OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2015 *** PVM: 25.01.2017
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
LUKIOKOULUTUS (raporttien lukuohjeet)
Ristiintaulukot
K06MO4MZ     Kunnallisten lukioiden käyttökust. yhteensä (euroa/opiskelija) koulujen keskimääräisen koon ja maakunnan mukaan maakunta/ koul. keskikoko yhteenveto  
Käyttökustannukset toiminnoittain
K06F6MOS   Tee Opetustunnit, opiskelijamäärä ja yksikkökustannukset maakunta/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06Z603R     Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) kuntaryhmä yhteenveto  
K06Z6M     Lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) maakunta yhteenveto  
K06Z6OS xls Tee Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06Z6VP     Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) seutukunta yhteenveto  
K06Z6YOZ     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) omistajatyyppi/ koul. keskikoko yhteenveto  
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K06G6OS xls Tee Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06G6VMO xls   Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu maakunta/ omistajatyyppi pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K06K7YO     Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelija) omistajatyyppi pieni  
K06K7S     Kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelija) koulutuksen järjestäjä iso  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K06C3YM     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen maakunta pieni  
K06C3YO     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen omistajatyyppi pieni  
K06C3YR     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuskukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen kuntaryhmä pieni  
K06C3YS     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen koulutuksen järjestäjä iso  
Trendiraportit
K06I5VM     Kunnan lukiokoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja maakunta pieni  
K06I5YO     Lukiokoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K06L5VM     Kunnan lukiokoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja maakunta pieni  
K06L5YO     Lukiokoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni