OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2015 *** PVM: 28.09.2016
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
OPPISOPIMUSKOULUTUS (raporttien lukuohjeet)
Ristiintaulukot
K13OE4ODM     Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärät ja käyttökustannukset maakunnittain ja omistajatyypeittäin (euroa/opiskelija). porrastustekijä/ maakunta/ omistajatyyppi yhteenveto OS
Käyttökustannukset toiminnoittain
K13Z6DA     Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. porrastustekijä/ koulutusala yhteenveto OS
K13Z6DAOS xls   Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. porrastustekijä/ koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen jä pieni OS
K13Z6DM     Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). porrastustekijä/ maakunta yhteenveto OS
K13Z6DOS     Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. porrastustekijä/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni OS
K13Z6OSD     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. koulutuksen järjestäjä/ porrastustekijä pieni OS
K13Z6OSDA   Tee Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. koulutuksen järjestäjä/ porrastustekijä/ koulutusala keskikok. OS
Yhden toiminnon erityisraportit
K13P6DA     Opetuksen kustannukset (euroa/opiskelija) eriteltynä menokohdittain. Ei sisällä poistoja. porrastustekijä/ koulutusala yhteenveto OS
K13P6DAOS     Opetuksen kustannukset (euroa/opiskelija) eriteltynä menokohdittain. Ei sisällä poistoja. porrastustekijä/ koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen jä pieni OS
K13P6OSDA   Tee Opetuksen kustannukset (euroa/opiskelija) eriteltynä menokohdittain. Ei sisällä poistoja. koulutuksen järjestäjä/ porrastustekijä/ koulutusala keskikok. OS
K13F6MS     Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen suoritteet. maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni OS
K23F6MS     Nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteet maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni OS
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K13G6VOS xls   Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen vertailu. Ei sisällä sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakorvausta. Sisältää poistot. Kustannukset ja yksikköhinta kunnallisilla ALV-verottomia. omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni OS
Yksityiskohtaiset raportit
K13K7YDA     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. porrastustekijä/ koulutusala keskikok. OS
K13K7YDM     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. porrastustekijä/ maakunta iso OS
K13K7YDO     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. porrastustekijä/ omistajatyyppi keskikok. OS
K13K7SD     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. koulutuksen järjestäjä/ porrastustekijä erit. iso OS
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K13C3YD     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. porrastustekijä pieni OS
K13C3YDA     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. porrastustekijä/ koulutusala pieni OS
K13C3SD     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. koulutuksen järjestäjä/ porrastustekijä erit. iso OS
Trendiraportit
K13L5YD     Oppisopimuskoulutuksen käyttökustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. porrastustekijä pieni OS
K13L5YDO     Oppisopimuskoulutuksen käyttökustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. porrastustekijä/ omistajatyyppi pieni OS