OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 01.10.2020
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
TAITEEN PERUSOPETUS
Käyttökustannukset toiminnoittain
K08O6YQL   Tee Kustannukset toiminnoittain, tulot ja nettomenot (euroa/opetustunti) taiteenala/ oppilaitos pieni  
K08T6QO     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) ja yhteensä euroa/opetustunti sekä suoritteet taiteenala/ omistajatyyppi pieni  
K08T6QOL xls Tee Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) ja yhteensä euroa/opetustunti sekä suoritteet taiteenala/ omistajatyyppi/ oppilaitos pieni  
K08T6YM     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) ja yhteensä euroa/opetustunti sekä suoritteet maakunta pieni  
K08T6YOL     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) ja yhteensä euroa/opetustunti sekä suoritteet omistajatyyppi/ oppilaitos pieni  
K08T6YZ     Käyttökustannukset toiminnoittain (euroa/opiskelija) ja yhteensä euroa/opetustunti sekä suoritteet oppilaitoksen koko pieni  
Tulot ja nettomenot
K08N6YQL   Tee Vos-pohjan ja maksullisen palvelutoiminnan kustannukset, tulot ja nettokustannukset (euroa/opetustunti) taiteenala/ oppilaitos pieni  
Yksityiskohtaiset raportit
K08K7YQ     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opetustunti) taiteenala pieni  
K08K7SQL     Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (euroa ja euroa/opetustunti) koulutuksen järjestäjä/ taiteenala/ oppilaitos iso  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K08C3YO     Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/tunti) sekä tunnuslukuja ja vertailu edelliseen vuoteen omistajatyyppi pieni  
K08C3YQ     Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (euroa ja euroa/tunti) sekä tunnuslukuja ja vertailu edelliseen vuoteen taiteenala pieni  
K08C3SQL     Taiteen perusopetuksen käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot yhteensä koulutuksen järjestäjä/ taiteenala/ oppilaitos erit. iso  
Trendiraportit
K08I5YO     Taiteen perusopetuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K08I5YQ     Taiteen perusopetuksen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja taiteenala pieni  
K08L5YO     Taiteen perusopetuksen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja. omistajatyyppi pieni