KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       691,0   695,0   692,6   734,6  29.399   8.909    7.997    46.305
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      215,0   211,0   213,3   227,3  29.283   6.858    2.113    38.254
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       61,0   117,0   84,3   84,3  31.264   5.279    2.855    39.398
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      177,0   220,0   194,9   208,1  20.015  12.828    8.523    41.366
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     295,0   370,0   326,2   421,7  31.334   5.762    2.599    39.695
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     115,0   170,0   137,9   167,5  36.057   7.620    8.665    52.342
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      287,0   345,0   311,1   346,6  19.572   5.219    4.936    29.727
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      114,0   151,0   129,4   133,1  38.627   2.641    4.915    46.184
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      0,0   26,0   10,8   10,8  28.661  16.052    4.126    48.839
  02602 Vantaan amk               0,0   50,0   20,8   20,8  46.159   7.944   10.672    64.775
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         111,0   149,0   126,8   273,6  28.974  11.930   14.626    55.531
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto   2.066,0  2.504,0  2.248,5  2.628,9  28.633   7.707    6.328    42.668

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     407,0   316,0   369,0   369,0  30.523   3.191    6.172    39.885
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    1.648,0  1.985,0  1.788,4  2.035,4  21.867   3.958    6.068    31.893
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     701,0   815,0   748,5   761,5  28.011   3.189    7.899    39.100
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu     1.262,0  1.859,0  1.510,7  1.510,7  27.649   2.829    1.784    32.262
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu      1.868,0  1.979,0  1.914,2  2.024,2  24.745   4.333    4.995    34.072
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       734,0   997,0   843,5   899,4  24.391   2.455   10.406    37.252
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     616,0   781,0   684,7   708,0  26.388   3.492    5.558    35.438
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      346,0   359,0   351,4   370,7  26.668   2.294    5.810    34.773
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     660,0   713,0   682,0   696,6  23.058   2.664    6.641    32.364
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      886,0   951,0   913,0  1.039,0  30.145   4.653    1.748    36.546
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       632,0   728,0   672,0   757,2  27.157   3.255    6.949    37.360
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     1.059,0  1.166,0  1.103,5  1.185,0  24.952   2.714    3.886    31.553
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      952,0  1.451,0  1.159,9  1.169,9  23.791   2.642    6.813    33.246
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     675,0   772,0   715,4   754,1  23.947   2.638    2.858    29.442
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    1.251,0  1.432,0  1.326,4  1.492,5  26.009   2.831    6.065    34.905
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     430,0   669,0   529,5   645,4  29.725   2.274    3.619    35.618
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    1.180,0  1.329,0  1.242,0  1.361,4  29.815   4.268    3.120    37.202
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      322,0   348,0   332,8   341,5  28.796   3.991    2.904    35.691
  02508 Svenska yrkeshögskolan         522,0   535,0   527,4   527,4  28.377   3.683    4.244    36.303
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     1.644,0  1.865,0  1.736,0  1.875,6  25.326   2.173    3.633    31.132
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    1.470,0  1.735,0  1.580,4  1.814,9  28.168   3.992    2.516    34.676
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      683,0  1.012,0   820,0   820,0  26.040   2.018    2.770    30.827
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         55,0   148,0   93,7   93,7  30.403   2.724    8.223    41.350
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 20.003,0 23.945,0 21.645,5 23.254,1  26.184   3.243    4.681    34.109

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      93,0   101,0   96,3   103,3  43.749   4.506    1.740    49.995
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      56,0   90,0   70,1   70,1  39.915   3.541    9.902    53.358
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         69,0   96,0   80,2   80,2  20.803  10.487   11.107    42.396

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    218,0   287,0   246,7   253,7  35.196   6.177    7.107    48.480

                       230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.

  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      29,0   45,0   35,6   35,6  35.444   6.987    3.148    45.579
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        78,0   101,0   87,5   119,6  15.679   6.048    8.895    30.622
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      79,0   75,0   77,3   77,3  22.279   6.623    3.420    32.322
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     36,0   65,0   48,0   48,0  17.021   9.403    7.472    33.896
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   222,0   286,0   248,6   280,7  20.826   7.010    6.093    33.929

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      17,0   52,0   31,5   31,5  32.180   7.335    3.039    42.554
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      0,0   18,0    7,5    7,5  35.616  18.534    6.189    60.339
  02508 Svenska yrkeshögskolan          0,0   12,0    5,0    5,0  20.652   4.122    4.750    29.524
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       17,0   82,0   44,0   44,0  31.457   8.876    3.769    44.102

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     337,0   320,0   329,9   329,9  24.529   1.301    6.918    32.749
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   892,0   371,6   543,3  16.202   2.219    8.780    27.200
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     727,0   885,0   792,8   828,4  13.505   3.021    8.594    25.120
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.      0,0   703,0   292,9   292,9  16.364   3.640    7.887    27.890
  02621 Hgin liik.amk:n I-Uudenm.amk      110,0   288,0   184,1   184,1  18.293   4.128    4.703    27.124
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    2.985,0  3.203,0  3.075,8  3.905,6  18.674   3.398    1.641    23.713
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       404,0   693,0   524,4   524,4  20.820   4.584    6.262    31.665
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       717,0   832,0   764,9   975,4  17.782   3.850    4.414    26.045
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     530,0   653,0   581,2   632,5  19.206   2.782    4.772    26.760
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      358,0   467,0   403,4   465,7  22.400   1.933    5.456    29.789
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     618,0   766,0   679,6   717,1  17.354   3.214    3.260    23.828
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      528,0   750,0   620,5   620,5  22.314   4.197    1.900    28.410
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       734,0  1.036,0   859,8  1.002,1  19.755   2.551    4.607    26.914
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      763,0  1.024,0   871,7   970,0  14.388   2.999    3.962    21.350
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      500,0   625,0   552,0   607,0  17.339   1.547    3.469    22.355
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu     445,0   951,0   655,8   655,8  18.472   2.705    5.567    26.744
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     468,0   614,0   528,8   710,0  16.514   3.015    2.779    22.309
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     974,0  1.202,0  1.069,0  1.190,3  17.461   3.045    3.940    24.446
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     287,0   469,0   362,8   444,5  18.251   3.171    4.971    26.393
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    1.430,0  1.763,0  1.568,7  1.757,5  16.016   1.786    3.066    20.868
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      781,0   871,0   818,5   935,5  16.154   2.654    4.140    22.948
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      700,0   975,0   814,5   814,5  15.825   3.609    2.897    22.331
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     410,0   612,0   494,1   494,1  17.722   4.589    4.259    26.570
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      572,0   813,0   672,4   672,4  19.482   2.720    2.366    24.568
  02602 Vantaan amk             1.464,0  1.613,0  1.526,0  1.796,7  18.252   2.866    5.542    26.659
  02632 Varsinais-Suomen amk           0,0   294,0   122,5   122,5  20.062   1.896   18.698    40.656
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         71,0   79,0   74,3   74,3  16.500   3.841    9.220    29.561

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  310 Liiketalouden amk-tutkinto      16.913,0 23.393,0 19.613,0 22.268,0  17.879   2.998    4.169    25.046

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     44,0   68,0   54,0   54,0  24.695   1.782    7.301    33.778
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     67,0   105,0   82,8   82,8  19.051   4.062    9.538    32.651
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     507,0   714,0   593,2   725,2  27.514   2.706    8.978    39.198
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      58,0   107,0   78,4   78,4  29.760   5.639    3.199    38.598
  02621 Hgin liik.amk:n I-Uudenm.amk      205,0   218,0   210,4   210,4  18.798   3.006    4.523    26.327
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       381,0   536,0   445,5   497,1  19.400   3.725   10.422    33.547
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      65,0   166,0   107,0   107,0  16.054   3.045    6.800    25.899
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     163,0   232,0   191,7   214,7  22.326   3.118    2.808    28.252
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     143,0   311,0   213,0   267,1  17.239   4.543    6.242    28.025
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      79,0   118,0   95,2   95,2  23.717   3.415    2.952    30.084
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     135,0   231,0   175,0   175,0  17.173   9.020    7.501    33.694
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      115,0   194,0   147,9   147,9  22.108   2.185    4.798    29.091
  02602 Vantaan amk              233,0   456,0   325,9   338,1  20.120   7.293    4.240    31.652
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk  2.195,0  3.456,0  2.720,4  2.993,4  21.663   4.142    6.851    32.656

                       510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     376,0   260,0   327,6   327,6  27.988   1.518    5.961    35.466
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu     1.721,0  2.142,0  1.896,4  1.896,4  31.412   5.373    2.848    39.633
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       329,0   425,0   369,0   374,8  19.607   4.708    9.850    34.165
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   31,0   12,9   12,9  22.739   3.728    5.049    31.516
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      331,0   329,0   330,1   340,5  26.959   2.202    5.739    34.900
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     394,0   413,0   401,9   401,9  20.187   3.181    5.279    28.647
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      372,0   465,0   410,7   410,7  25.198   5.304    2.275    32.777
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       231,0   257,0   241,8   243,0  20.068   2.849    6.994    29.910
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      339,0   458,0   388,5   388,5  21.103   3.440    4.496    29.040
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     1.098,0  1.162,0  1.124,6  1.180,0  22.452   2.810    3.724    28.986
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu     285,0   615,0   422,5   422,5  29.645   6.284    4.413    40.342
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     402,0   400,0   401,1   445,9  25.072   6.953    2.607    34.632
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     533,0   639,0   577,1   577,5  26.105   2.532    5.539    34.176
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     152,0   276,0   203,6   307,0  17.179   1.960    6.370    25.509
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     743,0   795,0   764,6   813,4  23.652   3.251    3.174    30.077
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      303,0   370,0   330,9   330,9  25.371   3.437    3.568    32.376
  02508 Svenska yrkeshögskolan         146,0   239,0   184,7   184,7  23.577   2.353    4.399    30.328
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     579,0   750,0   650,2   672,3  30.017   2.340    3.126    35.483
  02602 Vantaan amk              334,0   573,0   433,5   531,0  25.869   9.154    5.052    40.075
  02632 Varsinais-Suomen amk           0,0   60,0   25,0   25,0  59.894   2.130   11.464    73.489
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         95,0   115,0   103,3   103,3  26.154   8.733    7.840    42.728
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.  8.763,0 10.774,0  9.600,9  9.990,5  25.920   4.130    4.247    34.297

                       520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     137,0   146,0   140,7   140,7  20.918   1.239    5.947    28.105
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      216,0   372,0   281,0   281,0  27.344   4.348    2.597    34.289
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       162,0   245,0   196,5   196,5  22.295   2.567    7.905    32.767
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   64,0   26,6   26,6  22.739   3.728    5.049    31.516
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     177,0   209,0   190,3   190,3  18.602   4.182    5.119    27.903
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      100,0   124,0   110,0   110,0  23.943   3.659    1.797    29.399
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      110,0   156,0   129,1   129,1  18.198   2.980    4.566    25.743
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      348,0   348,0   348,0   385,1  18.269   1.948    4.369    24.586
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     188,0   219,0   200,9   235,3  16.232   6.949    2.602    25.783
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     111,0   128,0   118,0   118,0  26.061   4.887    4.238    35.185
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     123,0   155,0   136,3   136,3  13.873   2.084    6.131    22.088
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     201,0   268,0   228,9   228,9  22.448   3.675    3.360    29.483
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      170,0   214,0   188,3   199,2  20.341   5.749    4.181    30.271
  02508 Svenska yrkeshögskolan         34,0   66,0   47,3   47,3  26.048   2.383    4.454    32.885
  02602 Vantaan amk              282,0   411,0   335,7   424,9  24.434   8.633    4.511    37.579
  02632 Varsinais-Suomen amk           0,0   96,0   40,0   40,0  27.974   4.243   13.532    45.749
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         33,0   43,0   37,1   37,1  23.730  20.491    9.334    53.556
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.  2.392,0  3.264,0  2.755,3  2.927,0  21.463   4.495    4.561    30.519

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

  02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu     1.100,0  1.550,0  1.287,5  1.287,5  23.767   2.928    5.989    32.683
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     295,0   364,0   323,7   323,7  32.801   4.005    8.416    45.222
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     319,0   313,0   316,5   316,5  21.067   3.704    5.703    30.473
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       9,0    5,0    7,3    7,3  24.581   2.024    5.273    31.878
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       566,0   614,0   586,0   599,0  26.154   3.206    6.853    36.213
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      97,0   209,0   143,6   143,6  29.306   5.143    4.289    38.738
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      44,0   173,0   97,7   97,7  33.088   4.121    4.271    41.479
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      67,0   74,0   69,9   81,5  24.807   2.410    7.064    34.281
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      37,0   53,0   43,6   43,6  26.392   3.644    2.361    32.396
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      51,0   29,0   41,8   41,8  16.996   5.273    2.837    25.106
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     43,0   157,0   90,5   90,5  23.964   1.868    2.496    28.328
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      292,0   363,0   321,5   321,5  20.788   9.109    5.909    35.806
  02602 Vantaan amk              335,0   375,0   351,6   351,6  23.136   1.920    4.205    29.260
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.   3.255,0  4.279,0  3.681,6  3.706,3  24.832   3.693    5.880    34.405

                       560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.

  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.   32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu       0,0   20,0    8,3    8,3  30.105   8.649    6.475    45.229
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      0,0   18,0    7,5    7,5  22.908  11.864    6.288    41.061

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      0,0   38,0   15,8   15,8  26.696  10.172    6.386    43.255

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   228,0   95,0   103,3  28.895   7.546    3.411    39.852
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     14,0   33,0   21,9   21,9  37.322   4.391    7.988    49.701
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       272,0   286,0   277,8   302,4  29.955  12.218   10.710    52.883
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      113,0   185,0   143,0   143,0  33.384  10.249    2.774    46.407
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       313,0   330,0   320,0   369,9  42.749   9.162    6.655    58.565
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      80,0   62,0   72,5   77,8  24.373   7.245    2.601    34.219
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   650,0   270,8   294,5  27.004   8.284    8.830    44.119
  02602 Vantaan amk              163,0    0,0   95,0   109,0  34.768  29.741    4.553    69.063
  02632 Varsinais-Suomen amk           0,0   57,0   23,7   23,7  30.558  13.640   12.223    56.422
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         42,0   91,0   62,4   62,4  24.377  16.999    8.731    50.108
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   997,0  1.922,0  1.382,4  1.508,2  32.535  11.276    7.125    50.935

                        620 Konservointialan amk-tutkinto

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   54,0   22,5   25,4  40.666  10.620    4.801    56.088
  02602 Vantaan amk               54,0    0,0   31,5   36,1  44.978  29.955    5.890    80.824
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Konservointialan amk-tutkinto       54,0   54,0   54,0   61,5  43.182  21.899    5.437    70.517

                       630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.

  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     15,0   29,0   20,8   20,8  49.628   3.208   12.601    65.437
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        72,0   62,0   67,8   73,2  34.800  12.302   10.819    57.921
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      39,0   54,0   45,2   45,8  27.093  11.296   13.024    51.413
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.   126,0   145,0   133,9   139,9  34.503  10.547   11.841    56.891

                       640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     29,0   73,0   47,3   47,3  25.643    728    6.405    32.776
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      47,0   79,0   60,3   60,3  64.497   1.087    2.290    67.873
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul      0,0   66,0   27,5   27,5  52.436     0    4.007    56.444
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      112,0   147,0   126,5   126,5  22.789   1.691    2.344    26.824
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       170,0   179,0   173,7   190,3  47.133   9.161    6.654    62.948
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      76,0   139,0   102,2   107,0  25.007   6.744    2.608    34.359
  02508 Svenska yrkeshögskolan         65,0   80,0   71,2   71,2  48.632  12.812    4.304    65.748
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      171,0   259,0   207,6   207,6  43.413  13.281    6.157    62.851
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     121,0   198,0   153,0   153,0  57.807  18.537    5.259    81.603
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    791,0  1.220,0   969,7   991,0  42.803   9.388    4.807    56.997

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 6 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      25,0   110,0   60,4   60,4  33.115  12.626    8.457    54.197
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        0,0   42,0   17,5   17,5  42.706   3.841   16.648    63.195
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      24,0   54,0   36,5   36,5  44.123   8.011    8.192    60.326
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      20,0   45,0   30,4   30,8  55.952     0    2.566    58.518
  02508 Svenska yrkeshögskolan         27,0   33,0   29,5   29,5  83.647    551    4.320    88.519
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     63,0   108,0   81,7   81,7  40.342  16.652    6.192    63.186
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto   159,0   392,0   256,0   256,5  46.180   9.762    7.079    63.022

                       660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      16,0   32,0   22,6   22,6  70.177   3.534    2.335    76.047
  02508 Svenska yrkeshögskolan          5,0    6,0    5,4    5,4  58.443   1.314    4.411    64.169
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     58,0   99,0   75,0   75,0  60.737  18.522    4.975    84.234
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     79,0   137,0   103,1   103,1  62.691  14.326    4.366    81.382

                          670 Kulttuurialan tutkinto

  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  670 Kulttuurialan tutkinto          33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483

                       710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      44,0   105,0   69,4   87,7  37.070   9.142    6.492    52.704
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.     44,0   105,0   69,4   87,7  37.070   9.142    6.492    52.704

                        720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.

  02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu       0,0   20,0    8,3    8,3  45.789   1.952    7.036    54.777
  02631 Humanistinen ammattikorkeak.       0,0   195,0   81,2   81,2  41.963  11.208   23.306    76.478
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       0,0   83,0   34,5   34,5  18.551   6.481   12.312    37.344
  02508 Svenska yrkeshögskolan          4,0    8,0    5,6    5,6  37.988     0      0    37.988
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       4,0   306,0   129,8   129,8  35.799   8.866   18.316    62.981

                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     144,0   173,0   156,0   156,0  21.816   4.516      0    26.332
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     72,0   168,0   112,0   123,6  16.368   1.635    2.601    20.604
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02621 Hgin liik.amk:n I-Uudenm.amk       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.      28,0   64,0   43,0   43,0  7.850   2.853    1.378    12.080
  02631 Humanistinen ammattikorkeak.       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 7 *** RAPORTTI: K04Z6TL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        54,0   158,0   97,3   109,0  16.231   5.094    5.772    27.097
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       113,0   123,0   117,1   117,1  16.736   3.881   10.231    30.849
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       0,0    0,0    0,0   17,0    0     0      0      0
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     96,0   120,0   106,0   106,0  13.653   3.113    6.946    23.712
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        54,0   97,0   71,9   78,5  34.139   6.072    4.396    44.606
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       87,0   183,0   127,0   127,0  13.233   2.832    2.288    18.353
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      174,0   227,0   196,0   210,2  16.426   1.907    4.460    22.793
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     124,0   179,0   146,9   148,0  14.656     0    2.603    17.258
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      89,0   161,0   119,0   119,0  9.786    983    1.327    12.097
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      97,0   89,0   93,6   93,6  18.885   3.269    3.593    25.747
  02508 Svenska yrkeshögskolan         31,0   82,0   52,2   52,2  14.455   4.654    4.555    23.664
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      155,0   139,0   148,3   148,3  16.940   2.421    3.759    23.120
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     127,0   180,0   149,0   149,0  16.513     0      0    16.513
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02602 Vantaan amk               0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02632 Varsinais-Suomen amk           0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst          0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    1.445,0  2.143,0  1.735,8  1.798,2  16.612   2.585    3.457    22.654

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  Raportti yhteensä             59.808,0 78.799,0 67.720,9 73.507,1  23.708   3.914    4.758    32.379
  ======================================== ========= ========= ========= ========= ======== ========= =========== ============

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun