KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6T *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Tutkinto                 keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto   2.066,0  2.504,0  2.248,5  2.628,9  28.633   7.707    6.328    42.668
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 20.003,0 23.945,0 21.645,5 23.254,1  26.184   3.243    4.681    34.109
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    218,0   287,0   246,7   253,7  35.196   6.177    7.107    48.480
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   222,0   286,0   248,6   280,7  20.826   7.010    6.093    33.929
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       17,0   82,0   44,0   44,0  31.457   8.876    3.769    44.102
  310 Liiketalouden amk-tutkinto      16.913,0 23.393,0 19.613,0 22.268,0  17.879   2.998    4.169    25.046
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk  2.195,0  3.456,0  2.720,4  2.993,4  21.663   4.142    6.851    32.656
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.  8.763,0 10.774,0  9.600,9  9.990,5  25.920   4.130    4.247    34.297
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.  2.392,0  3.264,0  2.755,3  2.927,0  21.463   4.495    4.561    30.519
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.   3.255,0  4.279,0  3.681,6  3.706,3  24.832   3.693    5.880    34.405
  560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.   32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      0,0   38,0   15,8   15,8  26.696  10.172    6.386    43.255
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   997,0  1.922,0  1.382,4  1.508,2  32.535  11.276    7.125    50.935
  620 Konservointialan amk-tutkinto       54,0   54,0   54,0   61,5  43.182  21.899    5.437    70.517
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.   126,0   145,0   133,9   139,9  34.503  10.547   11.841    56.891
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    791,0  1.220,0   969,7   991,0  42.803   9.388    4.807    56.997
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto   159,0   392,0   256,0   256,5  46.180   9.762    7.079    63.022
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     79,0   137,0   103,1   103,1  62.691  14.326    4.366    81.382
  670 Kulttuurialan tutkinto          33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.     44,0   105,0   69,4   87,7  37.070   9.142    6.492    52.704
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       4,0   306,0   129,8   129,8  35.799   8.866   18.316    62.981
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    1.445,0  2.143,0  1.735,8  1.798,2  16.612   2.585    3.457    22.654
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  Raportti yhteensä             59.808,0 78.799,0 67.720,9 73.507,1  23.708   3.914    4.758    32.379
  ======================================== ========= ========= ========= ========= ======== ========= =========== ============
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun