KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 05.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K07Z6YO *** Kansanopistojen suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain ja ylläpitäjittäin

                                     Mk / opiskelijaviikko
                         Opiske-                        Muutos%  Kiinteistö-
          Kou-  Opiske-  Opetus-   lija-                         edell. menojen osuus
  Ylläpitäjä   luja  lijoita  tunteja  viikkoja Opetus Majoitus Ruokailu Hallinto Yhteensä  vuoteen  edellisistä
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yksityinen    83   2.740  619.827  339.794   799   135   264   288  1.486     2      266
  Kunta       1     87   8.107   4.560   949    76   175   230  1.429     -7      112
  Kuntayhtymä    6    225   47.411   27.324   773    76   177   202  1.229     5      213
  --------------- ---- --------- --------- --------- ------- -------- -------- -------- -------- ---------- -------------
  Yhteensä     90   3.051  675.345  371.678   799   130   257   281  1.466     2      260