KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           620 Ammattikorkeakoulut

                        02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto    0,0   316,0   131,6   131,6  35.499   3.638    6.948    46.086
  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   320,0   133,3   133,3  26.827   1.588    8.796    37.212
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk    0,0   68,0   28,3   28,3  24.416    381    7.806    32.603
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    0,0   260,0   108,3   108,3  34.860   1.410    6.477    42.747
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.    0,0   146,0   60,8   60,8  29.850    999    6.442    37.292
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     0,0   73,0   30,4   30,4  25.930    725    6.871    33.526
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0  1.183,0   492,9   492,9  31.088   1.901    7.327    40.316

                        02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.648,0  1.985,0  1.788,4  2.035,4  21.867   3.958    6.068    31.893
  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   892,0   371,6   543,3  16.202   2.219    8.780    27.200
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.    0,0   228,0   95,0   103,3  28.895   7.546    3.411    39.852
  620 Konservointialan amk-tutkinto       0,0   54,0   22,5   25,4  40.666  10.620    4.801    56.088
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     144,0   173,0   156,0   156,0  21.816   4.516      0    26.332
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    1.792,0  3.332,0  2.433,6  2.863,5  21.447   3.930    5.977    31.354

                        02468 Haaga Instituutin Ammattikork.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   703,0   292,9   292,9  16.364   3.640    7.887    27.890
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   507,0   714,0   593,2   725,2  27.514   2.706    8.978    39.198
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     72,0   168,0   112,0   123,6  16.368   1.635    2.601    20.604
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     579,0  1.585,0   998,1  1.141,8  22.991   2.860    7.942    33.794

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto       2.985,0  3.203,0  3.075,8  3.905,6  18.674   3.398    1.641    23.713
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     28,0   64,0   43,0   43,0  7.850   2.853    1.378    12.080
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    3.013,0  3.267,0  3.118,8  3.948,6  18.524   3.391    1.637    23.552

                         02467 Hämeen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    691,0   695,0   692,6   734,6  29.399   8.909    7.997    46.305
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.868,0  1.979,0  1.914,2  2.024,2  24.745   4.333    4.995    34.072
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        404,0   693,0   524,4   524,4  20.820   4.584    6.262    31.665
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   272,0   286,0   277,8   302,4  29.955  12.218   10.710    52.883
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     54,0   158,0   97,3   109,0  16.231   5.094    5.772    27.097
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu      3.289,0  3.811,0  3.506,5  3.694,7  25.254   5.920    6.252    37.425

                         02504 Jkylän ammattikorkeakoulu


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   734,0   997,0   843,5   899,4  24.391   2.455   10.406    37.252
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   78,0   101,0   87,5   119,6  15.679   6.048    8.895    30.622
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        717,0   832,0   764,9   975,4  17.782   3.850    4.414    26.045
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   381,0   536,0   445,5   497,1  19.400   3.725   10.422    33.547
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   329,0   425,0   369,0   374,8  19.607   4.708    9.850    34.165
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   162,0   245,0   196,5   196,5  22.295   2.567    7.905    32.767
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    0,0   42,0   17,5   17,5  42.706   3.841   16.648    63.195
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     113,0   123,0   117,1   117,1  16.736   3.881   10.231    30.849
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      2.514,0  3.301,0  2.841,9  3.197,7  20.592   3.508    8.535    32.635

                        02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto    0,0   781,0   325,4   325,4  26.362   4.005    5.205    35.572
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.    0,0   75,0   31,2   31,2  24.018   4.186    3.110    31.313
  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   653,0   272,0   272,0  19.678   3.423    2.808    25.909
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    0,0   31,0   12,9   12,9  22.739   3.728    5.049    31.516
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.    0,0   64,0   26,6   26,6  22.739   3.728    5.049    31.516
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.     0,0   313,0   130,4   130,4  22.110   4.009    4.769    30.888
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0  1.917,0   798,7   798,7  23.120   3.801    4.228    31.148

                        02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   346,0   359,0   351,4   370,7  26.668   2.294    5.810    34.773
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        358,0   467,0   403,4   465,7  22.400   1.933    5.456    29.789
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   331,0   329,0   330,1   340,5  26.959   2.202    5.739    34.900
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.     9,0    5,0    7,3    7,3  24.581   2.024    5.273    31.878
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0   17,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     1.044,0  1.160,0  1.092,3  1.201,5  25.256   2.131    5.654    33.041

                        02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   660,0   713,0   682,0   696,6  23.058   2.664    6.641    32.364
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        618,0   766,0   679,6   717,1  17.354   3.214    3.260    23.828
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   394,0   413,0   401,9   401,9  20.187   3.181    5.279    28.647
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   177,0   209,0   190,3   190,3  18.602   4.182    5.119    27.903
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     0,0   66,0   27,5   27,5  52.436     0    4.007    56.444
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     96,0   120,0   106,0   106,0  13.653   3.113    6.946    23.712
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul    1.945,0  2.287,0  2.087,5  2.139,5  20.151   3.069    5.120    28.340

                         02470 Lahden ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   632,0   728,0   672,0   757,2  27.157   3.255    6.949    37.360
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        734,0  1.036,0   859,8  1.002,1  19.755   2.551    4.607    26.914
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   231,0   257,0   241,8   243,0  20.068   2.849    6.994    29.910
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    566,0   614,0   586,0   599,0  26.154   3.206    6.853    36.213
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   313,0   330,0   320,0   369,9  42.749   9.162    6.655    58.565


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.    72,0   62,0   67,8   73,2  34.800  12.302   10.819    57.921
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    170,0   179,0   173,7   190,3  47.133   9.161    6.654    62.948
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     54,0   97,0   71,9   78,5  34.139   6.072    4.396    44.606
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu      2.772,0  3.303,0  2.993,2  3.313,5  27.429   4.258    6.239    37.926

                        02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    61,0   117,0   84,3   84,3  31.264   5.279    2.855    39.398
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.059,0  1.166,0  1.103,5  1.185,0  24.952   2.714    3.886    31.553
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        763,0  1.024,0   871,7   970,0  14.388   2.999    3.962    21.350
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   339,0   458,0   388,5   388,5  21.103   3.440    4.496    29.040
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   110,0   156,0   129,1   129,1  18.198   2.980    4.566    25.743
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       0,0   83,0   34,5   34,5  18.551   6.481   12.312    37.344
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     87,0   183,0   127,0   127,0  13.233   2.832    2.288    18.353
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     2.419,0  3.187,0  2.739,0  2.918,8  20.296   3.052    4.030    27.377

                        02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    177,0   220,0   194,9   208,1  20.015  12.828    8.523    41.366
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   952,0  1.451,0  1.159,9  1.169,9  23.791   2.642    6.813    33.246
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        500,0   625,0   552,0   607,0  17.339   1.547    3.469    22.355
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.  1.098,0  1.162,0  1.124,6  1.180,0  22.452   2.810    3.724    28.986
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   348,0   348,0   348,0   385,1  18.269   1.948    4.369    24.586
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     174,0   227,0   196,0   210,2  16.426   1.907    4.460    22.793
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     3.249,0  4.033,0  3.575,6  3.760,6  21.227   2.973    5.051    29.251

                        02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    295,0   370,0   326,2   421,7  31.334   5.762    2.599    39.695
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   675,0   772,0   715,4   754,1  23.947   2.638    2.858    29.442
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        468,0   614,0   528,8   710,0  16.514   3.015    2.779    22.309
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   163,0   232,0   191,7   214,7  22.326   3.118    2.808    28.252
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   402,0   400,0   401,1   445,9  25.072   6.953    2.607    34.632
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   188,0   219,0   200,9   235,3  16.232   6.949    2.602    25.783
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   80,0   62,0   72,5   77,8  24.373   7.245    2.601    34.219
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     76,0   139,0   102,2   107,0  25.007   6.744    2.608    34.359
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    20,0   45,0   30,4   30,8  55.952     0    2.566    58.518
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     124,0   179,0   146,9   148,0  14.656     0    2.603    17.258
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu    2.491,0  3.032,0  2.716,4  3.145,7  22.775   4.182    2.719    29.676

                        02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto    0,0  1.432,0   596,6   671,2  26.349   3.996    5.420    35.764
  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0  1.202,0   500,8   562,0  18.461   4.687    3.402    26.550
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    0,0   639,0   266,2   266,6  26.761   2.309    4.906    33.976
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.    0,0   128,0   53,3   53,3  32.365   4.633    3.943    40.940
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.     0,0   173,0   72,0   72,0  26.942   4.263    3.809    35.014


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.    0,0   650,0   270,8   294,5  27.004   8.284    8.830    44.119
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0  4.224,0  1.760,0  1.920,0  24.474   4.627    5.182    34.283

                        02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto     0,0   170,0   70,8   100,4  33.118   7.418   10.841    51.377
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto    0,0   669,0   278,7   394,5  36.116   2.040    4.274    42.429
  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   469,0   195,4   277,0  16.119   3.507    5.062    24.688
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk    0,0   311,0   129,5   183,7  17.249   4.064    4.960    26.273
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    0,0   276,0   115,0   218,3  14.493   1.711    8.230    24.435
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.    0,0   155,0   64,5   64,5  15.164   1.863    8.546    25.573
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.     0,0   74,0   30,8   42,5  33.026   2.571   11.003    46.600
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.     0,0   105,0   43,7   62,0  45.646   5.294    2.435    53.375
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0  2.229,0   928,7  1.343,3  25.259   3.159    5.960    34.378

                        02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.180,0  1.329,0  1.242,0  1.361,4  29.815   4.268    3.120    37.202
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    56,0   90,0   70,1   70,1  39.915   3.541    9.902    53.358
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.430,0  1.763,0  1.568,7  1.757,5  16.016   1.786    3.066    20.868
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   79,0   118,0   95,2   95,2  23.717   3.415    2.952    30.084
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   743,0   795,0   764,6   813,4  23.652   3.251    3.174    30.077
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   201,0   268,0   228,9   228,9  22.448   3.675    3.360    29.483
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    37,0   53,0   43,6   43,6  26.392   3.644    2.361    32.396
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.    39,0   54,0   45,2   45,8  27.093  11.296   13.024    51.413
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     89,0   161,0   119,0   119,0  9.786    983    1.327    12.097
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    3.854,0  4.631,0  4.177,7  4.535,1  22.497   3.061    3.281    28.839

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    287,0   345,0   311,1   346,6  19.572   5.219    4.936    29.727
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   322,0   348,0   332,8   341,5  28.796   3.991    2.904    35.691
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        557,0   619,0   582,8   679,0  17.052   2.688    2.398    22.138
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   303,0   370,0   330,9   330,9  25.371   3.437    3.568    32.376
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   170,0   214,0   188,3   199,2  20.341   5.749    4.181    30.271
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    51,0   29,0   41,8   41,8  16.996   5.273    2.837    25.106
  560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.   32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824
  670 Kulttuurialan tutkinto          33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     97,0   89,0   93,6   93,6  18.885   3.269    3.593    25.747
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu     1.852,0  2.081,0  1.947,4  2.100,8  21.676   3.958    3.362    28.996

                          02508 Svenska yrkeshögskolan

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   522,0   535,0   527,4   527,4  28.377   3.683    4.244    36.303
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto        0,0   12,0    5,0    5,0  20.652   4.122    4.750    29.524


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   146,0   239,0   184,7   184,7  23.577   2.353    4.399    30.328
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   34,0   66,0   47,3   47,3  26.048   2.383    4.454    32.885
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     65,0   80,0   71,2   71,2  48.632  12.812    4.304    65.748
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    27,0   33,0   29,5   29,5  83.647    551    4.320    88.519
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     5,0    6,0    5,4    5,4  58.443   1.314    4.411    64.169
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       4,0    8,0    5,6    5,6  37.988     0      0    37.988
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     31,0   82,0   52,2   52,2  14.455   4.654    4.555    23.664
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02508 Svenska yrkeshögskolan         834,0  1.061,0   928,5   928,5  30.022   3.973    4.288    38.284

                        02466 Tampereen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    114,0   151,0   129,4   133,1  38.627   2.641    4.915    46.184
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.644,0  1.865,0  1.736,0  1.875,6  25.326   2.173    3.633    31.132
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        700,0   975,0   814,5   814,5  15.825   3.609    2.897    22.331
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    171,0   259,0   207,6   207,6  43.413  13.281    6.157    62.851
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     155,0   139,0   148,3   148,3  16.940   2.421    3.759    23.120
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     2.784,0  3.389,0  3.036,0  3.179,4  24.171   3.350    3.669    31.191

                        02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto     0,0   26,0   10,8   10,8  28.661  16.052    4.126    48.839
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.470,0  1.735,0  1.580,4  1.814,9  28.168   3.992    2.516    34.676
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   36,0   65,0   48,0   48,0  17.021   9.403    7.472    33.896
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        410,0   612,0   494,1   494,1  17.722   4.589    4.259    26.570
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   135,0   231,0   175,0   175,0  17.173   9.020    7.501    33.694
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   579,0   750,0   650,2   672,3  30.017   2.340    3.126    35.483
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    43,0   157,0   90,5   90,5  23.964   1.868    2.496    28.328
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      0,0   18,0    7,5    7,5  22.908  11.864    6.288    41.061
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    121,0   198,0   153,0   153,0  57.807  18.537    5.259    81.603
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    63,0   108,0   81,7   81,7  40.342  16.652    6.192    63.186
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     58,0   99,0   75,0   75,0  60.737  18.522    4.975    84.234
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     127,0   180,0   149,0   149,0  16.513     0      0    16.513
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    3.042,0  4.179,0  3.515,7  3.772,3  27.999   5.163    3.353    36.515

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          37.473,0 57.192,0 45.689,2 50.397,7  23.229   3.789    4.697    31.715


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 6 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          625 Va. ammattikorkeakoulut

                        09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   407,0    0,0   237,4   237,4  27.763   2.943    5.741    36.447
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        337,0    0,0   196,5   196,5  22.971   1.107    5.644    29.721
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   44,0    0,0   25,6   25,6  25.004   3.329    6.743    35.076
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   376,0    0,0   219,3   219,3  24.594   1.571    5.706    31.870
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   137,0    0,0   79,9   79,9  14.119   1.422    5.571    21.112
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     29,0    0,0   16,9   16,9  25.127    732    5.567    31.426
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.    1.330,0    0,0   775,8   775,8  24.099   1.898    5.718    31.714

                        09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto     0,0   50,0   20,8   20,8  46.159   7.944   10.672    64.775
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.464,0  1.613,0  1.526,0  1.796,7  18.252   2.866    5.542    26.659
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   233,0   456,0   325,9   338,1  20.120   7.293    4.240    31.652
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   334,0   573,0   433,5   531,0  25.869   9.154    5.052    40.075
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   282,0   411,0   335,7   424,9  24.434   8.633    4.511    37.579
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    335,0   375,0   351,6   351,6  23.136   1.920    4.205    29.260
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   163,0    0,0   95,0   109,0  34.768  29.741    4.553    69.063
  620 Konservointialan amk-tutkinto       54,0    0,0   31,5   36,1  44.978  29.955    5.890    80.824
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.    2.865,0  3.478,0  3.120,4  3.608,6  21.680   5.842    5.084    32.606

                        09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   701,0   815,0   748,5   761,5  28.011   3.189    7.899    39.100
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        727,0   885,0   792,8   828,4  13.505   3.021    8.594    25.120
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   67,0   105,0   82,8   82,8  19.051   4.062    9.538    32.651
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    295,0   364,0   323,7   323,7  32.801   4.005    8.416    45.222
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   14,0   33,0   21,9   21,9  37.322   4.391    7.988    49.701
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.    15,0   29,0   20,8   20,8  49.628   3.208   12.601    65.437
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.    1.819,0  2.231,0  1.990,6  2.039,2  22.969   3.305    8.378    34.652

                        02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk

  310 Liiketalouden amk-tutkinto        110,0   288,0   184,1   184,1  18.293   4.128    4.703    27.124
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   205,0   218,0   210,4   210,4  18.798   3.006    4.523    26.327
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk     315,0   506,0   394,5   394,5  18.562   3.530    4.607    26.699

                         09679 Hgin va ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.262,0  1.859,0  1.510,7  1.510,7  27.649   2.829    1.784    32.262


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 7 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   29,0   45,0   35,6   35,6  35.444   6.987    3.148    45.579
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       17,0   52,0   31,5   31,5  32.180   7.335    3.039    42.554
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   58,0   107,0   78,4   78,4  29.760   5.639    3.199    38.598
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.  1.721,0  2.142,0  1.896,4  1.896,4  31.412   5.373    2.848    39.633
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   216,0   372,0   281,0   281,0  27.344   4.348    2.597    34.289
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      0,0   20,0    8,3    8,3  30.105   8.649    6.475    45.229
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t     47,0   79,0   60,3   60,3  64.497   1.087    2.290    67.873
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    25,0   110,0   60,4   60,4  33.115  12.626    8.457    54.197
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     16,0   32,0   22,6   22,6  70.177   3.534    2.335    76.047
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu      3.391,0  4.818,0  3.985,5  3.985,5  30.453   4.413    2.519    37.385

                         09682 Keski-Pohjanmaan va amk

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   616,0    0,0   359,3   382,6  26.412   3.027    5.878    35.317
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   79,0    0,0   46,0   46,0  21.100   8.276    3.630    33.006
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        530,0    0,0   309,1   360,5  18.791   2.218    6.500    27.510
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    319,0    0,0   186,0   186,0  20.335   3.490    6.358    30.183
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk       1.544,0    0,0   900,6   975,3  22.269   3.114    6.076    31.458

                        09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    215,0   211,0   213,3   227,3  29.283   6.858    2.113    38.254
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   886,0   951,0   913,0  1.039,0  30.145   4.653    1.748    36.546
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    93,0   101,0   96,3   103,3  43.749   4.506    1.740    49.995
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        528,0   750,0   620,5   620,5  22.314   4.197    1.900    28.410
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   372,0   465,0   410,7   410,7  25.198   5.304    2.275    32.777
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   100,0   124,0   110,0   110,0  23.943   3.659    1.797    29.399
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   113,0   185,0   143,0   143,0  33.384  10.249    2.774    46.407
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    112,0   147,0   126,5   126,5  22.789   1.691    2.344    26.824
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.     2.419,0  2.934,0  2.633,5  2.780,5  27.520   4.940    1.982    34.441

                        09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.

  240 Laboratorioalan amk-tutkinto        0,0   18,0    7,5    7,5  35.616  18.534    6.189    60.339
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        445,0   951,0   655,8   655,8  18.472   2.705    5.567    26.744
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   65,0   166,0   107,0   107,0  16.054   3.045    6.800    25.899
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   285,0   615,0   422,5   422,5  29.645   6.284    4.413    40.342
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    97,0   209,0   143,6   143,6  29.306   5.143    4.289    38.738
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto    24,0   54,0   36,5   36,5  44.123   8.011    8.192    60.326
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.     916,0  2.013,0  1.373,0  1.373,0  23.630   4.316    5.247    33.193

                        09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 8 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto  1.251,0    0,0   729,7   821,3  25.731   1.878    6.593    34.202
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        974,0    0,0   568,1   628,2  16.580   1.597    4.414    22.591
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   533,0    0,0   310,9   310,9  25.542   2.723    6.081    34.347
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   111,0    0,0   64,7   64,7  20.869   5.096    4.480    30.445
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    44,0    0,0   25,6   25,6  50.347   3.721    5.568    59.636
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.    2.913,0    0,0  1.699,2  1.850,9  22.823   2.089    5.675    30.587

                        09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    115,0    0,0   67,0   67,0  39.160   7.833    6.368    53.361
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   430,0    0,0   250,8   250,8  22.622   2.535    2.891    28.049
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        287,0    0,0   167,4   167,4  20.739   2.779    4.864    28.383
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   143,0    0,0   83,4   83,4  17.224   5.288    8.234    30.746
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.   152,0    0,0   88,6   88,6  20.663   2.283    3.957    26.903
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   123,0    0,0   71,7   71,7  12.711   2.283    3.957    18.950
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    67,0    0,0   39,0   39,0  18.323   2.283    3.957    24.562
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.     44,0    0,0   25,6   25,6  22.451  15.702   13.406    51.559
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.    1.361,0    0,0   793,9   793,9  21.724   3.686    4.770    30.180

                        09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto    111,0   149,0   126,8   273,6  28.974  11.930   14.626    55.531
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   55,0   148,0   93,7   93,7  30.403   2.724    8.223    41.350
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    69,0   96,0   80,2   80,2  20.803  10.487   11.107    42.396
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        71,0   79,0   74,3   74,3  16.500   3.841    9.220    29.561
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    95,0   115,0   103,3   103,3  26.154   8.733    7.840    42.728
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.   33,0   43,0   37,1   37,1  23.730  20.491    9.334    53.556
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   42,0   91,0   62,4   62,4  24.377  16.999    8.731    50.108
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst      476,0   721,0   578,0   724,9  25.130   9.723   10.214    45.067

                        09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu

  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.   1.100,0  1.550,0  1.287,5  1.287,5  23.767   2.928    5.989    32.683
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       0,0   20,0    8,3    8,3  45.789   1.952    7.036    54.777
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu    1.100,0  1.570,0  1.295,8  1.295,8  23.908   2.921    5.995    32.825

                        09697 Va Humanistinen amm.korkeak.

  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       0,0   195,0   81,2   81,2  41.963  11.208   23.306    76.478
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09697 Va Humanistinen amm.korkeak.       0,0   195,0   81,2   81,2  41.963  11.208   23.306    76.478


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 9 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto   683,0  1.012,0   820,0   820,0  26.040   2.018    2.770    30.827
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        572,0   813,0   672,4   672,4  19.482   2.720    2.366    24.568
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk   115,0   194,0   147,9   147,9  22.108   2.185    4.798    29.091
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.    292,0   363,0   321,5   321,5  20.788   9.109    5.909    35.806
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu     1.662,0  2.382,0  1.962,0  1.962,0  22.635   3.433    3.299    29.367

                         09696 Varsinais-Suomen va amk

  310 Liiketalouden amk-tutkinto         0,0   294,0   122,5   122,5  20.062   1.896   18.698    40.656
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.    0,0   60,0   25,0   25,0  59.894   2.130   11.464    73.489
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.    0,0   96,0   40,0   40,0  27.974   4.243   13.532    45.749
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.    0,0   57,0   23,7   23,7  30.558  13.640   12.223    56.422
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   507,0   211,2   211,2  27.454   3.688   16.136    47.278

                        09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto        224,0   252,0   235,6   256,4  13.935   2.569    8.448    24.952
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.     224,0   252,0   235,6   256,4  13.935   2.569    8.448    24.952

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        22.335,0 21.607,0 22.031,6 23.109,4  24.700   4.172    4.884    33.756


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 10 *** RAPORTTI: K04Z6QLT *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET KORKEAKOULUITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  Raportti yhteensä             59.808,0 78.799,0 67.720,9 73.507,1  23.708   3.914    4.758    32.379
  ======================================== ========= ========= ========= ========= ======== ========= =========== ============