KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K02T6EQL ***

                        AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET
                KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILAITOKSITTAIN TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA

                                             Kiin-
                           OmisOpiskeli-  Opetus Majoitus  teistöt Hallinto Yhteensä
           Laitos             taja jamäärä mk/opisk. mk/opisk mk/opisk. mk/opisk mk/opisk.
        --------------------------------------------------------------------------------------------------
                           31 Ammattioppilaitokset

         2401 A.Ahlström Oy teoll.oppilaitos  1   41,0  12.163    0    122   779  13.065
         1136 ABB Industry Oy:n amm.oppil.   1   56,0  39.214    0   3.019  4.518  46.750
         1137 ABB Oy Koul.keskus-Train.Cent.  1   26,0  174.743    0  10.252  34.947  219.942
         1130 Aker Finnyards Oy koulutusk.   1   94,0  11.537    0    594  3.614  15.745
         1129 Askon ammattioppilaitos      1   57,0  29.754    0     0   526  30.281
         1141 Elintarviketeoll.oppil. MERA   1   28,0  54.959    0   6.330  9.041  70.330
         1114 Enso Oy teollisuusoppilaitos   1  148,0  12.432  1.547   1.547  4.838  20.365
         9664 Finnair Pori           1   45,0  423.141  17.416  32.587  13.578  486.722
         1575 Finnairin Ilmailuopisto      1  372,0  119.538    0   5.632  5.254  130.424
         1116 Heikki Huhtamäen teoll. oppil.  1   6,0    300    0     0  3.883   4.183
         1581 Hgin kaup. liikennealan oppil.  3   35,0  35.956    0   6.411  8.637  51.005
         2495 KCI Nosturi-instituutti      1   46,0  43.431    0   3.855  9.313  56.598
         1119 Kone Oy:n teollisuusoppilaitos  1   67,0  28.759   752  11.155  5.575  46.242
         2409 Kvaerner Masa-Yards t.oppil.   1   16,0  99.992    0  23.400  6.326  129.719
         1185 Lihateollisuusopisto       1   6,0  36.433    0  23.333  12.867  72.633
         1135 Metsä-Serla Oy Valmennuskeskus  1  218,0  43.880    0     0  2.870  46.750
         1127 Outokumpu Oy:n koulutuskeskus   1   58,0  21.421    0   5.055  11.666  38.142
         1202 Oy Nokia Ab teoll.oppilaitos   1  876,0  28.440    0   1.271   253  29.963
         1140 Oy Turun Sanomain amm.oppilait  1   12,0  51.108    0   8.000  1.450  60.558
         1579 Radio-ja televisioinstituutti   1  133,0  91.289    0  21.109  14.352  126.750
         1154 Rakennusteol.Koulutusk. RATEKO  1   15,0  55.549    0     0  20.023  75.571
         1128 Rauma Oy Porin teoll.oppilait.  1   25,0  57.236    0  21.338  8.913  87.487
         1132 Rautaruukin teollisuusoppilait  1  134,0  63.201    0  10.701  9.254  83.157
         1134 Sanomain ammattioppilaitos    1   25,0  113.318    0  39.064  12.066  164.448
         1144 Sisun teollisuusoppilaitos    1   82,0  34.608    0   1.684  3.423  39.714
         1118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu  1   68,0   4.508    0    578    0   5.085
         1139 Tampellan teollisuusoppilaitos  1   69,0  31.733    0  16.134  3.334  51.201
         1142 Teollisuuden oppimispaikka    1   80,0  44.960    0  20.763  11.013  76.735
         1203 Toyota ammattioppilaitos     1   7,0  500.351    0  62.335  48.095  610.780
         1120 UPM-Kymmene Oy Kymin teoll.ol.  1   85,0  31.964   913  10.331  3.805  47.013
         2528 UPM-Kymmene Oy teol.ol.Lotila   1  251,0  37.451  2.217   5.463  5.797  50.928
         2407 Valmet Automotive Oy:n teoll.o  1   9,0  197.232    0  43.483  26.140  266.854
         1150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu   1   70,0  58.824    0  10.667  7.251  76.742
           ------------------------------   --------- --------- -------- --------- -------- ---------
           31 Ammattioppilaitokset       3.260,0  54.109   521   6.183  4.960  65.772


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K02T6EQL ***

                        AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET
                KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILAITOKSITTAIN TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA

                                             Kiin-
                           OmisOpiskeli-  Opetus Majoitus  teistöt Hallinto Yhteensä
           Laitos             taja jamäärä mk/opisk. mk/opisk mk/opisk. mk/opisk mk/opisk.
        --------------------------------------------------------------------------------------------------
                           33 Kauppaoppilaitokset

         1434 AVA-instituutti          1   30,0  122.897  3.500  15.895  27.600  169.893
         1428 Jollas-opisto           1  184,0  91.216  1.207  11.307  8.041  111.771
         1429 K-instituutti           1  142,0  110.901    0  20.077  22.852  153.831
         1435 Suomen Spar Oy koulutus      1  245,0   9.549  1.969    854  10.143  22.515
           ------------------------------   --------- --------- -------- --------- -------- ---------
           33 Kauppaoppilaitokset         601,0  64.157  1.347   9.347  13.374  88.224


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K02T6EQL ***

                        AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET
                KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILAITOKSITTAIN TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA

                                             Kiin-
                           OmisOpiskeli-  Opetus Majoitus  teistöt Hallinto Yhteensä
           Laitos             taja jamäärä mk/opisk. mk/opisk mk/opisk. mk/opisk mk/opisk.
        --------------------------------------------------------------------------------------------------
           ------------------------------   --------- --------- -------- --------- -------- ---------
           Raportti yhteensä          3.861,0  55.673   649   6.676  6.269  69.267
           ==============================   ========= ========= ======== ========= ======== =========