OPETUSTOIMEN KUSTANNUSRAPORTIT VUODELTA 2019 *** PVM: 04.01.2021
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko  
Raporttien tietosisältökuvaukset
VAPAA SIVISTYSTYÖ (KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT)
Kustannukset menolajeittain
K09B6QOL   Tee Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain (1000 euroa) oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
K09F6QOL   Tee Tilinpäätöksen mukaiset kokonaismenot ja -tulot (euroa ja euroa/opetustunti) oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
K09P6QOL   Tee Käyttökustannukset eriteltynä valtionosuuspohjaan ja maksulliseen palvelutoimintaan (euroa ja euroa/opetustunti) oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
K09U6QOL xls Tee Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain (euroa/opetustunti) oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
K09Z6QOL   Tee Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset yhteensä ja laskennassa käytettyjä erityiseriä oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit
K09G6QOL xls Tee Valtionosuuspohjan mukaisten todellisten kustannusten ja laskennallisen valtionosuuspohjan vertailu oppilaitosmuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos keskikok.  
Edelliseen vuoteen vertaavat raportit
K09C3Q     Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edelliseen vuoteen (euroa ja euroa/opetustunti) oppilaitosmuoto pieni  
K09C3SQL     Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edelliseen vuoteen (euroa ja euroa/opetustunti) koulutuksen järjestäjä/ oppilaitosmuoto/ oppilaitos erit. iso  
Trendiraportit
K09I5YO     Kansalaisopistojen toiminnan tunnuslukujen ja yksikkökustannusten aikasarja omistajatyyppi pieni  
K09L5YO     Kansalaisopistojen toiminnoittaisten kustannusten ja valtionosuuden laskennallisen perusteen aikasarja omistajatyyppi pieni