KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6VDL *** AINEISTO: KRW.K04_98B *** KOULUTUSOHJELMITTAIN TILASTOITUJEN TUTKINTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET (MK/RAH. AS. MUK. VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        111 Metsätalouden koulutusohjelmat

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       129,0   119,0   124,8   124,8  24.855   7.690   10.980    43.525
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       61,0   117,0   84,3   84,3  31.264   5.279    2.855    39.398
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     230,0   267,0   245,4   320,6  28.694   5.757    2.597    37.047
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      49,0   89,0   65,6   65,6  37.014   5.911    4.552    47.477
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      114,0   151,0   129,4   133,1  38.627   2.641    4.915    46.184
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           583,0   743,0   649,6   728,6  31.109   5.461    4.901    41.471

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      215,0   211,0   213,3   227,3  29.283   6.858    2.113    38.254
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.      84,0    0,0   49,0   49,0  45.281   5.955    7.075    58.311
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       31,0   46,0   37,2   136,8  33.678  17.542   15.053    66.273
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         330,0   257,0   299,5   413,1  32.446   8.038    4.534    45.018

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  111 Metsätalouden koulutusohjelmat      913,0  1.000,0   949,2  1.141,8  31.531   6.275    4.785    42.591

                       119 Muut maa- ja metsätal. amk koul.ohj.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       562,0   576,0   567,8   609,8  30.398   9.177    7.341    46.916
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      177,0   220,0   194,9   208,1  20.015  12.828    8.523    41.366
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      65,0   103,0   80,8   101,0  39.348   5.778    2.607    47.733
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   170,0   70,8   100,4  33.118   7.418   10.841    51.377
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      238,0   256,0   245,5   281,0  14.907   5.034    5.039    24.980
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      0,0   26,0   10,8   10,8  28.661  16.052    4.126    48.839
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.042,0  1.351,0  1.170,7  1.311,3  26.188   8.639    6.910    41.736

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.      0,0   50,0   20,8   20,8  46.159   7.944   10.672    64.775
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.      31,0    0,0   18,0   18,0  22.574  12.921    4.453    39.948
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       80,0   103,0   89,5   136,8  27.018   9.597   14.449    51.064
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         111,0   153,0   128,5   175,7  29.496   9.797   12.430    51.723

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  119 Muut maa- ja metsätal. amk koul.ohj.  1.153,0  1.504,0  1.299,2  1.487,0  26.515   8.753    7.456    42.724


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6VDL *** AINEISTO: KRW.K04_98B *** KOULUTUSOHJELMITTAIN TILASTOITUJEN TUTKINTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET (MK/RAH. AS. MUK. VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     777,0   867,0   814,5   963,6  20.054   3.180    1.535    24.769
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        59,0   117,0   83,1   83,1  31.188   3.225    8.967    43.380
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       175,0   187,0   180,0   211,0  20.519   4.349    4.127    28.995
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   54,0   22,5   22,5  19.765   3.154    3.198    26.118
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       51,0   65,0   56,8   68,2  24.447   2.059    5.809    32.315
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     144,0   160,0   150,6   154,8  22.792   3.476    3.237    29.505
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        85,0   154,0   113,7   113,7  27.822   2.103    4.932    34.857
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      102,0   144,0   119,5   123,3  15.011   2.565    3.800    21.375
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      133,0   164,0   145,9   149,8  19.838   1.543    3.461    24.843
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      17,0   16,0   16,5   39,4  17.621   5.445    5.019    28.084
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0   199,0   82,9   85,8  21.834   4.646    4.187    30.667
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   50,0   20,8   29,5  38.693   6.583    6.739    52.015
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      89,0   126,0   104,4   104,4  19.785   2.091    2.937    24.813
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      233,0   309,0   264,6   264,6  17.046   4.975    2.795    24.817
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     64,0   91,0   75,2   75,2  19.173   5.411    4.951    29.536
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          1.929,0  2.703,0  2.251,5  2.489,5  20.729   3.410    3.171    27.310

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     108,0   230,0   158,8   158,8  17.200   2.335    4.863    24.398
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk         37,0    0,0   21,5   21,5  22.936   1.379    5.091    29.405
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.       0,0   41,0   17,0   17,0  16.735   3.337    1.696    21.768
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.      97,0    0,0   56,5   67,0  17.878   1.778    4.132    23.787
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     287,0    0,0   167,4   167,4  20.739   2.779    4.864    28.383
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      79,0   138,0   103,5   103,5  21.844   2.766    2.407    27.018
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   116,0   48,3   48,3  22.091   1.532   17.859    41.481
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         608,0   525,0   573,4   583,9  19.753   2.414    5.357    27.524

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma   2.537,0  3.228,0  2.824,9  3.073,4  20.531   3.208    3.615    27.354

                       312 Sihteerityön ja kielten koulutusohj.

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     675,0   766,0   712,9   965,0  22.046   3.610    1.744    27.400
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           675,0   766,0   712,9   965,0  22.046   3.610    1.744    27.400

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  312 Sihteerityön ja kielten koulutusohj.   675,0   766,0   712,9   965,0  22.046   3.610    1.744    27.400

                       319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6VDL *** AINEISTO: KRW.K04_98B *** KOULUTUSOHJELMITTAIN TILASTOITUJEN TUTKINTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET (MK/RAH. AS. MUK. VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   320,0   133,3   133,3  26.827   1.588    8.796    37.212
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k      0,0   892,0   371,6   543,3  16.202   2.219    8.780    27.200
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.      0,0   703,0   292,9   292,9  16.364   3.640    7.887    27.890
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    1.533,0  1.570,0  1.548,4  1.977,0  16.395   3.415    1.649    21.459
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       345,0   576,0   441,2   441,2  18.866   4.840    5.752    29.457
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       542,0   645,0   584,9   764,4  16.939   3.696    4.503    25.138
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      0,0   599,0   249,5   249,5  19.670   3.447    2.773    25.890
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu      307,0   402,0   346,5   397,5  22.064   1.913    5.398    29.375
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     474,0   606,0   529,0   562,3  15.805   3.140    3.266    22.211
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu       649,0   882,0   746,0   888,4  18.526   2.619    4.558    25.703
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      661,0   880,0   752,2   846,7  14.289   3.068    3.988    21.345
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      367,0   461,0   406,1   457,2  16.442   1.548    3.471    21.461
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     451,0   598,0   512,2   670,6  16.479   2.936    2.707    22.122
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      0,0  1.003,0   417,9   476,2  17.792   4.695    3.246    25.733
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   419,0   174,5   247,5  13.425   3.140    4.862    21.427
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    1.341,0  1.637,0  1.464,3  1.653,0  15.747   1.764    3.076    20.587
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      557,0   619,0   582,8   679,0  17.052   2.688    2.398    22.138
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      467,0   666,0   549,9   549,9  15.237   2.952    2.946    21.135
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     346,0   521,0   418,9   418,9  17.461   4.441    4.134    26.037
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut          8.040,0 13.999,0 10.522,9 12.249,5  16.829   2.985    3.746    23.560

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     337,0    0,0   196,5   196,5  22.971   1.107    5.644    29.721
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.    1.356,0  1.383,0  1.367,2  1.637,9  18.374   2.928    5.620    26.922
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     727,0   885,0   792,8   828,4  13.505   3.021    8.594    25.120
  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk     110,0   288,0   184,1   184,1  18.293   4.128    4.703    27.124
  09682 Keski-Pohjanmaan va amk        493,0    0,0   287,5   338,9  18.480   2.281    6.606    27.367
  09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.      528,0   709,0   603,4   603,4  22.472   4.221    1.905    28.598
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.     445,0   951,0   655,8   655,8  18.472   2.705    5.567    26.744
  09686 Pohj-Savon va ammattikorkeak.     877,0    0,0   511,5   561,1  16.437   1.577    4.445    22.459
  09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst       71,0   79,0   74,3   74,3  16.500   3.841    9.220    29.561
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      493,0   675,0   568,8   568,8  19.052   2.711    2.359    24.122
  09696 Varsinais-Suomen va amk         0,0   178,0   74,1   74,1  18.739   2.133   19.246    40.118
  09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.     224,0   252,0   235,6   256,4  13.935   2.569    8.448    24.952
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut        5.661,0  5.400,0  5.552,2  5.980,1  17.984   2.837    5.564    26.385

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o. 13.701,0 19.399,0 16.075,1 18.229,6  17.228   2.934    4.374    24.535


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6VDL *** AINEISTO: KRW.K04_98B *** KOULUTUSOHJELMITTAIN TILASTOITUJEN TUTKINTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET (MK/RAH. AS. MUK. VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       411 Hotelli-, rav.- ja matk.alan lj:n ko

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     507,0   714,0   593,2   725,2  27.514   2.706    8.978    39.198
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           507,0   714,0   593,2   725,2  27.514   2.706    8.978    39.198

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk     205,0   218,0   210,4   210,4  18.798   3.006    4.523    26.327
  09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu      115,0   194,0   147,9   147,9  22.108   2.185    4.798    29.091
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         320,0   412,0   358,3   358,3  20.164   2.667    4.637    27.468

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  411 Hotelli-, rav.- ja matk.alan lj:n ko   827,0  1.126,0   951,5  1.083,5  24.746   2.692    7.343    34.781

                       419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t

                           620 Ammattikorkeakoulut

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      0,0   68,0   28,3   28,3  24.416    381    7.806    32.603
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       381,0   536,0   445,5   497,1  19.400   3.725   10.422    33.547
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     163,0   232,0   191,7   214,7  22.326   3.118    2.808    28.252
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      0,0   311,0   129,5   183,7  17.249   4.064    4.960    26.273
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      79,0   118,0   95,2   95,2  23.717   3.415    2.952    30.084
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     135,0   231,0   175,0   175,0  17.173   9.020    7.501    33.694
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  620 Ammattikorkeakoulut           758,0  1.496,0  1.065,5  1.194,2  19.818   4.410    7.170    31.399

                          625 Va. ammattikorkeakoulut

  09685 Arkada-Nylands temp.sv.yrkesh.     44,0    0,0   25,6   25,6  25.004   3.329    6.743    35.076
  09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.     233,0   456,0   325,9   338,1  20.120   7.293    4.240    31.652
  09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.     67,0   105,0   82,8   82,8  19.051   4.062    9.538    32.651
  09679 Hgin va ammattikorkeakoulu       58,0   107,0   78,4   78,4  29.760   5.639    3.199    38.598
  09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.      65,0   166,0   107,0   107,0  16.054   3.045    6.800    25.899
  09687 Rovaniemen va ammattikorkeak.     143,0    0,0   83,4   83,4  17.224   5.288    8.234    30.746
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  625 Va. ammattikorkeakoulut         610,0   834,0   703,3   715,5  20.284   5.699    5.703    31.686

  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t  1.368,0  2.330,0  1.768,8  1.909,8  20.004   4.922    6.587    31.513


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.1999 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6VDL *** AINEISTO: KRW.K04_98B *** KOULUTUSOHJELMITTAIN TILASTOITUJEN TUTKINTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET (MK/RAH. AS. MUK. VUOSIOPISKELIJA)

           Vuosiopiskelija on kevään ja syksyn opiskelijamäärien kuukausilla painotettu keskiarvo.

                       Rah. as. muk. opiskelijat
                                  Vuosi-  Opisk.     Kiinteis- Hallinto ja Toiminnoit-
                                 opisk.- yhteensä       töjen  muu sis. taiset menot
  Laitos                  keväällä syksyllä   määrä vuosiar.  Opetus ylläpito  toiminta     yht.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------- ------------
  Raportti yhteensä             21.174,0 29.353,0 24.581,9 27.890,4  19.281   3.555    4.663    27.500
  ======================================== ========= ========= ========= ========= ======== ========= =========== ============