KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 05.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K07S6YO *** Opiskelijoiden, opetustuntien ja opiskelijaviikkojen lukumäärät toimintamuodoittain ja ylläpitäjittäin

            Opiskelijoiden lukum.     Opetustuntien lukumäärä        Opiskelijaviikkojen lukumäärä

            Perus- Lukio-  Amma-  Perus-       Amma- Muu kan-  Perus-       Amma- Muu kan- Maksull.
         Kou- koulu- koulu- tillinen  koulu-  Lukio- tillinen  sanop.  koulu-  Lukio- tillinen  sanop. palvelu-
 Ylläpitäjä   luja opetus   tus koulutus  opetus koulutus koulutus  opetus  opetus koulutus koulutus  opetus toiminta
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Yksityinen    83   292   295  2.153  24.994  15.092 124.018 455.723  10.253  10.166  77.391 241.984  48.580
 Kunta       1   13   74    0  1.208  2.129    0  4.770   506  2.470    0  1.584   2.213
 Kuntayhtymä    6   27    0   198  2.225    0  12.479  32.707   885    0  7.511  18.928   2.574
 --------------- ---- ------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------------
 Yhteensä     90   332   369  2.351  28.427  17.221 136.497 493.200  11.644  12.636  84.902 262.496  53.367