KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 1

*** RAPORTTI: K02B6VA ***

Käyttökustannukset koulutusaloittain (mk/opiskelija) (ei sis. amm. erityisoppilaitoksia)

  Opetus % Majoitus % Oppilas-
huolto
% Kiin-
teistö
% Hallinto % Yhteensä
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
36.537
26.814
17.225
22.670
24.437
29.257
20.597
24.671
56
67
67
62
69
64
59
66
3.572
405
66
571
183
585
0
476
5
1
0
2
1
1
0
1
5.946
2.458
1.581
2.888
2.268
2.698
2.289
2.496
9
6
6
8
6
6
7
7
12.093
6.028
3.081
5.480
4.394
7.948
3.123
5.461
18
15
12
15
12
17
9
15
7.392
4.502
3.754
4.984
4.202
5.514
9.173
4.557
11
11
15
14
12
12
26
12
65.539
40.206
25.708
36.593
35.486
46.003
35.182
37.661