Kustannustilastot 1998

Koulutuksen kustannustiedot vuodelta 1998 ovat nyt Opetushallituksen WWW-sivuilla. Valitsemalla opetussektorin pääsee raporttiluettelon kohtaan, josta voi valita haluamansa kustannusraportin. Niitä kustannusraportteja, joita ei ole WWW-sivuilla, voi tilata numerosta (09)77477345. Näiden raporttien toimittamisesta veloitetaan raporttien laajuuden ja työmäärän mukaan.

Peruskoulut

Peruskoulun sairaala- ja vammaisopetus ja erityiskoulut

Lukiot

Ammatilliset oppilaitokset

Ammattikorkeakoulut

Kansanopistot

Musiikkioppilaitokset

Kansalaisopistot

Liikunnan koulutuskeskukset

Oppisopimuskoulutus

Opetusmaatilat

 

 

Peruskoulut (ilman peruskouluasteen erityisopetusta)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K05Y6YO

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi

www

kyllä

K05Y6VOZ

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

www

kyllä

K05Y6VM

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

maakunta

www

kyllä

K05Y6VR

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

kuntaryhmä

www

kyllä

K05Y6YOL

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi/ kunta tai laitos

www

kyllä

K05R4VMR

Käyttökust. yhteensä mk/oppilas kunnan koulujen keskimääräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta/ kuntaryhmä

www

kyllä

K05G6QOL

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

koulumto/ omistajatyyppi/ kunta tai koulu

 

ei

 

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K05C3YQL

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/oppilas sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

koulumuoto/ oppilaitos

 

ei

K05C3YQ

Kuten K05C3YQL

koulumuoto

 

ei

K05C3YR

Kuten K05C3YQL kaikki vertailuun

kuntaryhmä

 

ei

K05C3YM

Kuten K05C3YQL

maakunta

 

ei

K05C3YO

Kuten K05C3YQL

omistajatyyppi

 

ei

5I45

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

ei

5I65

Kuten 5I45

omistajatyyppi

 

ei

5L45

Toiminnoittain jaoteltujen menola-jeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

ei

5L65

Kuten 5L45

omistajatyyppi

 

ei

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

Peruskouluasteen

erityisopetus

       

K15H603Z

Kuntien vammaisopetuksen käyttökustannukset, mk/oppilas

vamm.opp. lkm kunnassa

www

kyllä

K15U603M

Kuntien vammaisopetuksen (EHA2) oppilasmäärä ja käyttökustannukset 1000 mk ja mk/oppilas

maakunta

www

kyllä

K15U603K

Kuntien vammaisopetuksen käyttökustannukset

kunta

www

kyllä

K15H603K

Kuntien sairaalaopetuksen hoitopäivät sekä käyttökustannukset 1000 mk ja mk/hoitopäivä

kunta

www

kyllä

K15Z602L

Valtion erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

K15Z601L

Steinerpedagogisten ja muiden yksi-tyisten erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

K15T604L

Kuntayhtymien erityiskoulujen oppi-lasmäärät ja käyttökustannukset toi-minnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

Peruskoulut kokonaisuutena

       

K05Z6YQL

Oppilasmäärä, käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

koulumuoto/ kunta tai laitos

 

ei

K05F6MOL

Opetustunnit, oppilasmäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/ omistaja/laitos

www

ei

 

Lukiot

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K06Z6YOZ

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

www

kyllä

K06Z603M

Kunnan lukoiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

maakunta

www

kyllä

K06Z603R

Kunnan lukioiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

kuntaryhmä

www

kyllä

K06Z6YOL

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

omistajatyyppi/ kunta tai oppil.

www

kyllä

K06M04MZ

Kunnan lukioiden käyttökust. yhteensä mk/opiskelija kunnan koulujen keski-määräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta/ lukion keskikoko

www

kyllä

K06G6QOL

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

koulumuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos tai kunta

 

ei

K06C3YQL

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/opiskelija sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellis-vuoteen

koulumuoto/ oppilaitos

 

ei

K06C3YQ

Kuten K06C3YQL

koulumuoto

 

ei

K06C3YR

Kuten K06C3YQL

kuntaryhmä

 

ei

K06C3YM

Kuten K06C3YQL

maakunta

 

ei

K06C3YO

Kuten K06C3YQL

omistajatyyppi

 

ei

K06F6MOL

Opetustunnit, opiskelijamäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/ omistaja/laitos

www

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

5I46

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

ei

5I66

Kuten 5I46

omistajatyyppi

 

ei

5L46

Toiminnoittain jaoteltujen menola-jeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

ei

5L66

Kuten 5L46

omistajatyyppi

 

ei

 

Ammatilliset oppilaitokset (AO)

Ammatilliset erityisoppilaitokset (ET)

Ammatilliset erikoisoppilaiokset (EK)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K02OP4AO

Opetusyksiköiden lkm ja opiskelija-määrät koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin

AO

koulutusala omistajatyyppi

www

kyllä

K02LK4AZ

Opetusyksiköiden lukumäärät koon mukaan luokiteltuna

AO

koulutusala

www

kyllä

K02B6EO

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija, prosenttiosuudet

AO/ET/EK

omistajatyyppi

www

kyllä

K02B6VA

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija, prosenttiosuudet

AO

koulutusala

www

kyllä

K02MO4AO

Käyttökust. yhteensä koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin, mk/opiskelija

AO/ET AO+ET

koulutusala omistajatyyppi

www

kyllä

K02MK4MO

Käyttökust. yhteensä maakunnittain ja ylläpitäjittäin, milj.mk

AO

maakunta omistajatyyppi

www

kyllä

K02OP4MA

Opiskelijamäärät maakunnittain ja koulutusaloittain

AO

maakunta koulutusala

www

kyllä

K02MK4MA

Käyttökust. yht. ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain, milj.mk

AO

maakunta koulutusala

www

kyllä

K02MO4MA

Käyttökust. ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain, mk/opiskelija

AO

maakunta koulutusala

www

kyllä

K02Z6YEA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,EK,ET

koulutusala

www

osa (EK)

K02Z6EOA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,ET

omistajatyyppi/ koulutusala

 

ei

K02Z6VEA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija, vain kunnall. ja kuntayht. oppilaitokset

AO, ET

koulutusala

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K02Z6ES

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,ET,EK

koul.järjestäjä

 

ei

K02Z6EAL

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,ET

koulutusala/ oppilaitos

www

kyllä

K02Z6ELA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,ET

oppilaitos/ koulutusala

 

ei

K02T6EQL

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija, erikoisoppilaitokset

EK

oppryhmä/ oppilaitos

www

kyllä

K02Y6YEA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,ET,EK

koulutusala

 

ei

K02Y6EOA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,ET,EK

omistajatyyppi/ koulutusala

 

ei

K02Y6EAL

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,ET,EK

koulutusala/ oppilaitos

www

osa

(AO,ET)

K02G6EO

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutu-neiden kustannusten ja v. 1998 valt. osuuden laskennallisen perusteen vertailu summatasolla

AO,ET

omistajatyyppi

 

ei

K02G6EOS

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutu-neiden kustannusten ja v. 1998 valt. osuuden laskennallisen perusteen vertailu koulutuksen järjestäjittäin

AO,ET

omistajatyyppi/ koul.järjestäjä

 

ei

K02G6EOL

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutu-neiden kustannusten ja v. 1998 valt. osuuden laskennallisen perusteen vertailu oppilaitoksittain

AO,ET

omistajatyyppi/ oppilaitos

 

ei

K02K7EL

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija (lomakkeen kuva)

AO,ET,EK

oppilaitos

 

ei

K02C3ELA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertailu edell. vuoteen. (Keskiarvo-sarake AO+ET)

AO,ET,EK

oppilaitos/ koulutusala

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K02C3YEA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertailu edell. vuoteen.

AO+ET

koulutusala

 

ei

K02K7EA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija koulutusaloittain (lomakkeen kuva)

AO,ET,EK

koulutusala

oph + opm

ei

K02C3EO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertail edell. vuoteen sekä ryhmän keskiarvoon

AO,ET,EK

omistajatyyppi

oph + opm

ei

K02C3EO2

Kuten K02C3EO, mutta kunta ja kuntayhtymä yhdessä

AO,ET,EK

omistajatyyppi

oph + opm

ei

5I42

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

 

maakunta

 

osittain

5I52

Kuten 5I42

 

omistajatyyppi

 

ei

5I62

Kuten 5I42

AO,EK

omistajatyyppi

 

ei

5L42

Toiminnoittain jaoteltujen menola-jeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

 

maakunta

 

osittain

5L52

Kuten 5L42

 

omistajatyyppi

 

ei

5L62

Kuten 5L42

AO,EK

omistajatyyppi

 

ei

AO = raportti sisältää ammatilliset oppilaitokset

ET = raportti sisältää ammatilliset erityisoppilaitokset omana osana

EK = raportti sisältää ammatilliset erikoisoppilaitokset omana osana

 

Ammattikorkeakoulut (ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K04Z6QLT

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

amk/va. amk tutkinto

oph, opm, www

ei

K04Z6TQL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto amk/ va. amk

oph, opm, www

ei

K04Z6TL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto/ amk *)

oph, opm, www

ei

K04Z6T

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto

oph, opm, www

ei

K04Z6L

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

amk *)

oph, opm, www

ei

K04Z6VDL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija. Kyselyssä koulutusohjel-mittain eritellyt tutkinnot

koulutusohjelmaamk/va. amk

oph, opm, www

ei

K04C3LT

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/rah.lain mukainen opiskelija ja vertailu edelliseen.vuoteen tutkinnoittain.

amk *) /tutkinto

oph

ei

K04C3T

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/rah.lain mukainen opiskelija ja vertailu edelliseen.vuoteen tutkinnoittain.

tutkinto

oph, opm, www

ei

K04G6YL

Valt.os.pohjan mukaisten kustannusten vertailu yksikköhintaan

amk *)

oph, opm,

ei

*) Va.ammattikorkeakoulut muutettu tuleviksi ammattikorkeakouluiksi

Kansanopistot

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K07S6YO

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

omistajatyyppi

www

kyllä

K07S6YZ

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitoksen koko

www

kyllä

K07Z6YO

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnottain

omistajatyyppi

www

kyllä

K07Z6YZ

Suoritteet ja käyttökustannnukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain

oppilaitoksen koko

www

kyllä

K07X6YZ

Käyttömenot ja –tulot

oppilaitoksen koko

www

kyllä

K07S6QL

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K07Z6QL

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnottain

oppilaitos

www

kyllä

K07C3QL

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitos

 

ei

K07C3Q

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitosmuoto

 

ei

K07K7QL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

 

ei

K07N6QL

Valtionosuuspohjan mukaiset tulot, menot ja nettomenot, mk

oppilaitos

 

ei

K07V6QL

Opiskelijaviikkojen lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitos

 

ei

 

 

Musiikkioppilaitokset

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K08Z6CO

Käyttökust. toiminnoittain mk/opis-kelija ja yhteensä mk/opetustunti (erikseen ammat. ja perusopetus)

omistajatyyppi

www

kyllä

K08Z6VZ

Perusopetuksen yksikkökust. oppil. koon mukaan

oppilaitoksen koko

www

kyllä

K08D6YM

Opiskelijamäärä ja käyttökust. yhteen-sä milj.mk (ammat. ja perusopetus)

maakunta

www

kyllä

K08R6YM

Toteutuneet opetustunnit ja perus-opetuksen yksikkökustannukset, mk/opetustunti

maakunta

www

kyllä

K08Z6VOL

Konservat. käyttökust. toiminnoittain, mk/opiskelija (ammat. ja perusopetus erikseen)

omistajatyyppi/ oppilaitos

www

kyllä

K08T6VOL

Konservatorioiden opiskelijamäärät, opetustunnit ja käyttökustannukset mk/opetustunti (ammat. ja perus-opetus)

omistajatyyppi/ oppilaitos

www

kyllä

K08Y6YOL

Musiikkiopp. ja konservat. perus-opetuksen suoritteet ja käyttökust. toiminnoittain/suorite

omistajatyyppi/ oppilaitos

www

kyllä

K08C3YL (amm.)

Valt.os.pohjan mukaiset ammatillisen opetuksen kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/opiskelija sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

oppilaitos

 

ei

K18C3YL (muu)

Valt.os.pohjan mukaiset muun opetuksen kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/tunti sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

oppilaitos

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K08C3YO

Kuten K08C3YL; mk/opiskelija

omistajatyyppi

 

ei

K18C3YO

Kuten K18C3YL; mk/tunti

omistajatyyppi

 

ei

K08C3Y

Kuten K08C3YL

K18C3YL

yhteensä

 

ei

5I48

Perusopetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

 

osittain

5I4A

Ammatillisen opetuksen toimin-noittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

 

osittain

5L48

Perusopetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

 

osittain

5L4A

Ammatillisen opetuksen toimin-noittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

 

osittain

 

Kansalaisopistot

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K09F6OS

Tilinpäätöksen mukaiset kokonais-menot ja –tulot absoluuttisina mark-koina ja mk/opetustunti lukuina

omistaja/ ylläpitäjä

www

ei

K09F6OL

Tilinpäätöksen mukaiset kokonais-menot ja –tulot absoluuttisina mark-koina ja mk/opetustunti lukuina

omistaja/laitos

 

ei

K09B6OS

Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain tuhansina markkoina

omistaja/ ylläpitäjä

 

ei

K09LVOS6

Valtionosuuspohjan mukaisten todel-listen kustannusten ja laskennallisen valtionosuuspohjan vertailu

asutusrakenne-ryhmä/omistaja/ kunta

 

ei

K09P6OS

Vuoden 1998 käyttökustannukset eriteltynä valtionosuuspohjaan ja maksull.palv.toimintaan, mk ja mk/opetustunti

omistaja/ ylläpitäjä

www

ei

K09G3L

Tilinpäätöksen mukaisten kustannus-ten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edellisvuoteen

laitos

 

ei

 

 

Liikunnan koulutuskeskukset

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K10Y6AMM

Yksikkökustannukset, ammatillinen koulutus, (mk/opisk.vrk), yhteensä mk/opiskelija, mk/tunti

oppilaitos

www

kyllä

K10Y6MUU

Yksikkökustannukset, muu koulutus (mk/opisk.vrk), yhteensä mk/opiskelija, mk/tunti

oppilaitos

www

kyllä

K10D6YL

Käyttökustannukset yhteensä toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K10S6YL

Opiskelijamäärät yhteensä toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K10V6YL

Opiskelijavuorokausien määrä toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K10P6YL

Opetustuntien määrä toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K10Q6YL

Tilat neliöinä ja kiinteistökustannukset neliötä kohti toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

K10C3AMM

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, ammatillinen opetus

oppilaitos

 

ei

K10C3MUU

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, muu opetus

oppilaitos

 

ei

K10C3YHT

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, yhteensä

oppilaitos

 

ei

K10K7YL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

 

ei

K10Z6AMM

Kustannukset toiminnoittain mk/vuorokausi, ammatillinen koulutus

oppilaitos

 

ei

K10Z6MUU

Kustannukset toiminnoittain mk/vuorokausi, muu koulutus

oppilaitos

 

ei

 

Oppisopimuskoulutus

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K13A6LAI

Peruskoulutuksen kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13B6LAI

Lisäkoulutuksen kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13C6LAI

Koulutus yhteensä kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13D6LAI

Peruskoulutuksen kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13E6LAI

Lisäkoulutuksen kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13F6LAI

Koulutus yhteensä kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13G6LAI

Peruskoulutus, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K13H6LAI

Lisäkoulutus, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13I6LAI

Koulutus yhteensä, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13J6LAI

Peruskoulutus, vertailu kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13K6LAI

Lisäkoulutus, vertailu kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13L6LAI

Koulutus yhteensä, vertailu kustannukset mk

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

K13K7LAI

Lähtötiedot kouluittain

ktyyppi/alue/ paikallishallinto-viranomainen

oph

ei

 

 

Opetusmaatilat ja -metsät

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu-raportti

K26K7YL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista (1 sivu/oppilaitos)

oppilaitos

 

ei

K26N6YL

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos

oppilaitos

 

ei

K26V6YL

Tuotot, kulut ja nettotulos yhteensä kustannusvuonna ja sitä edeltävänä vuonna sekä muutos, vain opetusmaatilat

oppilaitos

 

ei