KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 09.11.2000 *** 1

*** RAPORTTI: K02B6YO ***

Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannukset omistajatyypeittäin (mk/opiskelija)

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  Opetus % Majoitus % Oppilas-
huolto
% Kiin-
teistöt
% Ylläp.-
hallinto
% Yhteensä Opiskelija-
määrä
Koulutuksen
järjestäjä
Yksityinen
Valtio
Kunta
Kuntayhtymä
Yhteensä
29.845
69.735
27.383
27.486
28.037
65
49
72
69
69
1.647
21.727
280
710
827
4
15
1
2
2
3.176
10.951
2.133
2.629
2.598
7
8
6
7
6
7.237
28.574
5.604
5.948
6.154
16
20
15
15
15
4.284
12.310
2.694
3.011
3.152
9
9
7
8
8
46.189
143.298
38.093
39.785
40.768
22.791
803
48.125
78.468
150.187