KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

   025501 Aktiebolaget Utbildning     1.155 46.741   162  162   0 1.190 1.352 45.390 14.338 14.507  -169
   016181 Adulta Oy              84 51.256 11.185   0   0   0 11.185 40.071    0    0    0
   014501 Ahlmanin koulun Säätiö       157 44.580    0   0   0   0   0 44.580 26.269 28.764 -2.495
   013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy        59 91.306    0   0   0 1.273 1.273 90.033  9.867 10.364  -497
   016201 Alkio-Opiston kannatus-       18 74.017   318   0   0 2.337 2.655 71.362    0    0    0
   014301 ATK-instituutin kannatus-      80 26.530    0   0   0 1.325 1.325 25.205 28.314 28.869  -555
   025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu O  1.766 32.576  1.326   0  103  226 1.655 30.921  2.539  2.573   -35
   016061 EDUKAI               20 31.320    0   0   0   0   0 31.320  5.279  5.370   -90
   024941 Espoon-Vantaan ammatti-      839 42.643   496  496   39  159  694 41.949  1.493  1.637  -144
   015891 Etelä-Karjalan aikuis- ja      13 53.992    0   0   0   0   0 53.992    0    0    0
   016281 Fria kristliga folkhögskols-    25 48.977    0   0   0   0   0 48.977    0    0    0
   016981 Garantiföreningen för        19 44.856    0   0   0 4.873 4.873 39.983 29.602 30.410  -807
   017001 Garantiföreningen för Åboland    25 42.463  1.771   0   0   0 1.771 40.693    0    0    0
   024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ      395 34.799   407   0  762 1.384 2.553 32.246  7.159  9.072 -1.912
   016291 Haapaveden Opiston kannatus-    105 46.930   784   0  483 2.145 3.411 43.519  7.396  7.523  -127
   014551 Harjun oppimiskeskus oy      187 51.293   267   0   0  468  735 50.557 34.824 25.680  9.144
   012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy  1.011 18.353    0   0   0   0   0 18.353  1.168  1.168    0
   016321 Hengitysliitto Heli ry      1.146 108.992   208  191   0 1.577 1.785 107.208 22.376 23.897 -1.521
   023291 Hevosopisto Oy           202 102.448  1.623  198   0 5.689 7.312 95.136 28.870 54.665 -25.796
   012941 Helsingin Diakonissalaitoksen   666 38.472   89   0   50 1.499 1.637 36.834  9.975 10.358  -384
   019381 Helsingin konservatorion      197 56.774    0   0   0   0   0 56.774  2.708  1.972   736
   015881 Hyvinkään-Riihimäen seudun     16 23.459    0   0   0   0   0 23.459    0    0    0
   012811 Invalidiliitto ry         501 98.088   144   12   78 2.071 2.292 95.796 11.978 11.209   768
   011691 Invalidisäätiö           412 113.713   73   0  173 2.728 2.974 110.739  6.329  6.807  -478
   016351 Itä-Karjalan kansanopistoseur    18 56.115  1.271  757   0   0 1.271 54.844 86.256 98.036 -11.780
   016361 Jaakkiman kristillisen opisto    68 50.738   320   0   0 2.720 3.040 47.698 22.774 22.605   168
   025041 Jyväskylän ammattikorkea-      30 64.462    0   0   0 5.195 5.195 59.267    0    0    0
   016391 Jyväskylän kristillisen       77 35.465    0   0   0  881  881 34.583 17.628   222 17.406
   013911 Jyväskylän talouskoulu-      108 33.119   442   0   0  581 1.023 32.096  1.829  2.637  -808
   010051 Jyväskylän teknillinen oppi-    561 34.013   143   0   0   0  143 33.870  7.700   207  7.493
   016491 Keski-Pohjanmaan kansanopisto    23 42.366   533   0   0   0  533 41.833    0    0    0
   019571 Keski-Pohjanmaan konservato-    81 61.032   700  700   0 12.522 13.222 47.810  7.333  7.333    0
   016501 Keski-Suomen kansanopiston     131 54.225    0   0   0   0   0 54.225 16.192 16.127   65
   016421 Kalajoen kristillisen        33 48.939    0   0   0   0   0 48.939 21.921 18.183  3.738
   015911 Kankaanpään aikuiskoulutus-     1 15.103    0   0   0   0   0 15.103    0    0    0
   016431 Kanneljärven kansanopiston     145 53.835  1.196   0   0 1.248 2.444 51.391 10.014 13.305 -3.291
   016441 Karhunmäen kristillisen kansa    47 32.696    0   0   0  726  726 31.970 17.235 21.560 -4.325
   012191 Kauppiaitten Kauppa-        403 26.971   248   0   92  373  713 26.259  6.519  7.954 -1.435
   016481 Kaustisen evankelisen kansan-    34 43.943   594  594   0  283  877 43.066 24.720 20.842  3.878
   011651 Kellosepäntaidon edistämis-     70 59.495 11.863 11.571   0   0 11.863 47.632  6.365 11.527 -5.163
   011701 Kiipulasäätiö           284 101.442   817  211   0 2.369 3.186 98.256  6.771  6.771   -0
   017261 Kisakalliosäätiö          33 103.272  1.492 1.492   0   0 1.492 101.779    0    0    0
   016231 Korpisaaren säätiö         45 35.279  2.101   0   0  748 2.849 32.430  7.481  7.020   460
   017021 Kuggomskolan Ab           10 103.568    0   0   0 16.276 16.276 87.292    0    0    0
   017191 Kuopion konservatorion       96 71.779  2.326   0   0 13.837 16.163 55.616 24.408    0 24.408
   013941 Kuopion Talouskoulun kannatus   121 33.527   315   0   0  504  819 32.708  6.922  8.638 -1.716
   017701 Kuortaneen urheiluopistosääti    38 62.139  2.604   0   0   94 2.699 59.441 305.297 294.254 11.043
   025221 Kymenlaakson ammatti-      1.966 37.051  1.287   0   94  442 1.823 35.228    0    0    0
   013051 Lahden diakoniasäätiö       141 33.888   110   0   0  450  559 33.328  1.602  1.602    0


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   019611 Lahden Musiikkiopisto Oy      73 59.866    0   0   0  770  770 59.096  9.018  9.018    0
   016581 Lapin kansanopiston kannatus-    63 67.154  1.825  560   0 2.932 4.757 62.397  4.428 11.001 -6.573
   017731 Lapin urheiluopisto Oy       55 95.278   793   0   0 1.275 2.068 93.210 61.109 161.382 -100273
   016641 Lärkkulla stiftelsen         6 43.230    0   0   0   0   0 43.230    0    0    0
   011641 Maalariammattikoulun        50 49.582   49   49   0  136  185 49.397   169  3.990 -3.821
   012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy     898 19.764   318  294   91  172  582 19.182  5.462  5.888  -426
   014261 Markkinointi-Instituutin      168 34.569    0   0   0 7.566 7.566 27.002    0    0    0
   015111 Meijerioppilaitoksen kannatus    79 54.517    0   0   0  954  954 53.563  2.256  4.429 -2.173
   023311 Merkonomien jatkokoulutus-     209 18.102    0   0   0   0   0 18.102    0    0    0
   015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy    64 33.114    0   0   0   0   0 33.114    0    0    0
   013101 Oulun diakonissalaitoksen      71 29.268    0   0   0   0   0 29.268  5.704  5.704    0
   013991 Oulun Marttayhdistysten      135 32.241   493  142   0  806 1.299 30.942  2.551  3.942 -1.391
   012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos-    490 24.039   148   0   0  107  255 23.784  7.667  6.993   674
   016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis    73 54.548    0   0   0   0   0 54.548 15.172 14.710   462
   016731 Pohjois-Savon kansanopisto-     58 57.369   540   0   0  683 1.223 56.145    0    0    0
   017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry     64 63.434    0   0   0 1.352 1.352 62.083  3.570  1.416  2.154
   016681 Partaharju-säätiö          40 63.350   842   0   0 1.875 2.717 60.633    0    0    0
   016691 Peräpohjolan kansanopiston     200 44.727   314   0   0  244  557 44.169  9.225 11.975 -2.750
   019951 Pop & Jazz konser-         187 64.068   872   0  151 2.896 3.919 60.149  3.510  3.057   453
   016121 Porin aikuiskoulutussäätiö      9 29.768    0   0   0   0   0 29.768    0    0    0
   013141 Porin diakonialaitoksen       15 35.482    0   0   0 4.157 4.157 31.325    0    0    0
   016751 PORTAANPÄÄ r.y.           51 32.289   323   0   0 1.105 1.428 30.860 41.760 47.705 -5.945
   017081 Pääkaupunkiseudun aikuis-     463 33.422   55   55   0  702  757 32.665    0    0    0
   012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou-   324 26.024   400   0  262  585 1.247 24.777  5.668  8.026 -2.358
   016381 Raittiuden ystävien kansanopi    52 48.380    0   0   0  733  733 47.647    0    0    0
   016771 Raudaskylän Kristillinen      41 40.481    0   0   0   0   0 40.481   424    0   424
   014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö     50 138.349   240  240   0 4.346 4.586 133.763    0    0    0
   024621 Samfundet Folkhälsan        331 36.467   496   0  141 1.424 2.062 34.405 13.307 12.672   636
   007433 Seinäjoen kaupunginhallitus     44 25.744  4.964   0   0   0 4.964 20.781    0    0    0
   017281 Solvalla-Finns Ab          96 72.532   207   0   0 6.832 7.040 65.492 41.467 53.554 -12.087
   014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.   131 59.818  2.042   0   0  191 2.233 57.585 21.098 31.701 -10.603
   010211 Stiftelsen Arcada         183 20.320    0   0   0   0   0 20.320    0    0    0
   025581 Suomen Kansallisoopperan      21 54.292    0   0   0   0   0 54.292    0    0    0
   023701 Suomen kirkon seurakunta-     244 46.816    0   0   0   0   0 46.816 20.472 12.945  7.528
   024441 Suomen Kirkon Sisälähetys-     340 38.168   409  409   0  295  703 37.465 12.905 12.804   100
   013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys   121 42.286   531   0   0  486 1.017 41.270  5.144  8.395 -3.251
   012631 Suomen Liikemiesten Kauppa-    759 27.693   344   0  354  146  844 26.850  5.137  5.819  -682
   016861 Suomen Nuoriso-opiston       138 70.104  3.545   0  123 4.107 7.775 62.329  1.390 11.189 -9.799
   017291 Suomen Urheiluopiston kannatu   135 89.396   523   0   0  905 1.428 87.968 93.265 133.936 -40.671
   012921 Suomen yrittäjäopiston       212 20.080   53   53   0  353  406 19.674 71.673 80.443 -8.771
   015951 Tampereen Aikuiskoulutussääti    28 23.303    0   0   0  216  216 23.087    0    0    0
   019311 Tampereen musiikkiopiston     146 56.256  2.052   50  102  377 2.530 53.725  7.638  9.633 -1.995
   014081 Tampereen sosiaalialan oppi-    739 35.414    0   0  140 1.267 1.407 34.008  6.455  8.461 -2.006
   014031 Tampereen Talouskoulu-       381 31.568   397  397   0  379  776 30.793  1.956  2.247  -291
   017671 Tanhuvaaran säätiö         35 55.184    0   0   0   0   0 55.184    0    0    0
   015961 Teak Oy               29 32.609    0   0   0 2.140 2.140 30.469    0    0    0
   018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö    201 50.317  1.324 1.324  409  434 2.166 48.151 11.701 13.546 -1.844
   017071 Turun aikuiskoulutussäätiö      8 27.461    0   0   0  140  140 27.321    0    0    0
   011681 Turun ammattiopistosäätiö     203 46.920   369  369   0  226  595 46.325 24.996 24.393   603
   019321 Turun konservatorion        82 72.191    0   0   0   0   0 72.191    0    0    0
   016901 Turun kristillisen kansan-     134 60.038    0   0   0   0   0 60.038  4.573    0  4.573


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   013611 Työtehoseura ry          100 43.399   609   0   0  836 1.444 41.955  3.367  5.919 -2.552
   016921 Työväen Akatemian kannatus-     60 45.010   501   0   0  320  821 44.189    0    0    0
   017271 Valtakunnallinen valmennus- j   155 72.393   291  291   0  469  760 71.632 39.403 41.810 -2.407
   017301 Varalan Säätiö           31 63.085    0   0   0 3.474 3.474 59.611 19.505 24.846 -5.341
   016991 Ylitornion kristillisen opist    48 51.279   360  360   0   0  360 50.919 17.763 19.763 -2.000
   016521 Österbottens svenska kristlig    11 65.873    0   0   0   0   0 65.873 21.748 25.517 -3.769
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   1 Yksityinen              22.791 46.189   584  129   73  952 1.609 44.580  9.725 10.632  -907


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               2 Valtio

   018812 Alavuden erityisammattikoulu    118 129.599  1.909   0   0  306 2.215 127.384 10.214  9.972   242
   011752 Arlainstituutti          169 163.566   878  878 2.590 2.974 6.442 157.124 27.498 26.382  1.116
   018822 Kuhankosken erityisammatti-    120 133.666  1.699 1.699   0  820 2.519 131.147 11.361 11.382   -22
   011722 Kuulovammaisten ammattikoulu    140 133.570  1.518   0  479 1.347 3.344 130.226  5.831  5.229   602
   018802 Perttulan erityisammattikoulu   141 153.481   986  179  144 3.428 4.558 148.924  6.017  6.171  -154
   017722 Saamelaisalueen koulutuskesku   114 136.843  4.496   0   0 3.533 8.029 128.814 27.377 27.785  -408
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   2 Valtio                 803 143.298  1.798  471  655 2.135 4.589 138.709 14.978 14.690   287


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               3 Kunta

   000053 Alajärven kaupunginhallitus    111 62.859    0   0   0   0   0 62.859 39.293 31.382  7.912
   000493 Espoon kaupunginhallitus     2.632 31.931   207  144   85  108  400 31.532  3.500  3.562   -63
   000613 Forssan kaupunginhallitus     183 38.355 12.578   0   0  516 13.093 25.261    0    0    0
   000793 Harjavallan kaupunginhallitus   185 37.452   450  450   0 1.143 1.593 35.859 18.446 25.204 -6.758
   000913 Helsingin kaupunginhallitus   10.744 40.816   273   0   94  535  902 39.914  2.157  2.619  -463
   001023 Huittisten kaupunginhallitus    364 45.279   679  522   0  353 1.032 44.247 31.043 31.811  -768
   001063 Hyvinkään kaupunginhallitus   1.762 32.673   302   0   13  250  565 32.107  5.801  5.522   278
   001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitu   886 27.738   98   0   93  282  473 27.265  4.836  4.922   -86
   001453 Ilmajoen kunnanhallitus      146 53.240   478  184  100 2.283 2.861 50.379  9.600  8.388  1.213
   005983 Jakobstads stadsstyrelse      213 28.297   282   0   10  443  734 27.562  7.947  7.875   72
   001643 Jalasjärven kunnanhallitus      9 56.481  6.696   0   0   0 6.696 49.785    0    0    0
   001673 Joensuun kaupunginhallitus     869 31.843   24   0   1   0   25 31.818  4.057  5.063 -1.006
   001793 Jyväskylän kaupunginhallitus    316 26.935   95   0   27   0  122 26.813  4.718  4.736   -18
   001823 Jämsän kaupunginhallitus      367 31.976   59   59   0  529  588 31.388 12.259 13.227  -968
   002023 Kaarinan kaupunginhallitus     396 37.384   361  361  508  661 1.531 35.853 11.001 10.646   355
   002053 Kajaanin kaupunginhallitus    1.940 37.489   191   48   20  359  571 36.919  6.478  5.997   481
   002143 Kankaanpään kaupunginhallitus    4 104.748    0   0   0 2.961 2.961 101.787 82.065 54.000 28.065
   003203 Kemijärven kaupunginhallitus    521 44.222   238   0   0   0  238 43.984  1.346  2.073  -728
   002403 Kemin kaupunginhallitus      243 43.537   260   0   0   66  326 43.211  1.794  2.249  -455
   002573 Kirkkonummen kunnanhallitus    137 54.264   145   0  231   37  412 53.852 10.095  9.703   392
   004993 Korsholms kommunstyrelse      32 59.952   595   0   0 1.976 2.572 57.381   811   871   -59
   002803 Korsnäs kommunstyrelse        5 17.348    0   0   0   0   0 17.348    0    0    0
   002853 Kotkan kaupunginhallitus     1.507 37.244   58   0   72  392  522 36.722  5.305  3.460  1.845
   002903 Kuhmon kaupunginhallitus      114 47.839    0   0   0 2.805 2.805 45.034  9.155  6.556  2.599
   002973 Kuopion kaupunginhallitus     140 34.392  3.965   0   0   0 3.965 30.427    0    0    0
   003053 Kuusamon kaupunginhallitus     554 31.581   90   90   92  144  326 31.255  4.498  5.138  -639
   004083 Lapuan kaupunginhallitus      266 36.760   572  478   0  617 1.189 35.571 14.729 14.247   482
   005033 Mynämäen kunnanhallitus      315 44.311   452   0 1.023  509 1.985 42.326  7.925  4.881  3.044
   005293 Naantalin kaupunginhallitus    204 43.174   118   0   0  122  240 42.934   874  1.242  -368
   005313 Nakkilan kunnanhallitus      197 51.450   76   0   0   0   76 51.374  1.972  2.418  -446
   005363 Nokian kaupunginhallitus      200 47.787   148  148   0  145  293 47.493  8.436  9.316  -880
   005633 Oulaisten kaupunginhallitus    526 28.525   19   0   0  790  809 27.716 10.045 10.146  -101
   005643 Oulun kaupunginhallitus      107 63.879    0   0   0  654  654 63.226  6.384  6.023   361
   005773 Paimion kaupunginhallitus      36 53.083  8.255  386   0 1.425 9.680 43.403 409.444 473.241 -63.797
   005923 Petäjäveden kunnanhallitus     198 50.457   74   0   0  130  204 50.253  6.754  6.574   180
   006093 Porin kaupunginhallitus     2.560 37.735   219  204   0  352  572 37.163  9.676 10.224  -548
   006383 Porvoon kaupunginhallitus     294 45.245   462   0   60   99  621 44.624   441   544  -103
   006783 Raahen kaupunginhallitus      352 37.360   16   0   0  120  137 37.223  5.946  7.361 -1.415
   006803 Raision kaupunginhallitus     450 28.231   444  237   70  525 1.040 27.191 36.873 36.045   828
   006843 Rauman kaupunginhallitus     1.350 37.863   99   0   21  376  496 37.367  5.904  6.071  -167
   006943 Riihimäen kaupunginhallitus    359 27.431   335  224   0  810 1.145 26.286  4.726  4.890  -164
   007343 Salon kaupunginhallitus      964 34.190   297   0  157  474  928 33.262  3.141  3.478  -337
   007403 Savonlinnan kaupunginhallitus   359 32.054   254  167   0  252  506 31.548  6.534  6.840  -306
   007433 Seinäjoen kaupunginhallitus     58 41.615    0   0   0  950  950 40.665  1.248  1.714  -466
   007583 Sodankylän kunnanhallitus     352 49.747   394   0   0   0  394 49.353  2.691  2.529   161
   007653 Sotkamon kunnanhallitus      138 63.098    0   0   0 2.084 2.084 61.014 18.192 19.583 -1.391
   007773 Suomussalmen kunnanhallitus    254 36.118   79   0   0  625  704 35.414 17.379 18.668 -1.289
   008373 Tampereen kaupunginhallitus   4.398 37.105   256  201   62   83  400 36.705  7.649  7.581   68
   008533 Turun kaupunginhallitus     3.424 43.460   288  269  174  228  690 42.770 12.189 14.176 -1.986


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   008953 Uudenkaupungin kaupungin-     254 34.095   392   0   0  938 1.330 32.765  8.419  9.431 -1.013
   009053 Vaasan kaupunginhallitus     3.520 32.315   422   0   47   36  504 31.810  2.439  2.334   104
   000923 Vantaan kaupunginhallitus    1.778 45.893   236   9   0  278  514 45.379  7.583  9.683 -2.100
   009153 Varkauden kaupunginhallitus    661 39.534    6   6   0  791  797 38.737  4.834  5.807  -972
   009273 Vihdin kunnanhallitus       170 40.139   256  121   0  216  472 39.666  2.133  2.096   38
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   3 Kunta                48.125 38.093   311   78   70  340  722 37.371  6.447  6.820  -374


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              4 Kuntayhtymä

   031626 Alajärven kauppaoppilaitoksen   160 32.113   271   0   0 1.382 1.653 30.460  9.394  8.716   678
   031636 Espoon seudun ammattikoulutus  1.915 31.827   199   37   24 1.387 1.610 30.217  6.233  7.517 -1.284
   031646 Espoon-Vantaan teknillisen     229 24.585   366  366   0   0  366 24.218    0    0    0
   031746 Etelä-Karjalan koulutus-     2.594 33.010   864   0   0  589 1.454 31.557  4.326  4.105   221
   031426 Etelä-Savon koulutuksen      950 41.320   368  185   0  629  997 40.324 13.400 14.679 -1.279
   031036 Haminan seudun koulutus-      623 36.991   284  204   48 1.070 1.402 35.589  6.951  8.118 -1.167
   031046 Heinolan koulutuskuntayhtymä    626 37.673   163   0   62  582  807 36.865  8.687  9.062  -375
   031566 Hämeenlinnan seudun koulutus-  1.691 38.904   161   0   32  102  295 38.609  6.826  8.018 -1.192
   031726 Hämeen ammatillisen korkea-    525 52.628   781   0   0 3.380 4.160 48.467  8.974 12.224 -3.251
   031056 Imatran ammatillisen koulu-    748 44.718   40   0   0  134  174 44.545  2.071  4.996 -2.925
   031386 Itä-Savon ammattikoulutuksen   1.173 43.811   258   17   80  419  758 43.054 11.759 14.463 -2.705
   031326 Itä-Uudenmaan koulutus-     1.348 35.817   250   0   0 1.024 1.274 34.543 38.925 37.333  1.592
   031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym  3.532 37.195   65   0   23  316  404 36.790  7.894  8.827  -932
   031086 Jämsän seudun ammatillisen    1.038 43.297   339  339   9  468  816 42.481 12.166 12.068   99
   031096 Järviseudun ammatillisen      267 48.068   140   0   0  385  525 47.544  5.402  5.476   -74
   031136 Keski-Pohjanmaan koulutus-    2.247 40.798   533   0  230 2.085 2.849 37.949 16.659 15.801   858
   031146 Keski-Savon oppimiskeskuksen    596 39.643   34   0   0  358  391 39.252 17.073 12.087  4.986
   052166 Keski-Suomen konservatorion     71 95.868  1.135   0   0   0 1.135 94.733    0    0    0
   031156 Keski-Uudenmaan ammatti-     3.115 37.680   298   0   37  673 1.008 36.672  7.461 10.105 -2.644
   031106 Kalajokilaakson koulutus-    1.422 42.398   366  366   1 1.004 1.371 41.027 14.570 14.886  -316
   031116 Kangasalan ammattioppilai-     325 36.762   151   0   0   0  151 36.611  4.099  4.853  -754
   052286 Kemi-Tornion ammattikorkea-    949 31.838   397   21   0  294  692 31.146  1.423  3.048 -1.625
   031166 Koillis-Pohjanmaan ammatilli-   419 67.256   215  209   0 1.740 1.955 65.301 26.007 26.084   -77
   031176 Kokemäenjokilaakson ammatilli   703 41.266    0   0   51  509  560 40.706  7.978  8.971  -993
   052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä   2.071 37.914   237   0   0  688  925 36.989  5.334  5.269   64
   031416 Kurikan ammattioppilaitoksen    426 39.948   729  729   0  676 1.405 38.543  5.218  5.266   -48
   031196 Lapuan ammattioppilaitoksen    357 35.205   21   21   0  313  334 34.871 13.534 14.583 -1.049
   031216 Loimaan ammatti-instituutin   1.160 35.959   119  119   0 1.131 1.250 34.709 11.476 11.558   -83
   031226 Lounais-Hämeen ammatillisen   1.028 38.474   164   0  205  438  807 37.667  4.085  5.444 -1.359
   031186 Lappeenrannan seudun ammatil-   896 36.298   194   0   6  462  662 35.637  7.903  8.374  -471
   031236 Länsi-Lapin koulutus-      1.397 49.638   76   0   0   40  117 49.521  9.579  9.307   272
   031756 Länsi-Pirkanmaan koulutus-    1.429 33.386   584   0   22  697 1.302 32.084  3.146  4.188 -1.041
   031776 Länsi-Suomen aikuiskoulutukse    17 26.130    0   0   0 3.273 3.273 22.857    0    0    0
   031206 Länsi-Uudenmaan ammatti-     1.758 37.161   49   0   0  253  302 36.859  3.597  5.339 -1.743
   031736 Mikkelin koulutusyhtymä     1.531 40.921   350   0   0  752 1.102 39.818  7.886  9.910 -2.024
   031256 Mäntän seudun ammatillisen     795 30.209   78   78   26  237  341 29.868  6.533  6.776  -243
   031486 Norra Svenska Österbottens     767 50.806   143  143   0 1.043 1.186 49.620 11.031 11.051   -21
   031266 Oriveden ammattioppilaitoksen   113 48.203    0   0   0   0   0 48.203  3.373  4.177  -804
   031686 Oulun seudun ammatillisen    5.114 35.161   336   0   28  236  600 34.561  7.069 10.037 -2.968
   031286 Pohjois-Karjalan koulutus-    4.046 44.362   160   35   20  599  778 43.584 11.559 14.333 -2.774
   031276 Pirkanmaan ammatillisen koulu  1.438 46.742   275   0   37  726 1.039 45.703 16.468 15.478   990
   031456 Pohjois-Pirkanmaan koulutus-    457 35.188   498   0  158 1.055 1.711 33.477 14.086 15.128 -1.041
   031306 Pohjois-Satakunnan koulutus-    535 35.725   99   0   0  209  308 35.417  5.855  5.728   127
   031706 Pohjois-Savon ammatillisen    2.413 34.569   589   0   62  930 1.581 32.988 19.142 18.577   565
   031316 Pohjois-Savon ammatillisen    2.309 42.412   201  201   14  564  779 41.633 19.876 19.308   568
   031696 Päijät-Hämeen koulutuskonsern  4.013 41.251   267  240   15  247  529 40.722 13.447 13.942  -495
   031336 Raahen koulutuskuntayhtymä     886 37.236   210   0   0  571  781 36.455  7.794  7.391   403
   031346 Raision ammattioppilaitoksen    460 40.376    0   0   0   0   0 40.376  4.447    0  4.447
   031366 Riihimäen seudun ammattioppi-   586 43.614   910   0   0  473 1.383 42.231  4.442  6.075 -1.633


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   031666 Rovaniemen ammattikoulutuksen  2.842 38.742   290   0  114  847 1.252 37.490 12.218 13.473 -1.255
   031376 Salon seudun ammatillisten     948 39.432   394  394   0 1.283 1.677 37.755  1.031  1.254  -223
   031716 Seinäjoen ammatillisen korkea  1.228 37.532   271   72   0  252  523 37.009 10.320 11.867 -1.547
   031396 Seinäjoen ammattioppilaitokse  1.270 42.197   106   0   0  790  897 41.300  4.317  5.976 -1.660
   031026 Siika-Pyhäjokialueen koulutus   612 51.009   330   0   45 1.311 1.687 49.322  6.590  8.091 -1.501
   031536 Sisä-Savon koulutus-        137 56.005   209  209   0 2.185 2.394 53.611 18.900 24.138 -5.238
   031656 Samkommunen för utbildning     118 90.063   48   48   0 6.284 6.333 83.730 19.449 20.104  -655
   031516 Samkommunen för yrkesutbild-    388 40.603    0   0   0 2.269 2.269 38.334   553   746  -193
   031596 Samkommunen för huvudstads-    381 51.174    0   0   0   32   32 51.142 20.606 17.486  3.119
   031406 Suomenselän ammattioppilaitok   262 38.305   90   90   0   0   90 38.215 11.253 10.572   681
   031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   880 39.426   151  151   42  696  889 38.537 10.480 10.913  -433
   052276 Svenska Österbottens förbund   1.080 53.346   281  281   0  199  480 52.866 11.222 13.307 -2.085
   052046 Svenska Österbottens Folk-     10 48.171  1.219   0   0 2.102 3.321 44.850    0    0    0
   031436 Vakka-Suomen ammatillisen     363 47.433   21   0   0   38   60 47.373 15.419 16.221  -802
   031446 Valkeakosken seudun ammatill.   858 32.588   310   0   0  970 1.280 31.308  3.865  4.213  -348
   031016 Vammalan seudun ammatillisen    752 42.137   161  161  225 2.392 2.777 39.360  8.946  9.529  -583
   031766 Varsinais-Suomen maaseutu-     354 59.066   435   0  228  753 1.416 57.649 26.784 25.350  1.434
   031466 Västra Nylands yrkesskola     253 49.495    0   0   0 3.213 3.213 46.283    0    0    0
   031476 Ylä-Savon ammatillisen       920 38.957   101   0   0  965 1.066 37.891  7.521  7.481   40
   031506 Äänekosken ammatillisen koulu  1.406 37.660   148   0   0  133  281 37.379 13.759 15.097 -1.338
   031496 Åbolands Yrkesskola samkommun   144 60.950    0   0   0 3.199 3.199 57.751  3.398  1.971  1.428
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   4 Kuntayhtymä             78.468 39.785   275   60   32  682  989 38.796 10.165 11.012  -846


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 9 *** RAPORTTI: K02N6OS ***

                AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
           SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA MK/OPISKELIJA-LUKUINA. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis erill.  EU- erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. rahoit  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Koulutuksen järjestäjä         määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   Raportti yhteensä           150.187 40.768   342   79   54  621 1.017 39.751  8.933  9.631  -698
   ============================================= ======= ======= ====== ====== ====== ====== ======= ======= ======= =======