KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1998 *** PERUSKOULUT *** PVM: 06.10.1999 *** 1 *** RAPORTTI: K15Z602L ***

               Valtion erityiskoulujen käyttökustannukset oppilaitoksittain (mk/oppilas)


                                       Ruokailu Sisäinen
                                  Kuljetus  ja muu hallinto
                           Oppi-        ja oppilas- ja kiin-  Pienet
          Oppilaitos            laita  Opetus majoitus  huolto  teistö hankkeet Yhteensä
          ---------------------------------------------------------------------------------------------
          Haukkarannan koulu         141  66.252  61.180  22.996  54.880    0 205.308
          Jyväsk. näkövammaisten koulu     44  75.483 135.729  44.400  91.866  4.254 351.731
          Lohipadon erityiskoulu        54  74.066  71.550  42.669  65.948  4.931 259.164
          Mikkelin kuulovammaisten koulu    33  47.038  25.738  17.663  34.133    0 124.572
          Mäntykankaan koulu          52  60.190  87.623  75.706  81.047    0 304.567
          Oulun kuulovammaisten koulu     58  78.651  42.231  19.993  39.740    0 180.615
          Ruskeasuon koulu          136  55.777  41.273  62.470  63.357    0 222.877
          Sv. skolan för synskadade       9 313.754  16.303  43.555  56.636    0 430.248
          ------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
          Yhteensä              525  68.695  60.933  41.912  60.967   859 233.366