OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 01.10.2020
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
VAPAA SIVISTYSTYÖ (LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET)
Käyttökustannukset toiminnoittain
K10O6YL xls Tee Kustannukset toiminnoittain, tulot ja nettomenot (euroa/opiskelijavrk) oppilaitos pieni  
K10Y6YL   Tee Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset (euroa/tunti) ja kiinteistökustannukset (euroa/neliö) oppilaitos pieni  
Tulot ja nettomenot
K10N6YL   Tee Kustannukset, tulot ja nettomenot (euroa/opiskelijavrk) sekä maksullinen palvelutoiminta oppilaitos pieni  
Suoriteraportit
K10S6YL     Opiskelijamäärät, opetustunnit ja tilat oppilaitos pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K10K7Y     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelijavuorokausi) yhteensä pieni  
K10K7SL     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelijavuorokausi) koulutuksen järjestäjä/ oppilaitos pieni  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K10C3Y     Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/opiskelijavuorokausi) sekä tunnuslukuja ja vertailu edell. vuoteen yhteensä keskikok.  
K10C3SL     Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä koulutuksen järjestäjä/ oppilaitos keskikok.  
Trendiraportit
K10I5YO     Liikunnankoulutuskeskusten toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K10L5YO     Liikunnankoulutuskeskusten toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni