KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** LUKIOT *** PVM: 07.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K06Z603R ***

                Kunnan lukioiden käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/opiskelija)


                           Opisk.
                           aikuis-     Ruokailu Sisäinen
                          lukioissa      ja muu hallinto          Muutos-%
                Kun- Kou- Opiske-  ja -lin-      opisk. ja kiin-  Pienet      edell.
        Kuntaryhmä    tia luja lijoita   joilla  Opetus  huolto  teistö hankkeet Yhteensä vuoteen
        --------------------------------------------------------------------------------------------------
        Kaupunkimaiset  65 183 77.207   12.767  13.713  1.403  2.858   307  18.281    5
        Taajaan asutut  61  71 16.189    376  15.789  1.653  3.172   209  20.823    5
        Maaseutumaiset  151 153 21.388     0  18.693  1.968  3.532   289  24.483    6
        --------------- ---- ---- ------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
        Yhteensä     277 407 114.784   13.143  14.934  1.544  3.028   290  19.795    5