KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** PERUSKOULUT *** PVM: 06.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K15Z601L ***

          Steinerpedagogisten ja muiden yksityisten erityiskoulujen käyttökustannukset (mk/oppilas)


                                                             Maj. ja
                               Ruokailu Sisäinen               Majoitus- kulj. kus-
                          Kuljetus  ja muu hallinto          Muutos-% ja kulje- tannukset/
                   Oppi-        ja oppilas- ja kiin-  Pienet       edell. tusoppi-   maj. ja
 Oppilaitos             laita  Opetus majoitus  huolto  teistö hankkeet Yhteensä  vuoteen   laita  kulj.opp.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Marjatta-koulu            62  45.494  16.095  22.390  18.564    0 102.543     9    62   16.095
 Rinnekodin koulu           17  26.476   143  25.404  32.256  21.176 105.456    35     0      0
 Sylvia-kodin steiner.ped.erit.    38  38.079  31.555  23.154  12.595    0 105.382     0    38   31.555
 ------------------------------ --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- --------- -----------
 Yhteensä               117  40.300  18.810  23.079  18.615  3.090 103.894     8    100   22.024