OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2015 *** PVM: 28.09.2016
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
AMMATILLINEN KOULUTUS JÄRJESTÄJITTÄIN (E92-LOMAKKEET) (raporttien lukuohjeet)
 
K92F6OSA     Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä/ koulutusala pieni  
K92J6OS   Tee Ammatillisen koulutuksen investoinnit koulutustyypeittäin tilinpäätöksen mukaisesti (1000 euroa) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92N6OS   Tee Kokonaiskustannukset ja -rahoitus ilman perustamishankkeita (1000 euroa). omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92P6OS   Tee Tilinpäätöksen mukaiset poistot jaoteltuna rakennuksiin ja muihin poistoihin sekä koulutustyypeittäin (1000 euroa) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92XM6OS   Tee Yhteenveto ammatillisen koulutuksen menoista rahoituslähteittäin (1000 euroa). omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92XN6OS   Tee Yhteenveto ammatillisen koulutuksen nettomenoista rahoituslähteittäin (1000 euroa). omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92XT6OS   Tee Yhteenveto ammatillisen koulutuksen tuloista rahoituslähteittäin (1000 euroa). omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
Yhden toiminnon erityisraportit
K92MPTK6OS   Tee Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset eri toimintamuotojen mukaan jaoteltuina (1000 euroa) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92MPTN6OS   Tee Maksullisen palvelutoiminnan nettotulot eri toimintamuotojen mukaan jaoteltuina (1000 euroa) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K92MPTT6OS   Tee Maksullisen palvelutoiminnan tulot eri toimintamuotojen mukaan jaoteltuina (1000 euroa) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K92K7YO     Yksityiskohtaiset kustannustiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa) omistajatyyppi keskikok.  
K92Y7YO     Yhteenvetolaskelma ammatillisen koulutuksen järjestäjien kustannuksista ja rahoituksesta koulutustyypeittäin omistajatyyppi keskikok.  
K92K7S     Yksityiskohtaiset kustannustiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa) koulutuksen järjestäjä erit. iso  
K92Y7S     Yhteenvetolaskelma ammatillisen koulutuksen järjestäjän kustannuksista ja rahoituksesta koulutustyypeittäin koulutuksen järjestäjä erit. iso