KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 09.11.2000 *** 1

*** RAPORTTI: K02LK4AZ ***

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjien lukumäärä opiskelijamäärän mukaan luokiteltuna

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  -49 50-99 100-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000- Yhteen-
Osuus %
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
Osuus%
12
18
5
22
22
14
18
111
20
19
8
5
32
8
14
13
99
18
12
15
15
25
14
25
7
113
21
12
31
32
17
20
9
1
122
22
-
12
9
6
11
3
-
41
8
-
13
4
6
5
-
-
28
5
-
4
4
1
-
-
-
9
2
-
12
2
-
6
-
-
20
4
55
113
76
109
86
65
39
543
100
10
21
14
20
16
12
7
100
100