OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2015 *** PVM: 28.09.2016
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS (raporttien lukuohjeet)
Ristiintaulukot
K02LK4AZ     Koulutuksen järjestäjien lukumäärät koon mukaan luokiteltuna. koulutusala yhteenveto AO
K02MO4AO     Käyttökustannukset yhteensä (euroa/opiskelija) koulutusaloittain ja omistajatyypeittäin ristiintaulukoituna (3 eri osaa). koulutusala/ omistajatyyppi yhteenveto ET eriteltynä
K02MO4MA     Käyttökustannukset ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain (euroa/opiskelija). maakunta/ koulutusala yhteenveto AO
K02OP4AO     Koulutuksen järjestäjien lukumäärä ja opiskelijamäärät. koulutusala/ omistajatyyppi yhteenveto AO
K02OP4MA     Opiskelijamäärät ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain. maakunta/ koulutusala yhteenveto AO
Käyttökustannukset toiminnoittain
K02B6YA     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija), osuusprosentit. koulutusala yhteenveto AO
K02B6YO     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija), osuusprosentit. omistajatyyppi yhteenveto AO
K02Z6AD     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). koulutusala/ porrastustekijä yhteenveto AO
K02Z6ADS xls   Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. koulutusala/ porrastustekijä/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02Z6AOS xls Tee Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02Z6OSA     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). koulutuksen järjestäjä/ koulutusala keskikok. AO
K02Z6OSD     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Sisältää poistot. koulutuksen järjestäjä/ koulutusala/ porrastustekijä pieni AO
K02Z6VA     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). Mukana vain kuntien ja kuntayhtymien koulutus. omistajatyyppi/ koulutusala yhteenveto AO
Vammais-/erityisopetuksen erityisraportit
K02ES6VS     Erityisopetukseen erityisen koulutustehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärät ja käyttökustannukset (euroa/opisk.). koulutuksen järjestäjä pieni ET
K02Z6EAS     Opiskelijamäärä ja vos-pohjaan luettavan toiminnan bruttokustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija). koulutusala/ koulutuksen järjestäjä pieni ET
Yhden toiminnon erityisraportit
K02F6AOS     Opetuksen ja työssäoppimisen tunnuslukuja. koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02F6OSA   Tee Opetuksen ja työssäoppimisen tunnuslukuja. Ei sisällä poistoja. koulutuksen järjestäjä/ koulutusala keskikok. AO
K02P6AOS     Opetuksen kustannukset (euroa/opiskelija, euroa/tunti) eriteltynä menokohdittain. Ei sisällä poistoja. koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02P6OSA   Tee Opetuksen kustannukset (euroa/opiskelija, euroa/tunti) eriteltynä menokohdittain. Ei sisällä poistoja. koulutuksen järjestäjä/ koulutusala keskikok. AO
K02T6AOS     Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset. Ei sisällä poistoja. koulutusala/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02T6OSA   Tee Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset. koulutuksen järjestäjä/ koulutusala keskikok. AO
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K02G6VOS xls Tee Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen vertailu. Ei sisällä sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakorvaust Sisältää poistot. Kust. ja yksikköh. kunnallisilla ALV-verottomina. omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni AO
K02D6AD     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset ilman erityisoppilaitoksia ja majoitusta. Kustannukset ovat ALV-verottomina. Ei sisällä sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta. Sisältää poistot. tutkintotavoitteisuus/ koulutusala/ porrastustekijä yhteenveto AO
K02D6ADS     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset ilman erityisoppilaitoksia ja majoitusta. Kustannukset ilman arvonlisäveroa. tutkintotavoitteisuus/ koulutusala/ porrastustekijä/ koulutu keskikok. AO
Yksityiskohtaiset raportit
K02K7YA     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. koulutusala keskikok. AO
K02K7YM     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. maakunta iso AO
K02K7YO     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. omistajatyyppi keskikok. AO
K02K7S     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä suoritteet kyselylomakkeen mukaisesti. koulutuksen järjestäjä erit. iso AO
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K02C3YA     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. koulutusala pieni AO
K02C3YO     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset ja tulot (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. omistajatyyppi pieni AO
K02C3YO2     VOS-pohjan mukaiset kustannukset (euroa ja euroa/opisk.) ja vertailu ed. vuoteen sekä ryhmän keskiarvoon. Kunta ja kuntayhtymä yhdessä. omistajatyyppi pieni AO
K02C3SA     Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannukset (euroa ja euroa/opiskelija) sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen. koulutuksen järjestäjä/ koulutusala erit. iso AO
Trendiraportit
K02I5YA     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja ilman oppisopimuskoulutusta. koulutusala pieni AO
K02I5YM     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja ilman oppisopimuskoulutusta. maakunta pieni AO
K02I5YO     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja ilman oppisopimuskoulutusta. omistajatyyppi pieni AO
K02L5YA     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. Ei sis. oppisopimuskoulutusta. koulutusala pieni AO
K02L5YM     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. Ei sis. oppisopimuskoulutusta. maakunta pieni AO
K02L5YO     Ammatillisen peruskoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. Ei sis. oppisopimuskoulutusta. omistajatyyppi pieni AO