KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       691,0   695,0   692,6   734,6  29.399   8.909    7.997    46.305
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       61,0   117,0   84,3   84,3  31.264   5.279    2.855    39.398
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      177,0   220,0   194,9   208,1  20.015  12.828    8.523    41.366
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     295,0   370,0   326,2   421,7  31.334   5.762    2.599    39.695
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   170,0   70,8   100,4  33.118   7.418   10.841    51.377
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      287,0   345,0   311,1   346,6  19.572   5.219    4.936    29.727
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      114,0   151,0   129,4   133,1  38.627   2.641    4.915    46.184
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      0,0   26,0   10,8   10,8  28.661  16.052    4.126    48.839
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.625,0  2.094,0  1.820,4  2.040,0  27.944   7.505    6.193    41.642

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.      0,0   50,0   20,8   20,8  46.159   7.944   10.672    64.775
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      215,0   211,0   213,3   227,3  29.283   6.858    2.113    38.254
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     115,0    0,0   67,0   67,0  39.160   7.833    6.368    53.361
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst      111,0   149,0   126,8   273,6  28.974  11.930   14.626    55.531
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         441,0   410,0   428,0   588,9  31.561   8.566    6.904    47.031

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto   2.066,0  2.504,0  2.248,5  2.628,9  28.633   7.707    6.328    42.668

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   316,0   131,6   131,6  35.499   3.638    6.948    46.086
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    1.648,0  1.985,0  1.788,4  2.035,4  21.867   3.958    6.068    31.893
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu      1.868,0  1.979,0  1.914,2  2.024,2  24.745   4.333    4.995    34.072
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       734,0   997,0   843,5   899,4  24.391   2.455   10.406    37.252
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   781,0   325,4   325,4  26.362   4.005    5.205    35.572
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      346,0   359,0   351,4   370,7  26.668   2.294    5.810    34.773
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     660,0   713,0   682,0   696,6  23.058   2.664    6.641    32.364
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       632,0   728,0   672,0   757,2  27.157   3.255    6.949    37.360
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     1.059,0  1.166,0  1.103,5  1.185,0  24.952   2.714    3.886    31.553
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      952,0  1.451,0  1.159,9  1.169,9  23.791   2.642    6.813    33.246
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     675,0   772,0   715,4   754,1  23.947   2.638    2.858    29.442
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0  1.432,0   596,6   671,2  26.349   3.996    5.420    35.764
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   669,0   278,7   394,5  36.116   2.040    4.274    42.429
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    1.180,0  1.329,0  1.242,0  1.361,4  29.815   4.268    3.120    37.202
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      322,0   348,0   332,8   341,5  28.796   3.991    2.904    35.691
  02508 Svenska yrkeshögskolan         522,0   535,0   527,4   527,4  28.377   3.683    4.244    36.303
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     1.644,0  1.865,0  1.736,0  1.875,6  25.326   2.173    3.633    31.132
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    1.470,0  1.735,0  1.580,4  1.814,9  28.168   3.992    2.516    34.676


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          13.712,0 19.160,0 15.982,0 17.336,7  25.765   3.353    4.947    34.065

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     407,0    0,0   237,4   237,4  27.763   2.943    5.741    36.447
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     701,0   815,0   748,5   761,5  28.011   3.189    7.899    39.100
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu      1.262,0  1.859,0  1.510,7  1.510,7  27.649   2.829    1.784    32.262
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk        616,0    0,0   359,3   382,6  26.412   3.027    5.878    35.317
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      886,0   951,0   913,0  1.039,0  30.145   4.653    1.748    36.546
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.    1.251,0    0,0   729,7   821,3  25.731   1.878    6.593    34.202
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     430,0    0,0   250,8   250,8  22.622   2.535    2.891    28.049
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       55,0   148,0   93,7   93,7  30.403   2.724    8.223    41.350
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      683,0  1.012,0   820,0   820,0  26.040   2.018    2.770    30.827
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        6.291,0  4.785,0  5.663,5  5.917,4  27.368   2.933    3.930    34.232

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 20.003,0 23.945,0 21.645,5 23.254,1  26.184   3.243    4.681    34.109

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      56,0   90,0   70,1   70,1  39.915   3.541    9.902    53.358
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            56,0   90,0   70,1   70,1  39.915   3.541    9.902    53.358

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      93,0   101,0   96,3   103,3  43.749   4.506    1.740    49.995
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       69,0   96,0   80,2   80,2  20.803  10.487   11.107    42.396
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         162,0   197,0   176,5   183,5  33.321   7.224    5.997    46.542

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.    218,0   287,0   246,7   253,7  35.196   6.177    7.107    48.480

                       230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        78,0   101,0   87,5   119,6  15.679   6.048    8.895    30.622
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   75,0   31,2   31,2  24.018   4.186    3.110    31.313
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     36,0   65,0   48,0   48,0  17.021   9.403    7.472    33.896
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           114,0   241,0   166,9   199,0  17.627   6.666    7.402    31.694

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       29,0   45,0   35,6   35,6  35.444   6.987    3.148    45.579


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk         79,0    0,0   46,0   46,0  21.100   8.276    3.630    33.006
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         108,0   45,0   81,7   81,7  27.358   7.714    3.420    38.491

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.   222,0   286,0   248,6   280,7  20.826   7.010    6.093    33.929

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02508 Svenska yrkeshögskolan          0,0   12,0    5,0    5,0  20.652   4.122    4.750    29.524
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            0,0   12,0    5,0    5,0  20.652   4.122    4.750    29.524

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       17,0   52,0   31,5   31,5  32.180   7.335    3.039    42.554
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      0,0   18,0    7,5    7,5  35.616  18.534    6.189    60.339
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          17,0   70,0   39,0   39,0  32.839   9.484    3.644    45.967

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       17,0   82,0   44,0   44,0  31.457   8.876    3.769    44.102

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   320,0   133,3   133,3  26.827   1.588    8.796    37.212
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   892,0   371,6   543,3  16.202   2.219    8.780    27.200
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.      0,0   703,0   292,9   292,9  16.364   3.640    7.887    27.890
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    2.985,0  3.203,0  3.075,8  3.905,6  18.674   3.398    1.641    23.713
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       404,0   693,0   524,4   524,4  20.820   4.584    6.262    31.665
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       717,0   832,0   764,9   975,4  17.782   3.850    4.414    26.045
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   653,0   272,0   272,0  19.678   3.423    2.808    25.909
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      358,0   467,0   403,4   465,7  22.400   1.933    5.456    29.789
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     618,0   766,0   679,6   717,1  17.354   3.214    3.260    23.828
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       734,0  1.036,0   859,8  1.002,1  19.755   2.551    4.607    26.914
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      763,0  1.024,0   871,7   970,0  14.388   2.999    3.962    21.350
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      500,0   625,0   552,0   607,0  17.339   1.547    3.469    22.355
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     468,0   614,0   528,8   710,0  16.514   3.015    2.779    22.309
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0  1.202,0   500,8   562,0  18.461   4.687    3.402    26.550
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   469,0   195,4   277,0  16.119   3.507    5.062    24.688
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    1.430,0  1.763,0  1.568,7  1.757,5  16.016   1.786    3.066    20.868
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      557,0   619,0   582,8   679,0  17.052   2.688    2.398    22.138
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      700,0   975,0   814,5   814,5  15.825   3.609    2.897    22.331
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     410,0   612,0   494,1   494,1  17.722   4.589    4.259    26.570
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          10.644,0 17.468,0 13.487,3 15.704,0  17.756   3.089    3.544    24.389


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     337,0    0,0   196,5   196,5  22.971   1.107    5.644    29.721
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.    1.464,0  1.613,0  1.526,0  1.796,7  18.252   2.866    5.542    26.659
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     727,0   885,0   792,8   828,4  13.505   3.021    8.594    25.120
  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk     110,0   288,0   184,1   184,1  18.293   4.128    4.703    27.124
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk        530,0    0,0   309,1   360,5  18.791   2.218    6.500    27.510
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      528,0   750,0   620,5   620,5  22.314   4.197    1.900    28.410
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.     445,0   951,0   655,8   655,8  18.472   2.705    5.567    26.744
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.     974,0    0,0   568,1   628,2  16.580   1.597    4.414    22.591
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     287,0    0,0   167,4   167,4  20.739   2.779    4.864    28.383
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       71,0   79,0   74,3   74,3  16.500   3.841    9.220    29.561
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      572,0   813,0   672,4   672,4  19.482   2.720    2.366    24.568
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   294,0   122,5   122,5  20.062   1.896   18.698    40.656
  09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.     224,0   252,0   235,6   256,4  13.935   2.569    8.448    24.952
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        6.269,0  5.925,0  6.125,6  6.564,0  18.149   2.797    5.545    26.491

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  310 Liiketalouden amk-tutkinto      16.913,0 23.393,0 19.613,0 22.268,0  17.879   2.998    4.169    25.046

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   68,0   28,3   28,3  24.416    381    7.806    32.603
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     507,0   714,0   593,2   725,2  27.514   2.706    8.978    39.198
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       381,0   536,0   445,5   497,1  19.400   3.725   10.422    33.547
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     163,0   232,0   191,7   214,7  22.326   3.118    2.808    28.252
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   311,0   129,5   183,7  17.249   4.064    4.960    26.273
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      79,0   118,0   95,2   95,2  23.717   3.415    2.952    30.084
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     135,0   231,0   175,0   175,0  17.173   9.020    7.501    33.694
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.265,0  2.210,0  1.658,7  1.919,5  22.570   3.801    7.817    34.188

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     44,0    0,0   25,6   25,6  25.004   3.329    6.743    35.076
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     233,0   456,0   325,9   338,1  20.120   7.293    4.240    31.652
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     67,0   105,0   82,8   82,8  19.051   4.062    9.538    32.651
  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk     205,0   218,0   210,4   210,4  18.798   3.006    4.523    26.327
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       58,0   107,0   78,4   78,4  29.760   5.639    3.199    38.598
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      65,0   166,0   107,0   107,0  16.054   3.045    6.800    25.899
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     143,0    0,0   83,4   83,4  17.224   5.288    8.234    30.746
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      115,0   194,0   147,9   147,9  22.108   2.185    4.798    29.091
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         930,0  1.246,0  1.061,6  1.073,9  20.244   4.675    5.343    30.262

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk  2.195,0  3.456,0  2.720,4  2.993,4  21.663   4.142    6.851    32.656


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   260,0   108,3   108,3  34.860   1.410    6.477    42.747
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       329,0   425,0   369,0   374,8  19.607   4.708    9.850    34.165
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   31,0   12,9   12,9  22.739   3.728    5.049    31.516
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      331,0   329,0   330,1   340,5  26.959   2.202    5.739    34.900
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     394,0   413,0   401,9   401,9  20.187   3.181    5.279    28.647
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       231,0   257,0   241,8   243,0  20.068   2.849    6.994    29.910
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      339,0   458,0   388,5   388,5  21.103   3.440    4.496    29.040
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     1.098,0  1.162,0  1.124,6  1.180,0  22.452   2.810    3.724    28.986
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     402,0   400,0   401,1   445,9  25.072   6.953    2.607    34.632
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   639,0   266,2   266,6  26.761   2.309    4.906    33.976
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   276,0   115,0   218,3  14.493   1.711    8.230    24.435
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     743,0   795,0   764,6   813,4  23.652   3.251    3.174    30.077
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      303,0   370,0   330,9   330,9  25.371   3.437    3.568    32.376
  02508 Svenska yrkeshögskolan         146,0   239,0   184,7   184,7  23.577   2.353    4.399    30.328
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     579,0   750,0   650,2   672,3  30.017   2.340    3.126    35.483
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          4.895,0  6.804,0  5.690,4  5.982,5  23.870   3.218    4.533    31.621

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     376,0    0,0   219,3   219,3  24.594   1.571    5.706    31.870
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     334,0   573,0   433,5   531,0  25.869   9.154    5.052    40.075
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu      1.721,0  2.142,0  1.896,4  1.896,4  31.412   5.373    2.848    39.633
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      372,0   465,0   410,7   410,7  25.198   5.304    2.275    32.777
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.     285,0   615,0   422,5   422,5  29.645   6.284    4.413    40.342
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.     533,0    0,0   310,9   310,9  25.542   2.723    6.081    34.347
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     152,0    0,0   88,6   88,6  20.663   2.283    3.957    26.903
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       95,0   115,0   103,3   103,3  26.154   8.733    7.840    42.728
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   60,0   25,0   25,0  59.894   2.130   11.464    73.489
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        3.868,0  3.970,0  3.910,5  4.008,0  28.904   5.457    3.831    38.192

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.  8.763,0 10.774,0  9.600,9  9.990,5  25.920   4.130    4.247    34.297

                       520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   146,0   60,8   60,8  29.850    999    6.442    37.292
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       162,0   245,0   196,5   196,5  22.295   2.567    7.905    32.767
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   64,0   26,6   26,6  22.739   3.728    5.049    31.516
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     177,0   209,0   190,3   190,3  18.602   4.182    5.119    27.903
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      110,0   156,0   129,1   129,1  18.198   2.980    4.566    25.743
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      348,0   348,0   348,0   385,1  18.269   1.948    4.369    24.586
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     188,0   219,0   200,9   235,3  16.232   6.949    2.602    25.783
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   128,0   53,3   53,3  32.365   4.633    3.943    40.940


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 6 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   155,0   64,5   64,5  15.164   1.863    8.546    25.573
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     201,0   268,0   228,9   228,9  22.448   3.675    3.360    29.483
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      170,0   214,0   188,3   199,2  20.341   5.749    4.181    30.271
  02508 Svenska yrkeshögskolan         34,0   66,0   47,3   47,3  26.048   2.383    4.454    32.885
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.390,0  2.218,0  1.735,0  1.817,5  20.302   3.645    4.736    28.683

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     137,0    0,0   79,9   79,9  14.119   1.422    5.571    21.112
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     282,0   411,0   335,7   424,9  24.434   8.633    4.511    37.579
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       216,0   372,0   281,0   281,0  27.344   4.348    2.597    34.289
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      100,0   124,0   110,0   110,0  23.943   3.659    1.797    29.399
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.     111,0    0,0   64,7   64,7  20.869   5.096    4.480    30.445
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     123,0    0,0   71,7   71,7  12.711   2.283    3.957    18.950
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       33,0   43,0   37,1   37,1  23.730  20.491    9.334    53.556
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   96,0   40,0   40,0  27.974   4.243   13.532    45.749
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        1.002,0  1.046,0  1.020,3  1.109,5  23.437   5.941    4.263    33.641

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.  2.392,0  3.264,0  2.755,3  2.927,0  21.463   4.495    4.561    30.519

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   313,0   130,4   130,4  22.110   4.009    4.769    30.888
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       9,0    5,0    7,3    7,3  24.581   2.024    5.273    31.878
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       566,0   614,0   586,0   599,0  26.154   3.206    6.853    36.213
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   173,0   72,0   72,0  26.942   4.263    3.809    35.014
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   74,0   30,8   42,5  33.026   2.571   11.003    46.600
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      37,0   53,0   43,6   43,6  26.392   3.644    2.361    32.396
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      51,0   29,0   41,8   41,8  16.996   5.273    2.837    25.106
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     43,0   157,0   90,5   90,5  23.964   1.868    2.496    28.328
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           706,0  1.418,0  1.002,6  1.027,3  25.315   3.343    5.723    34.380

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     335,0   375,0   351,6   351,6  23.136   1.920    4.205    29.260
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     295,0   364,0   323,7   323,7  32.801   4.005    8.416    45.222
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk        319,0    0,0   186,0   186,0  20.335   3.490    6.358    30.183
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      97,0   209,0   143,6   143,6  29.306   5.143    4.289    38.738
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.      44,0    0,0   25,6   25,6  50.347   3.721    5.568    59.636
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.      67,0    0,0   39,0   39,0  18.323   2.283    3.957    24.562
  09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu    1.100,0  1.550,0  1.287,5  1.287,5  23.767   2.928    5.989    32.683
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      292,0   363,0   321,5   321,5  20.788   9.109    5.909    35.806
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        2.549,0  2.861,0  2.679,0  2.679,0  24.652   3.824    5.939    34.415


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 7 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.   3.255,0  4.279,0  3.681,6  3.706,3  24.832   3.693    5.880    34.405

                       560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  560 Sosiaali- ja kulttuurialan amk-tutk.   32,0   51,0   39,9   39,9  28.565   5.431    3.828    37.824

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      0,0   18,0    7,5    7,5  22.908  11.864    6.288    41.061
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            0,0   18,0    7,5    7,5  22.908  11.864    6.288    41.061

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu        0,0   20,0    8,3    8,3  30.105   8.649    6.475    45.229
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          0,0   20,0    8,3    8,3  30.105   8.649    6.475    45.229

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      0,0   38,0   15,8   15,8  26.696  10.172    6.386    43.255

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   228,0   95,0   103,3  28.895   7.546    3.411    39.852
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       272,0   286,0   277,8   302,4  29.955  12.218   10.710    52.883
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       313,0   330,0   320,0   369,9  42.749   9.162    6.655    58.565
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      80,0   62,0   72,5   77,8  24.373   7.245    2.601    34.219
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   650,0   270,8   294,5  27.004   8.284    8.830    44.119
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           665,0  1.556,0  1.036,2  1.148,0  32.648   9.470    7.730    49.847

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     163,0    0,0   95,0   109,0  34.768  29.741    4.553    69.063
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     14,0   33,0   21,9   21,9  37.322   4.391    7.988    49.701
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      113,0   185,0   143,0   143,0  33.384  10.249    2.774    46.407
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       42,0   91,0   62,4   62,4  24.377  16.999    8.731    50.108
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   57,0   23,7   23,7  30.558  13.640   12.223    56.422


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 8 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         332,0   366,0   346,1   360,1  32.196  16.682    5.315    54.193

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.   997,0  1.922,0  1.382,4  1.508,2  32.535  11.276    7.125    50.935

                        620 Konservointialan amk-tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   54,0   22,5   25,4  40.666  10.620    4.801    56.088
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            0,0   54,0   22,5   25,4  40.666  10.620    4.801    56.088

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     54,0    0,0   31,5   36,1  44.978  29.955    5.890    80.824
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          54,0    0,0   31,5   36,1  44.978  29.955    5.890    80.824

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Konservointialan amk-tutkinto       54,0   54,0   54,0   61,5  43.182  21.899    5.437    70.517

                       630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        72,0   62,0   67,8   73,2  34.800  12.302   10.819    57.921
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      39,0   54,0   45,2   45,8  27.093  11.296   13.024    51.413
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           111,0   116,0   113,0   119,0  31.716  11.899   11.701    55.317

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     15,0   29,0   20,8   20,8  49.628   3.208   12.601    65.437
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          15,0   29,0   20,8   20,8  49.628   3.208   12.601    65.437

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.   126,0   145,0   133,9   139,9  34.503  10.547   11.841    56.891

                       640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   73,0   30,4   30,4  25.930    725    6.871    33.526
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul      0,0   66,0   27,5   27,5  52.436     0    4.007    56.444
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       170,0   179,0   173,7   190,3  47.133   9.161    6.654    62.948
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      76,0   139,0   102,2   107,0  25.007   6.744    2.608    34.359
  02508 Svenska yrkeshögskolan         65,0   80,0   71,2   71,2  48.632  12.812    4.304    65.748
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      171,0   259,0   207,6   207,6  43.413  13.281    6.157    62.851


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 9 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     121,0   198,0   153,0   153,0  57.807  18.537    5.259    81.603
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           603,0   994,0   765,9   787,2  44.792  11.505    5.395    61.692

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     29,0    0,0   16,9   16,9  25.127    732    5.567    31.426
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       47,0   79,0   60,3   60,3  64.497   1.087    2.290    67.873
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      112,0   147,0   126,5   126,5  22.789   1.691    2.344    26.824
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         188,0   226,0   203,8   203,8  35.328   1.433    2.595    39.356

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t    791,0  1.220,0   969,7   991,0  42.803   9.388    4.807    56.997

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        0,0   42,0   17,5   17,5  42.706   3.841   16.648    63.195
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      20,0   45,0   30,4   30,8  55.952     0    2.566    58.518
  02508 Svenska yrkeshögskolan         27,0   33,0   29,5   29,5  83.647    551    4.320    88.519
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     63,0   108,0   81,7   81,7  40.342  16.652    6.192    63.186
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           110,0   228,0   159,1   159,5  51.611   9.077    6.301    66.990

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       25,0   110,0   60,4   60,4  33.115  12.626    8.457    54.197
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      24,0   54,0   36,5   36,5  44.123   8.011    8.192    60.326
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          49,0   164,0   96,9   96,9  37.261  10.888    8.357    56.505

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto   159,0   392,0   256,0   256,5  46.180   9.762    7.079    63.022

                       660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02508 Svenska yrkeshögskolan          5,0    6,0    5,4    5,4  58.443   1.314    4.411    64.169
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     58,0   99,0   75,0   75,0  60.737  18.522    4.975    84.234
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            63,0   105,0   80,5   80,5  60.583  17.364    4.937    82.884

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       16,0   32,0   22,6   22,6  70.177   3.534    2.335    76.047
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          16,0   32,0   22,6   22,6  70.177   3.534    2.335    76.047


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 10 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.     79,0   137,0   103,1   103,1  62.691  14.326    4.366    81.382

                          670 Kulttuurialan tutkinto

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  670 Kulttuurialan tutkinto          33,0   16,0   25,9   28,0  29.047   8.708    2.728    40.483

                       710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   105,0   43,7   62,0  45.646   5.294    2.435    53.375
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            0,0   105,0   43,7   62,0  45.646   5.294    2.435    53.375

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.      44,0    0,0   25,6   25,6  22.451  15.702   13.406    51.559
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          44,0    0,0   25,6   25,6  22.451  15.702   13.406    51.559

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.     44,0   105,0   69,4   87,7  37.070   9.142    6.492    52.704

                        720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       0,0   83,0   34,5   34,5  18.551   6.481   12.312    37.344
  02508 Svenska yrkeshögskolan          4,0    8,0    5,6    5,6  37.988     0      0    37.988
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut            4,0   91,0   40,2   40,2  21.288   5.568   10.579    37.435

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu      0,0   20,0    8,3    8,3  45.789   1.952    7.036    54.777
  09697 Va Humanistinen amm.korkeak.       0,0   195,0   81,2   81,2  41.963  11.208   23.306    76.478
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          0,0   215,0   89,5   89,5  42.319  10.347   21.793    74.459

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  720 Vapaa-aikatoiminnan amk-tutk.       4,0   306,0   129,8   129,8  35.799   8.866   18.316    62.981


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 11 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     144,0   173,0   156,0   156,0  21.816   4.516      0    26.332
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     72,0   168,0   112,0   123,6  16.368   1.635    2.601    20.604
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.      28,0   64,0   43,0   43,0  7.850   2.853    1.378    12.080
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        54,0   158,0   97,3   109,0  16.231   5.094    5.772    27.097
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       113,0   123,0   117,1   117,1  16.736   3.881   10.231    30.849
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       0,0    0,0    0,0   17,0    0     0      0      0
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     96,0   120,0   106,0   106,0  13.653   3.113    6.946    23.712
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        54,0   97,0   71,9   78,5  34.139   6.072    4.396    44.606
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       87,0   183,0   127,0   127,0  13.233   2.832    2.288    18.353
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      174,0   227,0   196,0   210,2  16.426   1.907    4.460    22.793
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     124,0   179,0   146,9   148,0  14.656     0    2.603    17.258
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      89,0   161,0   119,0   119,0  9.786    983    1.327    12.097
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      97,0   89,0   93,6   93,6  18.885   3.269    3.593    25.747
  02508 Svenska yrkeshögskolan         31,0   82,0   52,2   52,2  14.455   4.654    4.555    23.664
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      155,0   139,0   148,3   148,3  16.940   2.421    3.759    23.120
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     127,0   180,0   149,0   149,0  16.513     0      0    16.513
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.445,0  2.143,0  1.735,8  1.798,2  16.612   2.585    3.457    22.654

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu        0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk         0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09697 Va Humanistinen amm.korkeak.       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu       0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.      0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut          0,0    0,0    0,0    0,0    0     0      0      0

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    1.445,0  2.143,0  1.735,8  1.798,2  16.612   2.585    3.457    22.654


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 12 *** RAPORTTI: K04Z6TQL *** AINEISTO: AKR.K04_98A *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET TUTKINNOITTAIN (MK/RAH. ASETUKSEN MUKAINEN VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  Raportti yhteensä             59.808,0 78.799,0 67.720,9 73.507,1  23.708   3.914    4.758    32.379
  ======================================== ========= ========= ========= ========= ======== ========= =========== ============