423
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
                                                          taulu   2 /1
 
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
 
@ 2 Valtio
 
                                              Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
 
 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                      150 (7kk)    138 (5kk)    145,0
 
 Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä               0 (6kk)     0 (6kk)     0,0
 Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä                0 (6kk)     0 (6kk)     0,0
 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä                                   0,0
 
 
                             Oppisopimuskoulutuksena      Muu           Ammatillinen
                     Ammatillinen  toteutettu ammatillinen  ammatillinen   Maksullinen     koulutus
                     peruskoulutus  peruskoul.  lisäkoul.  lisäkoulutus palvelutoiminta     yhteensä
 TULOT
 Yksikköhintarahoitus                0       0      0       0                 0
 Valtion erillisrahoitus              0       0      0                0        0
 Muu erillisrahoitus              75.010       0      0       0      14.179      89.189
 Koulutuksen järjestäjän erikseen
  päättämä rahoitus (E9.2.5)                                                 0
 Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9)                          0                 0
 
 Rahoitus yhteensä               75.010       0      0       0      14.179      89.189
 
 KUSTANNUKSET ilman investointeja
 Henkilöstömenot              1.447.144       0      0       0        0    1.447.144
 Muut menot                 1.136.935       0      0       0      7.510    1.144.445
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)                                          0
 ALV (vain yksityiset)
 
 Käyttömenot yhteensä            2.584.079       0      0       0      7.510    2.591.589
 
 NETTO                   -2.509.069       0      0       0      6.669    -2.502.400
 
 KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
 Rakennukset                  27.665       0      0       0        0      27.665
 Muut investoinnit               29.959       0      0       0        0      29.959
 Poistot yhteensä               57.624       0      0       0        0      57.624
 Poistoeron, varausten ja rahastojen
 lisäys (-) / vähennys (+)                                                   0
 
 TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
 - poistot + poistoeron ym. muutos     -2.566.693       0      0       0      6.669    -2.560.024
 
 INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
 Rakennukset (E4.1)                 0          0          0        0        0
 Muut investoinnit (E4.9)              0          0          0        0        0
 Investointimenot yhteensä (E4.0)          0          0          0        0        0
 
 Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
  vuokriin sisält. pääomakustannuksia        0          0          0                 0
 
 Kustannus- ja investointitiedoissa
  ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä     241.484          0          0      1.802     243.286
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
                                                          taulu   3 /1
 
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
 
@ 3 Kunta
 
                                              Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
 
 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                     30.492 (7kk)   31.729 (5kk)   31.007,4
 
 Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä             2.854 (6kk)   2.654 (6kk)   2.754,0
 Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä              5.737 (6kk)   5.469 (6kk)   5.603,0
 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä                                 1.422,9
 
 
                             Oppisopimuskoulutuksena      Muu           Ammatillinen
                     Ammatillinen  toteutettu ammatillinen  ammatillinen   Maksullinen     koulutus
                     peruskoulutus  peruskoul.  lisäkoul.  lisäkoulutus palvelutoiminta     yhteensä
 TULOT
 Yksikköhintarahoitus           301.783.880  18.838.207 17.647.054   11.582.169            349.851.310
 Valtion erillisrahoitus          5.234.259    772.865   338.942           11.072.025    17.418.091
 Muu erillisrahoitus            1.535.210    241.995   113.173     79.269    15.575.769    17.545.416
 Koulutuksen järjestäjän erikseen
  päättämä rahoitus (E9.2.5)                                             2.685.238
 Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9)                       813.366             3.497.514
 
 Rahoitus yhteensä            308.553.349  19.853.067 18.099.169   12.474.804    26.647.794   390.997.569
 
 KUSTANNUKSET ilman investointeja
 Henkilöstömenot             191.554.600   3.257.543  4.310.937   7.395.408    12.734.631   219.253.119
 Muut menot                128.691.687  13.524.576 14.996.586   4.468.920    13.483.703   175.165.472
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)                                     11.625.348
 ALV (vain yksityiset)
 
 Käyttömenot yhteensä           320.246.287  16.782.119 19.307.523   11.864.328    26.218.334   406.043.939
 
 NETTO                   -11.692.938   3.070.948 -1.208.354    610.476     429.460   -15.046.370
 
 KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
 Rakennukset                12.484.363    17.731   36.331    187.409     321.972    13.047.806
 Muut investoinnit             7.459.713    33.526   66.583    266.519     273.592    8.099.933
 Poistot yhteensä             19.944.076    51.256   102.913    453.928     595.564    21.147.737
 Poistoeron, varausten ja rahastojen
 lisäys (-) / vähennys (+)                                               3.221.108
 
 TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
 - poistot + poistoeron ym. muutos    -31.637.014   3.019.692 -1.311.267    156.548     -166.104   -32.972.999
 
 INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
 Rakennukset (E4.1)            27.064.578          0       63.648      95.762    27.223.988
 Muut investoinnit (E4.9)          9.027.764        20.815       100.176      72.793    9.221.548
 Investointimenot yhteensä (E4.0)      36.092.342        20.815       163.824     168.555    36.445.536
 
 Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
  vuokriin sisält. pääomakustannuksia   25.717.320        54.005       610.864            26.382.189
 
 Kustannus- ja investointitiedoissa
  ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä    16.519.636      1.667.610       586.896    1.720.878    20.571.955
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
                                                          taulu   4 /1
 
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
 
@ 4 Kuntayhtymä
 
                                              Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
 
 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                     85.667 (7kk)   88.094 (5kk)   86.678,3
 
 Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä             5.746 (6kk)   5.617 (6kk)   5.681,5
 Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä             10.878 (6kk)   11.483 (6kk)   11.180,5
 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä                                 6.540,8
 
 
                             Oppisopimuskoulutuksena      Muu           Ammatillinen
                     Ammatillinen  toteutettu ammatillinen  ammatillinen   Maksullinen     koulutus
                     peruskoulutus  peruskoul.  lisäkoul.  lisäkoulutus palvelutoiminta     yhteensä
 TULOT
 Yksikköhintarahoitus           883.261.591  39.087.151 34.818.991   53.689.127           1.010.856.860
 Valtion erillisrahoitus          9.749.524   1.951.892  1.187.650           66.281.944    79.171.010
 Muu erillisrahoitus            14.128.790    69.854   60.009    658.006   127.992.019   142.908.678
 Koulutuksen järjestäjän erikseen
  päättämä rahoitus (E9.2.5)                                             1.185.540
 Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9)                      5.532.534            15.029.829
 
 Rahoitus yhteensä            907.139.905  41.108.897 36.066.650   59.879.667   194.273.963  1.249.151.917
 
 KUSTANNUKSET ilman investointeja
 Henkilöstömenot             570.330.888  10.610.571 12.361.902   39.593.378    99.572.498   732.469.237
 Muut menot                256.235.544  23.693.756 22.978.496   19.448.038    82.096.959   404.452.793
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)                                     10.417.896
 ALV (vain yksityiset)
 
 Käyttömenot yhteensä           826.566.432  34.304.327 35.340.398   59.041.416   181.669.457  1.147.339.926
 
 NETTO                   80.573.473   6.804.570   726.252    838.251    12.604.506   101.811.991
 
 KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
 Rakennukset                54.343.341    358.844   372.624   2.131.634    10.324.292    67.530.735
 Muut investoinnit             22.216.819    102.038   90.222    948.023    4.145.698    27.502.800
 Poistot yhteensä             76.560.160    460.883   462.863   3.079.657    14.470.020    95.033.583
 Poistoeron, varausten ja rahastojen
 lisäys (-) / vähennys (+)                                               1.244.719
 
 TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
 - poistot + poistoeron ym. muutos     4.013.313   6.343.687   263.389   -2.241.406    -1.865.514    8.023.127
 
 INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
 Rakennukset (E4.1)            55.635.339       674.869      1.710.117    7.171.010    65.191.335
 Muut investoinnit (E4.9)         21.467.033       621.828       677.080    3.690.350    26.456.291
 Investointimenot yhteensä (E4.0)      77.102.372      1.296.697      2.387.197    10.861.360    91.647.626
 
 Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
  vuokriin sisält. pääomakustannuksia   13.072.163       223.860       991.779            14.287.802
 
 Kustannus- ja investointitiedoissa
  ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä    54.253.068      4.415.998      3.578.783    14.834.435    77.218.969
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
                                                          taulu   5 /1
 
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
 
@
 Raportti yhteensä
                                              Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
 
 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                    146.834 (7kk)  151.054 (5kk)  148.592,3
 
 Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä             12.165 (6kk)   11.674 (6kk)   11.919,5
 Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä             21.672 (6kk)   22.116 (6kk)   21.894,0
 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä                                 16.733,2
 
 
                             Oppisopimuskoulutuksena      Muu           Ammatillinen
                     Ammatillinen  toteutettu ammatillinen  ammatillinen   Maksullinen     koulutus
                     peruskoulutus  peruskoul.  lisäkoul.  lisäkoulutus palvelutoiminta     yhteensä
 TULOT
 Yksikköhintarahoitus          1.610.213.641  83.155.001 68.738.134  132.298.098           1.894.404.874
 Valtion erillisrahoitus          21.246.482   2.904.840  1.527.298           129.169.305   154.847.925
 Muu erillisrahoitus            20.266.683    343.771   270.288   1.262.393   248.561.394   270.704.529
 Koulutuksen järjestäjän erikseen
  päättämä rahoitus (E9.2.5)                                             4.617.805
 Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9)                     16.391.800            39.412.660
 
 Rahoitus yhteensä           1.651.726.806  86.403.612 70.535.720  149.952.291   377.730.699  2.363.987.793
 
 KUSTANNUKSET ilman investointeja
 Henkilöstömenot            1.023.105.136  23.799.593 25.290.977   87.962.460   205.503.044  1.365.661.210
 Muut menot                509.040.467  47.166.879 46.975.551   50.923.505   156.613.985   810.720.387
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)                                     29.528.548
 ALV (vain yksityiset)           16.063.598   1.012.183  1.390.205   4.397.007            23.371.560
 
 Käyttömenot yhteensä          1.548.209.201  71.978.655 73.656.733  143.282.972   362.117.029  2.229.281.705
 
 NETTO                   103.517.605  14.424.957 -3.121.013   6.669.319    15.613.670   134.706.088
 
 KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
 Rakennukset                75.091.095    562.372   537.585   3.678.024    14.312.327    94.181.403
 Muut investoinnit             37.018.544    317.037   367.119   2.380.649    7.944.536    48.027.885
 Poistot yhteensä             112.109.639    879.409   904.723   6.058.673    22.256.892   142.209.336
 Poistoeron, varausten ja rahastojen
 lisäys (-) / vähennys (+)                                              -1.034.161
 
 TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
 - poistot + poistoeron ym. muutos     -8.592.034  13.545.548 -4.025.736    610.646    -6.643.223    -8.537.410
 
 INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
 Rakennukset (E4.1)            94.947.735       841.330      5.399.312    16.713.868   117.902.245
 Muut investoinnit (E4.9)         38.924.204      1.301.579      2.360.386    7.436.702    50.022.871
 Investointimenot yhteensä (E4.0)     133.871.939      2.142.909      7.759.698    24.150.570   167.925.116
 
 Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
  vuokriin sisält. pääomakustannuksia   39.471.480       298.796      1.720.344            41.490.620
 
 Kustannus- ja investointitiedoissa
  ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä    90.491.249      8.642.004      9.039.425    27.296.768   136.191.633