KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** MUSIIKKIOPPILAITOKSET *** PVM: 01.10.1999 *** 2 *** RAPORTTI: K08Z6CO *** Käyttökustannukset kouluasteittain ja ylläpitäjittäin (mk/opiskelija) Ammatillinen opetus

 
                         Oppilas-  Kiin-                            
                  Opis-  Opetus  huolto teistöt Hallinto Yhteensä Tot. ope-      Opetus-  Kiint.
           Oppilai-   keli- mk/opis- mk/opis- mk/opis- mk/opis- mk/opis- tustunt. Mk/opet.  tuntia  menot
     Omistaja   toksia   joita  kelija  kelija  kelija  kelija  kelija   määrä  tunti /opisk.  /neliö
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Yksityinen     7    882  36.802  2.287  10.421  6.380  55.891  144.712   341   164   806
     Kunta       2    202  42.468  1.424  4.541  5.279  53.712  34.696   313   172   253
     Kuntayhtymä    2    173  44.215  2.105  13.581  12.756  72.656  31.600   397   183   637
     ----------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------
     Yhteensä     11   1.257  38.731  2.123  9.909  7.079  57.842  211.008   344   168   665

Käyttökustannukset kouluasteittain ja ylläpitäjittäin (mk/opiskelija) Perusopetus


                               Kiin-
                 Opis- Mus.leik.  Opetus teistöt Hallinto Yhteensä Tot. ope-      Opetus-  Kiint.
           Oppilai-   keli-  edelli- mk/opis- mk/opis- mk/opis- mk/opis- tustunt. Mk/opet.  tuntia  menot
     Omistaja   toksia   joita   sestä  kelija  kelija  kelija  kelija   määrä  tunti /opisk.  /neliö
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Yksityinen    35  28.188  10.416  5.925  1.213  1.150  8.288  830.189   281    29   726
     Kunta       50  25.783   9.072  5.945   706  1.064  7.715  745.522   267    29   392
     Kuntayhtymä    4   1.647    637  5.797   841  1.367  8.005  41.363   319    25   581
     ----------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------
     Yhteensä     89  55.617  20.124  5.931   967  1.117  8.014 1.617.075   276    29   561