KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K02D6AD ***

            PORRASTUSPERUSTEIDEN TARKISTUSRAPORTTI MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
        Ei sisällä koulutuksen järjestäjiä, joilla ammatillinen erityisoppilaitos eikä oppisopimuskoulutusta.

                                            Vuokrat  Porrast.
                                 VOS-pohjan      y.h.per. VOS-pohjan
                             Opisk.- muk. kust. Majoitus tiloista muk. kust. Yksi-
        Porrastustekijä               määrä  mk/opisk mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             1 Luonnonvara-ala

        102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat   340,2   77.688  5.405     0   72.282   5
        104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       647,6   98.365  4.855     0   93.510   7
        105 Metsätalouden perustutkinto      1.006,7   84.825  4.463     0   80.362   23
        117 Metsätalousins., amk-tutkinto      274,0   57.101  1.582     0   55.519  5.5
        118 Ratsastuksenopettajan koulutus      52,5  117.370  8.471     0  108.899   1
        199 Luonnonvara-alan muu koulutus     4.637,3   59.421  3.081     0   56.340   43
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        1 Luonnonvara-ala             6.958,6   67.960  3.541     0   64.419  84.5

                           2 Tekniikka ja liikenne

        201 Merenkulkualan perustutkinto       334,4   59.247  1.896     0   57.352   3
        202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan  1.563,1   50.601   502    932   49.167   37
        203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk.     98,9   59.290  5.989     0   53.302   1
        214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast   216,0   45.446   504     0   44.942  2.5
        215 Meijeriteknikon koulutus         25,8   58.499  6.034     0   52.466   1
        299 Muu tek. ja liikent. koulutus     49.657,2   40.810   460    407   39.943 107.5
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        2 Tekniikka ja liikenne          51.895,6   41.287   484    418   40.385  152

                            3 Hallinto ja kauppa

        311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj  1.337,0   31.397    79     0   31.318  16.5
        399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus   24.756,0   26.074    81    225   25.768  73.5
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        3 Hallinto ja kauppa           26.093,1   26.347    81    214   26.052   90

                           4 Matk., ravits., talous

        499 Matk., ravit., talousal. koulutus   18.717,1   38.342   645    170   37.527 105.5
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        4 Matk., ravits., talous         18.717,1   38.342   645    170   37.527 105.5

                            5 Sosiaali ja terveys

        502 Kauneudenhoitoalan perustutk.     3.225,3   37.741   423   1.183   36.136  46.5
        503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,  1.379,5   36.428   225    349   35.854  44.5
        511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi   540,5   39.200    24     0   39.177   4
        514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t   58,0   42.741    95   6.523   36.122  2.5
        599 Muu sos. ja terv.alan koulutus    25.790,6   35.624   128    915   34.581   64
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        5 Sosiaali ja terveys           30.994,1   35.956   161    913   34.883 161.5

                              6 Kulttuuri

        601 Käsi-&taideteoll. perustutk., artesa   59,4   33.173  2.287     0   30.886   2
        602 Viestintäalan perustutkinto      1.143,0   55.294  1.085   1.167   53.043   21
        603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   331,4   64.390    0   9.901   54.489   9
        614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   794,3   64.199    0   6.963   57.236   11


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K02D6AD ***

            PORRASTUSPERUSTEIDEN TARKISTUSRAPORTTI MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
        Ei sisällä koulutuksen järjestäjiä, joilla ammatillinen erityisoppilaitos eikä oppisopimuskoulutusta.

                                            Vuokrat  Porrast.
                                 VOS-pohjan      y.h.per. VOS-pohjan
                             Opisk.- muk. kust. Majoitus tiloista muk. kust. Yksi-
        Porrastustekijä               määrä  mk/opisk mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------
        615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   514,0   56.904  1.337    65   55.503   11
        699 Muu kulttuurialan koulutus       6.444,7   45.555   625   1.210   43.720  49.5
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        6 Kulttuuri                9.287,0   49.569   656   1.936   46.978 103.5

                           7 Vapaa-aika ja liikunta

        702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   995,4   50.671  3.391     0   47.280  24.5
        703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   229,0   77.503  6.653     0   70.850   8
        714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk.      312,9   79.367  7.020     0   72.347  3.5
        716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   827,7   49.778  3.550     0   46.228   16
        717 Viittomakielentulkki, amk-tutk.      64,5   49.302   269     0   49.033   2
        799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus   99,5   41.494   485     0   41.009   4
        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        7 Vapaa-aika ja liikunta          2.529,1   55.963  3.993     0   51.969   58

        ---------------------------------------- --------- ---------- -------- --------- ---------- ------
        Raportti yhteensä            146.475,0   39.167   581    524   38.062  755
        ======================================== ========= ========== ======== ========= ========== ======