OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 01.10.2020
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
LUKIOKOULUTUS
Käyttökustannukset toiminnoittain
K06F6MOS     Opetustunnit, opiskelijamäärä ja yksikkökustannukset maakunta/ omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06Z603R     Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) kuntaryhmä yhteenveto  
K06Z6M     Lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) maakunta yhteenveto  
K06Z6OS xls Tee Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06Z6OSB xls Tee Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija), palkkausmenot ja muut menot eritelty omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06Z6VP     Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) seutukunta yhteenveto  
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K06G6OS xls Tee Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06G6VMO xls   Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu maakunta/ omistajatyyppi pieni  
K06GR6OS xls Tee Varsinaisen lukiokoulutuksen toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06GVR6OS xls Tee Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
K06R6OS xls Tee Varsinaisen lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen kustannukset opiskelijaa kohden, vertailu omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K06K7YO     Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelija) omistajatyyppi pieni  
K06K7S     Kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kyselylomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelija) koulutuksen järjestäjä iso  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K06C3YM     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen maakunta pieni  
K06C3YO     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen omistajatyyppi pieni  
K06C3YR     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuskukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen kuntaryhmä pieni  
K06C3YS     Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain euroa ja euroa/opisk. sekä tunnuslukuja kustannusvuonna, vertailu edell. vuoteen koulutuksen järjestäjä iso  
Trendiraportit
K06I5VM     Kunnan lukiokoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja maakunta pieni  
K06I5YO     Lukiokoulutuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K06L5VM     Kunnan lukiokoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja maakunta pieni  
K06L5YO     Lukiokoulutuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni