KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 09.11.2000 *** 1

*** RAPORTTI: K02B6VA ***

Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannukset koulutusaloittain (mk/opiskelija)

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  Opetus % Majoitus % Oppilas-
huolto
% Kiin-
teistöt
% Ylläp.-
hallinto
% Yhteensä Opiskelija-
määrä
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
42.026
29.810
20.536
27.333
26.734
34.294
28.192
28.037
60
69
73
67
74
67
50
69
3.833
767
244
1.143
198
1.105
3.993
827
6
2
1
3
1
2
7
2
6.023
2.357
1.777
2.889
2.288
2.721
7.787
2.598
9
5
6
7
6
5
14
6
13.164
6.941
3.313
6.251
4.433
9.262
8.424
6.154
19
16
12
15
12
18
15
15
4.457
3.232
2.438
3.313
2.624
3.956
7.567
3.152
6
7
9
8
7
8
14
8
69.503
43.107
28.308
40.929
36.276
51.338
55.963
40.768
7.181
53.628
26.830
19.435
31.074
9.509
2.529
150.187