KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN *** PVM: 06.10.1999 *** 1

*** RAPORTTI: K02OP4AO ***

Opetusyksiköiden lukumäärä ja opiskelijamäärät koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin

(ei sisällä ammatillisia erityisoppilaitoksia)

  Yksityinen Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Opetusyk-
siköitä
Opiske-
lijoita
Opetusyk-
siköitä
Opiske-
lijoita
Opetusyk-
siköitä
Opiske-
lijoita
Opetusyk-
siköitä
Opiske-
lijoita
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
8
9
12
12
15
6
2
63
1.155
3.183
5.815
1.493
5.874
1.223
44
18.788
11
39
25
34
43
19
-
171
1.126
18.372
9.808
4.705
15.358
2.324
-
51.693
41
83
31
90
58
30
-
333
5.008
34.928
10.886
13.223
14.018
4.533
-
82.595
60
131
68
136
116
55
2
566
7.289
56.483
26.509
19.421
35.249
8.081
44
153.076