KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 1

*** RAPORTTI: K02B6EO ***

Ammatillisten oppilaitosten käyttökustannukset ylläpitäjittäin (mk/opiskelija)

  Opetus % Majoitus % Oppilas-
huolto
% Kiin-
teistö
% Hallinto % Yhteensä Opiskelija-
määrä
Ylläpitäjä
Yksityinen
Kunta
Kuntayhtymä
Yhteensä
22.484
24.694
25.153
24.671
63
68
64
66
386
287
615
476
1
1
2
1
1.896
2.330
2.736
2.496
5
6
7
7
5.848
5.181
5.548
5.461
16
14
14
15
5.099
3.704
4.968
4.557
14
10
13
12
35.713
36.196
39.021
37.661
18.788
51.693
82.595
153.076


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 2

*** RAPORTTI: K02B6EO ***

Ammatillisten erityisoppilaitosten käyttökustannukset ylläpitäjittäin (mk/opiskelija)

  Opetus % Majoitus % Oppilas-
huolto
% Kiin-
teistö
% Hallinto % Yhteensä Opiskelija-
määrä
Ylläpitäjä
Yksityinen
Valtio
Kuntayhtymä
Yhteensä
47.440
60.681
68.563
50.828
50
45
57
49
8.987
24.326
27.849
12.786
9
18
23
12
13.413
15.769
3.292
13.703
14
12
3
13
14.251
23.762
14.812
16.356
15
18
12
16
10.604
9.605
6.553
10.293
11
7
5
10
94.694
134.142
121.068
103.966
2.306
670
69
3.044


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 3

*** RAPORTTI: K02B6EO ***

Ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannukset ylläpitäjittäin (mk/opiskelija)

  Opetus % Majoitus % Kiin-
teistö
% Hallinto % Yhteensä Opiskelija-
määrä
Ylläpitäjä
Yksityinen
Kunta
Yhteensä
55.853
35.956
55.673
80
70
80
655
0
649
1
0
1
6.678
6.411
6.676
10
13
10
6.248
8.637
6.269
9
17
9
69.434
51.005
69.267
3.826
35
3.861