KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K02Z6YEA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN

                           Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.-erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä opisk. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1 Ammatilliset oppilait.

       1 Luonnonvara-ala        7.288,5  265,9  36.537  3.572  5.946  12.093  7.392  65.539
       2 Tekniikka ja liikenne    56.482,9 2.852,0  26.814   405  2.458   6.028  4.502  40.206
       3 Hallinto ja kauppa      26.509,0  214,0  17.225    66  1.581   3.081  3.754  25.708
       4 Matk., ravits., talous    19.420,8 1.314,6  22.670   571  2.888   5.480  4.984  36.593
       5 Sosiaali ja terveys     35.249,0  75,8  24.437   183  2.268   4.394  4.202  35.486
       6 Kulttuuri           8.080,8  196,3  29.257   585  2.698   7.948  5.514  46.003
       7 Vapaa-aika ja liikunta      44,2   0,0  20.597    0  2.289   3.123  9.173  35.182
       ----------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       1 Ammatilliset oppilait.   153.075,5 4.918,7  24.671   476  2.496   5.461  4.557  37.661


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K02Z6YEA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN

                           Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.-erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä opisk. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          2 Amm. erityisoppilaitoks.

       1 Luonnonvara-ala         203,9  49,5  52.854  14.135  13.498  19.054  6.508  106.051
       2 Tekniikka ja liikenne     1.289,3  257,2  52.053  12.110  11.510  15.604  9.463  100.739
       3 Hallinto ja kauppa       748,1  121,3  40.565  6.693  12.668  14.844  12.088  86.858
       4 Matk., ravits., talous     505,9  160,4  59.237  20.593  20.146  17.765  11.978  129.719
       5 Sosiaali ja terveys       33,7  10,5  67.395  10.985  16.366  24.974  10.607  130.327
       6 Kulttuuri            263,1  79,3  54.148  17.600  14.828  18.429  8.908  113.912
       ----------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       2 Amm. erityisoppilaitoks.   3.044,4  678,4  50.828  12.786  13.703  16.356  10.293  103.966


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K02Z6YEA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN

                           Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.-erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä opisk. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          3 Amm. erikoisoppilaitoks.

       9 Jakamattomat         3.861,0   0,0  55.673   649    0   6.676  6.269  69.267
       ----------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       3 Amm. erikoisoppilaitoks.   3.861,0   0,0  55.673   649    0   6.676  6.269  69.267


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 4 *** RAPORTTI: K02Z6YEA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN

                           Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.-erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä opisk. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           4 Muut ammatill. oppil.

       9 Jakamattomat          139,9   0,0  56.905  5.436  6.548  35.406  25.605  129.899
       ----------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       4 Muut ammatill. oppil.      139,9   0,0  56.905  5.436  6.548  35.406  25.605  129.899


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATILLISET OPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 06.10.1999 *** 5 *** RAPORTTI: K02Z6YEA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN

                           Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.-erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä opisk. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ----------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       Raportti yhteensä       160.120,9 5.597,1  25.944   719  2.652   5.724  4.726  39.764
       =============================================== ========= ======== ======== ========= ======== =========