OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 04.01.2021
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
PERUSOPETUS
Ristiintaulukot
K05MO4MR     Kunnan perusopetuksen käyttökustannukset yhteensä (euroa/oppilas) maakunta/ kuntaryhmä yhteenveto perus
Käyttökustannukset toiminnoittain
K05E6OS   Tee Opetuksen ja oppilashuollon suoritteita ja tunnuslukuja omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni perus
K05R6OS xls Tee Käyttökustannukset oppilastyypeittäin (euroa/oppilas) omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni perus + vammais
K05R6VM xls   Kunnan käyttökustannukset oppilastyypeittäin (euroa/oppilas) maakunta yhteenveto perus + vammais
K05Z6VM     Kuntien perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus maakunta yhteenveto perus
K05Z6VP     Kuntien perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus seutukunta yhteenveto perus
K05Z6VR     Kuntien perusopetuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus kuntaryhmä yhteenveto perus
K05Z6YO     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus omistajatyyppi yhteenveto perus
K05Z6YOS xls Tee Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni perus
K05Z6YOZ     Perusopetuksen käyttökustannukset koulujen keskimääräisen koon mukaan (euroa/oppilas), 9-vuotinen perusopetus omistajatyyppi/ koul. keskikoko yhteenveto perus
K55N6I     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksut (euroa/oppilas) kieli yhteenveto  
K55N6NMK   Tee Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksut (euroa/oppilas) AVI/ maakunta/ kunta pieni  
K55N6R     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksut (euroa/oppilas) kuntaryhmä yhteenveto  
K55O6K     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset, tulot ja netto (euroa/tunti) kunta pieni  
K55R6I     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksujen osuus kustannuksista kieli yhteenveto  
K55R6NMK     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksujen osuus kustannuksista AVI/ maakunta/ kunta pieni  
K55R6R     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset ja maksujen osuus kustannuksista kuntaryhmä yhteenveto  
K55RT6I     Kuntien saamat tulot perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta (euroa/tuntia) kieli yhteenveto  
K55RT6NMK     Kuntien saamat tulot perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta (euroa/tunti) AVI/ maakunta/ kunta pieni  
K55RT6R     Kuntien saamat tulot perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta (euroa/tunti) kuntaryhmä yhteenveto  
K55Z6I     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset (euroa/tunti) kieli yhteenveto  
K55Z6NMK     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset (euroa/tunti) AVI/ maakunta/ kunta pieni  
K55Z6R     Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneet kustannukset (euroa/tunti) kuntaryhmä yhteenveto  
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K55G6K   Tee Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille aiheutuneiden kustannusten ja rahoituksen vertailu kunta pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K05K7YO     Kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/oppilas) omistajatyyppi pieni perus + vammais
K55K7Y     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot omistajatyyppi yhteenveto  
K05K7S     Kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/oppilas) opetuksen järjestäjä erit. iso perus + vammais
K55K7S     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot opetuksen järjestäjä erit. iso  
K05K7VO     Kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/oppilas) omistajatyyppi pieni perus + vammais
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K05C3VM     Kunnan varsinaisen toiminnan kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/oppilas) sekä tunnuslukuja kust.vuonna maakunta keskikok. perus + vammais
K05C3VR     Kunnan varsinaisen toiminnan kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/oppilas) sekä tunnuslukuja kust.vuonna kuntaryhmä pieni perus + vammais
K05C3YO     Varsinaisen toiminnan kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/oppilas) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna omistajatyyppi pieni perus + vammais
K55C3YI     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen kieli pieni  
K55C3YM     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen maakunta keskikok.  
K55C3YR     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen kuntaryhmä pieni  
K05C3YS     Varsinaisen toiminnan kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/oppilas) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna opetuksen järjestäjä erit. iso perus + vammais
K55C3YS     Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteet, kustannukset ja tulot sekä niiden vertailu edelliseen vuoteen opetuksen järjestäjä erit. iso  
Trendiraportit
K05I5VM     Kunnan perusopetuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja maakunta pieni perus + vammais
K05I5YO     Perusopetuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni perus + vammais
K05L5VM     Kunnan esi- ja perusopetuksen toiminnoittaisten kustannusten ja rahoituksen laskennallisen perusteen aikasarja maakunta pieni perus + vammais
K05L5YO     Esi- ja perusopetuksen toiminnoittaisten kustannusten ja rahoituksen laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni perus + vammais