KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 1

*** RAPORTTI: K02MO4AO ***

Ammatillisten oppilaitosten käyttökustannukset koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin (mk/opiskelija)

  Yksityinen Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
66.628
44.452
22.821
34.443
35.495
47.690
35.182
35.713
59.351
38.479
26.169
35.529
36.878
46.092
-
36.196
66.679
40.728
26.835
37.215
33.956
45.501
-
39.021
65.539
40.206
25.708
36.593
35.486
46.003
35.182
37.661


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 2

*** RAPORTTI: K02MO4AO ***

Ammatillisten erityisoppilaitosten käyttökustannukset koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin (mk/opiskelija)

  Yksityinen Valtio Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Yhteensä
88.077
96.417
82.910
124.516
-
75.300
94.694
158.290
124.308
159.781
131.568
130.327
136.474
134.142
-
90.318
-
198.560
-
-
121.068
106.051
100.739
86.858
129.719
130.327
113.912
103.966


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 3

*** RAPORTTI: K02MO4AO ***

Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten

käyttökustannukset koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin yhteensä (mk/opiskelija)

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
69.119
57.156
29.357
50.246
35.495
49.720
35.182
42.161
158.290
124.308
159.781
131.568
130.327
136.474
-
134.142
59.351
38.479
26.169
35.529
36.878
46.092
-
36.196
66.679
40.797
26.835
37.452
33.956
45.501
-
39.089
66.642
41.557
27.387
38.958
35.576
48.145
35.182
38.954