OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 01.10.2020
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
VAPAA SIVISTYSTYÖ (KANSANOPISTOT)
Käyttökustannukset toiminnoittain
K07O6OL   Tee Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot (euroa/opiskelijaviikko) omistajatyyppi/ oppilaitos pieni  
K07O6YZ     Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot (euroa/opiskelijaviikko) oppilaitoksen koko pieni  
K07Z6YL xls   Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelijaviikko) oppilaitos pieni  
K07Z6YO   Tee Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain ja omistajatyypeittäin (euroa/opiskelijaviikko) omistajatyyppi pieni  
K07Z6YZ xls   Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelijaviikko) oppilaitoksen koko pieni  
Tulot ja nettomenot
K07N6YL   Tee Toiminnan bruttomenot, tulot ja nettomenot (euroa/opetustunti) oppilaitos pieni  
Suoriteraportit
K07S6OL   Tee Opiskelijaviikkojen lukumäärät omistajatyyppi/ oppilaitos pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K07K7Y     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelijaviikko) yhteensä yhteenveto  
K07K7SL     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opiskelijaviikko) koulutuksen järjestäjä/ oppilaitos iso  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K07C3Y     Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/opiskelijaviikko) sekä tunnuslukuja ja vertailu edell. vuoteen oppilaitokset yhteensä yhteenveto  
K07C3SL     Vapaan sivistystyön kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/opiskelijaviikko) koulutuksen järjestäjä/ oppilaitos iso  
Trendiraportit
K07I5YO     Kansanopistojen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K07L5YO     Kansanopistojen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni